הודעת השגיאה ?"?הערך הבא במקטע [מחרוזות] ארוך מדי ולכן נחתך" מופיעה בעת ניסיון לשנות או להציג אובייקטי מדיניות קבוצתית במערכות Windows Server 2003,? Windows XP Professional או Windows 2000?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 842933 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון לשנות או להציג אובייקטי מדיניות קבוצתית (GPOs) במחשב הפועל באמצעות מערכת Microsoft Windows Server 2003,? Microsoft Windows XP Professional עםService Pack 1 (SP1) או Microsoft Windows 2000, עלולה להופיע הודעת שגיאה הדומה להודעה שלהלן:
הערך הבא במקטע [מחרוזות] ארוך מדי ולכן נחתך.
אחרי ההודעה ייתכן שיוצג טקסט כלשהו, השונה מתרחיש לתרחיש. בנוסף, לחיצה על אישור בחלון הודעת השגיאה עלולה לגרום להופעה חוזרת של הודעת שגיאה דומה. לכל הודעת שגיאה חוזרת יש טקסט שונה המוצג לאחריה.

סיבה

בעיה זו מתרחשת מכיוון שלגירסאות הישנות יותר של 'עורך האובייקטים של מדיניות קבוצתית' אין אפשרות לתרגם סוגים מסוימים של מחרוזות בנות יותר מ-255 תווים. סוגי מחרוזות אלה כלולים בחלקים של קבצי adm. שלא ייכללו במבנה 'IF VERSION'.

בדרך כלל, הבעיה מתרחשת בעת ניסיון להציג או לשנות אובייקט של מדיניות קבוצתית, אובייקט שהוצג על-ידי תחנת עבודה אחרת, המכילה קבצי adm. העושים שימוש במבנה "IF VERSION >=5". כאשר תחנת עבודה ניהולית מציגה אובייקט של מדיניות קבוצתית, היא מעדכנת אותו באופן אוטומטי עם הגירסה המעודכנת של קבצי adm. אם קבצי ה-adm. של תחנת העבודה חדשים יותר מאלה הנמצאים בתיקייה Adm\ של אובייקט המדיניות הקבוצתית של התחום, קבצי התבנית מתעדכנים. אם קבצי התבנית כוללים את המבנה "IF VERSION >=5", השגיאה תתרחש בתחנת עבודה ניהולית שלא הותקן בה תיקון חם זה בעת שזו תנסה לשנות או להציג את אובייקט המדיניות הקבוצתית.

הערהקבצי תבנית ניהולית (adm.) העושים שימוש במבנה "IF VERSION >=5" כלולים ב-Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). מבנה זה מונע התנהגות בלתי צפויה בהגדרות מסוימות של מדיניות קבוצתית, כאשר הגדרות אלה משתנות על-ידי גירסאות קודמות של 'עורך המדיניות הקבוצתית'.

לקבלת פרטים נוספים על קבצי תבנית ניהולית של מדיניות קבוצתית, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
816662 המלצות לניהול קבצי תבנית ניהולית של מדיניות קבוצתית (adm.) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פתרון הבעיה

מערכת Windows 2000 SP3 או גירסה מתקדמת יותר

מידע על עדכונים

הקובץ עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה 842933 כעת.

תנאים מוקדמים

כדי להתקין עדכון זה, במחשב חייבת להיות מותקנת מערכת Windows 2000 SP3 או גירסה מתקדמת יותר.

חובת הפעלה מחדש

יש להפעיל את המחשב מחדש לאחר החלת העדכון..

מידע על החלפת תיקונים חמים

תיקון חם זה אינו מחליף שום עדכון אחר.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של עדכון זה כוללת את תכונות הקבצים המפורטות בטבלה שלהלן (או תאריכים מאוחרים יותר). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מוצגים לפי זמן עולמי מתואם (UTC). כאשר אתה מעיין בפרטי הקבצים, הם עוברים המרה לשעון המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין שעון UTC לבין השעון המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' בלוח הבקרה.
תאריך       שעה    גירסה        גודל   שם קובץ   
----------------------------------------------------------------------------------
27 במאי 2004 16:09 5.0.2195.6934  124,688 Gptext.dll
16 במאי 2004 19:43 5.0.2195.6928 5,873,664 Sp3res.dll

