ข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างเมื่อคุณกระทบยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป การ จัดการบัญชีเจ้าหนี้ หรือ การ จัดการลูกหนี้ใน GP Dynamics ของ Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 866570 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายสาเหตุรายงานยอดดุลของบัญชีเจ้าหนี้บัญชีหรือบัญชีลูกหนี้บัญชีการดุลบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไปแตกต่างจากยอดเงินรวมที่ครบกำหนดในอดีตคำนวณอายุงบทดลองใน GP Dynamics ของ Microsoft มีอยู่โดยทั่วไปถามคำถามในตอนท้ายของบทความนี้หรือไม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

การกระทบยอดกับ GL routine ถูกใหม่สำหรับ Microsoft Dynamics GP ที่ 10.0 (SP2) ชุดคำสั่งนี้สร้างกระดาษคำนวณ Microsoft Office Exel คุณสามารถใช้กระดาษคำนวณนี้ให้ตรงกับธุรกรรมในการจัดการบัญชีเจ้าหนี้หรือการบริหารบัญชีลูกหนี้ที่ถูกลงรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป กระบวนการนี้ไม่สร้างธุรกรรมที่แก้ไข อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้สามารถช่วยให้คุณทำธุรกรรมที่ระบุไว้ในส่วนนี้ เมื่อต้องการเปิดหน้าต่าง "การกระทบยอดกับ GL" ให้ชี้ไปที่เครื่องมือ ในการ Microsoft Dynamics GP เมนู ชี้ไปที่ งานประจำชี้ไปที่ ทางการเงินแล้ว คลิก การกระทบยอดกับ GL.


ข้างล่างนี้เป็นรายการประเด็นที่เราเห็นซึ่งอาจก่อให้เกิดความแตกต่างที่กำลังทำงานอยู่:

