การเปลี่ยนแปลงชนิดการลงรายการบัญชีในบัญชีหลังจากที่คุณปิดปีในบัญชีแยกประเภททั่วไปสำหรับ Microsoft Dynamics GP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 864913 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ชนิดการลงรายการบัญชีกำหนดวิธีดุลบัญชีจะถูกจัดในระหว่างกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปีในบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Microsoft Dynamics GP บัญชีงบดุลจะถูกย้อนไปข้างหน้าเพื่อปีถัดไป และบัญชีกำไรขาดทุนจะย้อนไปบัญชีกำไรสะสม

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณเลือกชนิดการลงรายการบัญชีที่ไม่ถูกต้องสำหรับบัญชีในหน้าต่างการบำรุงรักษาบัญชีเมื่อคุณเซ็ตอัพบัญชีแยกประเภททั่วไปใน Microsoft Dynamics GP มีสองตัวเลือก ชนิดการลงรายการบัญชี: งบดุล หรือ กำไรและขาดทุน.

การแก้ไข

ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้เมื่อต้องแก้ไขชนิดการลงรายการบัญชีสำหรับปีถัดไป ถ้าบัญชีที่ควรจะเป็นบัญชีกำไรขาดทุน ใช้วิธีที่ 1 ถ้าบัญชีที่ควรจะเป็นบัญชีงบดุล ใช้วิธีที่ 2

หมายเหตุ ก่อนที่คุณทำตามคำแนะนำในบทความนี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีสำเนาสำรองทั้งหมดของฐานข้อมูลที่คุณสามารถคืนค่าหากเกิดปัญหา

วิธีที่ 1: บัญชีที่ควรจะเป็นบัญชีกำไรขาดทุน

เป็นบัญชีงบดุล บัญชีผู้ใช้นี้จะมียอดดุลเริ่มต้นหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปี เมื่อต้องเปลี่ยนบัญชีไปยังบัญชีกำไรขาดทุน และการกลับรายการยอดดุลเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการ บัตร เมนู ชี้ไปที่ ทางการเงินแล้ว คลิก บัญชี. ในหน้าต่างการบำรุงรักษาบัญชี พิมพ์หมายเลขบัญชีในการ บัญชี ในฟิลด์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ ชนิดการลงรายการบัญชี พื้นที่ที่ถูกตั้งค่าเป็น งบดุลแล้ว คลิก บันทึก. ชนิดจำเป็นต้องเป็น ชนิดงบดุลณจุดนี้เพื่อให้เราตรงข้ามยอดดุลที่ดำเนินไปข้างหน้า และจะไม่มีผลต่อการบัญชีใหม่ได้ในขณะนี้
 2. ใช้วิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังลงทะเบียนไว้สำหรับหลายสกุลเงิน หรือไม่ได้ลงทะเบียนอย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • ถ้าคุณลงทะเบียนสำหรับการจัดการหลายสกุลเงินใน Microsoft Dynamics GP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. ใน Microsoft Dynamics GP ชี้ไปที่ เครื่องมือ ในการ Microsoft Dynamics GP เมนู ชี้ไปที่ การตั้งค่าชี้ไปที่ ทางการเงินแล้ว คลิก หลายสกุลเงิน.
   2. ในการ รักษาประวัติ พื้นที่ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้น บัญชีแยกประเภททั่วไปกล่องกาเครื่องหมาย
  • ถ้าคุณไม่ได้ลงทะเบียนไว้สำหรับการจัดการในหลายสกุลเงิน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อเปิด SQL Server:
    • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server 2005 คลิกเริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ Microsoft SQL Server 2005แล้ว คลิก Studio จัดการของ SQL Server.
    • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server 2008 คลิกเริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ Microsoft SQL Server 2008แล้ว คลิก Studio จัดการของ SQL Server.
    • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server 2008 R2 คลิกเริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ Microsoft SQL Server 2008 R2แล้ว คลิก Studio จัดการของ SQL Server.
   2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้กับฐานข้อมูลของบริษัท
    UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
 3. ทรานซิสชั่นท์ รักษาประวัติการตั้งค่าในหน้าต่างเซ็ตอัพบัญชีแยกประเภททั่วไปดังนั้นเราไม่ให้รายการสมุดรายวันที่เกิดขึ้นจริงในปีก่อนหน้านี้ ในขณะที่เราต้องออฟเซ็ต BBF ที่ถูกสร้างขึ้น เมื่อต้องเปลี่ยนการตั้งค่า ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ใน Microsoft Dynamics GP ชี้ไปที่ เครื่องมือ ในการ Microsoft Dynamics GP เมนู ชี้ไปที่ การตั้งค่าชี้ไปที่ ทางการเงินแล้ว คลิก บัญชีแยกประเภททั่วไป
  2. ในการ รักษาประวัติ พื้นที่ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้น บัญชี กล่องกาเครื่องหมายและ ธุรกรรม กล่องกาเครื่องหมาย
 4. ในการ อนุญาตให้ พื้นที่ คลิกเพื่อเลือกนั้น การลงรายการบัญชีในประวัติกล่องกาเครื่องหมาย เราต้องการให้สามารถลงรายการบัญชีสมุดรายวันรายการออฟเซ็ตที่ใช้วันของปีก่อนหน้านี้ คลิกตกลง.
 5. เปิดรอบระยะเวลาสำหรับปีบัญชีก่อนหน้านี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. ใน Microsoft Dynamics GP ชี้ไปที่ เครื่องมือ ในการ Microsoft Dynamics GP เมนู ชี้ไปที่ การตั้งค่าชี้ไปที่ บริษัทแล้ว คลิก รอบระยะเวลาบัญชี.
  2. ในหน้าต่างการเซ็ตอัพรอบระยะเวลาทางบัญชี ทำให้แน่ใจว่าเปิดรอบระยะเวลาทางการเงินสำหรับปีล่าสุด
 6. ป้อนรายออฟเซ็ตดุลเริ่มต้นไม่ถูกต้อง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ในการ ธุรกรรม เมนู ชี้ไปที่ ทางการเงินแล้ว คลิก ทั่วไป.
  2. ในหน้าต่างรายการธุรกรรม ป้อนธุรกรรมที่กลับดุลเริ่มต้นไม่ถูกต้องของบัญชีกำไรขาดทุน
  3. ในการ วันธุรกรรมฟิลด์ ป้อนวันที่อยู่ในปีบัญชีที่ปิดเช่น 31/12/201 x

