ความพร้อมใช้งานของ Update Rollup การ 2004 สิงหาคม Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 870540 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้ 2004 สิงหาคม Microsoft Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 (SP3) Update Rollup หมายเลขการสร้างของ 2004 สิงหาคม Microsoft Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 (SP3) Update Rollup ถูก 6603.1 บทความนี้อธิบายถึงสินค้าต่อไปนี้เกี่ยวกับการยกเลิกการปรับปรุง:
 • การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไข โดยการยกเลิกการปรับปรุง
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุง
 • ไม่ว่าคุณต้องเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุง
 • แฟ้มที่มีอยู่ในการยกเลิกการปรับปรุง

บทนำ

บทความนี้อธิบาย 2004 สิงหาคม Microsoft Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 (SP3) Update Rollup หมายเลขการสร้างของ 2004 สิงหาคม Microsoft Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 (SP3) Update Rollup ถูก 6603.1 ยกเลิกการปรับปรุงนี้มีการ prerequisite สำหรับฮอตฟิกซ์ Exchange 2000 Server ที่ทั้งหมดที่นำออกใช้หลังจากเดือน 29 มิถุนายน 2004 และที่มีการสร้างหมายเลขที่มีมากกว่า 6603

รายการของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สุดที่มีอยู่ในการยกเลิกการปรับปรุง

ต่อไปนี้คือ รายการของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สำคัญที่มีอยู่ในการยกเลิกการปรับปรุงที่ใช้งาน:
 • 830762ข้อความที่มีขนาดใหญ่กว่าขีดจำกัดขนาดสากลหมายเลขส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์
 • 834384NDR ไม่แจ้งคุณว่า กล่องจดหมายของผู้ส่งที่มีขนาดใหญ่กว่าขีดจำกัดการเก็บข้อมูลที่กำหนดใน Exchange 2000 Server
 • 838644ข้อความในคิวการจัดส่งที่ถูกเลื่อนออกไปทำให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพการทำงานในคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange 2000
 • 838233คอมพิวเตอร์ของคุณอาจทำงานช้า หรือหยุดการตอบสนอง และล็อกเหตุการณ์ 9582 รหัสและเซิร์ฟเวอร์ใน Exchange 2000 1160 ซ้ำ ๆ
 • 839798ตัวแทนการจำลองแบบของโฟลเดอร์สาธารณะอาจหยุดการตอบสนองใน Exchange 2000 Server
 • 838086คุณไม่สามารถกู้คืน หรือลบอย่างถาวรลบ soft รายการออกจาก Outlook Web Access (OWA)

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ในการยกเลิกการปรับปรุงรายการทั้งหมด

