תיאור עצות לא ידועות ב- Excel

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 843504 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר כמה מהתכונות והפונקציות השימושיות והחזקות ביותר ב- Microsoft Excel, שנותרו לא מוכרות לציבור המשתמשים. לדוגמה, אפשר ליצור פקודת מאקרו חדשה שתבצע חישוב כאשר נוסחה או פונקציה קיימת יכולה לבצע את המשימה. לחלופין, ניתן ליצור פקודת מאקרו חדשה שתבצע משימה כאשר אפשר להשתמש בתכונה קיימת שמבצעת אותה משימה.

מבוא

מאמר זה מכיל כמה עצות על השימוש ב- Microsoft Excel.

מידע נוסף

צירוף הטקסט בעמודות מרובות

באפשרותך לשרשר או לצרף טקסט בעמודות מרובות באמצעות & האופרטור או הפונקציה CONCATENATE - לדוגמה, אם תקליד את הנתונים הבאים בתאים A1:C2:

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
A1: שם פרטיB1: שם נוסףC1: שם משפחה
A2: טוםB2: אדוארדC2: סמית'

כדי להציב את השם המלא בתא D2 הקלד אחת מהנוסחאות הבאות:
?$D$2:? ?=CONCATENATE(A2," ",B2," ",C2)?
?$D$2: =A1&" "&B2&" "&C2
הערה תו הרווח (" ") בין התאים משמש להוספת תו רווח בין חלקי הטקסט שיוצגו.

הגדרת אזור ההדפסה

מאז צאת מהדורת Microsoft Excel 97 for Windows, התווסף בסרגל הכלים שבתפריט קובץ לחצן בשם הגדר אזור הדפסה. כאשר לוחצים על הלחצן הגדר אזור הדפסה, ניתן להגדיר את אזור ההדפסה לפי הבחירה הנוכחית. לאחר הוספת הלחצן הגדר אזור הדפסה לסרגל הכלים הקיים, תוכל ללחוץ עליו כדי להגדיר בקלות אזור הדפסה לפי הטווח הנבחר הנוכחי.

כדי להוסיף לחצן הגדר אזור הדפסה בסרגל הכלים של Excel, פעל באופן הבא:
 1. בתפריט תצוגה, הצבע על סרגלי כלים ולחץ על התאמה אישית.
 2. לחץ על הכרטיסייה פקודות.
 3. תחת קטגוריות, לחץ על קובץ וגלול מטה את רשימת הפקודות עד שתגיע ללחצן סרגל הכלים הגדר אזור הדפסה.
 4. לחץ על הגדר אזור הדפסה וגרור את הפקודה לסרגל הכלים הקיים.

הוצאת פריטים כפולים ברשימה

אם יצרת רשימה שיש בה פריטים כפולים, וברצונך לגזור ממנה רשימה של פריטים ייחודיים, השתמש בפקודה סינון מתקדם ב- Excel.

לשם כך, פעל באופן הבא:
 1. הקלד את הנתונים הבאים בתאים A1:A10 של חוברת עבודה חדשה:

  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  A1: פירות
  A2: תפוח עץ
  A3: דובדבן
  A4: אגס
  A5: דובדבן
  A6: שזיף
  A7: תפוח עץ
  A8: תפוח עץ
  A9: אגס
  A10: תפוח עץ
 2. בתפריט נתונים, הצבע על סינון ולחץ על סינון מתקדם.
 3. תחת פעולה, לחץ על העתק אל.
 4. בתיבה טווח הרשימה, הקלד ?$A$1:$A$10.
 5. לחץ על רשומות ייחודיות בלבד, הקלד ?$B$1 בתיבה העתק אל, ולחץ על אישור.

  הרשימה הייחודית הבאה תופיע בעמודה B:

  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  B1: פירות
  B2: תפוח עץ
  B3: דובדבן
  B4: אגס
  B5: שזיף
לתשומת לבך, שיטה זו פועלת גם במצב של ריבוי עמודות. תוכל להסתיר שורות כאשר אתה משתמש בפקודה סינון מתקדם.

הכפלת ערכי טקסט ב- 1 כדי לשנות טקסט למספרים

לפעמים, כאשר מייבאים קבצים ממקורות אחרים, הערכים המספריים נראים כמספרים אך מתנהגים כמו ערכי טקסט. כדי לפתור בעיה זו, המר את הערכים הללו למספרים. שיטה אחת היא להכפיל את ערכי הטקסט הללו ב- 1.

