รหัสเหตุการณ์ 4515 ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ DNS ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 867464 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณดูแฟ้มบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ DNS ใน Event Viewer คุณอาจเห็นเหตุการณ์ที่คล้ายกับเหตุการณ์ต่อไปนี้

หมายเหตุ:ในตัวอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้ และทั่ว ทั้งบท ความนี้contoso.comมีใช้เป็นตัวยึดสำหรับโดเมนแท้จริง

รหัสเหตุการณ์: 4515
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: DNS
ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
คำอธิบายของเหตุการณ์: การโซนcontoso.comถูกโหลดจากพาร์ติชันไดเรกทอรี ForestDnsZones ก่อนหน้านี้contoso.comแต่สำเนาอื่นของเขตพื้นที่ที่พบในพาร์ติชันไดเรกทอรี DomainDnsZonescontoso.com. เซิร์ฟเวอร์ DNS จะละเว้นนี้สำเนาใหม่ของเขตพื้นที่ โปรดแก้ไขข้อขัดแย้งนี้เร็วที่สุด

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อโซน DNS ที่แสดงไว้ในเหตุการณ์ 4515 อยู่ในสถานที่มากกว่าหนึ่งใน Active Directory

หมายเหตุ:โซน DNS ต้องอยู่ในพาร์ติชันไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่เพียงหนึ่งในเวลาเดียวกัน

สร้างโซน DNS อาจจะไม่ถูกต้องไว้ในสถานที่มากกว่าหนึ่งใน Active Directory ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • โซน DNS ถูกย้ายจากพาร์ติชันไดเรกทอรีหนึ่งพาร์ติชันไดเรกทอรีอื่น
 • ขอบเขตการจำลองแบบสำหรับไดเรกทอรีในการใช้งานอยู่ 2000 Windows โซน DNS ที่รวมอยู่ transitioned พาร์ติชันแอพลิเคชันของโดเมน DNS หรือพาร์ทิทั้งฟอเรสต์ DNS แอพลิเคชันชันที่ได้รับการสนับสนุน โดยตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2003

การแก้ไข

การแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบว่าพาร์ติชันไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่สำหรับcontoso.comคุณต้อง การใช้ เอาอีกcontoso.comzone(s) จาก Active Directory

ตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้เป็นที่ตั้งพาร์ติชันไดเรกทอรีเริ่มต้นที่สามใน Active Directory ที่ DNS สามารถเก็บไว้ในบนใน Windows Server 2003 โดเมนตัวควบคุม (DC) ต่อไปนี้คือ:
 1. ไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ทั้งหมดในไดเรกทอรีของฟอเรสต์ใช้งานอยู่contoso.com. [ForestDNSZones]
 2. ไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ทั้งหมดในโดเมน Active Directorycontoso.com. [DomainDNSZones]
 3. ตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดในโดเมน Active Directorycontoso.com.
เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ที่ควรถูกลบออกไป คุณควรพิจารณาข้อมูลด้านล่าง ซึ่งคุณต้องการให้มีโซน DNS ที่จำลองแบบไปในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ และโซนที่มีส่วนใหญ่ของเรกคอร์ด โดยทั่วไป ทั้งหมดของโซน DNS สำหรับcontoso.comควรถูกตั้งค่าให้ใช้พาร์ติชัน Active Directory เดียวกันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Microsoft ทั้งหมดในสภาพแวดล้อม

[ตัวเลือกที่ 1ForestDNSZones] และ[ตัวเลือก 2DomainDNSZones] อยู่กว่ามีเฉพาะเข้าใจ โดยตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2003 ตัวเลือก 3 จะเข้าใจ โดยตัวควบคุมโดเมน Windows 2000 และ Windows Server 2003 ถ้าคุณมี DCs 2000 Windows ใด ๆ ที่จำเป็นต้องโฮสต์โซนนี้ คุณต้องเลือกตัวเลือก 3