ต่อไปนี้คือ รายการที่สมบูรณ์ของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ในการยกเลิกการปรับปรุงที่ใช้งาน:
 • 815615รายการปฏิทินแสดงไม่ถูกต้องของวันและเวลาในอุปกรณ์พีซีกระเป๋าของคุณ
 • 825314การรับส่งข้อมูลสถานะของการเชื่อมโยง saturates เชื่อมโยงที่ล่าช้าระหว่างเซิร์ฟเวอร์
 • 828300การปรับปรุงที่มีอยู่ที่ทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ Outlook Web Access จัดการกับอีเมลแฟ้มสิ่งที่แนบ
 • 828547ที่อยู่ในฟิลด์สำเนาลับถึงหายไปจากข้อความอีเมล์ในโฟลเดอร์ Sent
 • 829207บริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft หยุดการตอบสนองเมื่อเก็บเหตุการณ์เก็บรันใน Exchange 2000 Server
 • 829491ผู้ใช้อีเมสามารถส่งข้อความที่ใหญ่กว่าขนาดจำกัดไว้ที่มีการตั้งค่าสำหรับตัวเชื่อมต่อของคุณ X.400 ใน Exchange 2000 Server
 • 830408เก็บฐานข้อมูล exchange ยังคงเมาท์แม้ว่าล็อกธุรกรรมทั้งหมดที่พร้อมใช้งานสำหรับกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลถูกใช้
 • 830762ข้อความที่มีขนาดใหญ่กว่าขีดจำกัดขนาดสากลหมายเลขส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์
 • 830910ข้อความที่ได้รับผ่านการเชื่อมต่อ X.400 จะไม่มีการเวียนส่งผ่านการเชื่อมต่อ SAP ใน Exchange 2000 Server
 • 831020การเรียกฟังก์ชัน ResolveName ส่งกลับรหัสข้อผิดพลาด MAPI_E_NOT_FOUND แทนของรหัสข้อผิดพลาด MAPI_E_END_OF_SESSION หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 823719 สำหรับ Exchange 2000 Server
 • 831485กฎฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใน Exchange 2000 Server ไม่ทำงานกับโฟลเดอร์สาธารณะเมื่อมีรับอีเมลจากไคลเอนต์ไม่ MAPI
 • 832164แท็บ Faxination ไม่ปรากฏในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการส่งเมื่อผู้ใช้ที่คุณได้พยายามส่งโทรสารจากไคลเอนต์ใน Exchange 2000 Server
 • 832795เซิร์ฟเวอร์ในคลัสเตอร์อาจล้มเหลวผ่านเมื่อคุณพยายามที่จะดูรายชื่อกล่องจดหมายขนาดใหญ่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2000 ของคุณ
 • 833607บริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft ใช้ 100 เปอร์เซ็นต์ของทรัพยากรของ CPU บนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange 2000
 • 833841บริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft ได้หยุดตอบสนองโดยไม่คาดคิด
 • 833893ตัวนับประสิทธิภาพการทำงานการจัดคิวข้อความเก่าที่สุดใน Exchange 2000 Server แสดงค่ามีขนาดใหญ่มากเมื่อคิวว่างเปล่า
 • 834043กฎเพื่อคัดลอกข้อความจากกล่องขาเข้าไปยังโฟลเดอร์ย่อยไม่ทำงานหลังจากที่คุณลงทะเบียนการรับเหตุการณ์เก็บแบบซิงโครนัสใน Exchange 2000 Server
 • 834117ผู้ใช้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2000 เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงนาฬิการะบบ และเพิ่ม หรือเอาผู้ใช้ในโฟลเดอร์
 • 834384NDR ไม่แจ้งคุณว่า กล่องจดหมายของผู้ส่งที่มีขนาดใหญ่กว่าขีดจำกัดการเก็บข้อมูลที่กำหนดใน Exchange 2000 Server
 • 834784กระแสข้อมูลเนื้อหาเสียหายเมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน CDO ด้วยวิธี GetStream โหลดข้อความอีเมลใน Exchange 2000 Server
 • 835259ข้อมูลจะสูญหายไปในข้อความเมื่อผู้ใช้ OWA ใน Exchange 2000 ตอบกลับข้อความหลายครั้ง
 • 835437คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด "c0000005 การละเมิดการเข้าถึง" และเหตุการณ์ ID 7031 ข้อความ 7011 ในคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange 2000
 • 835578ตัวจัดการกลุ่มการแจกจ่ายจะไม่สามารถใช้ Outlook เพื่อดูสมาชิกของ กลุ่มการแจกจ่ายสากลที่ได้ถูกซ่อนอยู่เป็นสมาชิกใน Exchange 2000 Server
 • 836177iis หยุดการตอบสนอง และ Inetinfo.exe ขัดข้องใน Davex.dll ใน Exchange 2000 Server
 • 836728สิ่งที่แนบอีเมล์อาจไม่ถูกสแกน ด้วยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange 2000
 • 836883รหัสข้อผิดพลาด 0x80040301 ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามย้ายกล่องจดหมายที่มีใน Exchange 2000 Server
 • 837141บริการที่เก็บข้อมูลปัญหาเมื่อพยายามตรวจสอบว่า ผู้ใช้ในการเข้าถึงตัวควบคุมรายการสมาชิก ID ตาราง
 • 837427กระบวนการ Inetinfo.exe ร่วมกับกระบวนการ Store.exe ใช้เนื้อที่ 100 เปอร์เซ็นต์ของเวลาของ CPU บนคอมพิวเตอร์ Exchange 2000 Server คลัสเตอร์
 • 838644ข้อความในคิวการจัดส่งที่ถูกเลื่อนออกไปทำให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพการทำงานในคอมพิวเตอร์ที่มี Exchange 2000
 • 838937ปัญหาการบริการที่เก็บข้อมูลหลังจากที่คุณย้ายแฟ้มฐานข้อมูล Exchange 2000 ไปยังฮาร์ดดิสก์ใหม่
 • 839316การนัดหมายที่แสดง โดย Cdohtml.dll จะไม่ถูกต้อง โดยหนึ่งชั่วโมงระหว่าง 2004 ตุลาคมสำหรับโซนเวลา 'GFT' ใน Exchange 2000 Server
 • 839483การตรวจสอบลายเซ็นที่เข้ารหัสลับไม่เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างถูกต้องในเก็บเหตุการณ์การขนส่งใน Exchange 2000 Server
 • 834289การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นระหว่าง Inetinfo.exe เมื่อคุณลบว่างเปล่า Exchange 2000 สายงานการผลิตกลุ่ม
 • 834318เครื่องการตรวจสอบ exchange มืออย่างไม่ถูกต้องรายงานว่า SMTP คิวมีความยาวของคิวที่สำคัญใน Exchange 2000 Server
 • 834431ข้อความอีเมลอย่างไม่ถูกต้องกำหนดเส้นทางในคอมพิวเตอร์มี Exchange 2000 Server ที่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ Exchange 5.5 สายงานการผลิตกลุ่ม
 • 834512ข้อความอีเมลที่ประกอบด้วยอักขระ DBCS ติดอยู่ในคิวการจัดส่งในระบบ Exchange 2000 Server และไม่สามารถถูกส่ง
 • 834522ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ หรือเข้าถึงอีเมลได้เนื่องจากระบบ Attendant หยุดการตอบสนองใน Exchange 2000 Server