Windows XP Professional SP1

מידע על מהדורת ה-service pack

כדי לפתור בעיה זו יש לקבל את מהדורת ה-service pack האחרונה עבור מערכת Microsoft Windows XP. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322389 כיצד לקבל את מהדורת ה-service pack האחרונה של Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע על עדכונים

מערכת Windows XP מהדורות 32 סיביות

הקובץ הבא עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה 842933 כעת. לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
קובץ זה עבר סריקת וירוסים של Microsoft.? Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר, שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים שמסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

מערכת Windows XP מהדורות 64 סיביות

הקובץ הבא עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה 842933 כעת. לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
קובץ זה עבר סריקת וירוסים של Microsoft.? Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר, שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים שמסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ. הגירסה האנגלית של עדכון חם זה כוללת את תכונות הקבצים המפורטות בטבלה שלהלן (או מועדים מאוחרים יותר). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מוצגים לפי זמן עולמי מתואם (UTC). כאשר אתה מעיין בפרטי הקבצים, הם עוברים המרה לשעון המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין שעון UTC לבין השעון המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' בלוח הבקרה.

תנאים מוקדמים

כדי להתקין עדכון זה, במחשב חייבת להיות מותקנת מערכת Windows XP SP1 או גירסה מתקדמת יותר.

חובת הפעלה מחדש

יש להפעיל את המחשב מחדש לאחר יישום התיקון החם.

מידע על החלפת תיקונים חמים

תיקון חם זה אינו מחליף שום עדכון אחר.

פרטי הקובץ

תאריך       שעה     גירסה       גודל    שם קובץ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
28 ביולי 2004  01:43 5.1.2600.1579   76,288  Ipsec.sys
10 באוג' 2004  21:43 5.1.2600.1579   334,848  Ipsecsnp.dll
10 באוג' 2004  21:43 5.1.2600.1579   164,864  Ipsecsvc.dll
10 באוג' 2004  21:43 5.1.2600.1579   364,544  Ipsmsnap.dll
10 באוג' 2004  21:43 5.1.2600.1579   261,120  Oakley.dll
10 באוג' 2004  21:43 5.1.2600.1579   98,304  Polstore.dll
10 באוג' 2004  21:43 5.1.2600.1579   163,840  Rasmans.dll
10 באוג' 2004  21:43 5.1.2600.1579   29,18   Winipsec.dll
10 באוג' 2004  21:43 5.1.2600.1581   183,808 Gptext.dll
בעיה זו תוקנה לראשונה במסגרת Microsoft Windows XP Service Pack 2.

Windows Server 2003

מידע על עדכונים

הקובץ הבא עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה 842933 כעת.

הגירסה האנגלית של עדכון חם זה כוללת את תכונות הקבצים המפורטות בטבלה שלהלן (או מועדים מאוחרים יותר). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מוצגים לפי זמן עולמי מתואם (UTC). כאשר אתה מעיין בפרטי הקבצים, הם עוברים המרה לשעון המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין שעון UTC לבין השעון המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' בלוח הבקרה.
תאריך        שעה     גירסה      גודל   שם קובץ 
------------------------------------------------------------------------------------
 09 באוג' 2004 22:26 5.2.3790.198   220,672 Gptext.dll


דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף בעיה זו, לחץ על אישור בכל אחד מחלונות הודעות השגיאה כדי להמשיך לפעול עם מדיניות קבוצתית. יש להצטייד באישורים ניהוליים כדי להשתמש בפיתרון זה לבעיה.

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

מידע נוסף

לקבלת פרטים נוספים על המינוח שבו נעשה שימוש במאמר זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על הבעיה הנדונה במאמר זה ועל שינויים נוספים במדיניות קבוצתית הכלולים ב-Windows XP SP2, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
873449 שינויים באופן הפעולה של מדיניות קבוצתית לאחר התקנת Windows XP Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 842933 - Last Review: יום שני 03 דצמבר 2007 - Revision: 7.7
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
מילות מפתח 
kberrmsg kbbug kbfix kbqfe kbgpo kbwinxpsp2fix kbgrppolicyprob kbwinservperf kbwin2000presp5fix kbwin2000sp5fix kbwinserv2003presp1fix kbmgmtservices kbhotfixserver KB842933

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com