   ตัวอย่างเช่น ถ้าบัญชีกำไรขาดทุนมีดุลเริ่มต้นการเดบิตที่ไม่ถูกต้องของ $ 100.00 สร้างบัญชีเครดิตกำไรกำไรขาดทุนที่ธุรกรรมสำหรับ $ 100.00 นั้นแล้ว เดบิตบัญชีกำไรสะสมสำหรับ $ 100.00
  4. คลิก การลงรายการบัญชี. (สมุดรายวันการลงรายการบัญชีทั่วไปควรแสดงรายการอยู่ในรายการสองครั้ง  สิ่งแรกคือสำหรับรายการต้นฉบับ แต่เนื่องจากการตั้งค่าของเรา เราจะไม่สามารถรักษาที่ และเป็นชุดสองสำหรับรายการ BBF ที่จะออฟเซ็ตดุล)

   หมายเหตุ ธุรกรรมการปรับปรุงปีปัจจุบันเท่านั้นเนื่องจากการ รักษาประวัติ การตั้งค่าถูกเปิดใช้งาน
 7. ทรานซิสชั่นท์ รักษาประวัติการตั้งค่าในหน้าต่างเซ็ตอัพบัญชีแยกประเภททั่วไปกลับไปอย่างเดิมเคย ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ใน Microsoft Dynamics GP ชี้ไปที่เครื่องมือ ในการ Microsoft Dynamics GP เมนู ชี้ไปที่ การตั้งค่าชี้ไปที่ ทางการเงินแล้ว คลิก บัญชีแยกประเภททั่วไป.
  2. ในการ รักษาประวัติ พื้นที่ คลิกเพื่อเลือกนั้น บัญชี กล่องกาเครื่องหมายและ ธุรกรรม กล่องกาเครื่องหมาย
  3. เมื่อต้องการลงรายบัญชีธุรกรรมที่จะประวัติธุรกรรม คลิกเลือก การลงรายการบัญชีในประวัติ กล่องกาเครื่องหมายภายใต้ อนุญาตให้. ถ้าคุณไม่ต้องการลงรายบัญชีธุรกรรมที่จะประวัติธุรกรรม คลิกยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ แล้ว คลิก ตกลง.
 8. ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าหลายสกุลเงินกลับเป็นอย่างเดิมเดิม ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้หลายสกุลเงิน หรือไม่:
  • ถ้าคุณลงทะเบียนสำหรับการจัดการในหลายสกุลเงิน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. ใน Microsoft Dynamics GP ในการ Microsoft Dynamics GP เมนู ชี้ไปที่ เครื่องมือชี้ไปที่ การตั้งค่าชี้ไปที่ ทางการเงินแล้ว คลิก หลายสกุลเงิน.
   2. ในการ รักษาประวัติ พื้นที่ คลิกเพื่อเลือกนั้น บัญชีแยกประเภททั่วไป กล่องกาเครื่องหมาย
  • ถ้าคุณไม่ได้ลงทะเบียนไว้สำหรับการจัดการในหลายสกุลเงิน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อเปิด SQL Server:
    • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server 2000 คลิก เริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ Microsoft SQL Serverแล้ว คลิก ตัววิเคราะห์คำถาม.
    • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server 2005 คลิก เริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ Microsoft SQL Server 2005แล้ว คลิก Studio จัดการของ SQL Server.
    • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server 2008 หรือ R2 คลิกเริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ Microsoft SQL Server 2008แล้ว คลิก Studio จัดการของ SQL Server.
   2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้กับฐานข้อมูลของบริษัท
    UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
 9. ย้อนกลับไปยังการตั้งค่ารอบระยะเวลาบัญชีและทำเครื่องหมายเพื่อปิดรอบระยะเวลาทางบัญชีสำหรับปีก่อนหน้านี้อีกครั้ง
 10. ขณะนี้คุณสามารถตรวจสอบยอดดุลใน บัญชี GL เป็น $ 0.00 และจากนั้น คุณสามารถเปลี่ยนชนิดในบัญชีกำไรและขาดทุน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ การบัตร เมนู ชี้ไปที่ ทางการเงินแล้ว คลิก บัญชี. ในหน้าต่างการบำรุงรักษาบัญชี พิมพ์หมายเลขบัญชีในการ บัญชี ในฟิลด์ ในการ ชนิดการลงรายการบัญชี พื้นที่ คลิก กำไรและขาดทุนแล้ว คลิก บันทึก.

