ภาพรวมของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ administrative shares สูญหายไป

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 842715 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงอาการที่อาจเกิดขึ้นเมื่อหนึ่ง หรือมากกว่า administrative shares ที่ซ่อนหายไปบนคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้บทความยังแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้

ถ้าคุณได้กำหนดว่า คอมพิวเตอร์ของคุณหายไป administrative shares ที่ซ่อนอย่างน้อยหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ดูส่วน "สาเหตุ" และ "การแก้ปัญหา" ก็ตระหนักว่า administrative shares สูญหายโดยทั่วไปจะระบุว่า คอมพิวเตอร์ที่ไม่สมบูรณ์ โดยซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้ฟอร์แมต และติดตั้ง Windows บนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์

อาการ

คุณอาจพบปัญหาต่าง ๆ เมื่อ administrative shares จะถูกเอาออก หรือมิฉะนั้นจะหายไปจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณใช้คำสั่งnet shareหรือต MPSReports ผลลัพธ์อาจแสดงว่า คอมพิวเตอร์ของคุณหายไป IPC $ ADMIN $ หรือใช้ร่วมกัน C $ ถ้าคุณสร้างใช้ร่วมกันที่หายไป อาจจะหายไปอีกครั้งหลังจากเริ่มต้นถัดไปหรือเข้าสู่ระบบ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นแม้ว่าคุณตั้งค่ารีจิสตรี AutoShareServer และ AutoShareWks DWORD ค่าเป็น 1

คุณอาจพบกระบวนการที่ไม่รู้จักที่เริ่มต้น จากโฟลเดอร์ Startup หรือจากการ
เรียกใช้
คีย์ในรีจิสทรี ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอาจตรวจพบไวรัส เวิร์ม โทรจัน หรือแบ็คดอร์ไวรัส หรืออาจมีเติมราก FTP บนเว็บเซิร์ฟเวอร์กับไฟล์ที่ไม่รู้จัก

รายการต่อไปนี้คือ รายการรวมของปัญหาที่อาจเกี่ยวข้องกับปัญหานี้
 • ถ้า ตัวควบคุมโดเมนที่คอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ใน ระหว่างการเข้าสู่ระบบเครือข่าย หรือใน ช่วงเวลาเมื่อพวกเขาพยายามที่จะเข้าร่วมโดเมน บางครั้ง คุณสามารถล็อกออคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 2000 หรือ Microsoft Windows XP แต่คุณไม่สามารถล็อกอินกับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows Millennium Edition บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 9 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • รหัสผ่านโดเมนคุณใส่นั้นไม่ถูกต้อง หรือการเข้าถึงของคุณล็อกออนเซิร์ฟเวอร์ถูกปฏิเสธ
  • ล็อกออนเซิร์ฟเวอร์ไม่รู้จักรหัสผ่านโดเมนของคุณ หรือไปยังเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
  เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบเครือข่ายในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือใช้ Windows XP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  ล็อกออนเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถให้บริการการร้องขอการเข้าสู่ระบบได้
  เมื่อคุณพยายามเข้าใช้โดเมน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้นขณะพยายามที่เข้าร่วมโดเมน 'Domain_Name': ไม่พบชื่อเครือข่าย
 • เมื่อคุณพยายามที่จะเข้าถึง หรือดูคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบจากระยะไกล โดยใช้เส้นทาง UNC ไดรฟ์ที่แมป คำ สั่งnet useคำสั่งnet viewหรือ โดยการเรียกดูเครือข่ายแบบหรือ My Network Places คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  • ไม่มีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับธุรกรรม
  • เกิดข้อผิดพลาดของระบบ 53 ไม่พบเส้นทางเครือข่าย
  • Domain_Name ไม่สามารถเข้าถึง
 • คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่ทำงานของผู้ดูแลระบบบนตัวควบคุมโดเมน ตัวอย่างเช่น MMC สแน็ปเช่นผู้ ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ และคอมพิวเตอร์ หรือ ไซต์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ และบริการอาจไม่เริ่มทำงาน และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  ข้อมูลการตั้งชื่อไม่มีอยู่เนื่องจาก: ความพยายามในการเข้าสู่ระบบล้มเหลวได้
 • เมื่อคุณพยายามเพิ่มผู้ใช้ไปยังกลุ่มรักษาความปลอดภัย คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  ตัวใช้เลือกวัตถุไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากไม่มีตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องเลือกวัตถุสามารถพบ
 • เมื่อคุณพยายามเรียกใช้ Netdom.exe จากเครื่องมือสนับสนุน 2000 Windows เมื่อต้องการค้นหาบทบาท FSMO คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  ไม่สามารถปรับปรุงรหัสผ่าน ค่าที่ระบุเป็นรหัสผ่านปัจจุบันไม่ถูกต้อง
 • เมื่อคุณพยายามรัน Dcdiag.exe จากเครื่องมือสนับสนุน Windows 2000 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  ล้มเหลว ด้วย 67: ไม่พบชื่อเครือข่าย
  ผลลัพธ์จาก Dcdiag.exe อาจแสดงรายการข้อผิดพลาดการผูก LDAP ที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  การผูก LDAP ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 1323
 • เมื่อคุณพยายามเรียกใช้ Netdiag.exe จากเครื่องมือสนับสนุน Windows 2000 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  ทดสอบรายการ DC........... : ล้มเหลว
  ไม่สามารถระบุ DCs โดยใช้เบราว์เซอร์ [NERR_BadTransactConfig]
 • ถ้าคุณเรียกใช้การสืบค้นกลับของเครือข่ายเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบ คุณอาจพบผลลัพธ์ที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  C session setup & X, Username = username, and C tree connect & X, Share = \\<Server_Name>\IPC$
  R session setup & X - DOS Error, (67) BAD_NET_NAME
  