 • มีพิมพ์รายงานอดีตคำนวณอายุทดลองกับข้อจำกัด พิมพ์รายงานอดีตคำนวณอายุทดลองอีกครั้ง โดยเฉพาะข้อจำกัดวันที่
 • บัญชีเจ้าหนี้บัญชีหรือบัญชีทั้งหมดที่บัญชีแยกประเภทการขายที่จะดูโดยทั่วไปบัญชีแยกประเภท ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณดูบัญชีทั้งหมดที่บัญชีบัญชีลูกหนี้ในบัญชีแยกประเภททั่วไปบัญชีแยกประเภทการซื้อหรือทั้งหมด
 • ชุดงาน ในการ จัดการบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ในการ จัดการลูกหนี้ถูกลงรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป ชุดงานในบัญชีแยกประเภททั่วไปถูกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้ก่อนที่จะถูกลงรายการบัญชี
 • การปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้บัญชี หรือบัญชีบัญชีแยกประเภทการขายอาจถูกป้อนโดยตรงโดยทั่วไปบัญชีแยกประเภท ธุรกรรมเหล่านี้ปรับปรุงบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมเหล่านี้ไม่ปรับปรุงในอดีตคำนวณอายุรายงานดุลทดลอง
 • ช่วงวันที่บนดุลทดลองโดยละเอียดรายงานทั่วไปบัญชีแยกประเภทไม่ตรงกับช่วงของวันที่ในอดีตคำนวณอายุทดลองรายงาน ในการ จัดการบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ในการ จัดการลูกหนี้ เมื่อคุณพิมพ์รายงานอดีตคำนวณอายุทดลอง คลิกเพื่อเลือกแบบ วันลงรายการบัญชีของ GL กล่องกาเครื่องหมายในการ เลือกธุรกรรมสำหรับการรายงานการใช้ พื้นที่
 • ธุรกรรมถูกลงรายการบัญชี ในการ จัดการบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ในการ บริหารบัญชีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมเหล่านี้ถูกไม่ลงรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไปไพ่สำหรับยอดดุลเริ่มต้น ถ้าการ ลงรายการบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายในหน้าต่างเซ็ตอัพการลงรายการบัญชีการซื้อชุด หรือชุดการขาย ธุรกรรมจะถูกลงรายการบัญชี การ จัดการบัญชีเจ้าหนี้ หรือ การ บริหารบัญชีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมเหล่านี้จะไม่สามารถลงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
 • ที่ ติดตามส่วนลดที่พร้อมใช้งานใน GL มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ในหน้าต่างเซ็ตอัพการจัดการบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ในหน้าต่างเซ็ตอัพการจัดการลูกหนี้ จากนั้น ยอดเงินสุทธิของใบแจ้งหนี้จะถูกลงรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป นอกจากนี้ ยอดเงินเหลือถูกลงรายการบัญชีไปยังบัญชีที่พร้อมใช้งานส่วนลด เฉพาะยอดเงินสุทธิคุณจะแสดงในรายงานงบทดลองโดยละเอียดโดยทั่วไป บัญชีแยกประเภท อย่างไรก็ตาม ใบแจ้งหนี้แสดงผลรวมของใบแจ้งหนี้รวมในอดีตคำนวณอายุงบทดลอง ในการ จัดการบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ในการ จัดการลูกหนี้
 • เอกสารได้ถูกยกเลิกในรอบระยะเวลาแตกต่างกันเกินกว่าที่จะถูกลงรายการบัญชีครั้งแรก งบทดลองโดยละเอียดรายงานทั่วไปบัญชีแยกประเภทอาจไม่ตรงกับในอดีตคำนวณอายุรายงานดุลทดลอง ตัวอย่างเช่น สมมติว่า ใบแจ้งหนี้ถูกป้อน 1/1/2007 อินวอยซ์นี้ถูกยกเลิกใน 2/1/2007 มีพิมพ์รายงานทั่วไปบัญชีแยกประเภทโดยละเอียดเกี่ยวกับดุลทดลอง สำหรับ 2/1/2007-28/2/2007 ธุรกรรมถูกยกเลิกคุณจะแสดงในรายงาน หากมีพิมพ์อดีตคำนวณอายุดุลทดลอง โดยใช้ช่วงของวันเดียวกัน เอกสารเป็นโมฆะจะไม่ถูกพิมพ์บนรายงานได้เนื่องจากถูกยกเลิก
 • ถ้าคุณต้องการให้ยอดดุลบัญชีบัญชีเจ้าหนี้ที่ยอดดุลหรือบัญชีลูกหนี้บัญชีดุลโดยทั่วไปบัญชีแยกประเภทเพื่ออดีตคำนวณอายุทดลองรายงานสำหรับช่วง ต้องจะการกระทบยอดยอดดุลในรายงานอดีตคำนวณอายุทดลองเพื่อสุทธิ เปลี่ยนบนการดุลทดลองโดยละเอียดโดยทั่วไปบัญชีแยกประเภทสำหรับรอบระยะเวลาเดียวกัน
 • ถ้าคุณต้องการให้ยอดดุลในบัญชีแยกประเภทการซื้อ ยอดดุลของบัญชีหรือบัญชีลูกหนี้บัญชียอดดุลโดยทั่วไปบัญชีแยกประเภทในอดีตคำนวณอายุรายงานดุลทดลองสำหรับวันที่ไม่ได้อยู่ในช่วง การตรวจสอบว่า การจัดการบัญชีเจ้าหนี้หรือการจัดการลูกหนี้ได้เคยถูกสมดุล ถ้าไม่มีถูกสมดุลการจัดการบัญชีเจ้าหนี้หรือการจัดการลูกหนี้ ดุลเริ่มต้นอาจไม่ถูกต้อง ในสถานการณ์นี้ ดุลรอบระยะเวลาล่าสุดก่อน และการกระทบยอดแล้ว เดือนก่อนหน้าในลำดับย้อนกลับ
 • ถ้าเกิดการขัดจังหวะของการลงรายการบัญชี ชุดอาจไม่ได้ถูกลงรายการบัญชีได้อย่างถูกต้อง ในบัญชีแยก ประเภททั่วไป การ จัดการบัญชีเจ้าหนี้ หรือ การ จัดการลูกหนี้
 • ไม่ครบทั้งชุดของบัญชีแยกประเภทถูกลงรายการบัญชี
 • เมื่อคุณพิมพ์รายงานอดีตคำนวณอายุทดลอง คุณไม่ได้ไม่คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้ในพื้นที่ยกเว้น:
  • สินเชื่อถูกนำไปใช้ที่ได้ลงรายการบัญชีเอกสาร
  • ยอดดุลเป็นศูนย์
  • กิจกรรม
  คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายเหล่านี้ และจากนั้น พิมพ์รายงานอดีตคำนวณอายุดุลทดลอง

