รายการของแฟ้มบันทึกที่ถูกสร้างในระบบการจัดการ Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 867490 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ส่วนไคลเอ็นต์และไซต์เซิร์ฟเวอร์ประกอบทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบของ Microsoft (SMS) 2003 กระบวนการบันทึกข้อมูลในแฟ้มบันทึกที่แต่ละงาน คุณสามารถใช้ข้อมูลในไคลเอนต์และไซต์เซิร์ฟเวอร์แฟ้มบันทึกจะช่วยคุณในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในลำดับชั้น 2003 SMS ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยค่าเริ่มต้น บันทึกของคอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่ใน SMS 2003 อย่างไรก็ตาม แฟ้มบันทึกแตกต่างตามที่ชนิดของไคลเอ็นต์ที่ติดตั้ง ตัวอย่างเช่น กฎต่อไปนี้ใช้:
 • บันทึกเหตุการณ์ของไคลเอ็นต์แบบดั้งเดิมของ 2003 SMS บันทึกข้อมูลเดียวกันเป็นไคลเอ็นต์ SMS 2.0 ไฟล์บันทึกของไคลเอนต์แบบดั้งเดิมอยู่ในโฟลเดอร์ %Windir%\MS\SMS\Logs ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
 • ไคลเอ็นต์การขั้นสูงของ SMS 2003 ใช้แฟ้มบันทึกที่แตกต่างไคลเอ็นต์ของแบบดั้งเดิมที่ไม่ใช่เพื่อบันทึกรายละเอียด บันทึกเหตุการณ์ของไคลเอ็นต์ขั้นสูงจะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • บนคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นจุดจัดการ บันทึกเหตุการณ์ของไคลเอ็นต์ขั้นสูงจะอยู่ในโฟลเดอร์ SMS_CCM\Logs
  • บนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องอื่น ไฟล์บันทึกของไคลเอ็นต์ขั้นสูงจะอยู่ในโฟลเดอร์ %Windir%\System32\CCM\Logs

