แนวทางที่ผู้ใช้เพื่อกำหนดว่าเมื่อกรณีที่สนับสนุนกลายเป็น แบบ engagement consulting ได้สำหรับผู้ เขียนรายงาน SSRS แม่ แบบ Word ตัว สร้าง SmartList สคริปต์ SQL การแจ้ง เตือนธุรกิจ VB สคริปต์ ตัวปรับ เปลี่ยน/VBA และ แฟ้มตัวจัดโครงแบบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 850201 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงแนวทางที่ผู้ใช้เพื่อกำหนดว่าเมื่อกรณีที่สนับสนุนกลายเป็น แบบ engagement consulting สำหรับรายการต่อไปนี้:
 • ผู้เขียนรายงานใน Microsoft Dynamics GP
 • Microsoft SQL Server ที่เซอร์ (SSRS)
 • แม่แบบ Word ใน Microsoft Dynamics GP
 • ตัวสร้าง SmartList ใน Microsoft Dynamics GP
 • สคริปต์ SQL (รวมถึงการแจ้งเตือนธุรกิจ)
 • ตัวจัดการรวม VB สคริปต์การกำหนดเอง
 • ตัวปรับ เปลี่ยน/VBA เอง
 • การตั้งค่าแฟ้มตัวจัดโครงแบบสำหรับโมดูล eBanking (RM EFT, PM EFT, SafePay, Lockbox การกระทบ ยอดอิเล็กทรอนิกส์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้เขียนรายงาน

 • เราขอเสนอความช่วยเหลือทีละขั้นตอนสำหรับฟังก์ชันต่อไปนี้ในกรณีที่มีการสนับสนุน:
  • การเชื่อมโยงตารางหนึ่งตารางสำหรับแต่ละรายงาน
  • หนึ่งเขตข้อมูลจากการคำนวณ
  • หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่หนึ่ง
  • ข้อจำกัดด้านหนึ่งสำหรับแต่ละรายงาน
  ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือสำหรับแต่ละฟังก์ชันมากกว่าหนึ่ง ในกรณีที่สนับสนุนกลายเป็น แบบ engagement consulting
 • กรณีสนับสนุนที่จำเป็นต้องเอาตารางชั่วคราวจากรายงาน โดยอัตโนมัติจะถือเป็นการ engagement consulting การลบตารางเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการลบ ของข้อจำกัด เขต และฟิลด์ที่คำนวณได้ การลบตารางเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงตารางเพิ่มเติมเมื่อต้องเอาตารางชั่วคราว กรณีสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับแก้ไขรายการตัวอย่าง หรือลงรายการบัญชีสมุดรายวันโดยอัตโนมัติถือเป็น engagement consulting
 • คำถามเพื่อการรายงานที่ใช้เวลามากกว่า 30 นาทีใน การทดสอบ และ การอธิบาย จะถือเป็นการ engagement consulting
 • ถ้าคุณต้องการรายงานคุณจำเป็นต้องมีรายงานที่กำหนดเอง เราสามารถเสนอความช่วยเหลือที่ต่อไปนี้:
  • เราสามารถช่วยคุณกำหนดตารางหลัก
  • เราสามารถอธิบายแฟ้มที่คุณต้องเชื่อมโยงไปตารางหลัก
  • เราสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียงลำดับ ส่วนหัว ท้ายกระดาษ และข้อจำกัดที่คุณอาจต้องเพิ่ม
  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทีละขั้นตอนหรือขั้นตอนโดยละเอียดขอกลายเป็น แบบ engagement consulting

Microsoft SQL Server ที่เซอร์ (SSRS)