  หมายเหตุ ถ้าคุณต้องการให้ตรงกับแบบทั่วไปบัญชีแยกประเภทโดยละเอียดเกี่ยวกับรายงานดุลทดลองและในอดีตคำนวณอายุรายงานดุลทดลอง โดยเฉพาะเอกสาร คลิกเพื่อยกเลิกการ เอกสารที่ชำระทั้งหมด คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 • ถ้าคุณใช้จัดการในหลายสกุลเงินเมื่อคุณกำหนดค่าใหม่ คุณเลือกการลงรายการบัญชีบัญชีตรงข้ามซื้อ/ขาย
 • ใน Microsoft Dynamics GP 10.0 ยอดเงินของบัตรเครดิตถูกป้อนในหน้าต่างรายการธุรกรรมบัญชีเจ้าหนี้สำหรับใบแจ้งหนี้ นี้อาจทำให้เกิดความไม่สมดุลในการกระทบยอดสำหรับการจัดการบัญชีเจ้าหนี้บัญชีแยกประเภททั่วไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสุทธิเท่านั้นที่จะลงรายการบัญชีถึงโมดูลบัญชีแยกประเภททั่วไป
 • ถ้าไม่ลงรายการบัญชีหยุดชะงัก/ปัญหากับ ชุดงานบัญชีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้และธุรกรรมที่พบในทั้งสองงาน และตารางที่เปิดในเวลาเดียวกัน การลบชุดงาน RM หรือ PM ใน GP จะทำให้เกิดปัญหา ในกรณีนี้ ผู้ใช้มักเห็นระเบียนในตารางทั้งสอง และตัดสินใจไม่จำเป็นชุดงานเพื่อที่จะลบหมายเลขนั้นใน GP เนื่องจากการทำงานและเปิดตารางที่ใช้ร่วมกันตารางชื่อการแจกจ่าย การลบชุดงานใน GP จะยังเอาระเบียนแจกจ่ายด้วยออก ผลลัพธ์สุดท้ายคือ ว่า ระเบียนหัวกระดาษของธุรกรรมที่มี อยู่ แต่ไม่มีการแจกจ่ายไม่ตรงกันทางด้าน RM หรือ PM แต่ GL ได้มีการปรับปรุงอย่างถูกต้อง ปัญหานี้จะมีพิจารณาในรุ่นถัดไปของ GP Dynamics ของ Microsoft
 • การกระจายอาจแสดงขึ้นมาในส่วนของการจับคู่อาจมียอดเงินที่แตกต่างกันถ้าไม่มีส่วนลด เพื่อจับคู่ GL บัญชีส่วนลดควรได้ถูกนำออก ด้วย PM/RM บัญชีก่อนที่จะรันการกระทบยอด GL กระบวนการ ปิดกระดาษคำนวณ และรันอีกครั้งกับบัญชี GL ส่วนลดที่รวมอยู่ในรายการ
 • กระจายอาจจะหายไปบนด้าน PM/RM ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชนิด (เงินสด ค่าจ้าง การซื้อ) บนแผ่นตารางทำการกระทบยอด บัญชีจะใช้เฉพาะสำหรับด้าน GL ไม่มีใช้บัญชีในฝั่ง PM/RM ด้าน PM/RM ดึงโดยใช้ชนิดค่าจ้างหรือ REC โดยไม่คำนึงถึงใช้บัญชีใด ดังนั้นที่เป็นสาเหตุที่คุณควรจะแน่ใจว่าต้องการแสดงรายการบัญชีทั้งหมดของจุดการเข้าถึงหรือ AR บนหน้าต่างการกระทบยอด และคุณเพียงแค่สลับชนิดของการกระจายในตาราง SQL ไม่ทำให้การแจกจ่ายจะแสดงให้เห็นถ้าคุณสร้างกระดาษคำนวณ
 • ตรวจสอบวันนำไปใช้และวันลงรายการบัญชี GL ในตารางนำไปใช้สำหรับธุรกรรมหลายสกุลเงินการเปรียบเทียบกับวันเกิดขึ้นจริงซึ่งถูกลงรายการบัญชีใน GL. ตัวอย่างเช่น บน 22 ม.ค. บันทึกสินเชื่อวันที่ 31 dec ถูกนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ที่มีวันที่ 5 dec และวันนำไปใช้ และวันลงรายการบัญชีของ GL สถานการณ์สมมติเป็นวันที่ 22 มกราคม อย่างไรก็ตาม เมื่อลงรายการบัญชีชุดงาน GL ผู้ใช้เปลี่ยนวันที่ถึง 31 ธ.ค. ในกรณีนี้ การกระทบยอดกับกระดาษคำนวณ GL สำหรับเดือนธันวาคมแสดงยอดกำไร/ขาดทุนที่รับรู้ทั้งสองด้าน และจะปรากฏเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม รายงาน HATB ไม่รู้จักยอดกำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงได้ และจะถูกปิด ด้วยยอดนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ GL เนื่องจากจะไม่ถูกนำไปใช้ หรือลงรายการบัญชีจนถึงเดือนมกราคมตามระเบียนนำไปใช้


