คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 842532 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) ให้การปรับปรุงล่าสุดไปยัง Microsoft Office 2003 office 2003 SP1 ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญและการปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงาน office 2003 SP1 ยังรวมเพิ่มหลายประสิทธิภาพและคุณลักษณะประสิทธิภาพกับ Microsoft Office InfoPath 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดของ service pack

รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขใน service packการเข้าถึงของ Microsoft Office 2003


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่แก้ไข service pack นี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
872834การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขในการเข้าถึง 2003 โดย Office 2003 Service Pack 1


Microsoft Office Excel 2003


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่แก้ไข service pack นี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
872835การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขใน Excel 2003 โดย Office 2003 Service Pack 1


Microsoft Office FrontPage 2003


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่แก้ไข service pack นี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
872837การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขใน FrontPage 2003 โดย Office 2003 Service Pack 1


InfoPath Microsoft Office 2003


office 2003 SP1 แก้ปัญหา InfoPath 2003 ที่อธิบายไว้ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:

833859คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2003 InfoPath (เยอรมัน): 12 มีนาคม 2004
รับการบันทึกการแก้ไข office 2003 SP1 2003 InfoPath ต่อไปนี้ออกที่ได้ไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

ขนาดของบานหน้าต่างงานไม่ได้ถูกบันทึกเมื่อคุณทำงานในมุมมองแนวตั้งบนแท็บเล็ตพีซี

เมื่อคุณปรับขนาดบานหน้าต่างงานใน InfoPath 2003 ที่มีการติดตั้งในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพีซี ขนาดบานหน้าต่างงานไม่ถูกบันทึกเมื่อคุณทำงานในแนวตั้งดูบนแท็บเล็ตพีซี


จบการทำ InfoPath 2003 งานโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณแทนสตริงที่มีความยาวของข้อความ ด้วยชื่อผู้ใช้ที่ถูกต้องในบทบาทของผู้ใช้

เมื่อคุณแทนสตริงที่มีความยาวของข้อความ ด้วยชื่อผู้ใช้ที่ถูกต้องในบทบาทของผู้ใช้, InfoPath 2003 อาจปิดโดยไม่คาดคิด


Microsoft Office 2003


office 2003 SP1 ให้แก้ไขปัญหาของ Office 2003 ที่อธิบายไว้ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:

831939คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office 2003: 29 มกราคม 2004
830001คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office 2003: 5 มีนาคม 2004
835704คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office 2003: 18 มีนาคม 2004
837256คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office 2003: 19 มีนาคม 2004
837015คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office 2003: 22 มีนาคม 2004
839657คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office 2003: 14 พฤษภาคม 2004
837257คำอธิบายของเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office 2003 รุ่นรัสเซีย: 21 พฤษภาคม 2004
831940คำอธิบายของเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับรุ่นดัตช์ของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office 2003: 24 พฤษภาคม 2004
835211คำอธิบายของเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office 2003 รุ่นสวีเดน: 24 พฤษภาคม 2004
842783คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Office 2003: 27 พฤษภาคม 2004
830815Description of the proofing tools for the Italian version of Office 2003 hotfix package: June 1, 2004

Office 2003 SP1 fixes the Office 2003 issue that is described in the following Microsoft Knowledge Base article:
834603How to redirect Clip Organizer file paths in Office 2003


Microsoft Office Outlook 2003


For more information about the issues that are fixed in this service pack, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
872839Issues that are fixed in Outlook 2003 by Office 2003 Service Pack 1


Microsoft Office PowerPoint 2003


Office 2003 SP1 fixes the PowerPoint 2003 issues that are described in the following hotfix packages:

835728Description of the PowerPoint 2003 hotfix package: March 5, 2004
837236Description of the PowerPoint 2003 hotfix package: March 6, 2004
838007Description of the PowerPoint 2003 hotfix package: March 14, 2004


Office 2003 SP1 fixes the PowerPoint 2003 issue that is described in the following Microsoft Knowledge Base article:

835733Current fill color or fill effect is not selected on Fill Color submenu in PowerPoint 2003
Office 2003 SP1 fixes the following PowerPoint 2003 issues that were not previously documented in the Microsoft Knowledge Base.

"File is corrupted" error message when you try to open a presentation in PowerPoint Viewer 2003

When you try to open a PowerPoint 2003 presentation in PowerPoint Viewer 2003, you receive a "File is corrupted" error message. This issue may occur if the presentation was last saved in an earlier version of Microsoft PowerPoint such as Microsoft PowerPoint 97 or Microsoft PowerPoint 2000. To work around this issue, resave the presentation in PowerPoint 2003 before you open the presentation in PowerPoint Viewer 2003.