 • บนเซิร์ฟเวอร์ บริการ WINS อาจไม่ได้เริ่ม หรือ WINS console อาจแสดงเครื่องหมาย X สีแดง หรือทั้งสองอย่าง
 • เหตุการณ์ NetBT 4311 ที่คล้ายกับต่อไปนี้อาจถูกบันทึกลงใน Event Viewer:

  รหัสเหตุการณ์: 4311
  แหล่งของเหตุการณ์: NetBT
  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  คำอธิบาย: การเริ่มต้นล้มเหลวเนื่องจากไม่สามารถสร้างโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

 • คอนโซลการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์บริการเทอร์มินัลอาจไม่เริ่มทำงาน และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  • ไม่มีเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของบริการเทอร์มินัลจะพร้อมใช้งานในปัจจุบันของโดเมนหรือเวิร์กกรุ๊ป เมื่อต้องการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานอื่น สิทธิ์การใช้งานการคลิก คลิกเชื่อมต่อ และคลิกชื่อของเซิร์ฟเวอร์
  • อยู่เครือข่ายไม่ถูกต้อง
 • การบริการสำหรับ Macintosh อาจไม่เริ่มทำงาน เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานการบริการ เหตุการณ์ที่คล้ายกับต่อไปนี้อาจถูกบันทึกลงใน Event Viewer:

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งของเหตุการณ์: MacFile
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 10021
  ผู้ใช้: n/a
  คำอธิบาย: ไฟล์เซิร์ฟเวอร์สำหรับเซอร์วิส Macintosh ไม่สามารถติดต่อโดเมนคอนโทรลเลอร์เพื่อรับข้อมูลโดเมน

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งของเหตุการณ์: MacFile
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 10027
  ผู้ใช้: n/a
  คำอธิบาย: เกิดข้อผิดพลาดขณะเริ่มใช้งานไฟล์เซิร์ฟเวอร์สำหรับเซอร์วิส Macintosh ไม่สามารถเตรียมใช้งานตัวช่วยเหลือ Server เธรด รหัสข้อผิดพลาดที่ระบุอยู่ในข้อมูล

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งของเหตุการณ์: MacFile
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 10001
  ผู้ใช้: n/a
  คำอธิบาย: ไม่สามารถเริ่มไฟล์เซิร์ฟเวอร์สำหรับเซอร์วิส Macintosh ระบบข้อผิดพลาดเกิดขึ้น รหัสข้อผิดพลาดอยู่ในข้อมูล

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 7024
  ผู้ใช้: n/a
  คำอธิบาย: ไฟล์เซิร์ฟเวอร์สำหรับเซอร์วิส Macintosh สิ้นสุดลง ด้วยข้อผิดพลาดเฉพาะตัวของบริการ 1722

สาเหตุ

ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหลังจากใช้ร่วมกันสำหรับผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 หรือ Windows NT 4.0 ที่เอาโปรแกรมที่เป็นอันตราย