 • เราขอเสนอความช่วยเหลือทีละขั้นตอนสำหรับฟังก์ชันต่อไปนี้ในกรณีที่มีการสนับสนุน:
  • เพิ่มเขตข้อมูลในรายงานจากชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
  • การปรับเปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับพารามิเตอร์
  ถ้าคุณต้องการให้ช่วย สำหรับการเพิ่มเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งจากชุดข้อมูลที่มีอยู่ หรือเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมลงในรายงานที่มีอยู่ใน datasets ใน canned รายงานในรูปแบบที่กำหนด ในกรณีที่สนับสนุนกลายเป็น แบบ engagement consulting
 • กรณีสนับสนุนที่จำเป็นต้องเพิ่ม/ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์จะถือเป็นการ engagement consulting
 • คำถามเพื่อการรายงานที่ใช้เวลามากกว่า 30 นาทีใน การทดสอบ และ การอธิบาย จะถือเป็นการ engagement consulting
 • ถ้าคุณต้องการรายงานคุณจำเป็นต้องมีรายงานที่กำหนดเอง เราสามารถเสนอความช่วยเหลือที่ต่อไปนี้:
  • เราสามารถช่วยคุณกำหนดว่าตารางจะมีข้อมูลหลัก
  • เราสามารถอธิบายตารางที่ซึ่งจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยง
 • อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทีละขั้นตอนหรือขั้นตอนโดยละเอียดขอกลายเป็น แบบ engagement consulting


แม่แบบ Word ใน Microsoft Dynamics GP 2010

 • เราขอเสนอความช่วยเหลือทีละขั้นตอนสำหรับฟังก์ชันต่อไปนี้ในกรณีที่มีการสนับสนุน:
  • วิธีการเพิ่มเขตข้อมูลหนึ่งไปยังเอกสารแม่แบบ Word จากรายการเขตข้อมูล
  • วิธีการจัดรูปแบบฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งบนต้นแบบของ Word (อาจต้องอ้างอิงกับทีมของ Word)
  • วิธีการเพิ่มรูปภาพหนึ่งไปยังแม่แบบ
  • วิธีการแยกเซลล์หนึ่งแม่แบบ Word (อาจต้องอ้างอิงกับทีมของ Word)
  • วิธีการเพิ่ม/ลบแถว/คอลัมน์เดียวบนต้นแบบ (อาจต้องอ้างอิงกับทีมของ Word)
  ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือสำหรับแต่ละฟังก์ชันมากกว่าหนึ่ง ในกรณีที่สนับสนุนกลายเป็น แบบ engagement consulting หรือคุณสามารถสร้างการร้องขอใหม่สำหรับแต่ละเขตข้อมูลเพิ่มเติม คุณจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือด้วย
 • กรณีที่มีการสนับสนุนที่ต้องการลบ วก หรือวางตำแหน่งของตารางใน Word หรือส่วนบนแม่แบบโดยอัตโนมัติถือเป็น engagement consulting
 • กรณีสนับสนุนที่ต้องให้ฟังก์ชันแบบกำหนดเองของ Word บนต้นแบบโดยอัตโนมัติจะถือเป็นแบบ engagement consulting
 • คำถามแม่แบบที่ใช้เวลามากกว่าประมาณ 30 นาที เพื่อทดสอบ และ การอธิบาย จะถือเป็นการ engagement consulting นี้จะมีเวลาสำหรับความช่วยเหลือในการรายงานการเขียนรายงาน (ดูรายงานตัวเขียนส่วนเหนือ)
 • ถ้าแม่แบบของคุณจำเป็นต้องใช้แม่แบบแบบกำหนดเอง เราสามารถเสนอความช่วยเหลือที่ต่อไปนี้:
  • เราสามารถช่วยคุณกำหนดตารางจำเป็นต้องใช้ในการเขียนรายงานเมื่อต้องเติมข้อมูลในแม่แบบ Word
  • เราสามารถอธิบายวิธีการสร้างแฟ้มข้อมูล xml เพื่อให้สามารถใช้แม่แบบที่มีอยู่ ด้วยการเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงในตัวเขียนรายงาน
  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทีละขั้นตอนหรือขั้นตอนโดยละเอียดเกี่ยวกับแม่แบบกำหนดเองขอกลายเป็น แบบ engagement consulting


ตัวสร้าง SmartList

เราขอเสนอความช่วยเหลือทีละขั้นตอนสำหรับฟังก์ชันต่อไปนี้ในกรณีที่มีการสนับสนุน:
 • การเชื่อมโยงตารางหนึ่งกับแบบสอบถามตัวสร้าง SmartList

  หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังเชื่อมโยงข้อมูลจาก Extender กับแบบสอบถามตัวสร้าง SmartList คุณอาจต้องเพิ่มการเชื่อมโยงตารางที่สอง ในกรณีนี้ เราให้ความช่วยเหลือทีละขั้นตอนการเพิ่มการเชื่อมโยงตารางทั้งสอง
 • องค์หนึ่ง "Go To" ประกอบสำหรับแบบสอบถามตัวสร้าง SmartList
 • องค์ประกอบหนึ่งของข้อจำกัดสำหรับแบบสอบถามตัวสร้าง SmartList
 • องค์ประกอบหนึ่งของการคำนวณสำหรับแบบสอบถามตัวสร้าง SmartList
เรายังให้ความช่วยเหลือทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยโปรแกรมสร้าง SmartList

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือสำหรับแต่ละฟังก์ชันมากกว่าหนึ่ง ในกรณีที่สนับสนุนกลายเป็น แบบ engagement consulting

SmartList สร้างบริการที่รวมแบบ engagement consulting จะขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง ผู้เชี่ยวชาญจะพยายามสร้างการกำหนดเองที่คุณร้องขอ อย่างไรก็ตาม กำหนดเองบางอย่างไม่สามารถสร้างได้เนื่องจากข้อจำกัดในตัวสร้าง SmartList หรือเนื่องจากวิธีการจัดเก็บข้อมูลในตารางฐานข้อมูล ดังนั้น กำหนดเองบางอย่างอาจไม่ตรงกับข้อกำหนดที่แน่นอนของคุณ

เราสนับสนุนตัวสร้าง SmartList แบบสอบถามที่ได้รับการกำหนดเองสำหรับใช้ กับ Microsoft Dynamics GP และพจนานุกรมที่รวมเข้ากับ Microsoft Dynamics GP พจนานุกรมเหล่านี้มีดังนี้:
 • ทรัพยากรบุคคล
 • การผลิต
 • สินทรัพย์ถาวร
เราไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น เช่นพจนานุกรม ตาราง และมุมมองแบบกำหนดเอง เราไม่สนับสนุนการกำหนดเองของผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นเนื่องจาก Microsoft อาจไม่คุ้นเคยกับโครงสร้างของตารางในผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น

สคริปต์ SQL และการแจ้งเตือนธุรกิจ

ในกรณีสนับสนุน เราสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแอตทริบิวต์ต่อไปนี้เพื่อให้คุณสามารถสร้างสคริปต์ SQL ของคุณเอง:
 • ชื่อตาราง
 • ชื่อคอลัมน์
 • ค่าของเขตข้อมูล
อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการเขียนสคริปต์แจ้งเตือนธุรกิจ ในกรณีที่สนับสนุนกลายเป็น แบบ engagement consulting คำถามการแจ้งเตือนธุรกิจที่ใช้เวลามากกว่า 30 นาทีเพื่อทดสอบ และอธิบาย ถือเป็น engagement consulting


ตัวจัดการรวม VB สคริปต์การกำหนดเอง

เราขอเสนอภายในกรณีสนับสนุนต่อไปนี้:

 • เราสามารถช่วยเหลือ ด้วยการแบ่ง/แก้ไขสำหรับสคริปต์ใด ๆ ที่อยู่ ในไลบรารีของโปรแกรมจัดการรวมสคริปต์ หรือ ในคำแนะนำของผู้ใช้ตัวจัดการรวม
 • สคริปต์ที่จำเป็นต้องมีมากกว่า 30 นาทีเพื่อทดสอบจะถือเป็นการ engagement consulting (ซึ่งรวมถึงสคริปต์แบบกำหนดเองหรือการแก้ไขของสคริปต์การที่มีอยู่ในเราจัดการรวมสคริปต์ไลบรารี)


ตัวปรับ เปลี่ยน/VBA เอง


เราขอเสนอภายในกรณีสนับสนุนต่อไปนี้:

 • เราสามารถช่วยเหลือ ด้วยการแบ่ง/แก้ไขสำหรับตัวอย่างใด ๆ ที่พร้อมใช้งานบนหน้าดาวน์โหลดตัวอย่าง CustomerSource/PartnerSource
 • เราสามารถช่วยเหลือแบ่ง/แก้ไขการแก้ไขปัญหาของการเปลี่ยนแปลงแบบกำหนดเองที่มีถึง 30 นาที ปัญหาที่ต้องแก้ไขปัญหาเชิงลึกหรือการดีบักรหัสเพิ่มเติมจะถือว่าเป็น engagement consulting
 • ซึ่งมาจากการกำหนดเองไม่สนับสนุนวิธีการเป็นที่พบในศูนย์ข้อมูลชุมชน หรือฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoft ไม่สนับสนุนสมุดบันทึก สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ติดต่อผู้สร้างศูนย์ข้อมูลหรือบล็อก


