A .NET-keretrendszer 1.1 Service Pack 1 (SP1) által kijavított hibák

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 867460 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

BEVEZETÉS

Ez a cikk a Microsoft .NET-keretrendszer 1.1-es verziójához kiadott Service Pack 1 (SP1) szervizcsomag által kijavított hibákat ismerteti.

A .NET-keretrendszer Service Pack 1 szervizcsomagjáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben találhat további információkat a kívánt cikk számára kattintva:
885055 A Microsoft .NET-keretrendszer 1.1-es verziójához kiadott Service Pack 1 szervizcsomag beszerzése
318785 A számítógépen található .NET-keretrendszer verziószámának megállapítása, és a telepített szervizcsomagok meghatározása
A szolgáltatáscsomag telepítésekor előforduló problémákról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
899619 A .NET-keretrendszer szervizcsomagjainak telepítése nem fejeződik be sikeresen, ha az MS05-004. számú biztonsági frissítés már telepítve van
A .NET-keretrendszerre és a használatára vonatkozó további információkért látogassa meg a Microsoft Developer Network (MSDN) következő webhelyeit:
Gyakori kérdések
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/Aa497323.aspx
A .NET-keretrendszer áttekintése
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/zw4w595w(VS.71).aspx

További információ

A .NET-keretrendszer 1.1-es verziójának Service Pack 1 szervizcsomagja

818776 Javítás: A .NET-keretrendszer 1.1 használata esetén megváltozhat egy örökölt Windows-űrlapon lévő vezérlő kinézete (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
824210 Javítás: Windows Server 2003 rendszerben végzetes végrehajtómotor-hibára figyelmeztető üzenet jelenik meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
824297 Javítás: A VT_NULL típus változatait nem sikerült hozzárendelni a közös nyelvi futtatókörnyezet referenciatípusaihoz Microsoft .NET-keretrendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
837522 Javítás: „E_INVALIDARG” hibaüzenet jelenhet meg, amikor példányt kísérel meg létrehozni valamelyik .NET-alapú komponensből (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
836989 Javítás: Ha a felhasználó nem teljesen megbízható környezetben a .NET-keretrendszer 1.1-es verzióján alapuló, felhasználói jogosultságú programkódot kísérel meg futtatni, akkor „biztonsági kivételre” figyelmeztető hibaüzenet jelenik meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
835405 Javítás: A DataGrid vezérlő helytelenül jelzi a sorok számát, ha a felhasználó a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójának használata esetén egy módosított oszlopot görgetéssel elrejt (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
835847 Javítás: A Windows Forms felhasználói vezérlő nem jelenik meg sem nyomtatásban, sem az Internet Explorer Nyomtatási kép ablakában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
829986 Javítás: A program a COM–COM+ paraméterbecsomagolás során helytelenül kezeli a regisztrált argumentumokat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
828884 Javítás: Az MSChart objektumot tartalmazó .NET-keretrendszeren alapuló alkalmazások működése lassú, ha azok létrehozása Visual Studio .NET 2003 szoftverrel történt (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
828295 Javítás: „Security Exception: PermissionToken Index Does Not Match Index into m_unrestrictedPermSet” (Biztonsági kivétel: A PermissionToken metódus index paramétere nem működik az m_unrestrictedPermSet privát mezőben) hibaüzenet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
825680 Javítás: Memóriahiányból fakadó kivételhibák léphetnek fel akkor is, amikor még jelentős mennyiségű szabad fizikai memória áll rendelkezésre (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
823473 A ReDim utasítást használó Visual Basic .NET-alapú alkalmazások működése váratlanul megszakadhat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
823445 Javítás: A Soapsuds.exe segítségével összekapcsolt, ügyfél által aktivált objektumok visszaalakítási hibával meghibásodhatnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
823201 Javítás: Ha a fejlesztő a SynchronizationAttribute attribútum használatával hoz létre objektumokat, akkor a COM+ alkalmazások működése lelassulhat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
818982 Javítás: Ha a fejlesztő kezelt kódból VARIANT paramétert küld, „COMException – Type Mismatch” (COMException – Típushiba) hibaüzenet jelenik meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
817703 Egyesített telepítőcsomag a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójához: 818981., 818982. és 822878. számú gyorsjavítás (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
813340 Javítás: Ha a fejlesztő lebegőpontos érték felhasználásával JIT-optimalizálást végez, akkor a következő hibaüzenet jelenik meg: „System.NullReferenceException: object reference not set to an instance of an object” (System.NullReferenceException: az objektumhivatkozás nem objektumpéldányra mutat) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