แฟ้มบันทึกของไคลเอนต์แบบดั้งเดิม

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงไฟล์บันทึกของไคลเอนต์แบบดั้งเดิม และแสดงรายการปัญหาที่เป็นไปได้ที่นำไปใช้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มบันทึกคำอธิบาย:ใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
APASetup.logการติดตั้งโปรแกรมที่โฆษณา (APA) ของบริษัทตัวแทนการติดตั้งคอมโพเนนต์การกระจายซอฟต์แวร์
Ccim32.logตัวจัดการการติดตั้งการกำหนดค่าไคลเอนต์ (CCIM) ล็อกการตรวจสอบตามกำหนดเวลาของส่วนประกอบของไคลเอ็นต์ไคลเอ็นต์ปัญหาการติดตั้งและการปรับรุ่น
CliCore.logคอมโพเนนต์หลักของไคลเอ็นต์ไคลเอ็นต์ปัญหาการติดตั้งและการปรับรุ่น
CLISVC.logกิจกรรมของไคลเอ็นต์ของ SMS บริการปัญหาการบริการไคลเอ็นต์ sms
CQMGR32.logกิจกรรมการคัดลอกแฟ้มไปยังจุดการเข้าถึงไคลเอ็นต์ (CAP)ข้อมูลสินค้าคงคลังหรือข้อมูลสถานะที่ไม่ได้รับ โดยไซต์
Hinv32.logขั้นตอนการสินค้าคงคลังของฮาร์ดแวร์ปัญหาเกี่ยวกับสินค้าคงคลังของฮาร์ดแวร์
Inhinv32.logการติดตั้งของสินค้าคงคลังของฮาร์ดแวร์สถานการณ์ที่มีการเปิดใช้งานสินค้าคงคลังฮาร์ดแวร์ แต่ไม่มีการติดตั้งบนไคลเอนต์
Insinv32.logการติดตั้งของสินค้าคงคลังของซอฟต์แวร์สถานการณ์ที่มีการเปิดใช้งานสินค้าคงคลังของซอฟต์แวร์ แต่ไม่มีการติดตั้งบนไคลเอนต์
Launch32.logจะบันทึกว่า ผู้ใช้เข้าสู่คอมพิวเตอร์สถานการณ์ที่ไม่ได้เริ่ม SMSMON32 หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการกระจายซอฟต์แวร์
ODPSys32.logระเบียนเสนอข้อมูลผู้ให้บริการ (ODP) polling กระบวนการสำหรับการโฆษณาที่ขึ้นอยู่กับชื่อของคอมพิวเตอร์สถานการณ์ที่คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่ได้รับโฆษณา
ODPUsr32.logระเบียนเสนอข้อมูลผู้ให้บริการ (ODP) polling กระบวนการสำหรับการโฆษณาที่เป็นไปตามชื่อผู้ใช้สถานการณ์สมมติซึ่งผู้ใช้ไม่ได้รับโฆษณา
ODPWnt32.logระเบียนเสนอข้อมูลผู้ให้บริการ (ODP) polling กระบวนการสำหรับการโฆษณาที่ขึ้นอยู่กับชื่อของกลุ่มผู้ใช้สถานการณ์ที่กลุ่มผู้ใช้ไม่ได้รับโฆษณา
RemCtrl.logการติดตั้งคอมโพเนนต์รีโมทคอนโทรลสถานการณ์ที่มีการเปิดใช้งานบนรีโมทคอนโทรล แต่ไม่มีการติดตั้งบนไคลเอนต์
Sinv32.logขั้นตอนการสินค้าคงคลังของซอฟต์แวร์สถานการณ์ที่สินค้าคงคลังซอฟต์แวร์ไม่ทำงาน
SMSAPM32.logล็อกการดำเนินการโฆษณาโปรแกรมโดยการใช้งานโปรแกรมตัวจัดการ (APM)สถานการณ์ที่โฆษณาล้มเหลว หรือไม่ทำงาน
Smscli.logแฟ้มบันทึกเริ่มต้นที่ระบบการจัดการเครื่องมือใน'แผงควบคุม'สถานการณ์ที่เครื่องมือการจัดการระบบจะไม่เริ่มทำงาน หรือไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
SMSCLREG.logล็อกการเข้าถึงรีจิสทรีเมื่อมีการติดตั้งไคลเอนต์ปัญหาการติดตั้งไคลเอนต์
SMSMon32.logการตรวจสอบโปรแกรมที่โฆษณาเข้าสู่ระบบปัญหาในการโฆษณารับสมัครงาน
SWDist.logบันทึกการติดตั้งคอมโพเนนต์การกระจายซอฟต์แวร์สถานการณ์ที่มีการเปิดใช้งานการกระจายซอฟต์แวร์ แต่จะไม่ถูกติดตั้ง
WNLOGON.logล็อกกระบวนการติดตั้งไคลเอนต์เมื่อมีใช้สคริปต์การเข้าสู่ระบบปัญหาการติดตั้งไคลเอนต์
WNMANUAL.logล็อกกระบวนการติดตั้งไคลเอ็นต์ด้วยตนเองปัญหาการติดตั้งไคลเอนต์
WNREMOTE.logล็อกการติดตั้งซอฟต์แวร์ของไคลเอนต์ระยะไกล “กหมุด ”ปัญหาการติดตั้งไคลเอนต์