ถ้าเป็นไปได้ ขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือก 1 หรือ 2 ต่อไปนี้เป็นประโยชน์บางอย่างของการจัดเก็บโซน DNS ในพาร์ติชันแอพลิเคชันใน DNS เริ่มต้น:
 • ย้ายโซน DNS จาก Active Directory พาร์ติชันของโดเมนที่รวมถึงพาร์ติชันของแอพลิเคชันเอาระเบียน DNS ไม่ - DNS เซิร์ฟเวอร์ในโดเมนและตัวควบคุมโดเมนของแค็ตตาล็อกสากลในฟอเรสต์ออก โซน dns และระเบียนเหล่านั้นได้เท่านั้นในตัวควบคุมโดเมนที่รันบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Microsoft ในโดเมนสำหรับเขตพื้นที่ที่อยู่ในพาร์ติชันทั้งโดเมนหรือเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่อยู่ในฟอเรสต์สำหรับพาร์ติชันแอพลิเคชันใน DNS ทั้งฟอเรสต์ ซึ่งช่วยลดจำนวนที่ใช้ในการทำแบบจำลองที่จำเป็นต้องทั่วทั้งโดเมนหรือฟอเรสต์เป็น compared เพื่อใช้ตัวเลือก 3
 • เมื่อ _MSDCS sub-domain วางอยู่ในฟอเรสต์ทั้ง DNS แอพลิเคชันทิ เซิร์ฟเวอร์ DNS ทั้งหมดในโฮสต์ของฟอเรสต์สำเนา _MSDCSโซน <forest root="" domain="">ที่ประกอบด้วยตัวระบุตำแหน่งระเบียน CNAME และ SRV สำหรับ DCs ทั้งหมดในฟอเรสต์ การกำหนดค่านี้ไม่สามารถจัดการได้ง่ายขึ้น และมีค่าน้อยกว่าผลิตสำหรับ DCs แก้ไขเรกคอร์ดเหล่านี้ซึ่งจำเป็นสำหรับการจำลองแบบ AD ทางเลือกของ Windows 2000 จะใช้โซนรองหรือ forwarders ไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ภายในซึ่งโฮสต์โซน _MSDCS เมื่ออยู่ในฟอเรสต์กับโดเมนหลาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแปลงโซน _MSDCS ให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้: </forest>
  817470วิธีการกำหนดค่าใหม่เป็น _msdcs Subdomain ไปยังพาร์ติชันไดเรกทอรีฟอเรสต์ทั้ง DNS แอพลิเคชันเมื่อคุณปรับรุ่นจาก Windows 2000 กับ Windows Server 2003
มีสองวิธีในการโยกย้ายปิดของโซน DNS ที่รวมไดเรกทอรีใช้งานอยู่ของ Windows 2000 ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ และแปลงเป็นDomainDNSZonesหรือForestDNSZones:
 1. การปรับรุ่น DCs 2000 Windows ที่มีอยู่ที่จะรันบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Microsoft Windows Server 2003
 2. ลบบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS ใน Windows 2000 DCs และติดอีกวิธีหนึ่งคือตั้งบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Microsoft ใน Windows Server DCs 2003, ideally บนเครือข่ายย่อยเดียวกันเป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS 2000 Windows แบบ deprecated เมื่อคุณย้ายบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีก ลืมที่จะปรับเปลี่ยนอยู่ IP สำหรับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS บนสมาชิกคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์สมาชิก ตัว ควบคุมโดเมน เซิร์ฟเวอร์ DHCP และ DNS เซิร์ฟเวอร์ (forwarders + delegations + ระเบียน NS) อีกวิธีหนึ่งคือ มีอยู่ IP สลับ Windows Server 2003 เซิร์ฟเวอร์ DNS โดยที่เซิร์ฟเวอร์ DNS 2000 Windows deprecated ใหม่ถ้าคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องบนเครือข่ายย่อยเดียวกัน อย่าลืมตรวจสอบการลงทะเบียนบันทึกสำหรับใหม่อีกครั้ง และ deprecated เซิร์ฟเวอร์ DNS

เมื่อต้อง การดูระเบียนสำหรับพาร์ติชัน DNS ต่าง ๆ หรือ การลบcontoso.comโซนใน partition(s) ไดเรกทอรีที่ต้อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

คำเตือนถ้าคุณใช้การแก้ไข ADSI สแนปอิน โปรแกรมอรรถ ประโยชน์ LDP หรืออื่น ๆ LDAP รุ่น 3 ไคล และคุณไม่ถูกต้องแก้ไขแอตทริบิวต์วัตถุ Active Directory คุณสามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้คุณต้องติดตั้ง Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, หรือทั้ง Windows และ Exchange อีกครั้ง Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์วัตถุ Active Directory อย่างไม่ถูกต้อง คุณต้องเสี่ยงที่จะปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์เหล่านี้

สำหรับตัวเลือกที่ 1: [ForestDNSZones]

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Adsiedit.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกขวาในคอนโซลทรีแก้ไข adsiแล้ว คลิกเชื่อมต่อไป.
 3. คลิกเลือกหรือพิมพ์ชื่อเฉพาะหรือบริบทการตั้งชื่อ พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ในรายการ และคลิกตกลง:
  DC = ForestDNSZones, DC = contoso, DC = com
 4. ในคอนโซลทรี คลิกสองครั้งDC = ForestDNSZones, DC =contoso, dc =com.
 5. คลิกสองครั้งCN = MicrosoftDNSคลิก(เขตพื้นที่contoso.com). คุณควรจะสามารถดูระเบียน DNS ที่มีอยู่ในพาร์ติชัน DNS นี้ ถ้าคุณ desire เมื่อต้องการลบพาร์ติชันนี้ คลิกขวาบนcontoso.comแล้ว คลิกลบ.