วิธีที่ 2: บัญชีที่ควรจะเป็นบัญชีงบดุล

เป็นบัญชีกำไรขาดทุน บัญชีนี้จะไม่ได้ดุลเริ่มต้นหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการปิดบัญชีสิ้นปี เมื่อ ต้องเปลี่ยนบัญชีเป็นบัญชีงบดุล และสร้างดุลเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ในการ บัตร เมนู ชี้ไปที่ ทางการเงินแล้ว คลิก บัญชี. ในหน้าต่างการบำรุงรักษาบัญชี พิมพ์หมายเลขบัญชีในการ บัญชี ในฟิลด์ ในการ ชนิดการลงรายการบัญชี พื้นที่ คลิก งบดุลแล้ว คลิก บันทึก. เลือก งบดุล เพื่อให้รายการการแก้ไขที่คุณทำในขั้นที่ 6 ในจะส่วนนี้ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง ปรับปรุงดุลเริ่มต้นสำหรับปีปัจจุบัน
 2. ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้หลายสกุลเงิน หรือไม่:
  • ถ้าคุณลงทะเบียนสำหรับการจัดการหลายสกุลเงินใน Microsoft Dynamics GP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. ใน Microsoft Dynamics GP ชี้ไปที่ เครื่องมือ ในการ Microsoft Dynamics GP เมนู ชี้ไปที่ การตั้งค่าชี้ไปที่ ทางการเงินแล้ว คลิก หลายสกุลเงิน.
   2. ในการ รักษาประวัติ พื้นที่ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้น บัญชีแยกประเภททั่วไป กล่องกาเครื่องหมาย
  • ถ้าคุณไม่ได้ลงทะเบียนไว้สำหรับการจัดการในหลายสกุลเงิน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อเปิด Microsoft SQL Server:
    • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server 2000 คลิก เริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ Microsoft SQL Serverแล้ว คลิก ตัววิเคราะห์คำถาม.
    • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server 2005 คลิก เริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ Microsoft SQL Server 2005แล้ว คลิก Studio จัดการของ SQL Server.
    • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server 2008 หรือ R2 คลิกเริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ Microsoft SQL Server 2008แล้ว คลิก Studio จัดการของ SQL Server.
   2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้กับฐานข้อมูลของบริษัท
    UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
 3. ทรานซิสชั่นท์ รักษาประวัติการตั้งค่าในหน้าต่างเซ็ตอัพบัญชีแยกประเภททั่วไปโดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ใน Microsoft Dynamics GP ชี้ไปที่ เครื่องมือ ในการ Microsoft Dynamics GP เมนู ชี้ไปที่ การตั้งค่าชี้ไปที่ ทางการเงินแล้ว คลิก บัญชีแยกประเภททั่วไป.
  2. ในการ รักษาประวัติ พื้นที่ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้น บัญชี กล่องกาเครื่องหมายและ ธุรกรรม กล่องกาเครื่องหมาย
 4. ในการ อนุญาตให้ พื้นที่ คลิกเพื่อเลือกนั้น การลงรายการบัญชีในประวัติ กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.
 5. ตรวจสอบรอบระยะเวลาบัญชีถูกเปิดเพื่อให้คุณสามารถลงรายการบัญชีในปีก่อนหน้านี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. ใน Microsoft Dynamics GP ชี้ไปที่ เครื่องมือ ในการ Microsoft Dynamics GP เมนู ชี้ไปที่ การตั้งค่าชี้ไปที่ บริษัทแล้ว คลิก รอบระยะเวลาบัญชี.
  2. ในหน้าต่างการเซ็ตอัพรอบระยะเวลาทางบัญชี ทำให้แน่ใจว่าเปิดรอบระยะเวลาทางการเงินสำหรับปีล่าสุด
 6. ป้อนรายการสมุดรายวันที่สร้างดุลเริ่มต้นสำหรับบัญชี ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ในการ ธุรกรรม เมนู ชี้ไปที่ ทางการเงินแล้ว คลิก ทั่วไป.
  2. ในหน้าต่างรายการธุรกรรม ป้อนธุรกรรมที่สร้างดุลเริ่มต้นที่ถูกต้องของบัญชีงบดุล
  3. ในการ วันธุรกรรม ฟิลด์ ป้อนวันที่อยู่ในปีบัญชีที่ปิด