Error message when you click "Package to CD" on the File menu

เมื่อคุณคลิกPackage to CDในการแฟ้ม:เมนูแล้วคลิกCopy to folderin PowerPoint 2003, you receive the following error message:
The digital certificate for the PowerPoint Viewer is invalid or has been tampered with. To include the viewer, reinstall Package for CD and the PowerPoint Viewer.


Microsoft Office Publisher 2003


Office 2003 SP1 fixes the Publisher 2003 issues that are described in the following hotfix packages:

835709Description of Publisher 2003 hotfix package: February 29, 2004
838901Description of the Publisher 2003 hotfix package: April 1, 2004

Office 2003 SP1 fixes the following Publisher 2003 issues that were not previously documented in the Microsoft Knowledge Base.

ไม่มีพิมพ์รูปหน้าปกเส้นขอบ หรือคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามพิมพ์สิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ PostScript สี

เมื่อคุณพยายามพิมพ์สิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ PostScript สีที่ประกอบด้วยวัตถุที่ มีรูปหน้าปกขอบ ไม่มีพิมพ์รูปหน้าปกขอบ หรือคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด PostScript ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อการแปลงกราฟิกสีเทาเป็นสีเทา PostScriptเลือกตัวเลือกในคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์สีของคุณ


กล่องกาเครื่องหมาย "เปิดใช้งานการควบคุมระยะห่างอักขระ" ไม่พร้อมใช้งานใน 2003 ผู้เผยแพร่

ใน Microsoft Publisher 2002,อักขระที่เปิดใช้งานการควบคุมระยะห่างกล่องกาเครื่องหมายถูกอยู่พิมพ์ภาษาเอเชียแท็บ ใน 2003 ผู้เผยแพร่การเปิดใช้งานการควบคุมระยะห่างอักขระกล่องกาเครื่องหมายจะไม่พร้อมใช้งาน


เปลี่ยนแหล่งกระดาษกลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมเมื่อคุณเปลี่ยนแหล่งกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

เมื่อคุณเปลี่ยนแหล่งกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณในการเครื่องพิมพ์และกระดาษแท็บใน 2003 ผู้เผยแพร่ แล้ว เปิดใหม่นั้นเครื่องพิมพ์และกระดาษแท็บ แหล่งกระดาษที่เปลี่ยนกลับไปเป็นการตั้งค่าเดิม


รูปภาพเปลี่ยนกลับเป็นขนาดดั้งเดิมเมื่อคุณคลิก "บันทึกเป็นถูกเชื่อมโยงภาพ" ในตัวจัดการกราฟิก

เมื่อคุณคลิกบันทึกเป็นรูปภาพที่ถูกเชื่อมโยงในผู้จัดการกราฟิกในการเครื่องมือเมนู รูปภาพในสิ่งพิมพ์ของคุณที่เปลี่ยนกลับเป็นขนาดดั้งเดิม


ขนาดของแฟ้ม HTML มีขนาดใหญ่เมื่อคุณเผยแพร่สิ่งพิมพ์หลังจากที่คุณปิดตัวเลือก "อนุญาต PNG เป็นรูปแบบกราฟิก"

เมื่อคุณปิดการอนุญาต PNG เป็นรูปแบบกราฟิกเพื่อปรับปรุงคุณภาพกราฟิกตัวเลือกในการเว็บแท็บ แล้ว เผยแพร่สิ่งพิมพ์ของคุณไปยังโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายในของคุณ แฟ้มรูปภาพของ PNG จะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์ และแฟ้ม JPG ขนาดใหญ่ไม่ sampled ลง ปัญหานี้ทำให้ขนาดแฟ้มสำหรับเพจ HTML มีขนาดใหญ่


Microsoft Office Word 2003


For more information about the issues that are fixed in the service pack, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
872844Issues that are fixed in Word 2003 by Office 2003 Service Pack 1

List of issues that are fixed by Office 2003 SP1 in a downloadable format

There is an Excel workbook available that contains a list of the Office 2003 issues that are fixed by Office 2003 SP1.

หมายเหตุ:The workbook is in the English-language, and it will not be translated in any other languages.

The following file is available for download from the Microsoft Download Center:


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the package now.

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข่าวการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเซอร์วิสแพ็ค

There are no security bulletins that are associated with Office 2003 SP1.