คำถามที่พบโดยทั่วไป:


Q1: เป็นการกระทบยอดกับกระดาษคำนวณ GL การกระทบยอดจริง

A1: การกระทบยอด GL ลักษณะการทำงานเป็น 'เครื่องมือแก้ไขปัญหา'เพื่อช่วยผู้ใช้ที่ระบุถึงการแจกจ่ายที่ไม่เข้าคู่กันระหว่าง RM/PM และ GL. ดังกล่าวถูกไม่จำเป็นต้องผูกออกไป HATB และที่ไม่พบวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ถึงแม้ว่าเราทราบว่า ไคลเอ็นต์กำลังทำนั้น ยอดดุลของการกระทบยอดกับกระดาษคำนวณ GL จะใช้เพิ่ม/ลบแบบง่าย ๆ ในการกระจายในตารางการประเมินที่ดีที่สุด ในขณะยอดดุลของ HATB คำนึงเกือบทุกตาราง ตลอดจนมีความซับซ้อนมาก และถูกต้องยอดดุลและดังนั้น ทั้งสองมักอย่าใช้ออก

การกระทบยอดจริงควรอยู่ระหว่าง RM หรือทดลอง (HATB) การคำนวณอายุ Historical น. และ ทดลอง GL รายงาน ถ้าสิ่งเหล่านี้ตรง จาก นั้นคุณจะไม่จำเป็นต้องเรียกใช้การกระทบยอดกับเครื่องมือ GL สำหรับเดือนกัน ตาราง GL จะประกอบด้วยเดบิตและเครดิต และตารางที่ HATB ดึงจากหัวข้อของธุรกรรมที่มี และบันทึกตารางที่นำไปใช้ ดังนั้น ลูกค้าถามสำหรับวิธีการกระทบยอดการกระจายใน GL ถึงตารางชื่อการแจกจ่ายใน RM หรือ PM เพื่อช่วยค้นหาความแตกต่างในระดับนั้นหรือไม่ ดังนั้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมการกระทบยอดกับ GL รูทีนที่สร้างขึ้น การทำเครื่องไว้เพื่อให้เครื่องมือการแก้ปัญหาการเปรียบเทียบการกระจายการกระจายระหว่างโมดูลเพื่อช่วยในการระบุการกระจายหายไป ที่อาจนำคุณกลับไปเป็นธุรกรรมที่ขาดหายไปจาก HATB นั้น ดังนั้น ใช้การกระทบยอดกับเครื่องมือ GL เป็น 'เครื่องช่วย' เท่านั้นเพื่อช่วยคุณในการกระทบยอด HATB กับ GL ดุลทดลอง ถ้าการ HATB และเทราไบต์ GL ดุล แล้วไม่จริง ๆ ความต้องการเรียกใช้การกระทบยอดกับเครื่องมือ GL สำหรับเดือนนั้น