כדי להמיר ערכי טקסט, פעל באופן הבא:
 1. לחץ על תא ריק בגיליון העבודה, ודא שהגדרת העיצוב של התא אינה טקסט, והקלד בתוכו את הערך 1.
 2. בחר את התא הריק, לחץ על העתקה בתפריט עריכה.
 3. בחר את הטווח המכיל את הערכים שברצונך להמיר למספרים.
 4. בתפריט עריכה, לחץ על הדבקה מיוחדת.
 5. תחת פעולה, לחץ על הכפל ולאחר מכן לחץ על אישור.
שיטה זו תהפוך את הטקסט למספרים. תוכל לדעת אם ההמרה עברה בהצלחה על ידי הצגת יישור המספר. אם אתה משתמש בעיצוב 'כללי' והערכים מיושרים לשמאל, מדובר במספרים ואילו ערכי הטקסט מיושרים לימין.

שימוש באשף יבוא הטקסט כדי לשנות טקסט למספרים

פעל באופן הבא:
 1. בחר את הטווח המכיל את הערכים שברצונך להמיר למספרים.
 2. בתפריט נתונים, לחץ על טקסט לעמודות.
 3. לחץ פעמיים על הבא כדי לעבור לשלב 3 של האשף.
 4. בתיבת הקבוצה תבנית נתוני עמודה, לחץ על כללי ולאחר מכן לחץ על סיום.
שיטה זו תהפוך את הטקסט למספרים. תוכל לדעת אם ההמרה עברה בהצלחה על ידי הצגת יישור המספר. אם אתה משתמש בעיצוב 'כללי' והערכים מיושרים לשמאל, מדובר במספרים ואילו ערכי הטקסט מיושרים לימין.

מיון מספרים עשרוניים בחלוקה לרמות

נניח שיצרת את מספרי החלוקה לרמות הבאים בתאים A1:A6:

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
A1: 1.1.0
A2: 1.10.0
A3: 1.2.0
A4: 1.20.0
A5: 1.21.1
A6: 1.3.0

לאחר מיון מספרי החלוקה לרמות, הם יופיעו באותו סדר. מספרי החלוקה לרמות יופיעו בסדר שבו הקלדת אותם. אך אם ברצונך למיין את המספרים בין כל מספר עשרוני, השתמש באשף יבוא הטקסט. לשם כך, פעל באופן הבא:
 1. בחר את התאים A1:A6.
 2. בתפריט נתונים, לחץ על טקסט לעמודות.
 3. בשלב 1 של אשף יבוא הטקסט, לחץ על מופרד ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. בתיבת הקבוצה תווי הפרדה, הסר את הסימון מכל התיבות, פרט לתיבת הסימון אחר. בתיבת הסימון אחר, הקלד נקודה ולחץ על הבא.
 5. בשלב 2, הקלד ?$B$1 בתיבה יעד כדי לא לדרוס את החלוקה המקורית לרמות, ולחץ על סיום.

  המספרים יופיעו בעמודות B,? C ו- D.
 6. בחר את התאים A1:D6.
 7. בתפריט נתונים, לחץ על מיון.
 8. ברשימה מיין לפי, לחץ על עמודה B.
 9. בתיבה לאחר מכן, לחץ על עמודה C.
 10. ברשימה לאחר מכן, לחץ על עמודה D ולאחר מכן לחץ על אישור.
הרשימה הממוינת תופיע בעמודה A.

שימוש בטופס נתונים להוספת רשומות לרשימה

אם אתה מוסיף רשומות לרשימה, השתמש בטופס נתונים שהוגדר מראש. כדי להתחיל, לחץ על תא ברשימה ולאחר מכן לחץ על טופס בתפריט נתונים.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
Public/EN-US/Office/Excel/843504A.gif

הזנת התאריך או השעה הנוכחיים

אם ברצונך להוסיף במהירות את התאריך הנוכחי בתא מסוים, לחץ על CTRL?+?;? והקש ENTER. כדי להזין במהירות את השעה הנוכחית בתא מסוים, לחץ על ?CTRL+?:? והקש ENTER.

הצגת הארגומנטים בנוסחה

כאשר אתה מציב נוסחה בתא, לחץ על CTRL+SHIFT+A כדי להציג את הארגומנטים בנוסחה. אם תקליד ?=RATE ולאחר מכן תלחץ על CTRL+SHIFT+A, תוכל להציג את כל הארגומנטים של אותה פונקציה, לדוגמה ?=RATE(?nper,pmt,pv,fv,type,guess)?. אם אתה מעוניין בפרטים נוספים, הקלד ?=RATE ולחץ על CTRL+A כדי להציג את אשף הפונקציות.

