Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3'te giderilen hataların listesi

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 867461 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

™zet

Bu makale, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3'te (SP3) giderilen hatalar hakkında bilgi içermektedir. Hizmet paketleri birikimlidir. Bu nedenle, bir hizmet paketinde düzeltilen hatalar sonraki hizmet paketlerinde de düzeltilmiştir. Örneğin, .NET Framework Service Pack 3 (SP3) yüklemeden önce .NET Framework Service Pack 2 (SP2) yüklemeniz gerekmez.

.NET Framework hizmet paketleri hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleleri görüntülemek üzere aşağıdaki makale numaralarını tıklatın (Aşağıdaki liste, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret eden bağlantılar içerebilir):
318836 En son .NET Framework 1.0 hizmet paketi nasıl elde edilir
318785 Hangi .NET Framework sürümlerinin yüklü olduğu ve hizmet paketlerinin uygulanmış olup olmadığı nasıl belirlenir
899619 Önce güvenlik güncelleştirmesi MS05-004'ü yüklediyseniz .NET Framework hizmet paketlerinin yüklenmesi tamamlanmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Daha fazla bilgi

.NET Framework 1.0 Service Pack 3

318320 SSL altında SmartNav ile .aspx sayfası gönderdiğinizde hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
321562 DÜZELTME: Rol tabanlı kimlik doğrulaması birden çok gruba üye olan kullanıcılar için başarısız oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
322171 DÜZELTME: Ekranı kaplayan bir MDI alt penceresi menüsünü tıklattığınızda yandaki menü görüntüleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
322173 DÜZELTME: WebBrowser denetimi için OnKeyUp olayı başlatılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
323683 NTLM kimlik doğrulaması her çağrıda kayboluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
324479 DÜZELTME: Yük altında ASP.NET SQL Server oturum durumu kimliğe bürünmesi kayboluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
324488 Yoğun yük altında form kimlik doğrulaması ve görünüm durumu zaman zaman başarısız oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
324547 DÜZELTME: Microsoft Internet Explorer'da barındırılan Windows denetimi yönetilmeyen kaynakları sızdırıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
325329 DÜZELTME: Response.Redirect yöntemi kendisine geçirilen URL'ye katıştırılmış satır başı karakterlerine izin veriyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
325663 DÜZELTME: Tasarımcı, Özellikler penceresini güncelleştirmek üzere IPerPropertyBrowsing::GetPredefinedStrings öğesini çağırmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
325799 DÜZELTME: Uzak işlem kullandığınızda Thread.CurrentPrincipal, NULL değerini alıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
326251 Odak alt denetimde olduğunda bileşik ActiveX denetimleri yeniden etkinleştirilmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
326403 DÜZELTME: Visual Studio .NET 2002'de bir çözümü yeniden oluşturduğunuzda "Could not delete file" (Dosya silinemedi) hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
327071 DÜZELTME: XML şemalarındaki nitelenmiş öznitelikler için seriler doğru oluşturulmuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
327132 DÜZELTME: Güvenliği geliştirilmiş kimlik doğrulaması istendiğinde PassportIdentity güvenli PIN gerektirmiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
327256 DÜZELTME: Yönetilen öbekte izin nesnelerinde bellek sızıntısı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
327523 Kullanıcılar doğru NTFS izinleri olmadan Web sayfalarını açabiliyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
327795 DÜZELTME: Uzak performans sayaçlarını sürekli almak durum 1450 ile başarısız olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
328267 DÜZELTME: Yanlış bir kilitlenme nedeniyle Aspnet_wp.exe yeniden kullanılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
328534 DÜZELTME: "The XML file \\MyComputer\MyShare\Web.config could not be loaded" (\\Bilgisayarım\Paylaşımım\Web.config XML dosyası yüklenemedi) hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