Q2 ก็: ตรงควรยอดรวมในการกระทบยอดกับกระดาษคำนวณ GL กับผลรวมของการ HATB หรือไม่

A2: ไม่ใช่ ยอดรวมในการกระทบยอดกับกระดาษคำนวณ GL เป็นเพียงตัวอย่างง่ายการบวก/ลบของการแจกจ่ายเรกคอร์ดในตารางนั้น และไม่มีตารางอื่นมาพิจารณาด้วย ในขณะที่การ HATB การค้นหาตารางที่แตกต่างกันทั้งหมดเพื่อคำนวณดุลโดยใช้ธุรกรรม และใช้ จะบันทึกตาราง และมีการคำนวณความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการคำนวณที่แตกต่างกันวิธี/ตารางที่ใช้ในการขอรับยอดดุล การกระทบยอดกับกระดาษคำนวณ GL ไม่ได้คาดว่าจะเสมอกัน outright กับอายุยอดดุลในรายงาน HATB และจะทำให้การกระทบยอดได้ยาก  ไม่จำเป็นต้องผูกยอดดุลในการกระทบยอดไปยังกระดาษคำนวณ GL กับรายงาน HATB

เราแนะนำให้ละเว้นผลรวมในการกระทบยอดกับกระดาษคำนวณ GL และเพียงแค่ใช้ส่วน Unmatched และอาจมีการจับคู่เพื่อช่วยให้คุณสามารถค้นหาความแตกต่างของการค้นคว้าเมื่อต้องการดูถ้าที่อาจอธิบายความแตกต่างระหว่างเทราไบต์ GL และ HATB การกระทบยอดกับกระดาษคำนวณ GL ไม่ได้เป็นการกระทบยอดจริง และจุดมุ่งหมายเฉพาะเพื่อให้ 'เครื่องช่วย' เพื่อช่วยคุณระบุความแตกต่างของการแจกจ่ายเพื่อการวิจัยเพื่อดูว่านี่คือความแตกต่างระดับธุรกรรม แท้ที่จริง ถ้า HATB ตรงกับเทราไบต์ GL จริง ๆ ไม่มีจำเป็นในการทำงานการกระทบยอดกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ GL สำหรับเดือนนั้นเลย เนื่องจากมีความแตกต่างไม่มีการระบุไว้

ถ้าคุณยังคงต้องการผูกยอดดุลในการกระทบยอดไปยังกระดาษคำนวณ GL ในยอดดุลในการ HATB นี้ไม่สนับสนุนในกรณีที่มีการสนับสนุนปกติ สาเหตุเราได้ระบุที่อยู่ที่ด้านบนของกิโลไบต์นี้ และอาจมีเหตุผลที่ยังไม่ได้ ระบุเพิ่มเติม แต่เนื่องจากการกระทบยอดนี้ไม่จำเป็นระหว่างดุลรวมอย่างง่ายที่มีอยู่ในการกระทบยอดกับกระดาษคำนวณ GL และคำนวณดุลซับซ้อนมากขึ้นบนรายงาน HATB และไม่วัตถุประสงค์เป้าหมายของโปรแกรมอรรถประโยชน์การกระทบยอดนี้ นั้นจะถูกพิจารณาว่ามีค่าใช้จ่ายเป็น consulting เมื่อต้องการดูลงในข้อมูลของคุณเพื่อช่วยให้คุณสามารถกระทบเหล่านี้เพื่อให้ผู้อื่นQ3: ควรทำอะไรหากกระจายหายไปบนด้าน GL บ้าง

