A .NET-keretrendszer 1.0 Service Pack 3 által kijavított hibák

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 867461 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

Jelen cikk információkat tartalmaz azon hibákról, amelyek javítása megtalálható a .NET-keretrendszer 1.0 Service Pack 3 (SP3) szoftvercsomagban. A szervizcsomagok összegző jellegűek (kumulatívak), azaz az egyik szervizcsomagban már javított hibát az egyre újabb szervizcsomagok is javítják. A .NET-keretrendszer Service Pack 3 (SP3) szervizcsomagjának telepítése előtt például nem szükséges telepíteni a .NET-keretrendszer Service Pack 2 (SP2) szervizcsomagját.

A .NET-keretrendszer szervizcsomagjairól a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben tájékozódhat:
318836 A .NET-keretrendszer legújabb szervizcsomagjának beszerzése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
318785 Miként állapítható meg, hogy telepítve vannak-e a .NET-keretrendszer szervizcsomagjai?
899619 A .NET-keretrendszer szervizcsomagjainak telepítése nem fejeződik be sikeresen, ha az MS05-004-es jelű biztonsági frissítés már telepítve van

További információ

.NET-keretrendszer Service Pack 3 (SP3) szervizcsomaggal bővített 1.0-s verziója

318320 Hibaüzenet jelenik meg, ha a fejlesztő az .aspx lapokat SSL alatt SmartNav segítségével küldi el (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
321562 Javítás:A több csoporthoz tartozó felhasználók esetében nem sikerül a szerep alapú hitelesítés (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
322171 Javítás:Ha a fejlesztő a teljes méretű többdokumentumos felület (MDI) gyermekablakához tartozó menüre kattint, a szomszédos menü jelenik meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
322173 Javítás: Az OnKeyUp esemény nem indítható el a WebBrowser vezérlővel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
323683 Az NTLM-hitelesítés minden hívásnál elvész (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
324479 Javítás: Az ASP.NET SQL Server munkamenet-állapotának lekérdezésekor a megszemélyesítés terhelés alatt elvész (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
324488 Az űrlap-hitelesítés és a nézetállapot erős terhelés alatt időnként nem működik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
324547 Javítás:A Microsoft Internet Explorer programban elhelyezett Windows-vezérlő memóriavesztést okoz a nem kezelt erőforrásoknál (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
325329 Javítás:A Response.Redirect metódus engedélyezi, hogy új sort jelölő karakterek ágyazódjanak be a hozzá továbbított URL-címbe (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
325663 Javítás:A Properties (Tulajdonságok) ablak frissítéséhez a Designer nem hívja meg az IPerPropertyBrowsing::GetPredefinedStrings metódust (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
325799 Javítás: Távelérés használatakor a Thread.CurrentPrincipal metódus NULL értékű (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
326251 Az összetett ActiveX-vezérlők nem aktiválódnak újra, ha a fókusz a gyermekvezérlőn van (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
326403 Javítás:Ha a fejlesztő a Visual Studio .NET 2002-es verziójában újraépíti megoldását, a következő hibaüzenet jelenik meg: „Could not delete file” (A fájl nem törölhető) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
327071 Javítás:Az XML-sémák minősített attribútumai nem szerializálódnak megfelelően (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
327132 Javítás:A PassportIdentity osztály nem igényel biztonságos PIN kódot biztonságos hitelesítés kérésekor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
327256 Javítás: Egyes engedélyobjektumok memóriavesztést okoznak a kezelt halommemóriában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
327523 A felhasználók a megfelelő NTFS-engedélyek nélkül is megnyithatnak weblapokat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
327795 Javítás:Előfordulhat, hogy a távoli teljesítményszámlálók ismételt beolvasása 1450. számú hibaüzenettel meghiúsul (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
328267 Javítás:Holtpont téves észlelése miatt a rendszer az Aspnet_wp.exe programot újrahasznosítja (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
328534 Javítás:A következő hibaüzenet jelenik meg: „The XML file \\MyComputer\MyShare\Web.config could not be loaded” (Nem tölthető be a \\Számítógépnév\Megosztás_neve\Web.config XML-fájl) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