328560 DÜZELTME: .NET Framework 1.0 ile geliştirilen bir uygulamada değeri Byte[0] olan verilerin serisini kaldırmaya çalıştığınızda "Exception has been thrown by the target of an invocation" (Bir çağırma hedefi tarafından özel durum oluşturuldu) hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
329250 DÜZELTME: processModel, kimlik ve sessionState öğeleri için daha güçlü kimlik bilgileri (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
329519 DÜZELTME: Semaforlarda ve olaylarda bellek sızıntısı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
329658 DÜZELTME: Bir Visual C# .NET veya Visual Basic .NET programından bir Bileşen Nesne Modeli (COM) DLL dosyasının bir yöntemini çağırdığınızda "System.OverFlowException" hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
329905 DÜZELTME: Windows NT 4.0 tabanlı bir bilgisayardaki Windows uygulamanız .NET Framework 1.0'da yanıt vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
329959 DÜZELTME: Requests Current ve Requests in Application Queue performans izleme sayaçları ASP.NET'e eklendi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
330065 HATA: Bir Web hizmeti 0 boyutunda dizi döndürdüğünde yanlış sonuçlar ortaya çıkıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
330469 DÜZELTME: ASP.NET durum izlemesi birden çok işlem çalıştıran sunucularda çalışmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
330965 HttpWebRequest nesnesi bir HTTP isteği göndermek için TLS 1.0 kullanmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
331134 DÜZELTME: Yazdırılacak kopya sayısını değiştirdiğinizde tek bir kopya yazdırılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
810178 DÜZELTME: İç içe özel durum bloklarından özel durum oluştururken bellek sızıntısı (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
810280 DÜZELTME: AppDomain bellekten kaldırıldıktan sonra ASP.NET çalışan işleminin CPU kullanımı yüzde 100'e çıkıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
810328 DÜZELTME: 324735 düzeltmesi ASPX sayfalarının Pocket PC 2002'de doğru geri gönderilmeyen HTML kodu oluşturmasına neden oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
810852 DÜZELTME: Kullanıcı denetimindeki doğrulama olayı beklendiği gibi başlatılmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811672 DÜZELTME: Geçerli C kodu içeren bir uygulamayı çalıştırdığınızda "Unhandled Exception" (İşlenmeyen Özel Durum) hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
811867 DÜZELTME: Wsdl.exe yanlış bir proxy oluşturabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
812280 DÜZELTME: EventLogEntry sınıfı, iş parçacığı yerel deposunda sızıntılara ve 4199 olay kimliğine sahip olay günlüğü girdilerine neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
812399 DÜZELTME: Görünüm durumu uzun ondalık sayılar bulunan nesneler içerdiğinde "The view state is invalid for this page and might be corrupted" (Bu sayfanın gösterme durumu geçersiz, bozulmuş olabilir) (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
812686 DÜZELTME: Özel bir HTTP modülünde Response.ClearHeaders yöntemini çağırdığınızda çıktıya ek karakterler ekleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
812832 ASP.NET yapılandırma dosyası işlemesi Machine.config dosyasında görünen kod tabanı ipuçlarını yok sayıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
813031 DÜZELTME: .NET Framework 1.0'da odağı bir ComboBox denetimine değiştirmek için SEKME tuşuna bastığınızda GotFocus olayından önce LostFocus olayı başlatılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
813105 DÜZELTME: IEnumConnections::Next'in .NET Framework'teki uygulanışı istemci uygulamasının yanıt vermemesine neden oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
813350 DÜZELTME: Yan yana bir ortamda yeni bir Visual Studio .NET uygulaması çalıştırdığınızda "Category not found" (Kategori bulunamadı) hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
813354 DÜZELTME: .NET Framework 1.0'da DateTimePicker denetimini kullandığınızda bellek sızıntısı fark edebilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
813419 DÜZELTME: Common Language Runtime beklenmeyen bir işlem kapanışını doğru işlemeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814206 DÜZELTME: Server.Transfer'in çağrılması özel HTTP filtrelerinin yürütülmesini atlıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814687 DÜZELTME: Artık bir kritik bölüm ASP.NET çalışan işleminin yanıt vermemesine neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814863 DÜZELTME: FontConverter GDI nesnesi Visual Studio 2002'de bellek sızıntısına neden oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