ขั้นสูงไคลเอ็นต์ของแฟ้มบันทึก

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงไฟล์บันทึกของไคลเอ็นต์ขั้นสูง และแสดงรายการปัญหาที่เป็นไปได้ที่นำไปใช้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มบันทึกคำอธิบาย:ใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
casบริการการเข้าถึงเนื้อหา เก็บรักษาแคแพคเกจท้องถิ่นการตัดสินค้าจากคลังของแพคเกจที่ดาวน์โหลดมาและข้อผิดพลาด "การแคชออกจากพื้นที่" ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การเข้าถึงเนื้อหาของแพคเกจเสร็จเรียบร้อยแล้ว
CcmExec.logกิจกรรมที่เร็กคอร์ดของไคลเอ็นต์และบริการโฮสต์ของบริษัทตัวแทน SMSสถานการณ์ที่ไคลเอ็นต์เสียหายหรือไม่ทำงาน ตัวอย่างเช่น แฟ้มบันทึกนี้ใช้กับสถานการณ์สมมติที่ไคลเอ็นต์ไม่สามารถสื่อสารกับจุดการจัดการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีข้อผิดพลาดใด ๆ เช่นข้อผิดพลาด WinHTTP การแสดงรายการ
CertificateMaintenance.logเก็บรักษาใบรับรองสำหรับ Active Directory ไดเรกทอรีบริการและการจัดการจุดสถานการณ์ที่ไม่สามารถสื่อสารไคลเอนต์ กับจุดการจัดการ หรือ กับไดเรก ทอรีที่ใช้งานอยู่
ClientIDManagerStartup.logสร้าง และการเก็บรักษา GUID ของไคลเอ็นต์สถานการณ์ที่ไคลเอ็นต์เปลี่ยน GUID ของหลัง จากการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ หรือหลัง จากการเปิดใช้งาน Windows
ClientLocation.logงานการกำหนดค่าไซต์สถานการณ์ที่ไคลเอ็นต์ไม่กำหนดไปยังไซต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไคลเอนต์ที่ได้กำหนดของไซต์ที่กำหนด
ContentTransferManager.logจัดตารางการพื้นหลังของพอร์ Transfer Service (BITS) หรือบล็อกข้อความเซิร์ฟเวอร์ (SMB) ใน การดาวน์โหลด หรือ การเข้าถึงแพคเกจ SMSปัญหาเกี่ยวกับรุ่นของแพคเกจหรือหีบห่อที่ไม่มีอยู่
DataTransferService.logจัดทำเร็กคอร์ BITS ทั้งหมดการสื่อสารสำหรับการเข้าถึงนโยบายหรือแพคเกจดาวน์โหลดปัญหาจากจุดการจัดการหรือจุดแจกจ่าย
Execmgr.logเร็กคอร์ดที่โฆษณาที่ทำงานข้อผิดพลาดของแพคเกจหรือหีบห่อที่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บรรทัดคำสั่งของโปรแกรมได้รันเรียบร้อยแล้ว และที่มีสร้างสถานะ
FileBITS.logจะบันทึกงานการเข้าถึงแพคเกจ SMB ทั้งหมดปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้เป็นแพคเกจจากจุดแจกจ่ายเมื่อ BITS ไม่ได้ถูกเปิดอยู่
Fsinvprovider.log (เปลี่ยนชื่อ FileSystemFile.log ในวิสแพ็คการบริการ 2003 SMS ทั้งหมด)ตัวให้บริการ windows จัดการ Instrumentation (WMI) สำหรับชุดสินค้าคงคลังและแฟ้มซอฟต์แวร์แฟ้มระบบการเข้าถึงหรือ WMI ผู้ให้บริการ
InventoryAgent.logคอมโพเนนต์นี้สร้างระเบียนข้อมูลการค้นหา (DDRs) และฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระเบียนของสินค้าคงคลังการตัดสินค้าจากคลังของสินค้าคงคลังหรือปัญหาที่ไคลเอ็นต์ไม่สามารถเข้าถึงการจัดการการชี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สินค้าคงคลังหรือค้นหาเสร็จสิ้น และรายงานถูกคัดลอกไปยังจุดที่จัดการ
LocationServices.logค้นหาจุดการจัดการและจุดแจกจ่ายสถานการณ์ที่ไคลเอ็นต์ไม่พบจุดการจัดการหรือการแจกจ่ายหรือการจำแนกชื่อชี้ ใน Active Directory หรือ WINS ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไคลเอนต์ได้ระบุจุดการจัดการการเริ่มต้นใน WMI นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จุดจัดการ resident หรือจุดการจัดการของพร็อกซีไม่ถูกระบุ
Mifprovider.logตัวให้บริการ WMI สำหรับ.MIF แฟ้มสถานการณ์สมมติซึ่ง MIFs ถูกทำเครื่องหมาย "ไม่ถูกต้อง"
Mtrmgr.logตรวจสอบซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ metering กระบวนการสถานการณ์ที่ metering ไม่สามารถตรวจสอบโปรแกรม หรือเพิ่ม WMI ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า กฎซอฟต์แวร์การวัดได้ถูกดาวน์โหลด ว่า โปรแกรมที่ตรงตามกฎ
PolicyAgent.logการร้องขอนโยบาย โดยใช้ข้อมูลบริการการถ่ายโอนปัญหาการร้องขอนโยบาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า นโยบายได้ถูกดาวน์โหลดมาจากจุดจัดการ
PolicyAgentProvider.logจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายปัญหาการร้องขอของนโยบายหรือข้อผิดพลาดของ WMI
PolicyEvaluator.logเรกคอร์ดใหม่ค่านโยบายนโยบายการยกเลิกการตัดสินค้าจากคลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีใช้นโยบายที่ดาวน์โหลดมากับเครื่องคอมพิวเตอร์
Scheduler.logเร็กคอร์ดที่กำหนดตารางเวลางานสำหรับการดำเนินงานของไคลเอ็นต์ทั้งหมดข้อผิดพลาดในการเข้าถึง wmi หรือสถานการณ์ที่ตำแหน่งงานไม่เริ่มทำงาน
Smscliui.logระเบียนการจัดการระบบใช้เครื่องมือใน'แผงควบคุม'เครื่องมือการจัดการระบบในตัวควบคุมแผง
StatusAgent.logบันทึกข้อความสถานะที่สร้าง โดยคอมโพเนนต์ของไคลเอ็นต์สถานการณ์ที่ไคลเอ็นต์ไม่สามารถส่งสถานะไปยังจุดที่จัดการ
SWMTRReportGen.logสร้างรายงานข้อมูลที่ใช้งานที่เก็บรวบรวม โดยตัวแทนการวัด (ข้อมูลนี้ถูกบันทึกลงใน Mtrmgr.log)สถานการณ์ที่ซึ่งการที่ไคลเอ็นต์ไม่สามารถส่งซอฟต์แวร์ metering รายงานไปยังจุดที่จัดการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไคลเอ็นต์สามารถสร้างรายงานการใช้ และส่งไปยังจุดที่จัดการ
Remctrl.logล็อกเมื่อรีโมทควบคุมคอมโพเนนต์การเริ่มต้น (WUSER32)สถานการณ์ที่คุณพยายามที่จะควบคุมไคลเอนต์ระยะไกล


