Oprava: Nástroj The Osql.exe Transact-SQL skriptu zcela Pokud nespustí spusťte program ze vzdálené relace pomocí služby pozadí a odhlaste se od relace konzoly

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 843282 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Chyba #: 471423 (SQL Server 8.0)
Společnost Microsoft distribuuje opravy hotfix Microsoft SQL Server 2000 jako jeden soubor ke stažení. Protože jsou kumulativní opravy hotfix, každé nové vydání obsahuje všechny opravy hotfix a opravy všech zabezpečení, které byly součástí předchozí vydání opravy hotfix SQL Server 2000.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Po spuštění nástroje osql (Osql.exe) pomocí služby pozadí jako SQL Server Agent nebo Plánovač úloh Microsoft Windows, pokud odhlášení uživatele z relace konzoly v počítači, můžete si všimnout, že nástroj osql zastaví a zcela nespustí Transact-SQL skriptu je předán do nástroje osql. Přestože nástroj osql přestane bez zcela spuštění skriptů Transact-SQL, služba pozadí označuje úspěšné úlohy. Například SQL Server Agent zobrazí stav jako úspěšné.

Příčina

Při odhlášení uživatele z relace konzoly počítače operační systém odešle zprávu CTRL_LOGOFF_EVENT nástroje osql. Nástroje osql zpracuje tuto zprávu, pokud jako interaktivní spuštění nástroje osql v relaci konzoly počítače. Proto zastaví proces.

Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém vyřešíte získat nejnovější aktualizaci service pack pro 2000 Microsoft SQL Server. Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro SQL Server 2000

Informace o opravě hotfix

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Date     Time  Version    Size    File name
  ------------------------------------------------------------------
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0  664,128 Autoplt.dll   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0   78,400 Console.exe   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0  315,968 Custtask.dll   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0   33,340 Dbmslpcn.dll   
  08-Apr-2004 21:42          786,432 Distmdl.ldf
  08-Apr-2004 21:42         2,359,296 Distmdl.mdf
  10-Oct-2003 18:48            180 Drop_repl_hotfix.sql
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0 1,905,216 Dtspkg.dll    
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0  528,960 Dtspump.dll   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0 1,557,052 Dtsui.dll    
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0  639,552 Dtswiz.dll    
  10-Oct-2003 18:48          747,927 Instdist.sql
  10-Oct-2003 18:48           1,581 Inst_repl_hotfix.sql
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0  352,828 Isqlw.exe    
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0   82,492 Itwiz.exe    
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0   90,692 Msgprox.dll   
  19-May-2004 23:43 8.11.40209.0   209,408 Mssdi98.dll   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0   62,024 Odsole70.dll   
  19-Jun-2004 02:45 2000.80.954.0   25,144 Opends60.dll   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0   57,904 Osql.exe     
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0  279,104 Pfutil80.dll   
  10-Oct-2003 18:37          550,780 Procsyst.sql
  08-Apr-2004 21:42          12,305 Qfe469315.sql
  08-Apr-2004 21:42          19,195 Qfe469571.sql
  17-Jun-2004 15:12         1,105,167 Replmerg.sql
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0  221,768 Replprov.dll   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0  307,784 Replrec.dll   
  17-Jun-2004 02:37 2000.80.954.0  159,813 Replres.rll
  10-Oct-2003 18:48         1,087,150 Replsys.sql
  10-Oct-2003 18:48          986,603 Repltran.sql
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0  287,304 Rinitcom.dll   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0   78,416 Sdiclnt.dll   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0   66,112 Semmap.dll    
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0   57,916 Semnt.dll    
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0  492,096 Semobj.dll    
  17-Jun-2004 03:14 2000.80.954.0  172,032 Semobj.rll
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0   53,832 Snapshot.exe   
  12-Mar-2004 03:10          117,834 Sp3_serv_uni.sql
  19-Jun-2004 02:43 2000.80.954.0   28,672 Sqlagent.dll   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0  311,872 Sqlagent.exe   
  19-Jun-2004 02:43 2000.80.954.0  168,001 Sqlakw32.dll   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0   33,344 Sqlctr80.dll   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0 4,215,360 Sqldmo.dll    
  19-Jun-2004 02:44          25,172 Sqldumper.exe  
  17-Jun-2004 02:24 2000.80.954.0   28,672 Sqlevn70.rll
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0  180,792 Sqlmap70.dll   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0  188,992 Sqlmmc.dll    
  17-Jun-2004 03:22 2000.80.954.0  479,232 Sqlmmc.rll
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0  401,984 Sqlqry.dll    
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0   57,920 Sqlrepss.dll   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0 7,581,777 Sqlservr.exe   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0  590,396 Sqlsort.dll   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0   45,644 Sqlvdi.dll    
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0  106,588 Sqsrvres.dll   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0   33,340 Ssmslpcn.dll   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0   82,492 Ssnetlib.dll   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0   25,148 Ssnmpn70.dll   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0  123,456 Stardds.dll   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0  158,240 Svrnetcn.dll   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0   76,416 Svrnetcn.exe   
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0   49,228 Ums.dll     
  19-Jun-2004 02:44 2000.80.954.0   98,872 Xpweb70.dll   
				
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může nejnovější oprava hotfix, která obsahuje tyto soubory obsahovat také další soubory.