 • 834877การปรับปรุงที่มีอยู่ซึ่งช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลเก็บข้อมูลในแบบคลัสเตอร์ Exchange 2000 Server
 • 835156การเปลี่ยนแปลงนโยบายผู้รับถูกนำไปใช้กับผู้ใช้ใน Exchange 2000 Server โดยอัตโนมัติ
 • 835643สิ่งที่แนบมากับแฟ้มที่ไม่สามารถดึงชื่อที่ประกอบด้วยอักขระ ascii ส่วนเพิ่ม โดยการใช้นำมาใช้ (BODYSTRUCTURE) สั่งใน Exchange 2000 Server
 • 835742บริการที่เก็บข้อมูลหยุดการตอบสนองเมื่อไคลเอ็นต์ OWA คุณได้พยายามเปิดรายชื่อการแจกจ่ายที่ติดต่อ
 • 836050การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นในกระบวนการ Inetinfo.exe เมื่ออยู่ในรายชื่อสายงานการผลิตนั้นประกอบด้วยเครื่องหมายจุลภาค
 • 836213การร้องขอการประชุม iCalendar หรือการตอบสนองกลายติดในคิวการจัดส่งภายใน
 • 836491คุณได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาดหมดเวลาการดำเนินการ 0x8004210B เมื่อคุณเลือกที่จะส่งการแจ้งเตือนการตอบรับการอ่าน ใน Outlook 2000 หรือ ใน Outlook 2003
 • 837031จบการทำให้บริการที่เก็บข้อมูลงานโดยไม่คาดหมายบนเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายเมื่อคุณพยายามย้ายกล่องจดหมายที่มีใน Exchange 2000 Server
 • 837165ผู้ใช้ที่ซ้ำกันในบางครั้งปรากฏในรายการที่อยู่สากลใน Exchange 2000 Server
 • 837480ค้นหาแฟ้มบางแฟ้ม Word ภาษาญี่ปุ่นได้รับไม่มีการเยี่ยมชมใน Exchange 2000 Server
 • 837627ข้อความรายงานไม่ได้จัดส่งที่เสียหายทำให้การบริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft จะล้มเหลวใน Exchange 2000 Server
 • 837811ผู้ใช้ที่ได้รับข้อความไม่ถูกต้อง หรือการแจ้งให้ทราบสถานะการจัดส่งที่ว่างเปล่ารายงานใน Exchange 2000 Server
 • 837893ฟิลด์ ChangeBy จะไม่ปรับปรุงอย่างถูกต้องใน Exchange 2000 Server
 • 838922โหนดคลัสเตอร์ของ Exchange 2000 Server ทำงานไม่ และบริการ HTTP หยุดเมื่อคุณเพิ่มส่วนหัวของโฮสต์มากกว่า 28 ในโปรแกรมจัดการบริการอินเทอร์เน็ต
 • 839379กระบวนการ Inetinfo.exe บนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange 2000 Server ขยายหยุดโดยไม่คาดคิด
 • 839798ตัวแทนการจำลองแบบของโฟลเดอร์สาธารณะอาจหยุดการตอบสนองใน Exchange 2000 Server
 • 838086คุณไม่สามารถกู้คืน หรือลบอย่างถาวรลบ soft รายการออกจาก Outlook Web Access (OWA)
 • 839957มีการส่งต่อข้อความอีเมลที่คุณส่ง โดยใช้ MMIS และ โดยมี Exchange 2000 กฎไม่ถึงผู้รับเป้าหมาย
 • 840047Some Sender fields in the Microsoft Exchange 2000 Server message tracking log file contain incorrect information
 • 840055เก็บหยุดการตอบสนองใน Exchange 2000 Server
 • 840504หน่วยความจำรั่วอาจเกิดขึ้นในโปรแกรมที่กำหนดเองถ้ามีการเรียกฟังก์ชัน MAPILogon และฟังก์ชัน MAPILogoff อย่างต่อเนื่องว่าสำหรับกล่องจดหมาย Exchange 2000 Server
 • 840546บางโฟลเดอร์ Exchange 2000 Server หายไปเมื่อคุณดูโฟลเดอร์ โดยใช้ Entourage 2003 สำหรับ Mac
 • 841645ประสิทธิภาพการทำงานไม่ดีบนคอมพิวเตอร์เครื่องเซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์สาธารณะของ Exchange 2000 Server
 • 841869การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นในบริการที่เก็บข้อมูล Exchange Microsoft (Store.exe) ใน Exchange 2000 Server
 • 842278การเรียกสแตกอาจไม่มีประโยชน์เมื่อคุณพยายามแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของหน่วยความจำใน Exchange 2000 Server
 • 842636โปรแกรมตรวจหาไวรัสอาจไม่สแกนข้อความทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange 2000 Server
 • 834796การเรียกฟังก์ชัน ResolveName ไม่กลับรหัสข้อผิดพลาด MAPI_E_USER_CANCEL หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 823719 สำหรับ Exchange 2000 Server
 • 827119deadlock ใน Windows จัดการ Instrumentation หยุดการนำส่งข้อความภายใน และระยะไกล
 • 830409ผู้รับใน Exchange 2000 อาจได้รับ NDR หรือข้อความอีเมล์ที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง
 • 832174จะมีตัวเลือกไม่มีการปิดใช้งานข้อยกเว้น IMAIL ที่จัดการใน Exchange 2000 Server
 • 834320ไม่สามารถลบสิ่งที่แนบมาจากแบบฟอร์มที่กำหนดเองใน Outlook Web Access
 • 836488ยกเลิกการปรับปรุง post-Service ของ Exchange 2000 Server 2004 เมษายน Pack 3
 • 838233คอมพิวเตอร์ของคุณอาจทำงานช้า หรือหยุดการตอบสนอง และล็อกเหตุการณ์ 9582 รหัสและเซิร์ฟเวอร์ใน Exchange 2000 1160 ซ้ำ ๆ
 • 823602สัญลักษณ์การตอบกลับข้อความอีเมลที่จะไม่ปรับให้ตรงระหว่าง MAPI IMAP ใน Exchange 2000 Server
 • 833809การปรับปรุงมีพร้อมใช้งานสำหรับ OWA 2000 Exchange เพื่อจำกัดการเปิดชนิดแฟ้มของสิ่งที่แนบมาบางอย่างใน Internet Explorer 5.x
 • 836738ข้อความอีเมล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเลือกการจัดส่ง "ส่งข้อความขนาด" มีการจัดส่งใน Exchange 2000 Server
 • ถ้าคุณต้องการให้ข้อ SMTP ความขาเข้าที่ถูกผูกไว้สำหรับโฟลเดอร์สาธารณะจะถูกทำเครื่องหมายเป็น IPM.Note คุณสามารถกำหนดค่านี้ได้ โดยใช้รีจิสทรีคีย์ อธิบาย และบทความต่อไปนี้ในใน Microsoft Knowledge Base (KB) มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่คุณสามารถกำหนดค่าคีย์รีจิสทรี:
  827555อาจมีแสดงรายการที่ยังไม่ได้อ่านจำนวนที่ไม่ถูกต้องสำหรับโฟลเดอร์สาธารณะใน SP3 Server 2000 แลกเปลี่ยน
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IPM.Note คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  830961ข้อความอีเมล์ที่ฝังตัวปรากฏเป็น IPM.Post หลังจากที่คุณกำหนดค่าข้อความ SMTP ขาเข้าเป็น IPM.Note ใน Exchange 2000 Server
  817809การปรับปรุงเพื่ออนุญาตการแคของข้อความ SMTP ขาเข้าเป็น IPM.Note


  หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ และให้ไว้ในบทความ KB 830961 และ 817809 จะรวมอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ให้ไว้ในบทความ 827555
นอกจากนี้ยังมีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ในการยกเลิกนี้ บทความฐานความรู้ของ Microsoft ไม่ได้ถูกเขียนเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ยัง
 • ปัญหาเก็บข้อมูลแบบสุ่ม
 • การร้องขอการประชุมปรากฏเป็น หนึ่งชั่วโมงในภายหลังเมื่อคุณดูได้ ด้วย Outlook Web Access หรือ เมื่อคุณส่งไปยังองค์กรที่แตกต่างกันสำหรับโซนเวลา Hobart
 • โฟลเดอร์ mapi ถูกสร้างในโครเอเชียเมื่อเซอร์เบีย Outlook 2003 มีล็อกอินไปยังกล่องจดหมายใหม่
 • exchange 2000 Server วางเขตข้อมูลส่งเสริมการขายเมื่อมีขนาดใหญ่กว่า 128 ไบต์
 • Inetinfo.exe หยุดโดยไม่คาดคิด (แฮงค์) บน ActiveSync ว่าที่เก็บการจัดเก็บแบบกำหนดเองที่ทำงานอยู่
 • เหตุการณ์ 9518-614 ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในสภาพแวดล้อมที่ภาษาญี่ปุ่น
 • บัญชีอีเมลภายนอกสามารถส่งข้อความอีเมล์ไปยังรายชื่อการแจกจ่ายที่มีจำกัดการเข้าถึง
 • เก็บข้อมูลขัดข้องในขณะที่คุณกำลังขยายรายการปฏิทิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับการยกเลิกการปรับปรุง

2004 สิงหาคมยกเลิกการปรับปรุง Pack 3 post-Service Exchange 2000 Server 2004 วันที่แทนยก Exchange 2000 Server post-Service Pack 3 เลิกที่นำออกใช้บน 19 เมษายน 2004 หมายเลขการสร้างของ 2004 เมษายน Microsoft Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 (SP3) Update Rollup ถูก 6556.5

คุณสามารถติดตั้ง 2004 สิงหาคมยก Exchange 2000 Server post-Service 3 ชุดปรับปรุงเลิกโดยไม่ต้องการถอนการติดตั้ง 2004 เมษายนยกเลิกการ Pack 3 post-Service Exchange 2000 Server ได้ ในอย่างอื่น คุณสามารถติดตั้งหมายเลขรุ่นต่อ 6603.1 โดยไม่ต้องการถอนการติดตั้งหมายเลขรุ่นต่อ 6556.5

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 2004 สิงหาคมแพคเกจ Microsoft Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 (SP3) Update Rollup ในขณะนี้

วันวางจำหน่าย: 16 สิงหาคม 2004

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ยกเลิกการปรับปรุงนี้จำเป็นต้องใช้ Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 3 (SP3)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Exchange 2000 Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
301378วิธีการขอรับ Exchange 2000 Server Service Pack รุ่นล่าสุด

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณต้องเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้