คุณอาจเห็นรายการแฟ้มบันทึกซ้ำในแฟ้มบันทึกของไคลเอ็นต์ขั้นสูงของ 2003 SMS เมื่อไคลเอนต์รายงานสินค้าคงคลัง รายการล็อกการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีรายงานสินค้าคงคลัง ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นรายการล็อกการต่อไปนี้:

สินค้าคงคลัง: ส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว ปลายทาง: mp:MP_SinvEndpoint, ID: {AAEE97B0-271B-42F5-A946-B996592A2539 }, การหมดเวลา: 10080 นาที

ในตัวอย่างนี้ ปลายทางถูกกำหนดเป็นแบบ MP_xxxxปลายทาง ซึ่งxxxxคอมโพเนนต์ SINV ในตัวอย่างนี้ได้

แฟ้มบันทึกการเซิร์ฟเวอร์ของไซต์

แฟ้มบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ไซต์ SMS 2003 อยู่ใน SMS\LOGS ในโฟลเดอร์ เนื่องจาก SMS 2003 ใช้ heavily บน Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS), คุณสามารถตรวจสอบแฟ้มบันทึกของ IIS สำหรับข้อผิดพลาดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับไคลเอนต์การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ IIS แฟ้มบันทึกของ IIS อยู่ในโฟลเดอร์ %Windir%\System32\logfiles\W3SVC1 บนเซิร์ฟเวอร์ของ IIS ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์ไซต์ และแสดงรายการปัญหาที่เป็นไปได้ที่นำไปใช้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มบันทึกคำอธิบาย:ใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
Adminui.logจัดทำเร็กคอร์ผู้ดูแลระบบ SMS ท้องถิ่นคอนโซลงานเมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังไซต์ SMSข้อผิดพลาดข้อเชื่อมต่อ กับเซิร์ฟเวอร์ของไซต์ หรือฐานข้อมูลของไซต์
Ccm.logตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกไคลเอนต์งานสถานการณ์ที่ไซต์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้เนื่องจากการอนุญาต หรือความละเอียดของการตั้งชื่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์ไซต์สามารถเชื่อมต่อกับการใช้ร่วมกัน Admin $บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
Cidm.logบันทึกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไคลเอ็นต์โดยไคลเอ็นต์ติดตั้งข้อมูลผู้จัดการ (CIDM)สถานการณ์ที่ไซต์ที่กำลังปรับไม่ปรุง CLIDATA.SRC แฟ้ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้มที่ถูกต้องจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ SMS\Inboxes\Clicomp.src
Colleval.logบันทึกเมื่อคอลเลกชันจะถูกสร้าง เปลี่ยนแปลง และถูกลบ โดย Evaluator คอลเลกชันเกี่ยวกับคอลเลกชัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอลเลกชันจะถูกสร้าง และปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
Compsumm.logจัดทำเร็กคอร์ Summarizer สถานะของคอมโพเนนต์งานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสถานะของระบบไม่สามารถปรับปรุงคอมโพเนนต์ tallies
Cscnfsvc.logเร็กคอร์ดที่ผู้ส่ง Courier ยืนยันภารกิจการให้บริการข้อผิดพลาดผู้ส่ง courier
Dataldr.logการประมวลผลการจัดรูปแบบของข้อมูลการจัดการแฟ้ม (MIF) และฮาร์ดแวร์สินค้าคงคลังในฐานข้อมูลของ SMSการสื่อสารข้อผิดพลาดในฐานข้อมูลของ SMS หรือฮาร์ดแวร์ที่ "ไม่ถูกต้อง" สินค้าคงคลังแฟ้ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้ม MIF ของเดลต้ามีการประมวลผลไปยังฐานข้อมูลการไซต์ SMS