A3: ถ้าคุณพบการกระจายในฝั่ง RM หรือ PM ที่ไม่ได้อยู่บนด้าน GL ด้าน GL สำหรับผลต่างของเวลาที่ตรวจสอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการลงรายการบัญชีชุดงาน GL ทั้งหมดหรือไม่ ในกรณีนี้ขาดหายไปบนด้าน GL แท้จริง คุณจะต้องป้อนรายการสมุดรายวันการปรับปรุงลงใน GL สำหรับรายการสามารถกระจาย GL โดยตรงQ4: ควรทำอะไรหากกระจายหายไปบนด้าน RM หรือ PM บ้าง

A4: ถ้ามีรายชื่อการแจกแจง GL แต่หายไปจากด้าน RM หรือ PM ก่อนตรวจหาความแตกต่างในการกำหนดเวลา นอกจากนี้ ค้นหาเพื่อดูถ้าตัวธุรกรรมจะแสดงอยู่บนรายงาน HATB และได้มีการลงบัญชีสำหรับ เป็นไปได้ว่า ธุรกรรมที่มีอยู่ แต่การกระจายหายเพียง ดังนั้น คำถามจะ 'ฉันได้กระจายใน RM หรือ PM แล้ว หรือไม่' ถ้าธุรกรรมที่มีอยู่ ครั้งแรก โปรดจำไว้ว่า ตารางชื่อการแจกจ่ายใน RM หรือ PM ไม่ได้ถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ หรือรายงานใน GP อื่นที่ไม่ใช่นี้กระทบยอดกระดาษคำนวณ ดัง นั้นจริง ๆ จำเป็นต้องนำมาเพิ่มกลับเข้าไปใน RM หรือ PM หรือไม่ ประเมินหากมีค่าเท่ากับเวลาของคุณเพื่อสร้างตารางที่ไม่มีใช้ที่ใดก็ได้อื่น

แต่ถ้าคุณเลือกเมื่อต้องการแก้ไขตารางการกระจายน.ดังนั้น คุณจะต้องยกเลิกเอกสาร เพื่อให้ระเบียนถูกนำไปใช้ย้อนกลับไปเมื่อต้องการเปิด จากนั้น ใช้การลบธุรกรรมประวัติ Utility เพื่อเอาเอกสารเป็นโมฆะออก ตรวจสอบว่าการตั้งค่าการลงรายการบัญชีเพื่อลงรายการ 'บัญชี' GL และไม่ 'ลงรายการบัญชีผ่านไป GL' ลบชุด GL ที่สร้างขึ้น โดยการโมฆะ แล้ว rekey เอกสารกลับเข้าไปในบัญชีเจ้าหนี้ เพื่อให้ธุรกรรมและการกระจายจะถูกสร้างขึ้น ต้องการยกเลิก GL ชุดงานนี้ได้ แล้ว ใช้เอกสารใหม่อีกครั้งเพื่อเปิดเอกสาร และพวกเขาควรย้ายไปประวัติอีกครั้ง

เมื่อต้องการแก้ไขในตารางชื่อการแจกจ่าย RM คุณจะต้องเอาออกทั้งสองด้านของใบแจ้งหนี้ และการชำระเงิน และ rekey เหล่านั้นทั้งกลับ และลบชุดงานใน GL.Q5: ธุรกรรมในส่วนของการจับคู่อาจดูเหมือนจะตรงกัน เหตุใดจึงไม่เหล่านั้นในส่วนของ Matched หรือไม่

A5: ไม่มีฟิลด์หลายฟิลด์ที่จะถูกจับคู่สำหรับแต่ละระเบียนชื่อการแจกจ่ายฟิลด์ทั้งหมดต้องตรงกับการย้ายไปส่วน Matched ถ้าบางอย่าง แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของเขตข้อมูลตรงกับ แล้วก็จะใส่ในอาจตรงส่วน ตัวอย่างเช่น นี่คือฟิลด์ที่จะถูกจับคู่สำหรับ PM ไป GL:

การจัดการบัญชีเจ้าหนี้--GL
หมายเลขใบสำคัญ--เกิดหมายเลขของตัวควบคุม
แหล่งที่มาของ TRX--TRX แหล่งที่มา
ลงรายการบัญชีวัน--วันธุรกรรมที่
จำนวนเงินของบัญชีใน--ยอดเงินเดบิตหรือยอดเงินเครดิต


Q6: ฉันคีย์การแจกจ่ายที่ขาดหายไปใน GL หรือ RM/PM และเรียกใช้การกระทบยอดกับกระดาษคำนวณ GL จะไม่สินค้าไม่ตรงกัน หรือการจับคู่อาจย้ายไปยังส่วน Matched ?

