Düzeltme: Birleştirme çoğaltması yakınsaması ile SQL Server CE aboneleri oluşur.

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 867879 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
# Hata: 471602 (SHILOH_BUGS)
Microsoft, Microsoft SQL Server 2000 düzeltmeleri tek bir yüklenebilir dosya dağıtır. Düzeltmeleri birikimli olduğu için her yeni sürüm, tüm düzeltmeleri içerir ve sürüm önceki SQL Server 2000 ile birlikte verilen tüm güvenlik düzeltmelerini düzeltin.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Belirtiler

Iki tablo aşağıdaki koşullara uyan yayımlandığında, karşılık gelen alt tablo satırları, Microsoft SQL Server CE abonelere değişiklikler çoğaltılır "gelecek bölümün içine" üst ilişkilidir:
 • Ana tabloda bir dinamik bir alt kümesini süzgeç var.
 • Alt tablo, birleşim filtre kullanarak ana tabloya eklenir.
 • SQL Server CE makaleleri abonelere olan aboneleri.
 • Ana tabloyu ve tablonun alt bölüm, bölümün geri dönmeniz satırın üst tablo diğer güncelleştirmeler tarafından izlenen dışına gitmek satır neden.
Bu sorun, SQL Server aboneleri ile oluşmaz. Ayrıntılı sorun örneği için "Daha fazla bilgi" bölümüne bakın.

Çözüm

Hizmet paketi bilgileri

Bu sorunu gidermek için <a0></a0>, Microsoft SQL Server 2000 için en son hizmet paketini edinin. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
290211En son SQL Server 2000 hizmet paketi nasıl elde edilir

Düzeltme bilgileri

Bu düzeltmenin İngilizce sürümü, aşağıdaki tabloda listelenen dosya özniteliklerine (veya daha yeni dosya özniteliklerine) sahiptir. Bu dosyaların tarihleri ve saatleri Koordinatlı Evrensel Saat'e (UTC) göre listelenir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde yerel saate dönüştürülür. UTC ve yerel saat arasındaki farkı bulmak için <a0></a0>, Denetim Masası'ndaki Tarih ve Saat aracında saat dilimi sekmesini kullanın.
  Date     Time  Version    Size   File name
  ------------------------------------------------------------------
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0  664,128 Autoplt.dll
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0   78,400 Console.exe
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0  315,968 Custtask.dll
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0   33,340 Dbmslpcn.dll
  08-Apr-2004 21:42          786,432 Distmdl.ldf
  08-Apr-2004 21:42         2,359,296 Distmdl.mdf
  10-Oct-2003 18:48            180 Drop_repl_hotfix.sql
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0 1,905,216 Dtspkg.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  528,960 Dtspump.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0 1,557,052 Dtsui.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  639,552 Dtswiz.dll
  10-Oct-2003 18:48          747,927 Instdist.sql
  10-Oct-2003 18:48           1,581 Inst_repl_hotfix.sql
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0  352,828 Isqlw.exe
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0   82,492 Itwiz.exe
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   90,692 Msgprox.dll
  19-May-2004 23:43 8.11.40209.0   209,408 Mssdi98.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   62,024 Odsole70.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   25,144 Opends60.dll
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0   57,904 Osql.exe
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  279,104 Pfutil80.dll
  10-Oct-2003 18:37          550,780 Procsyst.sql
  08-Apr-2004 21:42          12,305 Qfe469315.sql
  08-Apr-2004 21:42          19,195 Qfe469571.sql
  15-Jun-2004 18:11         1,105,167 Replmerg.sql
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  221,768 Replprov.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  307,784 Replrec.dll
  15-Jun-2004 15:43 2000.80.952.0  159,813 Replres.rll
  10-Oct-2003 18:48         1,087,150 Replsys.sql
  10-Oct-2003 18:48          986,603 Repltran.sql
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  287,304 Rinitcom.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   78,416 Sdiclnt.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   66,112 Semmap.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   57,916 Semnt.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  492,096 Semobj.dll
  15-Jun-2004 16:18 2000.80.952.0  172,032 Semobj.rll
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0   53,832 Snapshot.exe
  12-Mar-2004 03:10          117,834 Sp3_serv_uni.sql
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0   28,672 Sqlagent.dll
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0  311,872 Sqlagent.exe
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0  168,001 Sqlakw32.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   33,344 Sqlctr80.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0 4,215,360 Sqldmo.dll
  19-Jun-2004 00:51          25,172 Sqldumper.exe
  15-Jun-2004 15:26 2000.80.952.0   28,672 Sqlevn70.rll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  180,792 Sqlmap70.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  188,992 Sqlmmc.dll
  15-Jun-2004 16:25 2000.80.952.0  479,232 Sqlmmc.rll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  401,984 Sqlqry.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   57,920 Sqlrepss.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0 7,581,777 Sqlservr.exe
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  590,396 Sqlsort.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   45,644 Sqlvdi.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  106,588 Sqsrvres.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   33,340 Ssmslpcn.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   82,492 Ssnetlib.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   25,148 Ssnmpn70.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  123,456 Stardds.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0  158,240 Svrnetcn.dll
  19-Jun-2004 00:51 2000.80.952.0   76,416 Svrnetcn.exe
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   53,808 Ums.dll
  19-Jun-2004 00:52 2000.80.952.0   98,872 Xpweb70.dll

Not Dosya bağımlılıkları nedeniyle, en son düzeltme veya özellik, bu dosyaları içeren ek dosyalar da içerebilir.