814970 DÜZELTME: .NET Framework 1.0 Service Pack 2'de PAGE UP, PAGE DOWN, YUKARI OK veya AŞAĞI OK tuşuna bastığınızda stili Simple olan bir açılan kutunun KeyDown olayı iki kez başlatılıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
815999 DÜZELTME: Bir yönetilen uygulamayı yüksek yoğunluk altında çalıştırdığınızda "FileNotFound" hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
816829 DÜZELTME: G/Ç iş parçacığı yavaş bir isteği işlediğinde, Inetinfo.exe ve Aspnet_wp.exe arasındaki adlandırılmış kanallardaki tamamlamalar engelleniyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
817618 DÜZELTME: Zaman uyumsuz ağ çağrıları gerçekleştirdiğinizde yönetilen bellek zaman içinde artıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
817723 DÜZELTME: Menü öğeleri bir Windows formundaki menü çubuğuna eklendiğinde sızıntıya neden oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
817795 HATA: Visual Studio .NET'te ToolTip bileşeni bir alt MDI formuna eklendiğinde bellek sızıntısına neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
818058 ASP.NET düzeltme toplaması (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
819450 DÜZELTME: Bir Web hizmetini ASP.NET'ten çağırdığınızda zaman zaman "Underlying connection was closed" (Temel alınan bağlantı kapatıldı) hata iletisini alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
819692 DÜZELTME: Uzun süre çalışan yöntem çağrılarında "Underlying connection was closed" (Temel alınan bağlantı kapatıldı) özel durumu (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
820746 DÜZELTME: Bazı virüsten koruma programları Web uygulamalarının beklenmedik biçimde yeniden başlamasına neden olabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
821340 DÜZELTME: ASP.NET istemcisi SCRIPT öğeleri bir Type özniteliği içermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
821544 DÜZELTME: WSDL aracı birden çok şema içeren bir şemayı aldığında bir Web hizmeti proxy'si oluşturamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
821991 DÜZELTME: IEHost diğer bağlantı noktalarında barındırılan siteler için 80 numaralı bağlantı noktasında ek trafiğe neden oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
822875 DÜZELTME: Bir uygulamayı derlediğinizde Windows Forms DataGrid sınıfının boyama kodunda "dizin sınırın dışında" özel durumu oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
822923 DÜZELTME: Regex ve Match sınıfları bir kurallı deyim için doğru eşleşmeleri bulamayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
823202 DÜZELTME: COM-COM+ çağrıları yapan yönetilen uygulamada bir erişim ihlali hatası yaşanabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
824286 DÜZELTME: .NET çalışma zamanını askıya aldığınızda yönetilen uygulamalar uzun gecikmeler yaşayabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
824381 DÜZELTME: Visual Studio .NET 2002'de büyük bir Web çözümünde bir Visual Basic .NET projesini derlediğinizde oluşturma işlemi yanıt vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
825031 DÜZELTME: Visual Studio .NET 2002'de bir DataGrid denetiminde ÜSTKRKT+YUKARI OK tuş bileşimini kullandığınızda bir "IndexOutOfRangeException" hata iletisi alabilirsiniz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
825076 ASP.NET çalışan işlemi bozuk bir çakışan yapı nedeniyle yanıt vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
825878 DÜZELTME: Web istemcisi Web hizmetinin bir yöntemini çağırdığı sırada zaman aşımı özelliğinde belirtilenden daha uzun bir süre için yanıt vermeyebilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
826116 DÜZELTME: Bir .NET Framework 1.0 uygulamasında odağı değiştirmek için CTRL+SEKME tuşlarına bastığınızda DataGrid nesnesindeki odak doğru yanıt vermiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
826915 DÜZELTME: Marshal.ReleaseComObject nesnesi IDisposable arabirimini kullanan nesneleri doğru biçimde serbest bırakmıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
