ผิด "คุณต้องเป็นสมาชิกของ Domain Admins, domain Admins แบบแผน และ ผู้ดูแลระบบองค์กร" พลาดเมื่อคุณรันโปรแกรมติดตั้ง Windows Small Business Server 2003 Setup

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 842694 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณรันโปรแกรมติดตั้ง Microsoft Windows Small Business Server 2003 Setup คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้ในการข้อกำหนดในการตั้งค่าหน้าต่าง:
คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม Domain Admins, domain Admins แบบแผน และ ผู้ดูแลระบบองค์กร
อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณดูสมาชิกของกลุ่มของบัญชี Administrator คุณมองเห็นว่า บัญชีผู้ใช้อยู่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Domain Admins, domain Admins แบบแผน และ ผู้ดูแลระบบองค์กร

หมายเหตุ:เมื่อต้องการดูการเป็นสมาชิกของกลุ่มบัญชี Administrator การดับเบิลคลิกที่บัญชี Administrator ในผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์สแนปอิน แล้ว คลิกการสมาชิกของแท็บ

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
ไม่สามารถติดต่อตัวควบคุมโดเมนทั้งหมด
ไม่สามารถติดตั้ง Windows Small Business Server 2003 บนตัวควบคุมโดเมนที่ไม่ได้กำหนดที่ การดำเนินงานหลักบทบาทได้
ไม่สามารถติดตั้ง windows Small Business Server 2003 บนตัวควบคุมโดเมนที่ไม่ถูกกำหนดบทบาทหลักของการดำเนินการ
หมายเหตุ:ข้อความเหล่านี้อยู่ก่อนหน้า โดย X สีแดงที่บ่งชี้ว่า โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถต่อจนกว่าจะมีแก้ไขบล็อก

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้::
 • เซิร์ฟเวอร์ที่คุณพยายามติดตั้ง Windows Small Business Server 2003 ได้เป็นเจ้าของการผลิตทั้งหมดบทบาทหลัก
 • ไม่มีวัตถุตัวควบคุมโดเมน orphan ใน Active Directory จากตัวควบคุมโดเมนที่ถูกเอาออกก่อนหน้านี้ เฉพาะ สถานการณ์สมมตินี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้ามีการลดคุณบังคับให้ปิดระดับตัวควบคุมโดเมน โดยการทำงานนี้dcpromo /forceremovalคำสั่ง
 • มีการย้ายกลุ่มการรักษาความปลอดภัยของตัวควบคุมโดเมนออกจากผู้ใช้หน่วยองค์กร (OU)
 • ตัวควบคุมโดเมนที่หลายที่มีอยู่ในโดเมนของคุณ และมีปัญหาในการสื่อสารระหว่างเหล่านั้น
 • คุณเริ่มต้น หรือเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ SBS ใหม่ และตัวควบคุมโดเมนแบบจำลองที่มีอยู่ในโดเมน SBS

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ถ่ายโอนบทบาทหลักของการดำเนินงานทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังติดตั้ง Windows Small Business Server 2003 เอาตัวควบคุมโดเมน orphan ใด ๆ จาก Active Directory และตรวจสอบว่า กลุ่มการรักษาความปลอดภัยของตัวควบคุมโดเมนอยู่ใน OU ของ Users หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา ทำการdcdiag /vคำสั่งเพื่อระบุปัญหาการสื่อสารระหว่างตัวควบคุมโดเมนนั้น

ตรวจสอบว่า มีการจำลองแบบขาเข้าเริ่มต้นได้เกิดขึ้นจากตัวควบคุมโดเมนแบบจำลองหลังจากที่คุณเริ่มการทำงานของ Windows Small Business Server

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเครื่องมือการดูแลระบบคลิกไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการ.
 2. ขยายไซต์ขยายค่าเริ่มต้น--ไซต์ชื่อแรกขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายชื่อของเซิร์ฟเวอร์แล้ว คลิกการตั้งค่า ntds.
 3. คลิกขวาวัตถุการเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และจากนั้น คลิกทำซ้ำในขณะนี้.
 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำหรับแต่ละตัวควบคุมโดเมนที่อยู่ในโดเมน
 5. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกคลิกwindows Small Business Server 2003แล้ว คลิกการเปลี่ยนแปลง/เอาออกเมื่อต้องการรัน Windows Small Business Server Setup

ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ที่จะเรียกใช้ Windows Small Business Server 2003 ยังคงดำเนินการทั้งหมดบทบาทหลัก

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว กด ENTER
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง

  ntdsutil
  การจัดการโดเมน
  การเชื่อมต่อ
 3. ประเภท:เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์Servernameโดย ServerName คือ ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังติดตั้ง Windows Small Business Server 2003 และกด enter
 4. ประเภท:QUITแล้ว กด ENTER
 5. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง

  เลือกเป้าหมายของการดำเนินงาน
  บทบาทของรายการสำหรับการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์
รายการจะแสดงขึ้นที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
Server "ServerName" knows about 5 roles
Schema - CN=NTDS Settings,CN=ServerName,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=Domainname,DC=local
Domain - CN=NTDS Settings,CN=ServerName,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=Domainname,DC=local
PDC - CN=NTDS Settings,CN=ServerName,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=Domainname,DC=local
RID - CN=NTDS Settings,CN=ServerName,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=Domainname,DC=local
Infrastructure - CN=NTDS Settings,CN=ServerName,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=Domainname,DC=local
ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ที่คุณพยายามติดตั้ง Windows Small Business Server 2003 เจ้าทั้งหมดห้าของการดำเนินงานหลักบทบาท ถ้าเซิร์ฟเวอร์ได้เป็นเจ้าของบทบาทเหล่านี้ทั้งหมด ใช้Ntdsutilคำสั่งที่ใช้ในการถ่ายโอนบทบาทที่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ การทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังติดตั้ง Windows Small Business Server 2003:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:ntdsutilแล้ว คลิกตกลง.
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง

