כיצד להגדיר את תצורת חוסם הפריטים המוקפצים במחשב שמפעיל Windows XP Service Pack 2

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 843016
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מסביר כיצד להגדיר את תצורת חוסם הפריטים המוקפצים במחשב שמפעיל Windows XP Service Pack 2. חוסם הפריטים המוקפצים הוא תכונה חדשה של Internet Explorer. התכונה חוסמת את רוב החלונות המוקפצים הבלתי רצויים ואינה מאפשרת להם להופיע. כברירת מחדל, חוסם הפריטים המוקפצים מופעל. כאשר חוסם הפריטים המוקפצים מופעל, כל החלונות המוקפצים האוטומטיים וברקע נחסמים, ואולם חלונות מוקפצים שהמשתמש פותח עדיין נפתחים בדרך הרגילה.

מידע נוסף

כיצד להפעיל את חוסם הפריטים המוקפצים

הערה חוסם הפריטים המוקפצים מופעל כברירת מחדל. ייתכן שתצטרך להפעיל אותו רק אם הוא מושבת במקרה.

ניתן להפעיל את חוסם הפריטים המוקפצים בדרכים הבאות:
 • לפי הנחיה.
 • בתפריט 'כלים'.
 • דרך 'אפשרויות אינטרנט'.

לפי הנחיה

תוכל להפעיל את חוסם הפריטים המוקפצים כאשר מופיעה הנחיה המאפשרת לך לעשות כן לפני הופעת החלון המוקפץ הראשון.

בתפריט 'כלים'

כדי להגדיר את חוסם הפריטים המוקפצים בתפריט 'כלים', פעל באופן הבא:
 1. לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות ולחץ על Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, הצבע על חוסם הפריטים המוקפצים ולאחר מכן לחץ על הפעלת חוסם הפריטים המוקפצים כדי להפעיל את חוסם הפריטים המוקפצים, או לחץ על בטל את חוסם הפריטים המוקפצים כדי לבטל את חוסם הפריטים המוקפצים.

דרך 'אפשרויות אינטרנט'

כדי להגדיר את תצורת חוסם הפריטים המוקפצים דרך 'אפשרויות אינטרנט', פעל באופן הבא:
 1. לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות ולחץ על Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 3. לחץ על הכרטיסייה פרטיות ולאחר מכן סמן את התיבה חסום פריטים מוקפצים כדי להפעיל את חוסם הפריטים המוקפצים, או נקה את התיבה חסום פריטים מוקפצים כדי לבטל את הפעלת חוסם הפריטים המוקפצים.
 4. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

כיצד להגדיר את התצורה של חוסם הפריטים המוקפצים

ניתן לשנות את ההגדרות הבאות בחוסם הפריטים המוקפצים:
 • רשימת אתרי האינטרנט המותרים.
 • חסום את כל החלונות המוקפצים.
 • עקוף מפתח.
 • תצורת קול.

רשימת אתרי האינטרנט המותרים

תוכל לאפשר לחלונות מוקפצים להיפתח באתר אינטרנט מסוים על ידי הוספת שם האתר לרשימה אתרים מותרים. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות ולחץ על Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, הצבע על חוסם הפריטים המוקפצים ולחץ על הגדרות חוסם הפריטים המוקפצים.
 3. בתיבה כתובת אתר אינטרנט שברצונך להתיר, הקלד את כתובת אתר האינטרנט הרצוי ולחץ על הוסף.
 4. לחץ על סגור.

חסום את כל החלונות המוקפצים

כדי לחסום את כל החלונות המוקפצים, כולל החלונות המוקפצים שהמשתמש פותח, פעל באופן הבא:
 1. לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות ולחץ על Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, הצבע על חוסם הפריטים המוקפצים ולחץ על הגדרות חוסם הפריטים המוקפצים.
 3. ברשימה רמת סינון בחר גבוהה: חסום את כל הפריטים המוקפצים [Ctrl כדי לעקוף הגדרה זו] ולחץ על סגור.

עקוף מפתח

כדי לפתוח חלון מוקפץ בעצמך, למרות שהסינון הוגדר לרמה גבוהה: חסום את כל הפריטים המוקפצים [Ctrl כדי לעקוף הגדרה זו], החזק את המקש CTRL לחוץ ופתח את החלון הרצוי.

תצורת קול

כדי להשמיע צליל בעת שמתבצעת חסימה של חלון מוקפץ, פעל באופן הבא:
 1. לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות ולחץ על Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, הצבע על חוסם הפריטים המוקפצים ולחץ על הגדרות חוסם הפריטים המוקפצים.
 3. סמן את התיבה השמע צליל בעת חסימת פריט מוקפץ ולחץ על סגור.