Ddm.logจะบันทึกข้อมูล DDR SMS ฐานข้อมูลโดยการค้นหาข้อมูล Managerการสื่อสารข้อผิดพลาดกับ Microsoft SQL Server หรือเร็กคอร์ดที่ค้นหา "ไม่ถูกต้อง"
Despool.logถ่ายโอนการสื่อสารของเร็กคอร์ดที่ขาเข้าไซต์ไปยังไซต์แฟ้มที่เสียหาย หรือเมื่อ Despooler ที่คอมโพเนนต์ไม่สามารถขยายแพคเกจได้
Distmgr.logเร็กคอร์ดที่แพ็คเกจสร้าง การบีบอัด การจำลองแบบของเดลต้า และปรับปรุงข้อมูลปัญหารุ่นต้นฉบับของแพคเกจหรือแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงออก
Hman.logการกำหนดค่าไซต์เร็กคอร์ดที่เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่ข้อมูลไซต์ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ไซต์หมายเลขลำดับประจำสินค้าของตัวควบคุม หรือเกี่ยวกับหมายเลขลำดับประจำสินค้าของเดลต้า หรือสถานการณ์ที่ไซต์ที่ไม่สามารถประกาศข้อมูลสถานะไซต์ไปยัง Active Directory ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการประมวลผลแฟ้ม *.CT2 และว่า ไซต์ย่อยแนบอย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รหัสไซต์และการใช้งานข้ามเขตของขอบเขตที่มีการเผยแพร่ไปยัง Active Directory
Inboxast.logแฟ้มบันทึกที่ย้ายไปยังโฟลเดอร์ SMS\INBOXES ที่สอดคล้องกันจาก CAPปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์ไซต์หรือการสถานการณ์ที่รีจิสทรีเสียหาย
Inboxmgr.logเร็กคอร์ดที่ CAP บำรุงรักษาแฟ้มปัญหากับสิทธิ์หรือสถานการณ์ที่รีจิสทรีเสียหาย
Invproc.logจะบันทึกการประมวลผลแฟ้ม MIF ของเดลต้าสำหรับคอมโพเนนต์ Dataloader SMS จากแฟ้มสินค้าคงคลังของไคลเอ็นต์เกี่ยวกับความเสียหายของแฟ้ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้ม.nhm ประมวลผลแฟ้ม.mif
Mpcontrol.logจะบันทึกการลงทะเบียนของจุดการจัดการกับ WINS จะบันทึกการมีพร้อมใช้งานของจุดจัดการทุกนาทีสิบเป็นไปได้ IIS ปัญหาหากจุดการจัดการไม่พร้อมใช้งาน ตรวจทานแฟ้มบันทึกนี้สำหรับการสื่อสารอื่น ๆ IIS ออก และ WINS ปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน
Mpfdm.logจัดการชี้คอมโพเนนต์ที่ย้ายแฟ้มไคลเอ็นต์ไปยังโฟลเดอร์ SMS\INBOXES ที่สอดคล้องกันปัญหากับสิทธิ์ของแฟ้ม
MPMSI.logจัดการชี้.msi บันทึกการติดตั้งจัดการชี้ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง การค้นหาข้อผิดพลาด “กลับค่า 3 ”
MPSetup.logจะบันทึกการจัดการจุดกระบวนการติดตั้ง wrapperสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถเรียกใช้ Mp.msi หรือจัดการชี้ติดตั้งไม่สมบูรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเริ่มต้น Mp.msi
Ntsvrdis.logการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ smsปัญหาเกี่ยวกับการค้นหาระบบการไซต์ SMS
Offermgr.logจะบันทึกการปรับปรุงการโฆษณาแฟ้มเสียหายหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงการแจ้งเตือนและการโฆษณาไม่เกิดขึ้น
Offersum.logsummarization ระเบียนของข้อความสถานะการโฆษณาสถานะข้อความ miscounts หรือสถานการณ์ที่ summarization จะไม่สร้างแฟ้ม
Policypv.logจะบันทึกการปรับปรุงไคลเอ็นต์ขั้นสูงนโยบายการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไคลเอนต์หรือโฆษณารับสมัครงานสถานการณ์ที่ปรับปรุงนโยบายไม่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง การโฆษณา หรือ การตั้งค่าไคลเอนต์