Earlier released updates that are included in the service pack

Office 2003 SP1 includes the following update that was previously released:

828041Description of the Office 2003 critical update: November 4, 2003
834691Description of Excel 2003 update: March 23, 2004
830000Description of the update for Word 2003: January 27, 2004
The Danish language version of Office 2003 SP1 includes the following update that was previously released:
834013Description of the Access 2003 Danish update: May 25, 2004
The Finnish language version of Office 2003 SP1 includes the following earlier released update:
834702Description of the Word 2003 update: May 25, 2004
The Dutch language version of Office 2003 SP1 includes the following update that was previously released:

838022Description of the Office 2003 Dutch spelling checker update: May 25, 2004

Known Issues

ปัญหาที่พบระหว่างการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

There are known issues that may occur when you install Office 2003 SP1.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
875556"Installation Error: File not Found" error message when you try to update Office 2003 programs from the Office Update Web site

Updating Office Web Components

Typically, the Microsoft Office 2003 Web Components and the Microsoft Office XP Web Components are installed when Office 2003 is installed. If you installed the Web Components in this manner, they are updated by Office 2003 SP1 (MainSP1.msp), and no additional updates are required for the Web Components that are related to SP1.

If you installed the Web Components separately by using one of the following methods, the Web Components will not be updated by installing MainSP1.msp. You must take additional steps to update the Web Components.
 • If you ran ...\FILES\OWC10\Setup.exe from the Office 2003 installation CD, you must update the Web Components by applying OWC102003SP1.msp. This file is included with SP1.
 • If you ran ...\FILES\OWC11\Setup.exe from the Office 2003 installation CD, you must update the Web Components by applying OWC11SP1.msp. This file is included with SP1.
 • If you created an administrative installation point for the Web Components by running "Setup /a" from the OWC folder, and then you installed the Web Components from the administrative installation point, you must update the Web Components by applying the appropriate Windows Installer Package that is included with SP1 (OWC11SP1.msp or OWC102003SP1.msp).
 • If you downloaded and installed the Web Components from the following Office Update Web site, you must update the Web Components by downloading the latest version of the Web Components.
  http://office.microsoft.com/en-us/downloads/maincatalog.aspx
 • If you installed the Web Components while visiting a Web site, you must update the Web Components by downloading the latest version of the Web Components.

  หมายเหตุ:When you visit a Web site that uses the Web Components, you may be prompted to install the Web Components on your computer.
To download the latest version of the Web Components, visit the following Microsoft Web sites.

Microsoft Office 2003 Web Components
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7287252c-402e-4f72-97a5-e0fd290d4b76&DisplayLang=en
Microsoft Office XP Web Components
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=982b0359-0a86-4fb2-a7ee-5f3a499515dd&displaylang=en

ปัญหาที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

There is a known issue that occurs after you install Office 2003 SP1.

For more information about the issue that occurs after the service pack is installed, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
873125You cannot remove Service Pack 1 for Office 2003 products

รายละเอียดของการติดตั้ง

ดาวน์โหลด และติดตั้ง service pack

คุณสามารถค้นหาข้อมูลต่อไปนี้ที่ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
 • Installation instructions for Office 2003 SP1
 • Deployment strategies for Office 2003 SP1
To download the service pack from the Microsoft Download Center, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9C51D3A6-7CB1-4F61-837E-5F938254FC47

ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

เซอร์วิสแพ็คประกอบด้วยรุ่นที่ปรับปรุงแฟ้มที่ใช้ต่อไปนี้:
  File name    Version
  --------------------------
  Excel.exe    11.0.6355.0
  Frontpg.exe   11.0.6356.0
  Infopath.exe  11.0.6357.0
  Msaccess.exe  11.0.6355.0
  Outlook.exe   11.0.6353.0
  Powerpnt.exe 11.0.6361.0
  Winword.exe   11.0.6359.0
  Mspub.exe    11.0.6255.0
คุณไม่มีการติดตั้ง service pack นี้ถ้าคุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มที่ระบุไว้ในตาราง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบรุ่นของ Office 2003 ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
821549วิธีการตรวจสอบรุ่นของผลิตภัณฑ์ Office 2003

ติดตั้งนอกจากนี้ แฟ้มต่อไปนี้จะยังอยู่เมื่อคุณติดตั้ง Office 2003 SP1:
       
  Accwiz.dll   Msain.dll
  Acwzlib.mde   Msconv97.dll
  Acwzmain.mde  Mshy3es.dll
  Acwztool.mde  Msimport.exe
  Alrtintl.dll  Msmapi32.dll
  Bssym7.ttf   Mso.dll
  Cdlmso.dll   Msocf.dll
  Cdo.dll     Msocfu.dll
  Contab32.dll  Msohelp.exe
  Dumpster.dll  Msointl.dll
  Dwdcw20.dll   Msplcres.dll
  Dwtrig20.exe  Mspst32.dll
  Emsabp32.dll  Morph9.dll
  Emsmdb32.dll  Mstordb.exe
  Emsui32.dll   Mstore.exe
  Envelope.dll  Mstores.dll
  Epsimp32.flt  Mswrd832.cnv
  Exchcsp.dll   Msxml5.dll
  Exsec32.dll   Office.xml
  Fm20.dll    Oinfo11.ocx
  Fpcutl.dll   Oinfop11.mof
  Fpdb.dll    Oisapp.dll
  Fpdtc.dll    Osa.exe
  Fpeditax.dll  Outex.dll
  Fpedsat.dll   Outlacct.dll
  Fpexpsat.dll  Outllib.dll
  Fpsrvutl.dll  Outllibr.dll
  Fpwec.dll    Outlph.dll
  Fpwel.dll    Owc10.dll
  Gdiplus.dll   Owc11.dll
  Gdiplus.dll   Owci10.dll
  Gdiplus.dll   Owci11.dll
  Graph.exe    Owsclt.dll
  Html32.cnv   Ppintl.dll