ปรับปรุงข้อมูลแฟ้มการยกเลิก

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time    Version     Size   File name   
  --------------------------------------------------------------                 
  12-Jun-2004  4:29:30  6.0.6603.0   602,112  Abv_dg.dll
  12-Jun-2004  4:29:31  6.0.6603.0   757,760  Adc.exe
  12-Jun-2004  4:54:56  6.0.6603.0  4,370,432  Adcadmin.dll
  12-Jun-2004  4:25:53  6.0.6603.0   93,920  Addxa.dll
  12-Jun-2004  4:44:25  6.0.6603.0   49,152  Archivesink.dll
  12-Jun-2004  4:58:08  6.0.6603.0   221,184  Calconmsg.dll
  12-Jun-2004  4:14:24  6.0.6603.0   585,728  Ccmc.exe
  12-Jun-2004  4:56:14  6.0.6603.0   69,632  Ccmproxy.dll
  12-Jun-2004  4:20:00  6.0.6603.0   716,800  Cdo.dll
  12-Jun-2004  5:35:31  6.0.6603.0  3,919,872  Cdoex.dll
  12-Jun-2004  4:56:15  6.0.6603.0  2,109,440  Cdoexm.dll
  12-Jun-2004  4:11:07  6.0.6603.0   561,152  Cdohtml.dll
  10-Jun-2004  18:37:58  n/a       12,720  Ctrl_calendarview20.htc
  10-Jun-2004  18:37:58  n/a       91,631  Ctrl_calendarview20.js
  10-Jun-2004  18:37:58  n/a       8,882  Ctrl_reminder20.htc
  10-Jun-2004  18:37:59  n/a       71,102  Ctrl_View20.js
  12-Jun-2004  4:56:16  6.0.6603.0   794,624  Dapi.dll
  12-Jun-2004  5:27:18  6.0.6603.0   856,064  Davex.dll
  12-Jun-2004  5:27:18  6.0.6603.0   53,248  Davexpc.dll
  12-Jun-2004  4:22:41  6.0.6603.0   28,672  Dramapi.dll
  12-Jun-2004  5:22:23  6.0.6603.0   131,072  Drviis.dll
  12-Jun-2004  4:33:51  6.0.6603.0   151,552  Ds2mb.dll
  12-Jun-2004  4:56:16  6.0.6603.0   114,688  Ds2mbmsg.dll
  12-Jun-2004  5:23:08  6.0.6603.0   577,536  Dsaccess.dll
  12-Jun-2004  4:35:07  6.0.6603.0   184,320  Dscmsg.dll
  12-Jun-2004  4:26:10  6.0.6603.0   69,632  Dsproxy.dll
  12-Jun-2004  4:30:23  6.0.6603.0   65,536  Dxanotes.dll
  12-Jun-2004  2:45:14  n/a       2,670  Edkguid.h
  12-Jun-2004  3:04:15  n/a       18,980  Edkguid.lib
  12-Jun-2004  2:45:14  n/a      105,318  Edkmdb.h
  12-Jun-2004  4:12:07  6.0.6603.0   49,152  Embx.dll
  12-Jun-2004  4:29:32  6.0.6603.0   167,936  EMSABP32.dll
  12-Jun-2004  4:37:19  6.0.6603.0   962,560  Emsmdb32.dll
  12-Jun-2004  4:23:02  6.0.6603.0  1,798,144  Emsmta.exe
  12-Jun-2004  5:24:01  6.0.6603.0   733,184  Epoxy.dll
  12-Jun-2004  4:12:03  6.0.6603.0   16,384  Escprint.dll
  12-Jun-2004  5:25:53  6.0.6603.0  2,179,072  Ese.dll
  12-Jun-2004  5:25:53  6.0.6603.0   266,240  Eseback2.dll
  12-Jun-2004  5:25:54  6.0.6603.0   217,088  Esebcli2.dll
  12-Jun-2004  5:25:54  6.0.6603.0   40,960  Eseperf.dll
  10-Jun-2004  18:42:35  n/a       6,991  Eseperf.hxx
  12-Jun-2004  5:25:55  n/a      391,634  Eseperf.ini
  12-Jun-2004  4:55:17  6.0.6603.0  8,470,528  Exadmin.dll
  12-Jun-2004  5:35:33  6.0.6603.1  3,596,288  Excdo.dll
  12-Jun-2004  5:23:46  6.0.6603.0   167,936  Exchmem.dll
  12-Jun-2004  4:55:29  6.0.6603.0  3,850,240  Excluadm.dll
  12-Jun-2004  4:39:53  6.0.6603.0  3,354,624  Exconmsg.dll
  12-Jun-2004  2:45:04  6.0.6603.0   210,688  Exifs.sys
  12-Jun-2004  2:45:03  6.0.6603.0    8,192  Exifsmsg.dll
  12-Jun-2004  5:22:19  6.0.6603.0   94,208  Eximap4.dll
  12-Jun-2004  4:56:24  6.0.6603.0  1,867,776  Exmgmt.exe
  12-Jun-2004  5:23:17  6.0.6603.0   262,144  Exmime.dll