Replmgr.logจะบันทึกการจำลองแบบแฟ้มที่อยู่ระหว่างคอมโพเนนต์ระบบจัดการไซต์เซิร์ฟเวอร์และคอมโพเนนต์ของตัวกำหนดตารางเวลาbacklog ของแฟ้มในเรื่องสิทธิ์ INBOXES\Schedulr.box\tosend โฟลเดอร์หรือแฟ้ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คำขอขาออกถูกเปลี่ยนเป็น minijobs สำหรับคอมโพเนนต์ของตัวจัดกำหนดการ และแฟ้มที่เข้ามาจะย้ายไปยังคอมโพเนนต์ที่ถูกต้อง
Rsetup.logการรายงานการบันทึกการตั้งค่าจุดข้อผิดพลาดในการติดตั้ง
Sched.logจำลองเร็กคอร์ดที่ไซต์ไปยังไซต์งานและแพคเกจแบบbacklog ของแฟ้มที่เกิดขึ้น โดยข้อผิดพลาดของผู้ส่ง หรือความเสียหายของแพคเกจ
Sender.logแฟ้มบันทึกที่ถูกส่งไปยังไซต์อื่น ๆ ลูกและหลักปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ์สำหรับ INBOXES\DESPOOLR.BOX\RECEIVE ส่งไซต์โฟลเดอร์หรืออยู่ไซต์ที่ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า ไซต์ที่สามารถเชื่อมต่อที่ใช้ร่วมกัน SMS_Site บนเว็บไซต์ปลายทางที่ถูกถ่ายโอนข้อมูล
Sinvproc.logเร็กคอร์ดที่ไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์สินค้าคงคลังข้อมูลกระบวนการฐานข้อมูลไซต์ SMS ใน SQL Serverปัญหาเกี่ยวกับแฟ้มที่เสียหายหรือการเข้าถึง SQL Server
Sitecomp.logระเบียนการบำรุงรักษาของคอมโพเนนต์ของไซต์ที่ถูกติดตั้งปรับรุ่นการตัดสินค้าจากคลัง รีจิสทรี หรือปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ์ของระบบไฟล์ หรือสถานการณ์ที่ไซต์ที่ไม่สามารถประกาศข้อมูลสถานะไซต์ไปยัง Active Directory
Sitectrl.logเร็กคอร์ดที่ไซต์การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไปยังแฟ้ม Sitectrl.ct0ความไซต์ควบคุมแฟ้มหรือฐานข้อมูลเสีย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการปรับปรุงแฟ้ม Sitectrl.ct0
Sitestat.logจะบันทึกกระบวนการตรวจสอบระบบของไซต์ทั้งหมดสถานการณ์ที่ไซต์ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบระยะไกลของไซต์ข้อมูลสถานะ สำหรับพื้นที่ของไดรฟ์ที่มีอยู่ หรือมีการสร้างฐานข้อมูลว่าง
Smsdbmon.logระเบียนฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมีความเสียหายไปได้ที่ทริกเกอร์ของรีจิสทรีหรือสถานการณ์สมมติที่ไซต์ที่ไม่สามารถเข้าถึง SQL Server
Smsexec.logการประมวลผลระเบียนของเธรดคอมโพเนนต์เซิร์ฟเวอร์ไซต์ทั้งหมดปัญหาเกี่ยวกับความเสียหายของไซต์ที่เป็นไปได้หรือการสถานการณ์สมมติซึ่งบริการคอมโพเนนต์ไม่เริ่มทำงาน
Smsprov.logจัดทำเร็กคอร์ถึงผู้ให้บริการ WMI SMS ฐานข้อมูลเป็นไปได้ WMI เกิดความเสียหายหรืออนุญาตปัญหาเกี่ยวกับ WMI ผู้ให้บริการ แฟ้มนี้ยังล็อกการสอบถาม WMI และ SQL ที่ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูลของ SMS
SMSReportingInstall.logจัดทำเร็กคอร์จุดการรายงานติดตั้ง คอมโพเนนต์นี้เริ่มต้นการดำเนินการติดตั้ง และการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกการประมวลผลการรายงานติดตั้งจุด
Srvacct.logจะบันทึกการบำรุงรักษาของบัญชีเมื่อไซต์ใช้การรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสถานการณ์ที่บัญชีจะถูกเอาออก หรือเปลี่ยนแปลง
Statmgr.logคอมโพเนนต์นี้เขียนข้อความสถานะทั้งหมดในฐานข้อมูลสถานการณ์ที่ไม่ได้ปรากฏข้อความสถานะ หรือปรากฏเสียหาย
Swmproc.logคอมโพเนนต์นี้ประมวลผลแฟ้มวัด และการตั้งค่าการเก็บรักษาสถานการณ์ที่ซอฟต์แวร์ metering ข้อมูลไม่ปรากฏ หรือปรากฏเสียหาย