811672 Javítás: Érvényes C kódot használó alkalmazás futtatása esetén „nem kezelt kivétel” típusú hibáról tájékoztató hibaüzenet jelenik meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839616 Javítás: A ComboBox vezérlő SelectedIndex tulajdonsága nem változik a Text tulajdonsággal történő szövegbevitel esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839424 Javítás: Ha a fejlesztő a csoporttagsági értékeket a .NET-keretrendszer System.DirectoryServices névtere segítségével adja meg, akkor a rendszer csonkolja a csoporttagsági listát (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839289 Javítás: A .NET-keretrendszer System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider osztálya használata esetén a szemétgyűjtés során keletkezett halommemória megsérül (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
836874 Javítás: Rendszeresen System.ArgumentOutOfRangeException következik be az ADO.NET esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839047 Javítás: Ha a fejlesztő a COM-objektumok átadását VARIANT paraméterek formájában végzi a Microsoft .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában, memóriavesztés történhet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
838301 Javítás: Ha a fejlesztő a Csc.exe eszköznek túl sok fájlhivatkozást ad át, a WMI-események nem futnak le (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
837634 Javítás: Ha a fejlesztő Windows XP Tablet PC Edition-alapú tábla-PC-n a Visual Studio .NET használatával több párbeszédpanelt nyit meg, az alkalmazások működése megszakadhat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
837033 Javítás: Az Internet Explorer használatával nem lehet .NET-keretrendszerbeli szerelvényeket letölteni (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
836798 Javítás: Ha a fejlesztő a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójával készített alkalmazásban szerelvényeket tölt le, holtponthelyzet áll elő (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
836612 Javítás: Visual Studio .NET 2003 programban való szerkesztésük esetén az örökölt Windows űrlapok mérete csökken (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
835480 Javítás: Ha a fejlesztő a .NET-keretrendszer 1.1-es verzióját használó Windows Forms alkalmazásban egy oszlopot átméretez, előfordulhat, hogy a DataGrid vezérlő helytelenül frissül (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
835361 Javítás: Miután a fejlesztő a DataGrid vezérlő Visible tulajdonságát False (hamis) értékűre állítja, a DataGrid továbbra is megjelenik a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
834672 Javítás: Ha egy többszálas alkalmazás meghívja a PerformanceCounter.NextValue metódust, teljesítményproblémák léphetnek fel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
834608 Javítás: Ha a fejlesztő gyorsítótárazott felhasználói vezérlőket dinamikusan ad hozzá webes űrlapokhoz, a következő hibaüzenet jelenik meg: „Multiple controls with the same ID” (Több vezérlő azonosítója megegyezik) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
834104 Az ASP.NET-alapú alkalmazások összeomlanak a .NET-keretrendszerben, ha azok futtatása többprocesszoros számítógépen, az ArrayList osztály használatával történik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
833326 Programhiba: A szórótábla mérete korlátlan mértékben megnőhet a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
832705 Javítás: Bizonyos billentyűparancsoknak a DataGrid vezérlőben való használata esetén hibaüzenet jelenhet meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
832597 Javítás: Alkalmazáshiba léphet fel a Vbc.exe vagy a Csc.exe programban .NET-keretrendszeren alapuló alkalmazás futtatásakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831730 Javítás: Hashtable gyűjtemény használatakor a következő hibaüzenet jelenik meg: „InvalidOperationException ... Load factor too high” (A kihasználási tényező értéke túl magas) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831263 Javítás: A teljesítmény visszaesése tapasztalható, ha a generált szemétgyűjtések száma túl magas a kezelt Windows Forms alkalmazások esetében (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831150 A „Viewstate is invalid for this page” (A lap Viewstate tulajdonsága érvénytelen) hibaüzenet nem nyújt elegendő információt a hiba kijavításához (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
830789 Javítás: A távoli eljáráshívás (RPC) webszolgáltatási metódusa figyelmen kívül hagyja a SoapRpcMethodAttribute osztály RequestElementName tulajdonságát, ha valamelyik metódus neve kötőjelet tartalmaz a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
830698 Javítás: Előfordulhat, hogy egy generált szerelvény nem tartalmaz átadott attribútumokat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
829977 Memóriavesztés léphet fel, ha egy COM+ 1.0-s alkalmazást Windows 2000 SP4 operációs rendszerű számítógépen kísérel meg futtatni (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