A6: ไม่ใช่ ถ้า keyed ธุรกรรมที่แยกต่างหาก จะมีหมายเลขใบสำคัญที่แตกต่างกันและรหัสแหล่งที่มา Trx เหมาะสมที่สุดในวันที่ลงรายการบัญชีและยอดเงินอาจตรง ซึ่งไม่สามารถใส่ลงไปในส่วนของกระดาษคำนวณอาจมีการจับคู่กันQ7:ทำไมดุลสิ้นสุดในกระดาษคำนวณเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาสไม่ตรงกับดุลเริ่มต้นบนกระดาษคำนวณเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาสถัดไปหรือไม่

A7 วาง: ถ้ายอดดุลสิ้นสุดของรอบระยะเวลาหนึ่งไม่ตรงกับดุลเริ่มต้นของรอบระยะเวลาถัดไป มักเนื่องจากการแจกจ่ายที่ไม่ได้ใช้งานระเบียนที่มีเรกคอร์ดไม่มีหัวข้อในตาราง sub-ledger มีคำนวณยอดดุลสิ้นสุด โดยขวา Excel ในกระดาษคำนวณ  นั้นเพียงแค่ใช้ดุลเริ่มต้นสำหรับรอบระยะเวลานั้นที่ด้านบนของกระดาษคำนวณ นั้นเพิ่ม/ลบระเบียนชื่อการแจกจ่ายที่ปรากฏบนแผ่นงานเพื่อให้ได้ดุลสิ้นสุด ในอีกทาง ในรอบระยะเวลาถัดไป ดุลเริ่มต้นถูกคำนวณ โดยการนำการคำนวณอย่างง่ายเดบิต/เครดิตของระเบียนแจกจ่ายในตาราง SQL และกระบวนงานที่เก็บรวมตารางหัวข้อ ดังนั้นจะไม่รวมการกระจายใด ๆ ที่ไม่มีระเบียนหัวกระดาษ  ผลลัพธ์สุดท้ายอาจว่า กระจายบางถูกคำนวณเป็นยอดดุลสิ้นสุดบนกระดาษคำนวณก่อนหน้านี้ และละเว้นจากดุลเริ่มต้นในรอบระยะเวลาถัดไปQ8: กระจายทางด้าน RM/PM มีอยู่ แต่จะไม่เสนอลงในกระดาษคำนวณ

A8: ทบทวนเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้:
 • ตรวจสอบช่วงวันที่ใช้ในการกระทบยอดกับกระดาษคำนวณ
 • ตรวจสอบว่า การแจกจ่ายที่มีอยู่ในตาราง PM10100 หรือ PM30600 สำหรับ PM. (หรือ RM: ค้นหา RM10101 หรือ RM30301) การตรวจสอบวันที่บนกระจายเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจเหล่านั้นอยู่ภายในช่วงคุณป้อนสำหรับกระดาษคำนวณ สิ่งสำคัญคือการหาตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ในตารางชื่อการแจกจ่าย RM หรือ PM และไม่ให้อาศัยลำพัง reprinted สมุดรายวันการลงรายการบัญชีตัวอย่าง
 • ถ้าคุณพบการกระจายในตาราง RM หรือ PM แล้วดูที่กระจายเหล่านี้บนเอกสารในแบบเวอร์ จะมีชนิดของการกระจายของค่าจ้างหรือ REC ได้แก่ชนิดเท่านั้นที่จะเบิกในการกระทบยอดกระดาษคำนวณบนด้าน RM หรือ PM


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 866570 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 0.6
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics GP 2013
 • Microsoft Dynamics GP 2010
 • Microsoft Dynamics GP 10.0
 • Microsoft Dynamics GP 9.0 เมื่อใช้กับ:
  • General Ledger
Keywords: 
kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB866570 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:866570

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com