328560 Javítás:Ha a fejlesztő megkísérli deszerializálni a Byte[0] értékű adatokat a .NET-keretrendszer 1.0-s verziójára épülő egyik alkalmazásban, a következő hibaüzenet jelenik meg: „Exception has been thrown by the target of an invocation” (A meghívás célja kivételhibát okozott) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
329250 Javítás:Erősebb hitelesítő adatok jelentek meg a processModel, az identity és a sessionState elemhez (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
329519 Javítás: Szemaforokban és eseményekben memóriavesztés léphet fel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
329658 Javítás: Ha a fejlesztő valamelyik COM DLL egyik metódusát a Visual C# .NET vagy a Visual Basic .NET programból hívja, a következő hibaüzenet jelenik meg: „System.OverFlowException” (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
329905 Javítás: A Windows rendszerbeli alkalmazás lefagy a .NET-keretrendszer 1.0-s verziójában Windows NT 4.0 alapú számítógépen (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
329959 Javítás:Az ASP.NET a Requests Current (Aktuális kérések) és a Requests in Application Queue (Kérések az alkalmazási várólistában) teljesítményfigyelő-számlálóval bővült (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
330065 Programhiba:Ha egy webszolgáltatás 0 méretű tömböt ad vissza, hibás eredmények születnek (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
330469 Javítás: Az ASP.NET állapotfigyelési funkciója nem működik a sok folyamatot futtató kiszolgálókon (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
330965 A HttpWebRequest objektum nem használ TLS 1.0 kapcsolatot a HTTP-kérések elküldéséhez (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
331134 Javítás:A nyomtatandó példányszám módosítása után a rendszer csak egy példányt nyomtat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
810178 Javítás:Memóriavesztés lép fel, ha a beágyazott kivételblokkok kivételhibát váltanak ki (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
810280 Javítás:Adott AppDomain objektumnak a memóriából való eltávolítása után az ASP.NET munkavégző folyamat 100%-ig igénybe veszi a processzort (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
810328 Javítás:A 324735. számú gyorsjavítás miatt az ASPX-lapok olyan HTML kódot generálnak, amely nem jelenik meg megfelelően a Pocket PC 2002 számítógépen (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
810852 Javítás:A felhasználói vezérlőhöz rendelt ellenőrző esemény nem indul el az elvárt módon (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
811672 Javítás: Érvényes C kódot használó alkalmazás futtatása esetén „kezeletlen kivétel” típusú hibáról tájékoztató hibaüzenet jelenik meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
811867 Javítás:Előfordulhat, hogy a Wsdl.exe eszköz helytelen proxyt generál (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
812280 Javítás:Az EventLogEntry osztály memóriavesztést okozhat a szál helyi tárolásában, és 4199. számú bejegyzéseket generálhat az eseménynaplóban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
812399 Javítás:Ha a nézetállapotban hosszú tizedes törteket tartalmazó objektumok vannak, a következő hibaüzenet jelenik meg: „The view state is invalid for this page and might be corrupted” (A lap nézetállapota érvénytelen, és sérült lehet) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
812686 Javítás: Ha a fejlesztő egyéni HTTP-modulból hívja a Response.ClearHeaders metódust, a kimenetben plusz karakterek jelennek meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
812832 Az ASP.NET konfigurációs fájljának feldolgozása figyelmen kívül hagyja a Machine.config fájlban megjelenő kódalap-javaslatokat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
813031 Javítás: Ha a fejlesztő a .NET-keretrendszer 1.0-s verziójában a ComboBox vezérlő fókuszváltásához lenyomja a TAB billentyűt, a LostFocus esemény a GotFocus esemény előtt következik be (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
813105 Javítás:Az IEnumConnections::Next metódusnak a .NET-keretrendszerben lévő implementációja miatt az ügyfélalkalmazás működése leáll (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
813350 Javítás: Ha a fejlesztő egy új Visual Studio .NET alkalmazást párhuzamos környezetben futtat, a következő hibaüzenet jelenik meg: „Category not found” (A kategória nem található) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
813354 Javítás: A .NET-keretrendszer 1.0-s verziójában a DateTimePicker vezérlő használata memóriavesztést okoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
813419 Javítás:Előfordulhat, hogy a közös nyelvi futtatókörnyezet helytelenül kezeli a váratlan folyamatleállásokat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
