Opis paska informacji programu Internet Explorer w systemie Windows XP z dodatkiem SP2

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 843017 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Pasek informacji programu Internet Explorer jest nowym interfejsem użytkownika dostępnym w ramach dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP. Jest on wyświetlany po zablokowaniu potencjalnie niebezpiecznych akcji na stronie sieci Web między paskiem narzędzi a oknem zawartości programu Internet Explorer. Jest podobny do obszaru powiadomień programu Outlook 2003. W obszarze powiadomień programu Outlook 2003 są wyświetlane informacje o zablokowanej zawartości. Pasek informacji programu Internet Explorer dostępny w ramach dodatku SP2 dla systemu Windows XP zastępuje wiele typowych okien dialogowych, w których są wyświetlane monity o informacje, a także jest ważnym obszarem, gdzie wyświetlane są informacje, które mogą być istotne dla użytkownika (i po ich wyświetleniu może on podjąć odpowiednie czynności). Do okien dialogowych, które zastępują powiadomienia wyświetlane na pasku informacji, należą okna zablokowanych instalacji formantów ActiveX, wyskakujące okienka, okna pobierania i aktywnej zawartości.

WAŻNE: Pasek informacji programu Internet Explorer można wyłączyć, obniżając domyślny poziom zabezpieczeń. Jednak zdecydowanie zaleca się pozostawienie ustawień zabezpieczeń na poziomie domyślnym lub wyższym. Domyślne ustawienia zabezpieczeń programu Internet Explorer mają za zadanie chronić komputer przed wirusami i atakami z Internetu.

Więcej informacji

Pasek informacji wygląda i działa jak obszar powiadomień o zablokowanej zawartości programu Outlook 2003. Jest wyświetlany między paskiem narzędzi a oknem zawartości programu Internet Explorer, gdy pojawi się powiadomienie, a następnie znika po otwarciu innej lokalizacji. Tekst na pasku informacji zależy od powiadomienia. Tekst jest zawijany i wyświetlany w dwóch wierszach, jeżeli wykracza poza granice obszaru powiadomień. Na przykład często wyświetlany jest następujący komunikat powiadomienia:
Twoje bieżące ustawienia zabezpieczeń zakazują uruchamiania formantów ActiveX na tej stronie. W wyniku tego strona może być wyświetlana niepoprawnie.
Aby przenieść zaznaczenie na pasek informacji z innych obiektów przeglądarki, naciśnij klawisz TAB.

Po kliknięciu paska informacji lewym lub prawym przyciskiem myszy wyświetlane jest menu bieżącego powiadomienia. To menu zawsze zawiera polecenie Pomoc paska informacji, dzięki któremu można wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące powiadomienia. Polecenia paska informacji, które administrator skonfigurował jako niedostępne, są wyszarzone.

Pasek informacji można tak skonfigurować, aby po jego wyświetleniu był odtwarzany dźwięk. Domyślnie funkcja ta jest włączona. Po wyświetleniu paska informacji na pasku stanu wyświetlana jest ikona zaufania systemu Windows zamiast powiadomienia Błąd na stronie.

W niektórych przypadkach może zostać zablokowanych kilka akcji. Na przykład może zostać jednocześnie zablokowane wyskakujące okienko i instalacja dodatku. W takich przypadkach tekst na pasku informacji staje się bardziej ogólny, a menu są łączone, aby były wyświetlane informacje o wszystkich blokowanych akcjach. Każda blokowana akcja ma własne podmenu.

Można dostosowywać ustawienia stref zabezpieczeń paska informacji. Można wybrać otrzymywanie powiadomień na pasku informacji lub mniej widocznych powiadomień dotyczących operacji pobierania plików i kodów. Funkcja ta jest dostępna także w ramach dodatku SP2 dla systemu Windows XP.

Funkcje paska informacji w dodatku SP2 dla systemu Windows XP

Monity instalacyjne dodatków

Gdy w systemie Windows XP z dodatkiem SP1 strona sieci Web zawiera odnośnik do formantu ActiveX, którego nie ma aktualnie na komputerze, zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy użytkownik chce pobrać formanty ActiveX. W systemie Windows XP z dodatkiem SP2 zapytanie to jest wyświetlane na pasku informacji. W poniższej tabeli omówiono tekst wyświetlany na pasku informacji i akcje, które można wybrać z menu:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Element paska informacjiInformacje wyświetlane na ekranie
Tekst paska informacji Aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa, program Internet Explorer powstrzymał tę witrynę przed instalowaniem formantu ActiveX na tym komputerze. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej opcji...
Krótki tekst Zablokowano instalację oprogramowania
Opcje menu Zainstaluj oprogramowanie...

Jakie jest ryzyko?