הזנת טקסט זהה או נוסחה זהה בטווח של תאים

אם ברצונך להזין במהירות טקסט זהה או נוסחה זהה בטווח של תאים, פעל באופן הבא:
 1. בחר את טווח התאים שברצונך למלא.
 2. הקלד את הטקסט או את הנוסחה, אך אל תקיש ENTER. במקום זה, הקש CTRL+ENTER.
הנתונים יופיעו בטווח שבחרת.

קישור בין תיבת טקסט לבין נתונים בתא

פעל באופן הבא:
 1. בסרגל הכלים ציור, לחץ על תיבת טקסט, לחץ על גיליון העבודה וגרור את המצביע כדי ליצור את תיבת הטקסט.
 2. כדי להכניס שינויים בסרגל הנוסחאות, לחץ על בתוך סרגל הנוסחאות או הקש F2.
 3. הקלד את נוסחת הקישור, לדוגמה, הקלד ?=A1 ולאחר מכן הקש ENTER.
הטקסט שתזין בתא המקושר יופיע בתיבת הטקסט, לדוגמה, A1. תוכל להעביר את תיבת הטקסט לכל גיליון עבודה אחר בחוברת העבודה.

קישור בין תמונה לבין טווח תאים

באפשרותך להעתיק טווח של תאים ולהדביק את התמונה הנוצרת בגיליון עבודה. פעולה זו תאפשר לך לראות בקלות את תוכן התאים בכל מקום בגיליון העבודה. תוכל להשתמש בשיטה זו כדי להדפיס תאים שאינם סמוכים בדף אחד. התמונה תקושר ותעודכן בכל שינוי של תוכן או עיצוב. כדי ליצור תמונה מקושרת, פעל באופן הבא:
 1. בחר את טווח התאים הרצוי.
 2. בתפריט עריכה, לחץ על העתק.
 3. בחר את התא שבו תרצה שהתמונה תופיע.
 4. בתפריט עריכה, לחץ על הדבק קישור תמונה תוך לחיצה על המקש SHIFT.
התוצאה תהיה תצלום שיתעדכן בכל שינוי ביחול בתוכן או בעיצוב של תאי המקור.

פתרון בעיות בנוסחה ארוכה

כאשר אתה יוצר נוסחת גיליון עבודה ארוכה והיא אינה מחזירה את התוצאה המקווה, גרור את המצביע ובחר חלק מהנוסחה בסרגל הנוסחאות, והקש F9. פעולה זו תאפשר להעריך אך ורק את החלק הנבחר של הנוסחה.

חשוב אם תקיש ENTER, אותו חלק של הנוסחה יילך לאיבוד. לכן הקפד ללחוץ על ESC במקום על ENTER. ואולם אם בטעות הקשת ENTER, לחץ על CTRL+Z כדי לבטל את השינוי.

הצגת מפה גרפית של שם מוגדר

הערה סעיף זה חל על גירסת Excel 97 for Windows בלבד.

כאשר אתה מגדיר את התיבה מרחק מתצוגה בגיליון עבודה והערך הנתון הוא 39 אחוזים או פחות, שם מוגדר שמורכב מטווח תאים של שני תאים סמוכים או יותר, יופיע על המסך בתוך מלבן. אם תלחץ על הפריט מרחק מתצוגה בסרגל הכלים רגיל ותקליד ערך של 40 אחוזים או יותר, המלבנים המזהים טווחים בעלי שם ייעלמו באופן אוטומטי. לתשומת לבך, תכונה זו אינה קיימת בגירסאות מוקדמות יותר של Microsoft Excel.

מילוי תאים ריקים בעמודה בתכנים מתא קודם

נניח שהקלדת את השמות הבאים בעמודה A:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
Public/EN-US/Office/Excel/843504B.gif
כדי למיין את השמות כהלכה, הצב את השמות בתיבות הריקות. לשם כך, פעל באופן הבא:
 1. בחר את התאים A1:A10.
 2. בתפריט עריכה, לחץ על עבור אל.
 3. לחץ על מיוחד, לחץ על ריקים ולחץ על אישור.
 4. הקלד ?=a1 ולחץ על CTRL+ENTER.