  12-Jun-2004  4:11:17  6.0.6603.0   176,128  Exnntp.dll
  12-Jun-2004  5:27:19  6.0.6603.0   143,360  Exodbesh.dll
  12-Jun-2004  5:27:19  6.0.6603.0   57,344  Exodbpc.dll
  12-Jun-2004  5:27:19  6.0.6603.0   200,704  Exodbprx.dll
  12-Jun-2004  5:27:20  6.0.6603.0  2,179,072  Exoledb.dll
  12-Jun-2004  5:20:24  6.0.6603.0   81,920  Exosal.dll
  12-Jun-2004  4:24:21  6.0.6603.0   28,672  Expkm.dll
  12-Jun-2004  5:22:35  6.0.6603.0   32,768  Expop3.dll
  12-Jun-2004  5:23:11  6.0.6603.0   32,768  Exproto.dll
  12-Jun-2004  5:27:21  6.0.6603.0   307,200  Exprox.dll
  12-Jun-2004  5:20:35  6.0.6603.0   122,880  Exps.dll
  12-Jun-2004  4:17:12  6.0.6603.0   139,264  Exres.dll
  12-Jun-2004  4:36:35  6.0.6603.0   143,360  Exschema.exe
  12-Jun-2004  5:27:45  6.0.6603.0   331,776  Exsmtp.dll
  12-Jun-2004  4:37:40  6.0.6603.0   720,896  Exsp.dll
  12-Jun-2004  4:38:37  6.0.6603.0   675,840  Exwform.dll
  12-Jun-2004  4:12:54  6.0.6603.0   180,224  Exwin32.dll
  12-Jun-2004  4:56:26  6.0.6603.0  1,347,584  Exwmi.dll
  12-Jun-2004  4:37:34  6.0.6603.0   40,960  Febecfg.dll
  10-Jun-2004  18:37:59  n/a       5,596  Frm_Attach20.js
  10-Jun-2004  18:37:59  n/a       32,766  Frm_composeappt20.js
  10-Jun-2004  18:37:59  n/a       28,461  Frm_composecontact20.js
  10-Jun-2004  18:37:59  n/a       8,985  Frm_readnote20.js
  12-Jun-2004  4:33:11  6.0.6603.0   40,960  Gw2mex.exe
  12-Jun-2004  4:32:02  6.0.6603.0   77,824  Gwart.dll
  12-Jun-2004  4:32:35  6.0.6603.0   110,592  Gwhc.dll
  12-Jun-2004  4:43:43  6.0.6603.0   24,576  Gwisecalmsg.dll
  12-Jun-2004  5:22:26  6.0.6603.0   32,768  Iisif.dll
  12-Jun-2004  5:23:49  6.0.6603.0   135,168  Iisproto.dll
  12-Jun-2004  5:23:58  6.0.6603.0   61,440  Imap4be.dll
  12-Jun-2004  4:41:09  6.0.6603.0   319,488  Imap4evt.dll
  12-Jun-2004  4:38:58  6.0.6603.0   126,976  Imap4fe.dll
  12-Jun-2004  5:22:32  6.0.6603.0   126,976  Imap4svc.dll
  12-Jun-2004  4:37:23  6.0.6603.0   114,688  Imapadm.dll
  12-Jun-2004  4:37:17  6.0.6603.0   20,480  Imapapi.dll
  12-Jun-2004  4:56:27  6.0.6603.0   479,232  Imapmgr.dll
  12-Jun-2004  4:56:27  6.0.6603.0   73,728  Inproxy.dll
  12-Jun-2004  5:23:31  6.0.6603.0   40,960  Jcb.dll
  12-Jun-2004  4:22:59  6.0.6603.0   36,864  Kmsbackup.dll
  12-Jun-2004  4:22:59  6.0.6603.0   204,800  Kmserver.exe
  12-Jun-2004  4:39:40  6.0.6603.0   36,864  Letadata.dll
  12-Jun-2004  4:35:52  6.0.6603.0   868,352  Lsadmin.exe
  12-Jun-2004  4:27:02  6.0.6603.0   163,840  Lscms.dll
  12-Jun-2004  4:41:04  6.0.6603.0   344,064  Lscps.dll
  12-Jun-2004  4:27:27  6.0.6603.0   73,728  Lslde.dll
  12-Jun-2004  4:27:23  6.0.6603.0   28,672  Lsldew.dll
  12-Jun-2004  4:27:44  6.0.6603.0   139,264  Lsmexhc.dll
  12-Jun-2004  4:27:35  6.0.6603.0   237,568  Lsmexif.dll
  12-Jun-2004  4:31:03  6.0.6603.0   20,480  Lsmexin.exe
  12-Jun-2004  4:31:23  6.0.6603.0   40,960  Lsmexnts.exe
  12-Jun-2004  4:31:35  6.0.6603.0   20,480  Lsmexout.exe
  12-Jun-2004  4:27:07  6.0.6603.0   118,784  Lsmmdodb.dll
  12-Jun-2004  4:27:40  6.0.6603.0   200,704  Lsntshc.dll
  12-Jun-2004  4:32:04  6.0.6603.0   49,152  Lsntsmex.exe