Powiadomienie o zablokowaniu wyskakującego okienka

W systemie Windows XP z dodatkiem SP2 na pasku informacji powiadomienie jest wyświetlane po zablokowaniu wyskakującego okienka. Dzięki paskowi informacji można korzystać z funkcji blokowania wyskakujących okienek, takich jak ponowne wyświetlanie wyskakującego okienka, dodawanie witryny sieci Web do listy „Dozwolone witryny sieci Web” w odniesieniu do wyskakujących okienek, lub wyświetlanie ustawień funkcji blokowania wyskakujących okienek. Można także wyłączyć obsługę wyskakujących okienek na pasku informacji, jeżeli powiadomienie może być zbyt duże w stosunku do okienka. W poniższej tabeli przedstawiono teksty wyświetlane na pasku informacji i opisy akcji, które można wybrać z menu:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Element paska informacjiInformacje wyświetlane na ekranie
Tekst paska informacji Wyskakujące okienko zablokowane. Aby zobaczyć to okienko lub opcje dodatkowe, kliknij tutaj...
Krótki tekst Wyskakujące okienko zablokowane
Opcje menu Pokaż ostatnie wyskakujące okienko

Zezwalaj na wyświetlanie wyskakujących okienek w tej witrynie

Zezwalaj na wyświetlanie wyskakujących okienek

Pokaż pasek informacji dla wyskakujących okienek (zaznaczone)

Opcje wyskakujących okienek...

Automatyczne monity dotyczące pobierania

W systemie Windows XP z dodatkiem SP2 na pasku informacji wyświetlane są monity dotyczące pobierania, uruchamiane automatycznie.

Na pasku informacji wyświetlane jest objaśnienie, dlaczego dana akcja została wykonana, oraz menu kontekstowe, za pomocą którego można odpowiedzieć na powiadomienie. W poniższej tabeli przedstawiono komunikaty wyświetlane na pasku informacji i opisy akcji, które można wybrać z menu:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Element paska informacjiInformacje wyświetlane na ekranie
Tekst paska informacji Aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa, program Internet Explorer zablokował tej witrynie możliwość pobierania plików do tego komputera. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej opcji...
Przyjazny tekst powiadomieniaPobieranie plików zablokowane
Opcje menuOprogramowanie do pobierania plików

Jakie jest ryzyko?

Zawartość aktywna zablokowana

Gdy w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 zostanie zablokowana zawartość aktywna należąca do strefy Komputer lokalny, zostanie wyświetlony pasek informacji.

Na pasku informacji wyświetlane jest objaśnienie, dlaczego dana akcja została wykonana, oraz menu kontekstowe, za pomocą którego można odpowiedzieć na powiadomienie. W poniższej tabeli przedstawiono komunikaty wyświetlane na pasku informacji i opisy akcji, które można wybrać z menu:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Element paska informacjiInformacje wyświetlane na ekranie
Tekst paska informacji Aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa, program Internet Explorer ograniczył temu plikowi możliwość wyświetlania zawartości aktywnej, która mogłaby uzyskać dostęp do tego komputera. Kliknij tutaj, aby uzyskać opcje...
Krótki tekst Zawartość aktywna zablokowana
Opcje menuZezwalaj na zablokowaną zawartość

Jakie jest ryzyko?

Formant ActiveX zablokowany ze względu na ustawienia zabezpieczeń

W systemie Windows XP z dodatkiem SP2 nie jest już wyświetlany monit Formant ActiveX zablokowany ze względu na ustawienia zabezpieczeń. Powiadomienie to jest wyświetlane na pasku informacji programu Internet Explorer.

Na pasku informacji wyświetlane jest objaśnienie, dlaczego dana akcja została wykonana, oraz menu kontekstowe, za pomocą którego można odpowiedzieć na powiadomienie. W poniższej tabeli przedstawiono teksty wyświetlane na pasku informacji i opisy akcji, które można wybrać z menu:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Element paska informacjiInformacje wyświetlane na ekranie
Tekst paska informacji Twoje ustawienia zabezpieczeń nie zezwalają na uruchamianie formantów ActiveX na tej stronie. Ta strona może być wyświetlana niepoprawnie. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej opcji...
Krótki tekst Oprogramowanie zablokowane
Opcje menuZezwalaj na uruchamianie formantów ActiveX w tej witrynie

Jakie jest ryzyko?

Właściwości

Numer ID artykułu: 843017 - Ostatnia weryfikacja: 11 lipca 2005 - Weryfikacja: 2.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
  • Microsoft Windows XP Home Edition z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
Słowa kluczowe: 
kbnetwork kbconnectivity kbbrowsing kbmaintenance kbperformance kbconfig kbsecurity kbhowto kbinfo KB843017

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com