Oprava: Korespondence replikace non konvergence dochází s SQL Server CE odběratelům

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 867879 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Chyba č: 471602 (SHILOH_BUGS)
Společnost Microsoft distribuuje opravy Microsoft SQL Server 2000 jako jeden soubor ke stažení. Protože jsou kumulativní opravy, každé nové vydání obsahuje všechny opravy hotfix a opravte všechny opravy zabezpečení, které byly součástí předchozí SQL Server 2000 vydání.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Po dvou tabulek jsou publikovány splňující následující podmínky, řádky odpovídající podřízené tabulky, které jsou přidruženy "nadcházející do oddílu" nadřazené změny nejsou replikovány odběratelům CE Microsoft SQL Server:
 • Nadřazené tabulky má podsadu dynamický filtr.
 • Podřízené tabulky je připojen pomocí filtru spojení nadřazené tabulky.
 • Odběratelům v článcích jsou SQL Server CE odběratelům.
 • Aktualizace na nadřazené tabulky a podřízené tabulky způsobit řádku přejít mimo oddíl následovaný jiných aktualizací nadřazené tabulky způsobit řádku vrátit do oddílu.
Tento problém nenastane s odběratelům SQL Server. Naleznete v části "Další informace" Příklad problém podrobně.

Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém vyřešíte získat nejnovější aktualizaci service pack pro 2000 Microsoft SQL Server. Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro SQL Server 2000

Informace o opravě hotfix

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Date     Time  Version    Size   File name
  ------------------------------------------------------------------
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0  664,128 Autoplt.dll
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0   78,400 Console.exe
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0  315,968 Custtask.dll
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0   33,340 Dbmslpcn.dll
  08-Apr-2004 21:42          786,432 Distmdl.ldf
  08-Apr-2004 21:42         2,359,296 Distmdl.mdf
  10-Oct-2003 18:48            180 Drop_repl_hotfix.sql
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0 1,905,216 Dtspkg.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  528,960 Dtspump.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0 1,557,052 Dtsui.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  639,552 Dtswiz.dll
  10-Oct-2003 18:48          747,927 Instdist.sql
  10-Oct-2003 18:48           1,581 Inst_repl_hotfix.sql
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0  352,828 Isqlw.exe
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0   82,492 Itwiz.exe
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   90,692 Msgprox.dll
  19-May-2004 23:43 8.11.40209.0   209,408 Mssdi98.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   62,024 Odsole70.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   25,144 Opends60.dll
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0   57,904 Osql.exe
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  279,104 Pfutil80.dll
  10-Oct-2003 18:37          550,780 Procsyst.sql
  08-Apr-2004 21:42          12,305 Qfe469315.sql
  08-Apr-2004 21:42          19,195 Qfe469571.sql
  15-Jun-2004 18:11         1,105,167 Replmerg.sql
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  221,768 Replprov.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  307,784 Replrec.dll
  15-Jun-2004 15:43 2000.80.952.0  159,813 Replres.rll
  10-Oct-2003 18:48         1,087,150 Replsys.sql
  10-Oct-2003 18:48          986,603 Repltran.sql
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  287,304 Rinitcom.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   78,416 Sdiclnt.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   66,112 Semmap.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   57,916 Semnt.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  492,096 Semobj.dll
  15-Jun-2004 16:18 2000.80.952.0  172,032 Semobj.rll
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0   53,832 Snapshot.exe
  12-Mar-2004 03:10          117,834 Sp3_serv_uni.sql
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0   28,672 Sqlagent.dll
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0  311,872 Sqlagent.exe
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0  168,001 Sqlakw32.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   33,344 Sqlctr80.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0 4,215,360 Sqldmo.dll
  19-Jun-2004 00:51          25,172 Sqldumper.exe
  15-Jun-2004 15:26 2000.80.952.0   28,672 Sqlevn70.rll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  180,792 Sqlmap70.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  188,992 Sqlmmc.dll
  15-Jun-2004 16:25 2000.80.952.0  479,232 Sqlmmc.rll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  401,984 Sqlqry.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   57,920 Sqlrepss.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0 7,581,777 Sqlservr.exe
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  590,396 Sqlsort.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   45,644 Sqlvdi.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  106,588 Sqsrvres.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   33,340 Ssmslpcn.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   82,492 Ssnetlib.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   25,148 Ssnmpn70.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  123,456 Stardds.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  158,240 Svrnetcn.dll
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0   76,416 Svrnetcn.exe
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   53,808 Ums.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   98,872 Xpweb70.dll

Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může nejnovější oprava hotfix nebo funkce, která obsahuje tyto soubory také obsahovat další soubory.