829615 Javítás: DataGrid vezérlőt tartalmazó fedésben lévő űrlapok automatikusan az előtérbe kerülnek, ha a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában frissül az adatforrás (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
828943 Javítás: A COM együttműködési hívások helytelen HRESULT értékeket adhatnak vissza (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
828099 Javítás: A Windows alkalmazások DataGrid vezérlőjében az adatok helytelen sorrendben jelennek meg a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
827801 Javítás: A Microsoft .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában a Page_Load esemény kétszer fut le (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
827558 Javítás: Az IEHost futtatókörnyezet a 80-as portot hívja akkor is, ha az Internet Explorer nem a 80-as porthoz van kötve (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
827210 Javítás: Hibaüzenet: System.ExecutionEngineException occurred in an unknown module (System.ExecutionEngineException hiba történt egy ismeretlen modulban) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
827035 Javítás: Az ASP.NET nem válaszol, ha egy alkalmazás érvénytelen műveletet hajt végre (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
826981 Javítás: Kivételhiba történik a RichTextBox vezérlő RTF tulajdonságához való hozzáféréskor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
826945 Javítás: Az ALT+TAB billentyűkombináció lenyomására a főablak nem jelenik meg az előtérben, ha a szülőűrlap ToolTip vezérlőt tartalmaz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
826497 A TextBox és ComboBox vezérlőt tartalmazó Windows űrlapokon nem jelenik meg a legördülő menü (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
826368 Nem futtathatók WMI-események a szerelvény régebbi verzióiból (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
825082 Ha a fejlesztő az ASP.NET vezérlőkben kombinált FlagsAttribute enumerációkat használ, akkor NullReferenceException hiba lép fel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
824680 A PhoneCall vezérlő nem jeleníti meg a telefonszámokban lévő pluszjelet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
824336 Javítás: Az egyéni teljesítményszámlálók nem teszik közzé a teljesítményadatokat a WMI szolgáltatásban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
823274 Javítás: Hozzáférés-megsértési hiba történik, ha a DEVPATH környezeti változó a Visual Studio .NET 2003 projektekben egy hálózati megosztásra hivatkozik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
823140 Javítás: A COM és a COM+ között hívásokat intéző kezelt alkalmazásokban hozzáférés-megsértési hiba léphet fel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
822734 Javítás: A ValidationSummary (Validator) vezérlők a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójára történő frissítés után nem jelennek meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821536 Javítás: Adatkészletet tartalmazó Windows űrlapból öröklődő Windows űrlapok létrehozására tett kísérletek esetén System.ArgumentException kivételhiba történik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821349 Javítás: A beágyazott nullkaraktereket a kérési parancsfájlok ellenőrzési funkciója figyelmen kívül hagyhatja (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821157 Javítás: Ha egy DLL-fájl be van töltve a 0x33A20000 címtérbe, és a fejlesztő egy ASP.NET lapra vonatkozó kérést hajt végre, akkor hibaüzenet jelenik meg azzal, hogy a kiszolgálóalkalmazás nem érhető el (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821155 A háttérben folyó kötegelt fordítási műveletek holtpontot idézhetnek elő, ha a szálkészlet kimerül (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
820743 Javítás: Az ASP.NET teljesítményszámlálói legfeljebb 113 betöltött AppDomains objektum számlálására képesek (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
819792 Javítás: A Visual Studio .NET 2003-as verziójában a JScript a GC.Collect metódust az IVsaEngine.Close metódusból hívja meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
818803 Gyorsjavítás a .NET-keretrendszer 1.1-es végleges (RTM) verziójában lévő ASP.NET funkciók hibáira (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
811532 Javítás: A Windows Forms ActiveX Control Importer (Aximp.exe) helytelenül kezeli az alapértelmezett értékeket (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
823030 Javítás: Az 1998. évi Rehabilitation Act Amendments (az Amerikai Egyesült Államok rehabilitációról szóló törvényének módosítása) 508. szakaszának megfelelően átalakított DataGrid vezérlő (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
833612 Javítás: Ha a fejlesztő a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában a Smartnav.js parancsfájlban Null paraméterrel hívja meg az AppendChild metódust, akkor a következő hibaüzenet jelenik meg: „Invalid pointer Code: 0” (Érvénytelen mutató – kód: 0) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