כיצד להגדיר את תצורת חוסם הפריטים המוקפצים לאזורים שנחשבים לבטוחים.

הואיל והאתרים המהימנים ואזורי התוכן של הרשת הפנימית המקומית נחשבים בטוחים, אין צורך לחסום בהם חלונות מוקפצים. כדי להגדיר את תצורת חוסם הפריטים המוקפצים באזורים אלה, פעל באופן הבא:
 1. לחץ על התחל, הצבע על כל התוכניות ולחץ על Internet Explorer.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 3. לחץ על הכרטיסייה אבטחה ובתיבה בחר אזור תוכן אינטרנט כדי לקבוע את הגדרות האבטחה שלו, לחץ על אינטרא-נט מקומי.
 4. לחץ על רמה מותאמת אישית ותחת השתמש בחוסם הפריטים המוקפצים לחץ על אפשר כדי להפעיל את חוסם הפריטים המוקפצים, או על אל תאפשר כדי לבטל את חוסם הפריטים המוקפצים.
 5. לחץ פעמיים על אישור.
 6. חזור על שלבים 1 ו-2.
 7. לחץ על הכרטיסייה אבטחה ובתיבה בחר אזור תוכן אינטרנט כדי לקבוע את הגדרות האבטחה שלו, לחץ על אתרים מהימנים.
 8. לחץ על רמה מותאמת אישית ותחת השתמש בחוסם הפריטים המוקפצים לחץ על אפשר כדי להפעיל את חוסם הפריטים המוקפצים, או על אל תאפשר כדי לבטל את חוסם הפריטים המוקפצים.
 9. לחץ פעמיים על אישור.
לקבלת מידע נוסף על סרגל המידע של Internet Explorer ב-Windows XP SP2, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
843017 תיאור סרגל המידע של Internet Explorer ב-Windows XP Service Pack 2

כיצד להגדיר את התצורה של חוסם הפריטים המוקפצים באמצעות מפתח רישום

כדי להגדיר את התצורה של חוסם הפריטים המוקפצים המלא

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WEBOC_POPUPMANAGEMENT
 3. לחץ פעמיים על Iexplore.exe
 4. על מנת לבטל את חוסם הפריטים המוקפצים המלא, בתיבה נתוני ערך, הקלד 0 ולאחר מכן לחץ על אישור. על מנת להפעיל את חוסם הפריטים המוקפצים המלא, בתיבה נתוני ערך, הקלד 1 ולאחר מכן לחץ על אישור.

כדי להגדיר את התצורה של חוסם הפריטים המוקפצים לפי אזור

כל אחד מהמספרים תחת כל אחד ממפתחות המשנה הבאים מייצג את האזור השונה:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
עבור 1809 מתחת לכל אזור, ערך נתונים של 3 פירושו שחוסם הפריטים המוקפצים לא זמין. ערך של 0 פירושו שחוסם הפריטים המוקפצים זמין.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
182569 ערכי רישום של אזורי אבטחה של Internet Explorer למשתמשים מתקדמים

כיצד להגדיר את התצורה של חוסם הפריטים המוקפצים באמצעות מדיניות קבוצתית

כדי להגדיר את התצורה של חוסם הפריטים המוקפצים המלא

 1. לחץ על התחל, לאחר מכן לחץ על הפעלה, הקלד gpedit.msc ולחץ על אישור.
 2. הרחב את תצורת משתמש, הרחב את תבניות מנהליות, הרחב את רכיבי Windows ולאחר מכן הרחב את Internet Explorer.
 3. הגדר את בטל ניהול פריטים מוקפצים בהתאם להגדרות הרצויות. להחלת השינויים עליך לעדכן את המדיניות או להפעיל מחדש את המחשב.

הגדרת חוסם הפריטים המוקפצים לפי אזור

 1. לחץ על התחל, לאחר מכן לחץ על הפעלה, הקלד gpedit.msc ולחץ על אישור.
 2. הרחב את תצורת משתמש, הרחב את תבניות מנהליות, הרחב את רכיבי Windows, הרחב את Internet Explorer, הרחב את לוח הבקרה של האינטרנט, הרחב את עמוד אבטחה ולאחר מכן בחר באזור הרצוי.
 3. הגדר את חוסם הפריטים המוקפצים של המשתמש בהתאם להגדרות הרצויות. להחלת השינויים עליך לעדכן את המדיניות או להפעיל מחדש את המחשב.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, לחץ על אתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://technet.microsoft.com/he-il/library/bb457150.aspx
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 843016 - Last Review: יום חמישי 03 אוקטובר 2013 - Revision: 1.0
מילות מפתח 
kbnetwork kbsecurity kbconfig kbconnectivity kbbrowsing kbperformance kbhowto KB843016

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com