ถ้ามีการติดตั้งจุดการจัดการในลำดับชั้นของไซต์ จัดการจุดล็อกไฟล์ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ SMS_CCM\LOGS ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดการจุด ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงไฟล์บันทึกของจุดการจัดการ และแสดงรายการปัญหาที่เป็นไปได้ที่นำไปใช้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มบันทึกคำอธิบาย:ใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
MP_Ddr.logระเบียนการแปลง XML.ddr จะบันทึกจากไคลเอนต์ และคัดลอกไปยังเซิร์ฟเวอร์ของไซต์แฟ้มเสียหาย หรือเข้าถึงโฟลเดอร์ SMS\MP\OUTBOXES\DDR.BOX
MP_GetAuth.logจะบันทึกสถานะของจุดการจัดการของไซต์ข้อผิดพลาดในการเข้าถึง iis
MP_GetPolicy.logบันทึกข้อมูลนโยบายปัญหาการเข้าถึง wmi
MP_Hinv.logคอมโพเนนต์นี้แปลงเรกคอร์ดในสินค้าคงคลังฮาร์ดแวร์ XML จากไคลเอนต์ และคัดลอกแฟ้มไปยังเซิร์ฟเวอร์ของไซต์แฟ้มเสียหายหรือการเข้าถึงแบบ SMS\MP\OUTBOXES\HINV.BOX โฟลเดอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลสินค้าคงคลังของฮาร์ดแวร์จะถูกแปลงจาก XML เป็นรูปแบบแฟ้ม NHM
MP_Location.logงานของตัวจัดการการตั้งเรกคอร์ดiis และ WMI เข้าถึงปัญหา
MP_Policy.logการสื่อสารนโยบายของเรกคอร์ดปัญหาการเข้าถึง sql Server
MP_Relay.logคอมโพเนนต์นี้คัดลอกแฟ้มที่เก็บรวบรวมจากไคลเอ็นต์ปัญหาความเสียหายของแฟ้ม
MP_Retry.logจะบันทึกกระบวนการลองส่งใหม่สินค้าคงคลังของฮาร์ดแวร์แฟ้มของสินค้าคงคลังฮาร์ดแวร์ที่เสียหาย
MP_Sinv.logคอมโพเนนต์นี้แปลงเรกคอร์ดในสินค้าคงคลังฮาร์ดแวร์ XML จากไคลเอนต์ และคัดลอกรายการนั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ของไซต์แฟ้มเสียหายหรือการเข้าถึงแบบ SMS\MP\OUTBOXES\SINV.BOX โฟลเดอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลสินค้าคงคลังซอฟต์แวร์จะถูกแปลงจาก XML เป็นรูปแบบแฟ้ม SIC หรือ SID
MP_Status.logคอมโพเนนต์นี้แปลงแฟ้มข้อความสถานะ XML.svf จากไคลเอนต์ และคัดลอกไปยังเซิร์ฟเวอร์ของไซต์แฟ้มเสียหาย หรือเข้าถึงโฟลเดอร์ SMS\MP\OUTBOXES\STAT.BOX ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลของข้อความสถานะจะถูกแปลงจาก XML เป็นรูปแบบแฟ้ม SVF