บ่อย ผู้ใช้ที่เป็นอันตรายเชื่อมต่อไปยัง administrative shares เหล่านี้ โดยใช้ประโยชน์จากการใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย ขาดการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โดยตรงการเปิดรับแสงของคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ต หรือการรวมกันของปัจจัยเหล่านี้ นอกจากนี้ผู้ใช้ที่เป็นอันตรายแล้วติดตั้งโปรแกรมที่เป็นอันตรายเพื่อขยายผลต่อในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น และที่ เหลือในเน็ตเวิร์ก ในหลายกรณี โปรแกรมที่เป็นอันตรายเหล่านี้ลบ administrative shares เป็น administrative shares เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ แข่งขันเข้าควบคุมระบบติดไวรัส

การติดไวรัส โดยโปรแกรมที่เป็นอันตรายเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งอาจมา จากอินเทอร์เน็ตโดยตรง หรือ จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายท้องถิ่นที่ติดไวรัส ซึ่งโดยทั่วไปบ่งชี้ว่า การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคาดเดาได้ง่าย ดังนั้น ถ้าคุณเห็นอาการเหล่านี้ เราขอแนะนำว่า คุณต้องตรวจสอบคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ บนเครือข่ายสำหรับโปรแกรมที่เป็นอันตราย โดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสสปายแวร์และซอฟต์แวร์ตรวจหามือ เรายังแนะนำให้ คุณทำการวิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยเพื่อหาช่องโหว่บนเครือข่าย ดูส่วน "การแก้ปัญหา" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบโปรแกรมที่เป็นอันตรายและวิธีการวิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย

ตัวอย่างของโปรแกรมที่เป็นอันตรายที่มีเป้าหมายที่ administrative shares คือ โปรแกรม Win32.Agobot สำหรับรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการทำงานของโปรแกรมนี้ แวะไปคอมพิวเตอร์กำหนดความสัมพันธ์ของไวรัสข้อมูลศูนย์เว็บไซต์ต่อไป:
http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/virus.aspx?id=37776
Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบุคคลสามนี้หมายเหตุ โปรแกรม Win32.Agobot เป็นเพียงตัวอย่าง โปรแกรมที่เป็นอันตรายจะล้าสมัยในขณะที่ผู้จัดจำหน่ายโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ค้นพบ และเพิ่มเข้าไปไวรัส อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่เป็นอันตรายมักพัฒนาโปรแกรมใหม่ ๆ และตัวแปรต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจหาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

การแก้ไข

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ได้รับผลจากปัญหานี้หรือไม่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบค่ารีจิสตรี AutoShareServer และ AutoShareWks เพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาไม่ได้ตั้งค่าเป็น 0:
  1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด regeditแล้ว กด ENTER
  2. ค้นหา และจากนั้น คลิกที่คีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  3. ถ้าแบบ AutoShareServer และ AutoShareWks DWORD ค่าในการ
   LanmanServer\Parameters
   มีการกำหนดค่าคีย์ย่อย มีข้อมูลค่าเป็น 0 เปลี่ยนค่านั้นเป็น 1

   หมายเหตุ หากค่าเหล่านี้ไม่มีอยู่ คุณไม่ต้องสร้างได้เนื่องจากลักษณะการทำงานเริ่มต้นคือ administrative shares ที่สร้างโดยอัตโนมัติ
  4. ออกจาก Registry Editor
 2. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไป คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 หรือ Windows NT 4.0 โดยอัตโนมัติ สร้าง administrative shares ในระหว่างการเริ่มต้นระบบ
 3. หลังจากที่คอมพิวเตอร์รีสตาร์ท ตรวจสอบว่า administrative shares ที่ใช้งานอยู่หรือไม่ เมื่อต้องการตรวจสอบการแชร์ ใช้ สุทธิที่ใช้ร่วมกัน คำสั่ง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว กด ENTER
  2. ที่คอมมานด์พร้อมต์ พิมพ์ สุทธิที่ใช้ร่วมกันแล้ว กด ENTER
  3. ค้นหา Admin $, C $ และ IPC $ administrative shares ในรายชื่อที่ใช้ร่วมกัน
ถ้ามีรายการ administrative shares คอมพิวเตอร์อาจมีการรันโปรแกรมที่เป็นอันตรายที่ลบการแชร์ระหว่างการเริ่มต้น เมื่อต้องค้นหาโปรแกรมที่เป็นอันตราย ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใช้ไวรัสล่าสุดเพื่อรันการสแกนไวรัสเสร็จสมบูรณ์บนคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ หรือใช้บริการหลายฟรีการสแกนไวรัสต่าง ๆ ที่พร้อมใช้งานบนอินเทอร์เน็ตอย่างใดอย่างหนึ่ง ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับการเชื่อมโยง เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดไวรัส และ เพื่อสแกนออนไลน์ฟรีจากผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