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt. Tento problém byl poprvé opraven v Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

Další informace

Kroky pro reprodukci tohoto chování

 1. Otevřít relaci klienta terminálového serveru počítače.
 2. Spusťte program Poznámkový blok.
 3. V poznámkovém bloku napsat skript Transact-SQL, který spouští dlouhou dobu. Například použít následující skript Transact-SQL, který má nekonečnou smyčku:
  declare @variable int
  set @variable= 2
  while (@variable > 1)
  begin
  print @variable
  set @variable= @variable + 1
  end
 4. Skript uložte jako InstallationDrive \Test.sql.

  Poznámka:InstallationDrive je zástupný symbol pro výchozí jednotka instalace v počítači.
 5. V relaci klienta terminálového serveru spustit nástroje osql pomocí jednu z následujících metod:
  • Použití Windows Plánovač úloh
   1. V Ovládacích panelech otevřete naplánované úlohy.
   2. V nabídce soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Naplánovaná úloha.
   3. Poklepejte na Nový úkol otevřete dialogové okno Nová úloha.
   4. Do pole Spustit zadejte následující příkaz:
    "InstallationDrive: \Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\Osql.exe" -E -i InstallationDrive: \Test.sql
    Poznámka:InstallationDrive je zástupný symbol pro výchozí jednotka instalace v počítači.
   5. Zadejte do pole PočátečníInstallationDrive: \Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn.
   6. Na kartě plán Změna plánu časování a klepněte na tlačítko OK.
   7. Nastavit účet informační dialogové okno, zadejte uživatelský účet a heslo přihlašovací účet a potom klepněte na tlačítko OK.
   8. Klepněte pravým tlačítkem myši na úlohu, kterou jste vytvořili a potom klepněte na příkaz Spustit.
   9. Je spuštěn naplánovanou úlohu, přihlaste se k relaci konzoly a odhlášení z relace konzoly v počítači.
  • Použití SQL Server Agent
   1. Spustit SQL Server Enterprise Manager.
   2. Rozbalte registrované instance SQL Server.
   3. Ve skupinovém rámečku název serveru rozbalte položku Správa a poté rozbalte položku SQL Server Agent.
   4. Ve skupinovém rámečku SQL Server Agentúlohy klepněte pravým tlačítkem myši a klepněte na tlačítko Nová úloha.
   5. Na kartě Obecné v poli název zadejte název úlohy.
   6. Na kartě kroky klepněte na tlačítko Nový.
   7. Na kartě Obecné zadejte název pro krok v poli Název kroku.
   8. V seznamu Typ klepněte na tlačítko Příkaz operačního systému (CmdExec).
   9. V poli příkaz zadejte "InstallationDrive: \Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\Osql.exe" -E -i InstallationDrive: \Test.sql -o InstallationDrive: \Test.txt a potom klepněte na tlačítko OK.

    Poznámka:InstallationDrive je zástupný symbol pro výchozí jednotka instalace v počítači.
   10. V dialogu Vlastnosti nového projektu - SQLServerName klepněte na tlačítko OK.
   11. Klepněte pravým tlačítkem myši na úlohu, kterou jste vytvořili a klepněte na možnost Spustit úlohu.
   12. Je spuštěna úloha přihlášení k relaci konzoly a odhlášení z relace konzoly v počítači.
  Všimněte si, které naplánovanou úlohu nebo úlohu je zastaven při odhlášení relace konzoly počítače SQL Server Agent. Také všimnout naplánované úlohy nebo SQL Server Agent ohlásí úspěch stav úlohy.

Odkazy

Další informace navštivte následující webové servery Microsoft Developer Network (MSDN):
Použití souborů skriptů Transact-SQL osql systémem
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa213087(SQL.80).aspx

SetConsoleCtrlHandler
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms686016.aspx

HandlerRoutine
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms683242.aspx

Vlastnosti

ID článku: 843282 - Poslední aktualizace: 2. listopadu 2007 - Revize: 3.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64-bit
Klíčová slova: 
kbmt kbkern32dll kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe KB843282 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:843282

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com