เมื่อต้องการปิดการเข้าสู่ระบบ

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


คุณสามารถเปิด หรือปิดใช้งานการบันทึกของคอมโพเนนต์ของ SMS บนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ SMS 2003 ด้วยตนเอง เมื่อต้องการเปิดการบันทึกสำหรับคอมโพเนนต์ของไซต์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหานี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SMS\Tracing
  คีย์ย่อย:
 3. คลิกสองครั้งที่เปิดใช้งานค่า
 4. ประเภท:1ในการข้อมูลค่า:กล่องข้อความ แล้วคลิกตกลง. เมื่อต้องการปิดใช้งานการบันทึก ใช้0เท่านั้นข้อมูลค่า:. ถ้าคุณต้องปิดใช้งานการบันทึกส่วนประกอบ ข้ามขั้นตอนที่ 6 และ 7
 5. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกบริการ.
 6. หยุดแล้ว รีสตาร์ทเซอร์วิ SMS_EXECUTIVE และ SMS_SITE_COMPONENT_MANAGER

โปรแกรมอรรถประโยชน์การติดตาม SMS

คุณสามารถใช้การติดตาม SMS อรรถประโยชน์ (Trace32.exe) เพื่อดู SMS แฟ้มที่บันทึกในเวลาจริงได้ ปรับเมื่อคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ SMS ติดตาม การดูล็อกปรุงโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงรายการใหม่ โปรแกรมอรรถประโยชน์การติดตาม SMS 2003 SMS ถูกรวมใน SMS 2003 Toolkit 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SMS 2003 Toolkit 1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676787.aspx
โปรแกรมอรรถประโยชน์การติดตาม SMS รุ่น SMS 2003 มีการปรับปรุงเฉพาะจะช่วยคุณในการระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาด และอ่านแฟ้มบันทึกที่สร้างขึ้น โดย IIS

โปรแกรมอรรถประโยชน์การติดตาม SMS 2003 SMS มีการปรับปรุงลักษณะการทำงานต่อไปนี้:
 • คุณสามารถดู IIS, Unicode และของ MSI ล็อกได้
 • คุณสามารถเลือกข้อผิดพลาด
 • คุณสามารถค้นหาโค้ดข้อผิดพลาด
 • คุณสามารถใช้บานหน้าต่างรายละเอียดใหม่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมที่อยู่ในรายการแฟ้มบันทึก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 867490 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition
Keywords: 
kbtshoot kbmisctools kbinfo kbmt KB867490 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:867490

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com