  สิ่งสำคัญ หากคุณสงสัยว่า คอมพิวเตอร์ติดไวรัส ด้วยโค้ดที่เป็นอันตราย เราขอแนะนำให้ คุณเอาออกนั้นจากเครือข่ายเร็วที่สุด เราขอแนะนำนี้ได้เนื่องจากผู้ใช้ที่เป็นอันตรายอาจใช้คอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสเพื่อเริ่มการโจมตีกระจายปฏิเสธการใช้บริการ (DDoS) การส่งอีเมล์โฆษณา หรือสำเนาที่ไม่ถูกต้องของซอฟต์แวร์ เพลง และภาพยนตร์ที่ใช้ร่วมกัน
 2. หากการสแกนไวรัสโปรแกรมที่เป็นอันตรายในระบบ ใช้คำแนะนำในการเอาการป้องกันไวรัสของผู้จัดจำหน่าย นอกจากนี้ ทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านและรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับโปรแกรมนี้บนเว็บไซต์ของผู้ขายโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตรวจสอบเพื่อดูว่า โปรแกรมดอร์มีด้วยหรือไม่ ดอร์หมายความ ว่า โปรแกรมแสดงวิธีการสำหรับผู้ใช้ที่เป็นอันตรายสามารถควบคุมระบบได้อีกครั้งถ้าโปรแกรมถูกค้นพบ และเอาออก

  ถ้ารายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับโปรแกรมบ่งชี้ว่า มีดอร์ เราขอแนะนำให้ คุณฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ และการติดตั้ง Windows ใหม่อย่างปลอดภัย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows และเซิร์ฟเวอร์ แวะไปที่ไซต์เว็บศูนย์คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย Microsoft ต่อไปนี้:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc184906.aspx
 3. ถ้าการสแกนไวรัสไม่พบโปรแกรมที่เป็นอันตรายในระบบ นั้นไม่ได้หมายความ ว่า คอมพิวเตอร์จะไม่ติดไวรัส โดยโปรแกรมที่เป็นอันตราย อาจพบได้ ปกติอาจหมายถึง ว่า โปรแกรมที่เป็นอันตรายโปรแกรมใหม่หรือตัวแปร และยังว่า ไวรัสล่าสุดที่ไม่รู้จัก ในกรณีนี้ ติดต่อผู้จำหน่ายโปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อรายงานปัญหา หรือเปิดเหตุการณ์สนับสนุนกับผลิตภัณฑ์สนับสนุนบริการของ Microsoft (PSS) เพื่อตรวจสอบ
 4. หลังจากที่ทำการสแกนไวรัส ตรวจสอบคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย เช่นสปายแวร์หรือเครื่องมือของผู้ใช้ที่เป็นอันตราย ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับการเชื่อมโยง กับสปายแวร์ และเครื่องมือการตรวจสอบผู้ใช้ที่เป็นอันตราย
 5. ตรวจสอบคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ บนเครือข่ายสำหรับโปรแกรมที่เป็นอันตราย และทำการวิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยเพื่อหาช่องโหว่บนเครือข่าย เมื่อต้องวิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย เราขอแนะนำให้ คุณใช้เครื่องมือรุ่น 1.2.1 นัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือนี้ แวะไปที่ไซต์เว็บตัววิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยบรรทัดหลัก Microsoft ต่อไปนี้:
  http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184924.aspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการที่ช่วยรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของคุณ แวะไปที่ไซต์เว็บความปลอดภัยของ Microsoft TechNet ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/technet/security/default.mspx
เมื่อต้องการขอรับการปรับปรุงข้อกำหนดไวรัสจากผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของบริษัทอื่นใดอย่างหนึ่ง:รับการสแกนฟรีออนไลน์จากซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัส แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของบริษัทอื่นใดอย่างหนึ่ง:เมื่อต้องการขอรับสปายแวร์และเครื่องมือการตรวจสอบผู้ใช้ที่เป็นอันตราย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของบริษัทอื่นใดอย่างหนึ่ง:Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบุคคลสามนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 842715 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kb3rdparty kbtshoot kbprb kbmt KB842715 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:842715

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com