תיאור סרגל המידע של Internet Explorer ב- Windows XP SP2

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 843017 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

סרגל המידע של Internet Explorer הוא ממשק משתמש חדש הכלול ב- Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)?. סרגל המידע מוצג כאשר פעולות העלולות להיות מסוכנות נחסמות בדף אינטרנט. סרגל המידע מופיע בין סרגל הכלים לבין חלון התוכן ב- Internet Explorer והוא דומה בצורתו לאזור ההודעות ב- Outlook 2003. אזור ההודעות ב- Outlook 2003 מודיע לך על תכנים שנחסמו. סרגל הכלים של Internet Explorer ב- Windows XP SP2 מחליף חלק גדול מתיבות הדו-שיח הרגילות המנחות אותך להזין מידע, ואף כולל אזור בולט להצגת מידע שאתה עשוי לרצות להציג או להביא בחשבון. דוגמאות לתיבות דו-שיח שהוחלפו בהודעות סרגל המידע הן התקנות פקדי ActiveX שנחסמו, חלונות מוקפצים שנחסמו, וכן תהליכי הורדה ותכנים פעילים שנחסמו.

חשוב תוכל להשבית את סרגל המידע של Internet Explorer על ידי הורדת רמת האבטחה בהגדרות ברירת המחדל. עם זאת, אנו ממליצים מאוד להשאיר את הגדרות האבטחה הללו על ערכי ברירת המחדל, או על רמה גבוהה יותר. ברירת המחדל בהגדרות האבטחה של Internet Explorer נועדו לסייע לך להגן על המחשב שלך מווירוסים ומתקיפות דרך האינטרנט.

מידע נוסף

סרגל המידע נראה ופועל כמו אזור ההודעות על תכנים חסומים ב- Outlook 2003. סרגל המידע מופיע בין סרגל הכלים לבין חלון התוכן ב- Internet Explorer כאשר מוצגת הודעה, ונעלם כאשר אתה עובר למיקום אחר. הטקסט בסרגל המידע משתנה, בהתאם להודעה המוצגת. הטקסט יכול לגלוש לשורה נוספת אם הוא עובר את גבולות אזור ההודעות. לדוגמה, הנה הודעה המרבה להופיע:
הגדרות האבטחה הנוכחיות אינן מאפשרות להפעיל פקדי ActiveX לא בטוחים בדף זה. כתוצאה מכך, תצוגת הדף עלולה להיות משובשת.
כדי להתמקד בסרגל המידע במקום באובייקטים אחרים בדפדפן, הקש על TAB.

אם תלחץ לחיצה ימנית על סרגל המידע, יוצג לפניך תפריט המתייחס להודעה הנוכחית. תפריט זה תמיד מכיל את הפקודה עזרה של סרגל המידע, שמכילה מידע מפורט יותר על ההודעה. פקודות סרגל המידע שהמנהל הפך ללא זמינות יופיעו באפור.

תוכל להגדיר את תצורת סרגל המידע כך שיושמע צליל כאשר הוא מופיע. כברירת מחדל, הגדרת הצליל מופעלת. כאשר סרגל המידע מופיע, סמל האמון של Windows מופיע בשורת הסטטוס במקום ההודעה שגיאה בדף.

במקרים מסוימים, תיתכן חסימה של יותר מפעולה אחת. לדוגמה, ניתן לחסום חלון מוקפץ ובמקביל לחסום גם התקנה של תוספת. במקרים כאלה, הטקסט בשורת המידע הופך כללי יותר, והתפריטים מתמזגים ומראים כל פעולה שנחסמה. לכל פעולה שנחסמה יש תפריט משנה.

באפשרותך להתאים אישית את הגדרות אזור האבטחה של סרגל המידע. תוכל לבחור לקבל הודעה באמצעות סרגל המידע, או לקבל הודעה בולטת פחות לגבי פעולות של הורדת קבצים וקוד. תכונה זו נכללה גם ב- Windows XP SP1.

תכונות סרגל המידע ב- Windows XP SP2

הנחיות של התקנת תוספות

ב- Windows XP SP1, כאשר דף אינטרנט מפנה לפקד ActiveX שאינו מצוי באותו רגע במחשב שלך, מוצגת בפניך הנחיה ואתה נשאל אם ברצונך לאשר הורדה של פקדי ActiveX. ב- Windows XP SP2, השאלה מוצגת בסרגל המידע. הטבלה הבאה מציגה את נוסח הטקסט שיופיע בסרגל המידע ואת הפעולות שתוכל לבחור מתוך התפריט הנלווה:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
רכיב סרגל המידעתצוגה
נוסח הטקסט בסרגל המידע ??כדי לסייע להגן על אבטחתך, Internet Explorer מנע התקנת תוכנה במחשב שלך על-ידי אתר זה. לחץ כאן לקבלת אפשרויות...
נוסח קצר התקנת תוכנה נחסמה
אפשרויות תפריט התקן תוכנה...