   ตัวอย่างเช่น ถ้าบัญชีงบดุลควรมีการเดบิตดุลของ $ 100.00 Start สร้างเป็นธุรกรรมที่บันทึกที่เครดิตที่บัญชีกำไรสะสมสำหรับ $ 100.00 และเดบิตบัญชีงบดุลสำหรับ $ 100.00
  4. คลิก การลงรายการบัญชี.

   หมายเหตุ ธุรกรรมการปรับปรุงปีปัจจุบันเท่านั้นเนื่องจากการ รักษาประวัติ การตั้งค่าถูกเปิดใช้งาน
 7. เปลี่ยนการตั้งค่ารักษาประวัติในหน้าต่างเซ็ตอัพบัญชีแยกประเภททั่วไปกลับไปอย่างเดิมเคย ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ใน Microsoft Dynamics GP ชี้ไปที่ เครื่องมือ ในการ Microsoft Dynamics GP เมนู ชี้ไปที่ การตั้งค่าชี้ไปที่ ทางการเงินแล้ว คลิก บัญชีแยกประเภททั่วไป.
  2. ในการ รักษาประวัติ พื้นที่ คลิกเพื่อเลือกนั้น บัญชี กล่องกาเครื่องหมายและ ธุรกรรม กล่องกาเครื่องหมาย
  3. เมื่อต้องการลงรายบัญชีธุรกรรมที่จะประวัติธุรกรรม คลิกเลือก การลงรายการบัญชีในประวัติ กล่องกาเครื่องหมายภายใต้ อนุญาตให้. ถ้าคุณไม่ต้องการลงรายบัญชีธุรกรรมที่จะประวัติธุรกรรม คลิกยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ แล้ว คลิก ตกลง.
 8. ย้อนกลับไปยังการตั้งค่ารอบระยะเวลาบัญชีและทำเครื่องหมายเพื่อปิดรอบระยะเวลาทางบัญชีสำหรับปีก่อนหน้านี้อีกครั้ง
 9. ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าหลายสกุลเงินกลับเป็นอย่างเดิมเดิม ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้หลายสกุลเงิน หรือไม่:
  • ถ้าคุณลงทะเบียนสำหรับการจัดการในหลายสกุลเงิน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. ใน Microsoft Dynamics GP ชี้ไปที่ เครื่องมือ ในการ Microsoft Dynamics GP เมนู ชี้ไปที่ การตั้งค่าชี้ไปที่ ทางการเงินแล้ว คลิก หลายสกุลเงิน.
   2. ในการ รักษาประวัติ พื้นที่ คลิกเพื่อเลือกนั้น บัญชีแยกประเภททั่วไป กล่องกาเครื่องหมาย
  • ถ้าคุณไม่ได้ลงทะเบียนไว้สำหรับการจัดการในหลายสกุลเงิน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อเปิด Microsoft SQL Server:
    • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server 2000 คลิก เริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ Microsoft SQL Serverแล้ว คลิก ตัววิเคราะห์คำถาม.
    • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server 2005 คลิก เริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ Microsoft SQL Server 2005แล้ว คลิก Studio จัดการของ SQL Server.
    • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft SQL Server 2008 หรือ R2 คลิกเริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่ Microsoft SQL Server 2008แล้ว คลิก Studio จัดการของ SQL Server.
   2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้กับฐานข้อมูลของบริษัท
    UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 864913 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2555 - Revision: 0.3
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics GP 2013
 • Microsoft Dynamics GP 2010
 • Microsoft Dynamics GP 10.0
 • Microsoft Dynamics GP 9.0 เมื่อใช้กับ:
  • General Ledger
Keywords: 
kbmbssqlserver kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB864913 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:864913

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com