  หมายเหตุ:การลบเขตพื้นที่มีการดำเนินการ destructive กรุณายืนยันว่า เขตพื้นที่ที่ซ้ำกันมีอยู่ก่อนที่จะทำการลบ
 6. ถ้าคุณลบโซน เริ่มบริการ DNS โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกdns.
  2. คลิกขวาในคอนโซลทรีcontoso.comชี้ไปที่งานทั้งหมดแล้ว คลิกเริ่มต้นใหม่.

สำหรับตัวเลือกที่ 2: [DomainDNSZones]

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Adsiedit.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกขวาในคอนโซลทรีแก้ไข adsiแล้ว คลิกเชื่อมต่อไป.
 3. คลิกเลือก หรือพิมพ์ชื่อเฉพาะหรือบริบทการตั้งชื่อพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ในรายการ และจากนั้น คลิกตกลง:DC = DomainDNSZones, DC =contoso, DC = com.
 4. ในคอนโซลทรี คลิกสองครั้งDC = DomainDNSZones, DC =contoso, DC = com
 5. คลิกสองครั้งCN = MicrosoftDNSคลิก(เขตพื้นที่contoso.com). คุณควรจะสามารถดูระเบียน DNS ที่มีอยู่ในพาร์ติชัน DNS นี้ ถ้าคุณ desire เมื่อต้องการลบพาร์ติชันนี้ คลิกขวาบนcontoso.comแล้ว คลิกลบ.

  หมายเหตุ:การลบเขตพื้นที่มีการดำเนินการ destructive กรุณายืนยันว่า เขตพื้นที่ที่ซ้ำกันมีอยู่ก่อนที่จะทำการลบ
 6. ถ้าคุณลบโซน เริ่มบริการ DNS โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกdns.
  2. คลิกขวาในคอนโซลทรีcontoso.comชี้ไปที่งานทั้งหมดแล้ว คลิกเริ่มต้นใหม่.

สำหรับตัวเลือก 3

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:Adsiedit.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในคอนโซลทรี คลิกสองครั้งNC โดเมน [servername.contoso.com].
 3. ถ้า ด้วยเหตุผลบางประการ NC โดเมนมีไม่อยู่ในลำดับชั้น แล้วทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกขวาในคอนโซลทรีแก้ไข adsiแล้ว คลิกเชื่อมต่อไป.
  2. คลิกเลือกหรือพิมพ์ชื่อเฉพาะหรือบริบทการตั้งชื่อ พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ในรายการ และคลิกตกลง:
   DC = contoso, DC = com
 4. ในคอนโซลทรี คลิกสองครั้งdc =contoso, DC = comคลิกสองครั้งCN =ระบบ.
 5. คลิกสองครั้งCN = MicrosoftDNSคลิก(เขตพื้นที่contoso.com). คุณควรจะสามารถดูระเบียน DNS ที่มีอยู่ในพาร์ติชัน DNS นี้ ถ้าคุณ desire เมื่อต้องการลบพาร์ติชันนี้ คลิกขวาบนcontoso.comแล้ว คลิกลบ.

  หมายเหตุ:การลบเขตพื้นที่มีการดำเนินการ destructive กรุณายืนยันว่า เขตพื้นที่ที่ซ้ำกันมีอยู่ก่อนที่จะทำการลบ
 6. ถ้าคุณลบโซน เริ่มบริการ DNS โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกdns.
  2. คลิกขวาในคอนโซลทรีcontoso.comชี้ไปที่งานทั้งหมดแล้ว คลิกเริ่มต้นใหม่.

รีสตาร์ทเซอร์วิ และการตั้งค่า DNS

หลังจากที่คุณทำการดำเนินการเหล่านี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มบริการ DNS
 2. เริ่มต้นบริการการเข้าสู่ระบบสุทธิ
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง
  • ipconfig /flushdns
   ipconfig /registerdns

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 867464 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB867464 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:867464

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com