เช็คที่เป็นโมฆะปรากฏบนหน้าจอ "ธนาคาร (20.210.00)" ใน Microsoft Dynamics SL

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 848003 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เช็คที่เป็นโมฆะปรากฏอยู่บนนั้น การกระทบยอดธนาคาร (20.210.00) หน้าจอใน Microsoft Dynamics SL

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้ามีโมฆะเช็คที่มีวันที่ไม่ได้อยู่ภายในช่วงวันที่ของการกระทบยอดธนาคาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

เช็คที่เป็นโมฆะปรากฏอยู่บนนั้น การกระทบยอดธนาคาร (20.210.00)หน้าจอจนกระทั่งวันที่ของเช็คที่เป็นโมฆะอยู่ภายในช่วงวันที่ของการกระทบยอดธนาคาร แล้ว รวมทั้งการตรวจสอบและเช็คที่เป็นโมฆะจะถูกเอาออก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 848003 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มิถุนายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Dynamics SL 6.5
  • Microsoft Business Solutions–Solomon 6.0
  • Cash Manager
Keywords: 
kbprb kbmbsmigrate kbmt KB848003 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:848003

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com