ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักในการบันทึกแฟ้มโครงการ VBA

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 850304 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหา TechKnowledge

คำถาม: เมื่อคุณพยายามบันทึกโครงการ VBA ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะถูกส่งกลับ:
ข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก 0 - 80040112 ที่เกิดขึ้นบันทึกแฟ้มโครงการ
สิ่งที่อาจเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาดนี้หรือไม่

คำตอบ: ข้อผิดพลาดถูกส่งกลับเป็นแบบที่ถูกสร้างขึ้น โดย Microsoft ภายในรหัสจาก VBA โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นี่คือข้อผิดพลาดถูกแสดงเป็น CLASS_E_NOTLICENSED ในเอกสารของตนเอง โดยมูลฐานแล้ว ซึ่งหมายความ ว่า มีการอ้างอิงไปยังบุคคลสามตัวควบคุม (เช่นมี OCX) ที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับการใช้บนเครื่องนี้เฉพาะ สำหรับแฟ้มโครงการ VBA

โดยทั่วไปเช่นเมื่อนักพัฒนา VB สร้างการแก้ไข VBA บนเครื่องจักรพัฒนาซึ่งรวมถึงตัวควบคุมของ VB Microsoft ไม่ลิขสิทธิ์ทั้งหมดของตัวควบคุมเหล่านี้จะใช้ในโปรแกรมประยุกต์ VBA ดังนั้นเมื่อโครงการจะถูกคัดลอกไปยังเครื่องที่ไม่มี Visual Basic ทั้งหมดที่ติดตั้ง ไม่สามารถบันทึกโครงการเนื่องจาก มีการอ้างอิง "ที่ไม่ถูกต้อง" นี้

เมื่อต้องแก้ไขปัญหา การอ้างอิงถึงตัวควบคุมนี้จะต้องถูกเอาออก ถ้าความตั้งใจจะเผยแพร่โครงการโดยเครื่องที่ไม่มี Visual Basic ทั้งหมดที่ติดตั้งบทความนี้มี ID ของ เอกสาร TechKnowledge: 18406

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 850304 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2555 - Revision: 0.1
ใช้กับ
  • Microsoft Dynamics GP 9.0
  • Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0
  • Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5
  • Microsoft Great Plains eEnterprise 7.0
  • Microsoft Great Plains Dynamics 7.0
  • Great Plains eEnterprise 6.0
  • Great Plains Dynamics 6.0
  • Modifier with Visual Basic for Applications
Keywords: 
kbmbsmigrate kbmt KB850304 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:850304

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com