ข้อมูลแฟ้ม MSP สำหรับผู้ดูแล

การปรับปรุงสำหรับผู้ดูแลขึ้นของแฟ้มเต็ม Microsoft Windows Installer โปรแกรมปรับปรุงแฟ้ม (แฟ้ม MSP) ที่รวมอยู่ในแฟ้มที่ปฏิบัติการได้เอง แฟ้มต่อไปนี้ของ MSP กระจายในเซอร์วิสแพ็คนี้:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้ม MSPคำอธิบาย:
MainSP1ff.mspoffice 2003 SP1 หลักของคอมโพเนนต์ Update
Owc11sp1ff.mspoffice 2003 SP1 สำหรับคอมโพเนนต์เว็บของ Office 2003
Owc102003sp1ff.mspoffice 2003 SP1 สำหรับ Office XP เว็บคอมโพเนนต์

ลักษณะการทำงานสำหรับการติดตั้งคอมโพเนนต์เฉพาะสำหรับผู้ดูแล

ถ้าคุณปรับปรุง recache และจุดการติดตั้งที่ผู้ดูแลระบบของคุณ และติดตั้ง Office 2003 ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ เราขอแนะนำให้ คุณเรียกใช้บรรทัดคำสั่งที่มีการติดตั้งใหม่ =ทั้งหมดคุณสมบัติการติดตั้งคุณลักษณะทั้งหมด

For detailed procedures to update an administrative image and update client computers, see the "Updating clients from a patched administrative image" section in the "Distributing Office 2003 Product Updates" topic. เมื่อต้องการดูหัวข้อ "กระจาย Office 2003 ผลิตภัณฑ์ Updates" แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402381033.aspx
The Office Admin Update Center for Office IT Professionals contains the latest administrative updates and strategic deployment resources for all versions of Microsoft Office.

For more information about the Office Admin Update Center, visit the following Microsoft Web site:
http://technet.microsoft.com/office/bb267346.aspx

Error signature details

You receive an error message that is similar to the following when you use Office 2003 SP1:
Microsoftapplication namehas encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.

To see what data this error report contains, click here.
หมายเหตุ:ในข้อความข้อผิดพลาดนี้application nameis the name of the Office 2003 program that is running when you receive the error message.

When you view the data in the error report, the report contains an error signature that is similar to one of the following:
  Application name Application version Module name  Module version Offset
  -----------------------------------------------------------------------------
  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Query.dll   5.1.2600.1106  00029756
  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Query.dll   5.1.2600.1106  0002976a
  Osa.exe      11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.11006 00000000
  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Powerpnt.exe 11.0.5529.0   0037f3a2
  Iexplore.exe   6.0.2800.1106    Owc11.dll   11.05531.0   0013a262
  Ois.exe      11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  00013887
  Mspub.exe     11.0.5525.0     Pubconv.dll  11.0.5510.0   00029de9
  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mimfn5_b.dll 0.3.0.0     00005518
  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mimfn5_p.dll 0.3.0.2020   00005568
  Mspub.exe     11.0.5525.0     Imfnt5.dll  0.3.1418.0   00005918
  Mspub.exe     11.0.5525.0     Imfnt5.dll  0.3.0.0     000054f8
  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mimfn5_j.dll 0.3.0.1224   0000700e
  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mimfn5_b.dll 0.3.0.0     0000705e
  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mspub.exe   11.0.5525.0   000423d4
  Mspub.exe     11.0.5525.0     Ptxt9.dll   11.0.5510.0   00038ae9
  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mspub.exe   11.0.5525.0   0010065b
  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Mso.dll    11.0.5606.0   0008c829
  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mso.dll    11.0.5606.0   004db3b0
  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Mso.dll    11.0.5606.0   004db3b0
  Mspub.exe     11.0.5525.0     Unknown    0.0.0.0     004201a0
Additionally, other program versions, module versions, and offsets are possible.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 842532 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
Keywords: 
atdownload kbfix kbupdate kbtshoot kbmt KB842532 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:842532

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com