  פעולה זו תציב את השמות בתאים הריקים שבחרת.
 5. בחר את התאים A1:A10.
 6. בתפריט עריכה, לחץ על העתק.
 7. בתפריט עריכה, לחץ על הדבקה מיוחדת.
 8. תחת הפריט הדבקה, לחץ על ערכים ולאחר מכן לחץ על אישור.
השמות יוצבו בתאים שסימנת.

מעבר מהפניה יחסית להפניה מוחלטת

באפשרותך להקיש על F4 כדי לעבור בין כתובת תא יחסית לבין כתובת תא מוחלטת בנוסחה. כאשר אתה מקליד נוסחה בסרגל הנוסחאות, השתמש בהפניה לתא בתצורת כתובת יחסית, לדוגמה, השתמש ב- A1. לאחר שהקלדת את ההפניה, הקש F4 וההפניה לתא תתחלף באופן אוטומטי להפניה מוחלטת לתא, לדוגמה, ?$A$1. תוכל להמשיך להקיש F4 כדי להציג טפסים מעורבים שיש בהם הפניות מוחלטות ויחסיות.

לקבלת מידע נוסף על הפניה לתאים, לחץ על הכרטיסייה חיפוש בעזרה של Microsoft Excel, הקלד מוחלט ויחסי ולחץ לחיצה כפולה על הנושא ההבדל בין הפניה יחסית להפניה מוחלטת.

שימוש בפונקציה OFFSET כדי לשנות נתונים בתאים מוספים

נניחש אתה משתמש בנתונים הבאים בטווח התאים A1:A7, וברצונך להפחית את השורה האחרונה מהשורה הראשונה בטווח:

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
A1: 1
A2: 2
A3: 3
A4: 4
A5: 5
A6:
A7: ?=A5-A1

נניח שברצונך להשתמש בנוסחה שתימצא תמיד שתי שורות מתחת לתא האחרון, כאשר תא ריק מפריד בין הנוסחה לבין התא האחרון המכיל נתונים. נניח, שאם אתה מוסיף שורה חדשה בתא הריק (שורה 6 בדוגמה הבאה), אתה מעוניין שהנוסחה תפחית את הנתונים המוצבים בתא A1 מהנתונים המוצבים בתא A6, במקום מהנתונים המוצבים בתא A5.

לתשומת לבך, בדוגמה זו הנוסחה ?=A5-A1 אינה מפחיתה את הנתונים שבשורה A6 כאשר מוסיפים שורה עם נתונים ב- A6.

לשם כך, השתמש בפונקציה OFFSET. הפונקציה OFFSET מחזירה הפניה לטווח שנמצא במרחק מספר מוגדר של שורות ועמודות מתא או מטווח תאים נתון. בדוגמה זו, השתמש בנוסחה הבאה:
?=OFFSET(A6,-1,0)-A1
הנוסחה OFFSET אינה נקבעת על השורה שמעל A6 והיא תשתנה ככל שתוסיף שורות חדשות.

שימוש בפקודה 'סינון מתקדם'

אם יצרת רשימה של נתונים ב- Excel וברצונך לבחור פריטים מסוימים ולהעתיק אותם לגיליון אחר, השתמש בפקודה סינון מתקדם ב- Excel. לשם כך, הצבע על סינון בתפריט נתונים, לחץ על סינון מתקדם ופעל לפי ההוראות שיופיעו על המסך. אם אינך בטוח איזה מידע אתה אמור להזין, עיין בעזרה של Microsoft Excel.

שימוש בסכומים מותנים לסיכום נתונים

נניח שאתה יוצר רשימה של נתונים בתאים A1:A10, וכי אתה מעוניין לסכם את כל הערכים הגדולים מ- 50 וקטנים מ- 200. לשם כך, השתמש בנוסחת המערך הבאה:
?=SUM(IF(A1:A10>=50,IF(A1:A10<=200,A1:A10,0),0))?
הערה ודא שהזנת את הנוסחה כמערך על ידי לחיצה על CTRL+SHIFT+ENTER. לאחר פעולה זו הנוסחה תסומן בסוגריים מסולסלים {}. אל תוסיף את הסוגריים המסולסלים באופן ידני.

הנוסחה משתמשת בפונקציות IF מקוננות עבור כל תא בטווח, ומוסיפה את נתוני התא רק כאשר מתקיימים שני קריטריוני המבחן.