814206 Javítás:A Server.Transfer metódus hívásakor a program nem alkalmazza az egyéni HTTP-szűrőket (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
814687 Javítás:Előfordulhat, hogy egy árván maradt kritikus szakasz miatt az ASP.NET munkavégző folyamata leáll (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
814863 Javítás: A FontConverter GDI-objektum memóriavesztést okoz a Visual Studio 2002 alkalmazásban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
814970 Javítás: A .NET-keretrendszer 1.0-s, SP2 szervizcsomaggal bővített verziójában az egyszerű stílusú legördülő listák KeyDown eseménye kétszer indul el a PAGE UP, a PAGE DOWN, a FEL vagy a LE billentyű hatására (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
815999 Javítás:Ha a fejlesztő egy kezelt alkalmazást nagy terhelés alatt futtat, a következő hibaüzenet jelenhet meg: „FileNotFound” (A fájl nem található) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
816829 Javítás:Amikor az I/O-szál lassú kérést dolgoz fel, a rendszer a named pipe-okon blokkolja az Inetinfo.exe és az Aspnet_wp.exe közötti folyamatokat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
817618 Javítás:Ha a fejlesztő aszinkron hálózati hívásokat hajt végre, a kezelt memória idővel megnő (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
817723 Javítás:Ha a fejlesztő menüelemeket vesz fel egy Windows-űrlapon lévő menüsorba, a menüelemek memóriavesztést okoznak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
817795 Programhiba: A ToolTip összetevő memóriavesztést okozhat, ha a fejlesztő hozzáadja azt egy többdokumentumos felületű gyermekűrlaphoz a Visual Studio .NET alkalmazásban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
818058 Összegző gyorsjavításcsomag az ASP.NET szolgáltatáshoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
819692 Javítás:Hosszú ideig tartó metódushívások esetén a mögöttes kapcsolat megszűnésével járó kivételhiba lép fel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
820746 Javítás:Néhány víruskereső program miatt a webes alkalmazások váratlanul újraindulhatnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821340 Javítás:Az ASP.NET-ügyfél SCRIPT elemei nem tartalmaznak Type attribútumot (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821544 Javítás:Több sémát tartalmazó séma importálásakor a WSDL eszköz nem tud webszolgáltatási proxyt létrehozni (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821991 Javítás:Az IEHost forgalomtöbbletet okoz a 80-as porton más porthoz kötött webhelyek esetében is (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
822875 Javítás:Alkalmazások fordításakor a Windows Forms DataGrid osztályának rajzolási programkódjában határértéken kívüli indexszel kapcsolatos kivételhiba áll elő (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
822923 Javítás:Előfordulhat, hogy reguláris kifejezésekre keresve a Regex és a Match osztály helytelen találatokat ad vissza (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
823202 Javítás: A COM és a COM+ között hívásokat intéző kezelt alkalmazásokban hozzáférés-megsértési hiba léphet fel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
824286 Javítás:A .NET futtatókörnyezet felfüggesztésekor a kezelt alkalmazások esetében hosszú késlekedések tapasztalhatók (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
824381 Javítás:Ha a fejlesztő a Visual Studio .NET 2002 alkalmazásban egy nagyméretű webes megoldás részeként Visual Basic .NET projektet kísérel meg létrehozni, a programépítési folyamat megszakadhat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
825031 Javítás: Ha a fejlesztő a Visual Studio .NET 2002 alkalmazásban, DataGrid vezérlőben a SHIFT+FEL billentyűkombinációt használja, a következő hiba léphet fel: „IndexOutOfRangeException” (Tartományon kívüli index kivételhiba) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
825076 Az ASP.NET munkavégző folyamat működése egy sérült átfedő struktúra miatt megszakad (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
825878 Javítás:A webes ügyfél az időtúllépési tulajdonságban megadott időnél hosszabb ideig nem válaszol a webes szolgáltatás egy metódusának hívásakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
826116 Javítás:Ha a fejlesztő a .NET-keretrendszer 1.0-s verziójában fókuszváltáshoz lenyomja a CTRL+TAB billentyűkombinációt, a DataGrid objektumban lévő fókusz helytelen választ ad (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
826915 Javítás: A Marshal.ReleaseComObject metódus nem szabadítja fel megfelelően az IDisposable felületet implementáló objektumokat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