829487 Javítás: A SHIFT+LE billentyűkombináció lenyomásakor a DataGrid vezérlő elveszíti a fókuszt (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
829585 Javítás: Az ASP.NET munkavégző folyamata jelentős mértékben lefoglalhatja a processzort, ha a folyamat távelérésű kiszolgálónak ad helyet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
836092 Előfordulhat, hogy a WML-ügyfelek két példányt kapnak a Form.Action tulajdonsággal megadott QueryString gyűjteményből (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
834280 Javítás: NullReferenceException kivételhiba történik, ha a fejlesztő olyan metódust használ, amelynek egyik paramétere az alapértelmezett null értékkel rendelkezik a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
833047 Javítás: A többdokumentumos felületű Windows Forms alkalmazásokban a menü hívóbetűi helytelen űrlapokra mutatnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
833050 Javítás: Ha az ODBC-illesztőprogram nem támogatja az SQLGetInfo(SQL_SEARCH_PATTERN_ESCAPE) függvényt, akkor a Visual Studio .NET programban a következő hibaüzenet jelenik meg: „Index was outside the bounds of the array” (Az index kívül esik a tömb határain) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839588 Javítás: System.ArgumentOutOfRangeException kivétel jelenik meg, amikor a Read metódust hívja az ASP.NET rendszer egyik XmlTextReader osztályából (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831575 Javítás: A processzor memóriafelhasználása megugrik az XML-sémákban lévő appInfo elemek elemzésekor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
832757 Javítás: Számformázási függvényt használó XSLT-stíluslappal történő XSLT-átalakítás végrehajtására tett kísérletek esetén System.Xml.Xsl.XsltException kivételhiba történik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
822956 Javítás: Az XmlValidatingReader osztály több példányban történő használata teljesítménycsökkenést okoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
818777 Javítás: Az XmlTextReader osztály futásidejű kivételt okoz XML-dokumentumok olvasásakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839462 Javítás: Előfordulhat, hogy a Native Image Generator (Ngen.exe) eszköz futtatása után memóriahiány miatt az 1.1-es verziójú .NET-keretrendszerbeli szerelvény nem válaszol (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839577 Javítás: A többdokumentumos felületű gyermekűrlapokat nem lehet lefelé görgetni az arra szolgáló nyílra kattintva (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839174 Javítás: Kezelt Windows szolgáltatás felfüggesztésére vagy leállítására tett kísérlet esetén a következő hibaüzenet jelenik meg: „Hiba 1053: A szolgáltatás nem válaszolt megfelelő időben az indítási vagy vezérlési kérésre” (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
836691 Javítás: Az Edit vezérlőbe írt szöveg nem látható, ha a DataGrid vezérlőben több sor van kijelölve a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
823951 Javítás: Hozzáférés-megsértési hiba lép fel, ha egy ServicedComponent osztályból származtatott objektum hívása egy COM meghívható burkolópéldányon át történik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
822411 Javítás: XML-üzenetkezelés a .NET-keretrendszer 1.1-es verziójában, összegző gyorsjavítás (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
836144 Javítás: A .NET-keretrendszer Service Pack 1 szervizcsomaggal frissített 1.1-es verzióját futtató számítógépen egyes, az egérrel kapcsolatos üzenetek a számítógép lefagyását okozhatják (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
835815 Javítás: A .NET-keretrendszer 1.1-es verzióját futtató számítógépen a számolótábla ablakbeli pozíciója nem egyezik meg a görgetőgombnak a görgetősávon elfoglalt pozíciójával (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831018 Javítás: A .NET-keretrendszer 1.1-es verziójabeli távelérés használatakor egy ügyfél hivatkozás szerinti paraméterbecsomagolási (MBR) objektumának távoli hívását követően a kiszolgáló nem válaszol (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
824629 Javítás: Windows SharePoint Services vagy SharePoint Portal Server 2003 szoftvert futtató kiszolgálóhoz történő csatlakozás után az ideiglenes fájlok nem törlődnek (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821758 Javítás: A Server.Transfer nem hívja meg az IsPostBack elemet .NET 1.1 keretrendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
825709 A „System.ExecutionEngineException kivétel történt" hibaüzenet jelenik meg több aszinkron esemény használata esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 867460 - Utolsó ellenőrzés: 2008. január 11. - Verziószám: 14.1
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
  • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
Kulcsszavak: 
kbtshoot kbqfe kbresolve KB867460
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com