מהו הסיכון?

הודעה על חסימת פריט מוקפץ

Windows XP SP2 מציג הודעה בסרגל המידע בכל פעם שחלון מוקפץ נחסם. סרגל המידע מאפשר לך להשתמש ברכיבים הפונקציונליים של חוסם הפריטים המוקפצים, כמו למשל הצגה מחדש של החלון המוקפץ, הוספת אתר אינטרנט לרשימת 'אתרים מותרים' של חלונות מוקפצים, או מעבר להגדרות חוסם הפריטים המוקפצים. תוכל גם להשבית את סרגל המידע לחלונות מוקפצים, אם תחליט שההודעות גדולות מדי ביחס לחשיבות ההופעה של הפריט המוקפץ. הטבלה הבאה מציגה את נוסח הטקסט שיופיע בסרגל המידע ואת הפעולות שתוכל לבחור מתוך התפריט הנלווה:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
רכיב סרגל המידעתצוגה
נוסח הטקסט בסרגל המידע פריט מוקפץ נחסם. כדי להציג את הפריט או אפשרויות נוספות, לחץ כאן...
נוסח קצר פריט מוקפץ נחסם
אפשרויות תפריט הצג פריט מוקפץ אחרון

אפשר הצגת פריטים מוקפצים באתר זה

אפשר הצגת פריטים מוקפצים

הצג את סרגל המידע במקרה של חסימת פריטים צצים (מסומן)

אפשרויות חלונות מוקפצים...

הנחיות של הורדה אוטומטית

ב- Windows XP SP2, הנחיות המתייחסות להורדות קבצים המופעלים באופן אוטומטי מופיעות אף הן בסרגל המידע.

סרגל המידע כולל טקסט תיאורי המסביר מדוע ננקטה פעולה נתונה, ומציג גם תפריט תלוי-הקשר שמאפשר לך להגיב על ההודעה. הטבלה הבאה מציגה את נוסח הטקסט שיופיע בסרגל המידע ואת הפעולות שתוכל לבחור מתוך התפריט הנלווה:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
רכיב סרגל המידעתצוגה
נוסח הטקסט בסרגל המידע כדי לסייע להגן על בטחונך, Internet Explorer חסם הורדת קבצים למחשב שלך על-ידי אתר זה. לחץ כאן לקבלת אפשרויות...
נוסח ידידותי של ההודעההורדת קבצים נחסמה
אפשרויות תפריטהורדת תוכנה

מהו הסיכון?

חסימת תכנים פעילים

ב- Windows XP SP2, כאשר תכנים פעילים נחסמים מהפעלה בתוך אזור המחשב המקומי, הדבר גורם להופעת סרגל המידע.

סרגל המידע כולל טקסט תיאורי המסביר מדוע ננקטה פעולה נתונה, ומציג גם תפריט תלוי-הקשר שמאפשר לך להגיב על ההודעה. הטבלה הבאה מציגה את נוסח הטקסט שיופיע בסרגל המידע ואת הפעולות שתוכל לבחור מתוך התפריט הנלווה:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
רכיב סרגל המידעתצוגה
נוסח הטקסט בסרגל המידע ??כדי לסייע בהגנה על האבטחה שלך, הגביל Internet Explorer את יכולתו של קובץ זה להציג תוכן פעיל היכול לגשת למחשב שלך. לחץ כאן לקבלת אפשרויות...
נוסח קצר חסימת תכנים פעילים
אפשרויות תפריטאפשר הצגת תכנים חסומים

מהו הסיכון?

פקדי ActiveX נחסמו בהתאם להגדרות האבטחה

ב- Windows XP SP2, ההנחיה פקדי ActiveX נחסמו בהתאם להגדרות האבטחה אינה מוצגת עוד. Internet Explorer מציג את ההודעה הזו בסרגל המידע.

סרגל המידע כולל טקסט תיאורי המסביר מדוע ננקטה פעולה נתונה, ומציג גם תפריט תלוי-הקשר שמאפשר לך להגיב על ההודעה. הטבלה הבאה מציגה את נוסח הטקסט שיופיע בסרגל המידע ואת הפעולות שתוכל לבחור מתוך התפריט הנלווה:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
רכיב סרגל המידעתצוגה
נוסח הטקסט בסרגל המידע הגדרות האבטחה שלך אינן מאפשרות הפעלה של פקדי ActiveX בדף זה. ייתכן שהדף לא יוצג בצורה נכונה. לחץ כאן לקבלת אפשרויות...
נוסח קצר תוכנה נחסמה
אפשרויות תפריטאפשר לאתר זה להפעיל פקדי ActiveX

מהו הסיכון?

מאפיינים

Article ID: 843017 - Last Review: יום שני 11 יולי 2005 - Revision: 2.4
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
  • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
מילות מפתח 
kbnetwork kbconnectivity kbbrowsing kbmaintenance kbperformance kbconfig kbsecurity kbhowto kbinfo KB843017

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com