Durum

Microsoft, "Geçerli Olduğu Ürünler" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bu sorunun olduğunu onaylamıştır. Bu sorun ilk olarak Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4'te giderilmiştir.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
824684Microsoft yazılım güncelleştirmelerini açıklamak için kullanılan standart terminolojinin açıklaması

Sorunu Yeniden Oluşturma Adımları

 1. Veritabanını, tabloları, ayarlamak için aşağıdaki kodu, SQL Server'ı çalıştırın ve çoğaltma birleştirme:
  create database cesimplerepro
  GO
  use cesimplerepro
  GO
  create table main (mainid int not null primary key, id_user int)
  GO
  create table child (childid int not null primary key, id_user int, mainid int foreign key references main(mainid))
  GO
  insert into main (mainid, id_user) values (3, 5)
  GO
  insert into child (childid, id_user, mainid) values (1, 10, 3)
  GO
  exec sp_replicationdboption @dbname = N'cesimplerepro', @optname = N'merge publish', @value = N'true'
  GO
  -- Add the merge publication.
  exec sp_addmergepublication @publication = N'cesimplerepro', @retention = 14, @sync_mode = N'character', @allow_push = N'true', @allow_pull = N'true', @allow_anonymous = N'true', @enabled_for_internet = N'false', @centralized_conflicts = N'true', @dynamic_filters = N'true', @snapshot_in_defaultfolder = N'true', @compress_snapshot = N'false', @ftp_port = 21, @ftp_login = N'anonymous', @conflict_retention = 14, @keep_partition_changes = N'true', @allow_subscription_copy = N'false', @allow_synctoalternate = N'false',@add_to_active_directory = N'false', @max_concurrent_merge = 0, @max_concurrent_dynamic_snapshots = 0
  GO
  exec sp_addpublication_snapshot @publication = N'cesimplerepro',@frequency_type = 4, @frequency_interval = 1, @frequency_relative_interval = 1, @frequency_recurrence_factor = 0, @frequency_subday = 1, @frequency_subday_interval = 5, @active_start_date = 0, @active_end_date = 0, @active_start_time_of_day = 500, @active_end_time_of_day = 235959
  GO
  exec sp_grant_publication_access @publication = N'cesimplerepro', @login = N'BUILTIN\Administrators'
  GO
  exec sp_grant_publication_access @publication = N'cesimplerepro', @login = N'distributor_admin'
  GO
  exec sp_grant_publication_access @publication = N'cesimplerepro', @login = N'sa'
  GO
  -- Add the merge articles.
  exec sp_addmergearticle @publication = N'cesimplerepro', @article = N'main', @source_owner = N'dbo', @source_object = N'main', @type = N'table', @description = null, @column_tracking = N'true', @pre_creation_cmd = N'drop', @creation_script = null, @schema_option = 0x000000000000CFF1, @article_resolver = null, @subset_filterclause = N'ID_User = 5', @vertical_partition = N'false', @destination_owner = N'dbo', @auto_identity_range = N'false', @verify_resolver_signature = 0, @allow_interactive_resolver = N'false', @fast_multicol_updateproc = N'true', @check_permissions = 0
  GO
  exec sp_addmergearticle @publication = N'cesimplerepro', @article = N'child', @source_owner = N'dbo', @source_object = N'child', @type = N'table', @description = null, @column_tracking = N'true', @pre_creation_cmd = N'drop', @creation_script = null, @schema_option = 0x000000000000CFF1, @article_resolver = null, @subset_filterclause = null, @vertical_partition = N'false', @destination_owner = N'dbo', @auto_identity_range = N'false', @verify_resolver_signature = 0, @allow_interactive_resolver = N'false', @fast_multicol_updateproc = N'true', @check_permissions = 0
  GO
  -- Add the article subset filter.
  exec sp_addmergefilter @publication = N'cesimplerepro', @article = N'Child', @filtername = N'child_main', @join_articlename = N'main', @join_filterclause = N'main.mainid = Child.mainid', @join_unique_key = 0
  GO
 2. Anlık Görüntü Aracısı'nı çalıştırın ve sonra anlık görüntü için SQL Server CE abone karşıdan yükleyin.
 3. Aşağıdaki sorgular, Abone tarafında çalışacak:
  update main set id_user = 0 -- Take this row out of the partition.
  update child set id_user = 10 -- This is a dummy update on the child table.
  
 4. Yayımcı değişiklikleri eşitleyebilirsiniz. Süzgeç artık gerçekleşti çünkü SQL Server CE abone ana tabloyu ve alt tablo için satır içerdiğine dikkat edin.
 5. Publisher'da aşağıdaki sorguyu çalıştırmak:
  Update main set id_user = 5 -- Satisfies the filter clause again. The row will get into partition on the next synch.
 6. SQL Server CE değişiklikleri eşitlemeye abone.

  Abone üzerinde ana tablodaki bir satır görüntülenir. Bu davranış doğrudur. Ancak, her satırı için bir alt tablo bakın. Bu yanlıştır.

Özellikler

Makale numarası: 867879 - Last Review: 2 Kasım 2007 Cuma - Gözden geçirme: 2.3
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64-bit
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe KB867879 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:867879

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com