שימוש בסכומים מותנים לספירת נתונים

נניח שאתה יוצר רשימה של נתונים בתאים A1:A10, וכי אתה מעוניין למנות את כל הערכים הגדולים מ- 50 וקטנים מ- 200. לשם כך, השתמש בנוסחת המערך הבאה:
?=SUM(IF(A1:A10>=50,IF(A1:A10<=200,1,0),0))?
הערה ודא שהזנת את הנוסחה כמערך על ידי לחיצה על CTRL+SHIFT+ENTER. לאחר פעולה זו הנוסחה תסומן בסוגריים מסולסלים {}. אל תוסיף את הסוגריים המסולסלים באופן ידני.

הנוסחה משתמשת בפונקציות IF מקוננות עבור כל תא בטווח, ומוסיפה אחת לסכום רק כאשר מתקיימים שני קריטריוני המבחן.

שימוש בפונקציה INDEX ובפונקציה MATCH לחיפוש נתונים

נניח שיצרת את טבלת המידע הבאה בתאים A1:C5 וכי הטבלה מכילה נתוני גיל בתאים C1:C5:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
Public/EN-US/Office/Excel/843504C.gif
נניח שברצונך לברר את גילו של אדם מסוים לפי שמו. לשם כך, השתמש בשילוב של הפונקציה INDEX והפונקציה MATCH, כמו בדוגמת הנוסחה הבאה:
?=INDEX($A$1:$C$5, MATCH("Mary",$A$1:$A$5,),3)?
נוסחה זו משתמשת בתאים A1:C5 כבטבלה ומחפשת את גילה של Mary בעמודה השלישית. הנוסחה תחזיר את הערך 22.

גרירת ידית המילוי כדי ליצור סדרת מספרים

על ידי גרירת ידית המילוי של תא, תוכל להעתיק את תוכן התא לתאים אחרים באותה שורה או עמודה. אם התא מכיל מספר, תאריך או תקופת זמן ש- Excel יכול להציג בסדרה, הערכים יוגדלו באופן מצטבר במקום שיועתקו. לדוגמה, אם התא הנגרר מכיל את הערך "ינואר", תוכל למלא במהירות את שאר התאים בשורה או בעמודה בערכים "פברואר", "מארס" וכך הלאה. תוכל ליצור גם סדרת מילוי מותאמת אישית לערכי טקסט שאתה מרבה להשתמש בהם, כמו למשל אזורי המכירות של ארגונך.

מילוי נתונים אוטומטי

באפשרותך ללחוץ לחיצה כפולה על ידית המילוי של תא נבחר כדי להציב את תוכן התא בכל התאים של העמודה הנוכחית, כמספר השורות שמכילה העמודה הסמוכה. לדוגמה, אם תקליד נתונים בתאים A1:A20, תקליד נוסחה או טקסט בתא B1 ותקיש ENTER, ולאחר מכן תלחץ לחיצה כפולה על ידית המילוי, Excel יציב את הנתונים בכל תאי העמודה, מתא B1 ועד תא B20.

שימוש בפונקציה VLOOKUP על נתונים לא ממוינים

ב- Excel 97 for Windows ובגירסאות מתקדמות יותר, הפונקציה VLOOKUP פועלת כאשר מחילים אותה על נתונים לא ממוינים. עם זאת, חובה להוסיף ארגומנט נוסף בנוסחה. הארגומנט Range_Lookup ייחשב כאילו הוא מכיל את הערך TRUE אם לא תציין ערך. לתשומת לבך, הארגומנט Range_Lookup הוא הרביעי בנוסחה. פעולה זו מתאימה את תפקוד הפונקציה לגירסאות קודמות של Excel.

כדי שהפונקציה VLOOKUP תפעל כהלכה על נתונים לא ממוינים, שנה את ערך הארגומנט Range_Lookup ל- FALSE. להלן פונקציה לדוגמה, שמבררת את גילו של Stan בטבלת הנתונים שיצרת בשלב הקודם, בסעיף 'שימוש בפונקציה INDEX ובפונקציה MATCH לחיפוש נתונים':
?=VLOOKUP("Stan",$A$2:$C$5,3,FALSE)?