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt. Tento problém byl poprvé opraven v Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

Další informace

Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Postup reprodukce problému

 1. SQL Server spustit následující kód nastavit databázi tabulek a sloučit replikace:
  create database cesimplerepro
  GO
  use cesimplerepro
  GO
  create table main (mainid int not null primary key, id_user int)
  GO
  create table child (childid int not null primary key, id_user int, mainid int foreign key references main(mainid))
  GO
  insert into main (mainid, id_user) values (3, 5)
  GO
  insert into child (childid, id_user, mainid) values (1, 10, 3)
  GO
  exec sp_replicationdboption @dbname = N'cesimplerepro', @optname = N'merge publish', @value = N'true'
  GO
  -- Add the merge publication.
  exec sp_addmergepublication @publication = N'cesimplerepro', @retention = 14, @sync_mode = N'character', @allow_push = N'true', @allow_pull = N'true', @allow_anonymous = N'true', @enabled_for_internet = N'false', @centralized_conflicts = N'true', @dynamic_filters = N'true', @snapshot_in_defaultfolder = N'true', @compress_snapshot = N'false', @ftp_port = 21, @ftp_login = N'anonymous', @conflict_retention = 14, @keep_partition_changes = N'true', @allow_subscription_copy = N'false', @allow_synctoalternate = N'false',@add_to_active_directory = N'false', @max_concurrent_merge = 0, @max_concurrent_dynamic_snapshots = 0
  GO
  exec sp_addpublication_snapshot @publication = N'cesimplerepro',@frequency_type = 4, @frequency_interval = 1, @frequency_relative_interval = 1, @frequency_recurrence_factor = 0, @frequency_subday = 1, @frequency_subday_interval = 5, @active_start_date = 0, @active_end_date = 0, @active_start_time_of_day = 500, @active_end_time_of_day = 235959
  GO
  exec sp_grant_publication_access @publication = N'cesimplerepro', @login = N'BUILTIN\Administrators'
  GO
  exec sp_grant_publication_access @publication = N'cesimplerepro', @login = N'distributor_admin'
  GO
  exec sp_grant_publication_access @publication = N'cesimplerepro', @login = N'sa'
  GO
  -- Add the merge articles.
  exec sp_addmergearticle @publication = N'cesimplerepro', @article = N'main', @source_owner = N'dbo', @source_object = N'main', @type = N'table', @description = null, @column_tracking = N'true', @pre_creation_cmd = N'drop', @creation_script = null, @schema_option = 0x000000000000CFF1, @article_resolver = null, @subset_filterclause = N'ID_User = 5', @vertical_partition = N'false', @destination_owner = N'dbo', @auto_identity_range = N'false', @verify_resolver_signature = 0, @allow_interactive_resolver = N'false', @fast_multicol_updateproc = N'true', @check_permissions = 0
  GO
  exec sp_addmergearticle @publication = N'cesimplerepro', @article = N'child', @source_owner = N'dbo', @source_object = N'child', @type = N'table', @description = null, @column_tracking = N'true', @pre_creation_cmd = N'drop', @creation_script = null, @schema_option = 0x000000000000CFF1, @article_resolver = null, @subset_filterclause = null, @vertical_partition = N'false', @destination_owner = N'dbo', @auto_identity_range = N'false', @verify_resolver_signature = 0, @allow_interactive_resolver = N'false', @fast_multicol_updateproc = N'true', @check_permissions = 0
  GO
  -- Add the article subset filter.
  exec sp_addmergefilter @publication = N'cesimplerepro', @article = N'Child', @filtername = N'child_main', @join_articlename = N'main', @join_filterclause = N'main.mainid = Child.mainid', @join_unique_key = 0
  GO
 2. Spustit agenta snímku a potom stáhnout snímek SQL Server CE Subscriber.
 3. Spustit následující dotazy u odběratele:
  update main set id_user = 0 -- Take this row out of the partition.
  update child set id_user = 10 -- This is a dummy update on the child table.
  
 4. Synchronizovat změny vydavatele. Všimněte si, že SQL Server CE Subscriber má žádné řádky pro hlavní tabulky a podřízené tabulky, protože filtr již splněna.
 5. Následující dotaz spustit v aplikaci Publisher:
  Update main set id_user = 5 -- Satisfies the filter clause again. The row will get into partition on the next synch.
 6. Synchronizovat změny SQL Server CE odběratele.

  Na odběratele se zobrazí jeden řádek pro hlavní tabulku. Toto chování je správné. Ale uvidíte všechny řádky pro podřízené tabulky. Toto je nesprávná.

Vlastnosti

ID článku: 867879 - Poslední aktualizace: 2. listopadu 2007 - Revize: 2.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64-bit
Klíčová slova: 
kbmt kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe KB867879 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:867879

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com