828219 Machine.config dosyasındaki maxconnection özniteliğinin değeri yalnızca HTTP 1.0'ı destekleyen sunucular için geçerli değildir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
828394 .NET Framework 1.0'da bir yönetilen programın yayımlanmış sürümü yanıt vermeyebilir ve CPU kullanımı yüzde 100'e çıkabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
328811 DÜZELTME: .NET Framework 1.0'da statik eşitlenmiş yöntemin performansı düşük (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
829393 HATA: Bir ServicedComponent nesnesi etkinleştirildiğinde 0x80070057 türünde bir "E_INVALIDARG" özel durumu alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
830462 DÜZELTME: Visual Studio .NET'te veri kılavuzunun odağı beklenmedik biçimde kılavuzun dışına taşınıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
831144 DÜZELTME: .NET Framework 1.0'da sıfırla bölme hatası (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
831382 DÜZELTME: SQL Server Session durumu kullanır ve OutPutCaching özelliğini açarsanız ASP.NET bir "NullReferenceException" hata iletisi döndürüyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
832183 "Bu sayfa için Viewstate geçersiz" hata iletisi sorunu gidermek için yeterli bilgi sağlamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
833602 Bir Web hizmetini SSL ile çağırdığınızda uygulama etki alanı bellekten kaldırılamıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
834053 DÜZELTME: Uygulamanızın Session_OnStart olayında bir "server application unavailable" (sunucu uygulaması kullanılamıyor) hata iletisi alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
834394 DÜZELTME: .NET Framework 1.0'da oluşturulan bir programda AppVerifier'ı çalıştırdığınızda hata ayıklayıcısı bir geçersiz tanımlayıcı özel durumu hata iletisi alıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
837362 DÜZELTME: Windows Server 2003 Web Edition'da .NET Framework 1.0 ile işlem dışı oturum durumu modunu kullandığınızda "Out-of-process and SQL session state are not supported in this version of the OS" (İşletim sisteminin bu sürümünde işlem dışı ve SQL oturumu durumu desteklenmiyor) hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
838093 DÜZELTME: .NET Framework Remoting kullanan bir uygulamanın bağlantısı kesildiğinde zaman uyumsuz tanıtıcılar ile sunucu yuvaları arasında sızıntı oluşuyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
838964 DÜZELTME: Enterprise Instrumentation Framework kullanan uygulamada bir InvalidOperationException hatası alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
839046 DÜZELTME: Microsoft .NET Framework 1.0'da COM nesneleri VARIANT olarak geçirildiğinde bir bellek sızıntısı oluşabilir (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Önceki .NET Framework 1.0 hizmet paketleri hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
321884 Microsoft .NET Framework Service Pack 2'de giderilen hataların listesi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
320011 DÜZELTME: Çok iş parçacıklı senaryoda XslTransform'u kullandığınızda System.InvalidOperationException hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
329097 DÜZELTME: Bir .NET Framework uygulamasında DataSet koleksiyonundaki boş bir TimeSpan sınıfının serilerini kaldırdığınızda "Exception has been thrown by the target of an invocation" (Bir çağırma hedefi tarafından özel durum oluşturuldu) hata iletisi (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
330311 DÜZELTME: XmlValidatingReader'ı kullandığınızda performans zayıflıyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
321542 DÜZELTME: DataSet.WriteXML ondalık sayıyı bilimsel gösterimde veriyor ve sonraki DataSet.ReadXML çağrılarında bir System.FormatException özel durumuna neden oluyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
839588 DÜZELTME: ASP.NET'te XmlTextReader sınıfından Read yöntemini çağırdığınızda System.ArgumentOutOfRangeException alıyorsunuz (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)

Özellikler

Makale numarası: 867461 - Last Review: 3 Aralık 2007 Pazartesi - Gözden geçirme: 7.2
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
  • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
Anahtar Kelimeler: 
kbtshoot kbqfe KB867461

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com