การตั้งค่าแฟ้มตัวจัดโครงแบบสำหรับโมดูล eBanking

รวมแฟ้มตัวจัดโครงแบบของ eBanking:
 • อิเล็กทรอนิกส์เงินโอน (EFT) สำหรับการจัดการบัญชีเจ้าหนี้
 • อิเล็กทรอนิกส์เงินโอน (EFT) สำหรับการบริหารบัญชีลูกหนี้
 • ค่าจ้างที่ปลอดภัย
 • Lockbox สำหรับการบริหารบัญชีลูกหนี้
 • อิเล็กทรอนิกส์การกระทบยอดสำหรับการกระทบยอดธนาคาร

เราสามารถช่วย ด้วยในกรณีสนับสนุนต่อไปนี้:

 • ขั้นตอน โดยขั้นตอนการขอความช่วยเหลือเพื่อเซ็ตอัพฟิลด์เฉพาะหนึ่งภายในแฟ้มตัวจัดโครงแบบสำหรับแต่ละกรณีที่สนับสนุน
 • การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดเฉพาะข้อความหนึ่งที่สร้างขึ้นจาก Microsoft Dynamics GP
 • การแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดเฉพาะหนึ่งจากธนาคาร การจัดเตรียมให้คุณเข้าใจจากธนาคารอะไรหมายความว่า ข้อความ

เมื่อกรณีสนับสนุนกลายเป็น แบบ engagement consulting:
 • ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือของขั้นตอนทีละขั้นตอนการกำหนดค่ามากกว่าหนึ่งเขตข้อมูลเฉพาะภายในแฟ้มตัวจัดโครงแบบ
 • ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือของขั้นตอนทีละขั้นตอนการตั้งค่า แฟ้มตัวจัดโครงแบบตั้งแต่ขึ้น หรือแปลเอกสารประกอบความต้องการของธนาคาร
 • ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในขั้นตอนทีละขั้นตอนในการแก้ไขปัญหามากกว่าข้อความข้อผิดพลาดเฉพาะหนึ่งที่สร้างขึ้นจาก Microsoft Dynamics GP
 • ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในขั้นตอนทีละขั้นตอนในการแก้ไขปัญหามากกว่าหนึ่งข้อผิดพลาดเฉพาะข้อความที่ได้รับจากธนาคาร
 • ถ้าคุณจำเป็นต้องมี Microsoft Dynamics GP สนับสนุนวิศวกรเพื่อ engage ในโทรศัพท์กับธนาคารของคุณ
 

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรึกษา engagements ที่เกี่ยวข้องกับผู้ เขียนรายงาน ตัว สร้าง SmartList หรือกำหนดเองของสคริปต์ SQL ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเป็นลูกค้าหรือคู่ค้า:
ลูกค้า:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่ปรึกษา ติดต่อคู่ค้าของเรกคอร์ด ถ้าคุณไม่มีคู่ค้าของเรกคอร์ด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อระบุคู่ค้า:Microsoft Pinpoint.

คู่ค้า:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่ปรึกษา ติดต่อบริการคำแนะนำของ Microsoft ที่ 800-MPN-แก้ หรือผ่าน ทางอีเมล์ที่askpts@microsoft.com

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 850201 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 พฤษภาคม 2555 - Revision: 2.4
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics GP 2010
 • Microsoft Dynamics GP 10.0
 • Microsoft Dynamics GP 9.0
 • Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0
 • Bank Reconciliation เมื่อใช้กับ:
  • Electronic Reconciliation Management
 • General Ledger
 • Receivables Management เมื่อใช้กับ:
  • Electronic Funds Transfer for Receivables Management
 • Sales Order Processing
 • Payables Management เมื่อใช้กับ:
  • Electronic Funds Transfer for Payables Management
  • Safe Pay
 • Purchase Order Processing
 • Inventory Control
 • Payroll - U.S เมื่อใช้กับ:
  • Safe Pay
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB850201 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:850201

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com