  บทบาท
  การเชื่อมต่อ
 3. ประเภท:เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์Servernameโดย:Servernameมีชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังติดตั้ง Windows Small Business Server 2003 และกด enter
 4. ในการการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์:ชนิดการพร้อมต์qแล้ว กด ENTER
 5. ประเภท:seizeบทบาทโดย:บทบาทมีบทบาทที่คุณต้องการ seize ตัวอย่างเช่น seize บทบาทหลัก ID (RID) สัมพันธ์ พิมพ์seize rid หลัก. ข้อยกเว้นหนึ่งที่อยู่สำหรับบทบาท emulator ตัวควบคุมโดเมนหลัก ไวยากรณ์สำหรับ role นี้จะเป็น "seize pdc" และไม่ "seize pdc emulator"
 6. กด ENTER
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Ntdsutil คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
255504การใช้ Ntdsutil.exe การถ่ายโอน หรือ seize บทบาท FSMO ไปยังตัวควบคุมโดเมน

ตรวจสอบว่า มีวัตถุตัวควบคุมโดเมน orphan อยู่

เปิดไซต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และบริการ และกำหนดว่า วัตถุเซิร์ฟเวอร์ตัวควบคุมโดเมนที่ถูกเอาออกก่อนหน้านี้ใด ๆ อยู่ ถ้าวัตถุเซิร์ฟเวอร์ orphan อยู่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการเอาออก:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการ.
 2. ขยายไซต์ขยายค่าเริ่มต้น--ไซต์ชื่อแรกแล้ว คลิกเซิร์ฟเวอร์.
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ตรวจสอบรายการเซิร์ฟเวอร์ในการตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ทั้งหมดมีอยู่ ถ้าคุณเห็นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีรายการนั่นคือไม่มีตัวควบคุมโดเมนในเครือข่าย คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์ และจากนั้น คลิกลบ.

  ข้อควรระวังถ้าคุณเพิ่ง demoted ตัวควบคุมโดเมน เราขอแนะนำให้ คุณรอการจำลองแบบเต็มรูปแบบการเกิดขึ้นก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนนี้ ตัวควบคุมโดเมน demoted จะยังคงอยู่ในรายการในไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการสแนปอินจนกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ถูกจำลองแบบไปยังตัวควบคุมโดเมนที่เหลือ
 4. ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะลบวัตถุเซิร์ฟเวอร์ orphan คุณต้องลบวัตถุเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเอาวัตถุ orphaned ใน Active Directory คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
216498วิธีการลบข้อมูลใน Active Directory หลังจากที่ demotion ของตัวควบคุมโดเมนที่ไม่สำเร็จ

ตรวจสอบว่า กลุ่มการรักษาความปลอดภัยของตัวควบคุมโดเมนอยู่ใน OU ของ Users

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์.
 2. ขยายDomainNameแล้ว คลิกผู้ใช้.
 3. ใน OU ของ Users ดูกลุ่มการรักษาความปลอดภัยของตัวควบคุมโดเมน
 4. ถ้ากลุ่มรักษาความปลอดภัยของตัวควบคุมโดเมนไม่มีอยู่ใน OU ของ Users ค้นหาที่กลุ่มการรักษาความปลอดภัยนี้ตั้งอยู่ และย้ายไปยัง OU ของ Users การค้นหากลุ่มความปลอดภัย คลิกขวาDomainNameแล้ว คลิกค้นหา. การย้ายกลุ่มความปลอดภัย คลิกขวากลุ่ม แล้ว คลิกการย้าย.

  หมายเหตุ:mistake ที่พบโดยทั่วไปคือการ ย้ายกลุ่มการรักษาความปลอดภัยของตัวควบคุมโดเมนไปยัง OU ของตัวควบคุมโดเมน

ระบุปัญหาการสื่อสารของ Active Directory

 1. การเรียกใช้ SupTools.msi โปรแกรมติดตั้ง Windows Server 2003 เครื่องสนับสนุนมือในการที่ Windows Small Business Server ที่เป็นตัวควบคุมโดเมน เครื่องมือสนับสนุนที่อยู่ในโฟลเดอร์ Support\Tools บน Windows Small Business Server 2003 ซีดี
 2. เข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows Small Business Server
 3. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว กด ENTER
 4. ประเภท:dcdiag /v /a /f:dcdiag1.txt. คำสั่งนี้สถานะของตัวควบคุมโดเมนในการวิเคราะห์ และรายงานข้อมูลนี้ คำสั่งนี้ยังทดสอบการสื่อสารระหว่างในเซิร์ฟเวอร์ในโดเมน และส่งผลลัพธ์ของการทดสอบไปยังแฟ้มข้อความ
 5. ประเภท:notepad dcdiag1.txt. คำสั่งนี้เปิดแฟ้มที่ประกอบด้วยผลลัพธ์ของการdcdiagการทดสอบคำสั่ง
 6. ถ้าคุณเห็นผลลัพธ์ที่บ่งชี้ถึงความล้มเหลวในการทดสอบ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 842694 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Keywords: 
kbfsmo kbdomain kbtshoot kbprb kbmt KB842694 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:842694

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com