החזרת כל מספר שלישי

נניח שיצרת את טבלת הנתונים הבאה בתאים A1:A12, וכי ברצונך להציג כל מספר שלישי בעמודה נתונה, ולהציב את המספרים בעמודה הסמוכה:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
Public/EN-US/Office/Excel/843504D.gif
לשם כך, השתמש בפונקציה ROW בשילוב עם הפונקציה OFFSET, לדוגמה, השתמש בנוסחה הבאה:
?=OFFSET($A$1,ROW()*3-1,0)?
נוסחה זו תלויה בשורה של התא שבה היא מוצבת. בנוסחה, הפונקציה ROW תחזיר את מספר השורה של התא שבו הוצבה הנוסחה. מספר זה יוכפל ב- 3. הפונקציה OFFSET תזיז את התא הפעיל מתא A1 כלפי מטה כמספר השורות שצוין, ותחזיר כל מספר שלישי.

עיגול לאגורה הקרובה

נניח שהזנת את הנוסחאות הבאות בתאים A1:A3 בגיליון עבודה:

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
A1: =1.23/2
A2: =1.21/2
A3: ?=SUM(A1:A2)?

נניח שאתה עובד עם כספים וכי תוצאת החישובים היא בתבנית מטבע. הערכים שיוחזרו יהיו כדלקמן:

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
A1: $0.62
A2: $0.61
A3: $1.22

כפי שאתה רואה, הסכום בתא A3 אינו נכון. הבעיה היא, שלמרות שתבנית המספר (כסף) מעגלת את הערכים המוצגים, הערכים הבסיסיים לא עוגלו עד לאגורה הקרובה. ניתן לפתור בעיה זו באמצעות הפונקציה ROUND . לדוגמה, שנה את הנוסחאות באופן הבא:

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
A1: ?=ROUND(1.23/2,2)?
A2: ?=ROUND(1.21/2,2)?
A3: ?=ROUND(SUM(A1:A2),2)?

הארגומנט השני בפונקציה ROUND מורה ל- Excel איזו ספרה עליו לעגל. במקרה זה, הערך 2 מורה ל- Excel לעגל למאית הקרובה.

התקנת העזרה של Microsoft Excel והשימוש בה

העזרה של Microsoft Excel מאפשרת לך לחפש מידע על נושא שימוש ספציפי, לעיין ברשימת הנושאים, או לחפש מילים ומשפטים במקום נושאים. תוכל להשתמש בעזרה תלויית-ההקשר (הקש F1) כדי להציג את המידע הרלוונטי למשימה.

כדי לקבל גישה אל קובצי העזרה, יש להתקינם תחילה. אם קובצי העזרה אינם מותקנים, הפעל שוב את תוכנית ההתקנה ולחץ על הוספה/הסרה כדי להתקין את הקבצים.

ללא פתיחה ושמירה ישירה מתקליטון

כאשר אתה פותח חוברת עבודה, Excel יוצר קבצים זמניים בתיקייה שבה הקובץ שמור, ובתיקייה שממנה פתחת את חוברת העבודה. הקבצים הזמניים הללו נמחקים עם סגירת הקובץ. בנוסף, Excel יוצר עותק של הקובץ במדיה שבה אתה שומר את הקובץ. נוהל זה עלול ליצור בעיות אם פתחת חוברת עבודה מתקליטון, או אם אין בתקליטון די מקום לאחסון הקובץ.

מסיבות אלה, רצוי להעתיק את הקובץ את הדיסק הקשיח ורק אז לעבוד בתוכו. לאחר שתבצע את השינוייםה רצויים, שמור את הקובץ אל הדיסק הקשיח, והעתק אותו בחזרה אל התקליטון.

יצירת טבלה או גיליון עבודה חדשים בלחיצה על מקש אחד

כדי ליצור במהירות טבלה, בחר את נתוני הטבלה והקש F11. כדי ליצור גיליון עבודה חדש, הקש SHIFT+F11.

הגדרת אזורי הדפסה מרובים באותו גיליון עבודה

באפשרותך להגדיר אזורי הדפסה מרובים על גבי אותו גיליון עבודה מבלי להשתמש בפקודת מאקרו. לשם כך, השתמש בפקודה 'תצוגות מותאמות אישיות' ובפקודה 'הדפס דוח'. בעיקרו של דבר, עליך להגדיר תצוגות של גיליון העבודה, ולאחר מכן להגדיר דוח שיתבסס על התצוגות שתבחר. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של Microsoft Excel.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
142529 XL: כיצד ליצור תצוגות מרובות וכיצד ליצור ולהדפיס דוח (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 843504 - Last Review: יום שני 27 יוני 2005 - Revision: 1.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
מילות מפתח 
kbhowto kbinfo kbfunctions KB843504

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com