828219 A Machine.config fájl maxconnection attribútumának értéke hatástalan azokon a kiszolgálókon, amelyek kizárólag a HTTP 1.0-s verzióját támogatják (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
828394 Egy .NET 1.0 alapú kezelt kódú program release buildje nem válaszoló állapotba lép, a processzorterhelés pedig 100 százalékra ugrik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
328811 Javítás: A statikus szinkronizált metódus teljesítménye gyenge a .NET-keretrendszer 1.0-s verziójában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
829393 Programhiba:Adott ServicedComponent objektum aktiválásakor 0x80070057 típusú „E_INVALIDARG” kivételhiba áll elő (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
830462 Javítás:Az adatrács fókusza váratlanul kimozdul a rácsból a Visual Studio .NET alkalmazásban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831144 Javítás:Nullával való osztásból fakadó hiba lép fel a .NET-keretrendszer 1.0-s verziójában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831382 Javítás: Az SQL Server munkamenet-állapotát használva az OutPutCaching szolgáltatás engedélyezésekor az ASP.NET „NullReferenceException” hibaüzenetet ad vissza (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
832183 A „Viewstate is invalid for this page” (A lap Viewstate tulajdonsága érvénytelen) hibaüzenet nem nyújt elegendő információt a hiba kijavításához (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
833602 Adott webszolgáltatás SSL szoftvercsatornán keresztül történő hívásakor az alkalmazástartomány memóriából való eltávolítása nem sikerül (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
834053 Javítás:Adott alkalmazás Session_OnStart eseményekor hibaüzenet jelenik meg azzal, hogy a kiszolgálóalkalmazás nem érhető el (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
834394 Javítás:Ha a fejlesztő egy, a .NET-keretrendszer 1.0-s verziójára épülő programon futtatja az AppVerifier alkalmazást a hibakeresőben érvénytelen kezelőre utaló kivételhiba lép fel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
837362 Javítás: Ha a fejlesztő a folyamaton kívüli munkamenet-állapotot a .NET-keretrendszer 1.0-s verziójával használja Windows Server 2003 Web Edition operációs rendszerben, a következő hibaüzenet jelenik meg: „Out-of-process and SQL session state are not supported in this version of the OS” (Az operációs rendszer e verziója nem támogatja a folyamaton kívüli állapotot és az SQL munkamenet-állapotot) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
838093 A .NET Remoting technológiát használó alkalmazásokban a kapcsolatok bomlása adatvesztést okoz az aszinkron leírókban és a kiszolgálói szoftvercsatornákban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
838964 Javítás: Az Enterprise Instrumentation Framework keretrendszert használó alkalmazásokban „InvalidOperationException” hiba lép fel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839046 Javítás: Ha a fejlesztő a COM-objektumok átadását VARIANT paraméterek formájában végzi a Microsoft .NET-keretrendszer 1.0-s verziójában, memóriavesztés történhet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A .NET-keretrendszer 1.0-s verziójának korábbi szervizcsomagjairól a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
321884 A .NET-keretrendszer Service Pack 2 által kijavított hibák (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
320011 Javítás: A többszálas folyamatmodellt alkalmazó programokban az XslTransform-objektumok System.InvalidOperationException kivételt okoznak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
329097 Javítás: Egy DataSet gyűjteménybe helyezett üres TimeSpan-objektum visszarendezése „A meghívott objektum kivételt váltott ki” hibaüzenetet okoz a .NET-keretrendszer alapú alkalmazásokban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
330311 Javítás: Az XmlValidatingReader-objektumok teljesítménycsökkenést okoznak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
321542 Javítás: A DataSet.WriteXML metódus tudományos jelöléssel adja vissza a tizedes törteket, és System.FormatException hibát eredményez a későbbi DataSet.ReadXML hívásokban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839588 Javítás: System.ArgumentOutOfRangeException kivétel jelenik meg, amikor a Read metódust hívja az ASP.NET rendszer egyik XmlTextReader osztályából (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 867461 - Utolsó ellenőrzés: 2007. december 3. - Verziószám: 5.3
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
  • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
Kulcsszavak: 
kbtshoot kbqfe KB867461
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com