  12-Jun-2004  4:32:19  6.0.6603.0   49,152  Lsxfm.dll
  12-Jun-2004  4:56:31  6.0.6603.0  2,973,696  Mad.exe
  12-Jun-2004  5:35:33  6.0.6603.0   524,288  Madfb.dll
  12-Jun-2004  4:56:32  6.0.6603.0   811,008  Madmsg.dll
  12-Jun-2004  4:55:37  6.0.6603.0  4,698,112  Maildsmx.dll
  12-Jun-2004  4:17:34  6.0.6603.0   745,472  Mapi32.dll
  12-Jun-2004  4:43:37  6.0.6603.0   24,576  Mapical.dll
  12-Jun-2004  4:12:00  6.0.6603.0   49,152  Mdbevent.dll
  12-Jun-2004  4:31:44  6.0.6603.0  2,293,760  Mdbmsg.dll
  12-Jun-2004  4:14:02  6.0.6603.0   32,768  Mdbrole.dll
  12-Jun-2004  4:37:19  6.0.6603.0   917,504  Mdbsz.dll
  12-Jun-2004  5:23:43  6.0.6603.0   24,576  Mdbtask.dll
  12-Jun-2004  4:32:51  6.0.6603.0   32,768  Mex2gw.exe
  12-Jun-2004  4:13:08  6.0.6603.0  2,551,808  Mlmig32.dll
  12-Jun-2004  4:11:09  6.0.6603.0   69,632  Mlmignts.dll
  12-Jun-2004  4:19:50  6.0.6603.0   245,760  Mmfmig32.dll
  12-Jun-2004  4:29:33  6.0.6603.0   856,064  Msallog.dll
  12-Jun-2004  4:35:32  6.0.6603.0   81,920  Msgtrack.dll
  12-Jun-2004  4:39:04  6.0.6603.0  3,092,480  Mtamsg.dll
  12-Jun-2004  4:39:05  6.0.6603.0   32,768  Mtaperf.dll
  10-Jun-2004  18:58:02  n/a       5,621  Mtaperf.h
  12-Jun-2004  4:39:05  n/a       96,078  Mtaperf.ini
  12-Jun-2004  4:34:10  6.0.6603.0   73,728  Mtaroute.dll
  12-Jun-2004  4:11:12  6.0.6603.0   151,552  Nntpex.dll
  12-Jun-2004  4:56:33  6.0.6603.0  1,105,920  Nntpmgr.dll
  12-Jun-2004  4:26:34  6.0.6603.0   53,248  Ntspxgen.dll
  12-Jun-2004  4:22:55  6.0.6603.0   57,344  Oabgen.dll
  10-Jun-2004  18:50:38  11.0.5704.14  125,136  Offfilt.dll
  12-Jun-2004  4:56:34  6.0.6603.0   77,824  Pcproxy.dll
  12-Jun-2004  5:19:13  6.0.6603.0   94,208  Peexch50.dll
  12-Jun-2004  5:20:31  6.0.6603.0   413,696  Phatcat.dll
  12-Jun-2004  5:27:46  6.0.6603.0   507,904  Phatq.dll
  12-Jun-2004  5:27:46  6.0.6603.0   229,376  Phatqadm.dll
  12-Jun-2004  4:37:29  6.0.6603.0   114,688  Pop3adm.dll
  12-Jun-2004  4:37:14  6.0.6603.0   20,480  Pop3api.dll
  12-Jun-2004  5:22:28  6.0.6603.0   36,864  Pop3be.dll
  12-Jun-2004  4:41:09  6.0.6603.0   303,104  Pop3evt.dll
  12-Jun-2004  4:39:36  6.0.6603.0   24,576  Pop3fe.dll
  12-Jun-2004  4:56:34  6.0.6603.0   892,928  Pop3mgr.dll
  12-Jun-2004  5:20:20  6.0.6603.0   73,728  Pop3svc.dll
  12-Jun-2004  4:41:09  6.0.6603.0   163,840  Protomsg.dll
  12-Jun-2004  5:23:39  6.0.6603.0   532,480  Reapi.dll
  12-Jun-2004  5:27:46  6.0.6603.0   311,296  Resvc.dll
  12-Jun-2004  4:56:35  6.0.6603.0   708,608  Smtpmgr.dll
  04-Aug-2004  22:30:20  6.0.6603.1   159,744  Spuninst.exe
  12-Jun-2004  4:22:43  6.0.6603.0   86,016  Srscheck.dll
  12-Jun-2004  4:25:04  6.0.6603.0   401,408  Srsmain.exe
  12-Jun-2004  4:29:33  6.0.6603.0  1,069,056  Srsmsg.dll
  12-Jun-2004  5:22:12  6.0.6603.0  4,673,536  Store.exe
  12-Jun-2004  4:10:58  6.0.6603.0   65,536  Tokenm.dll
  12-Jun-2004  5:27:47  6.0.6603.0   421,888  Tranmsg.dll
  12-Jun-2004  4:35:36  6.0.6603.0   73,728  Turflist.dll
  10-Jun-2004  18:38:00  n/a       22,121  Util_Owa20.js
  10-Jun-2004  18:38:00  n/a       12,696  Util_View20.js
  12-Jun-2004  4:38:21  6.0.6603.0  3,735,552  Wmtemplates.dll
  12-Jun-2004  4:11:54  6.0.6603.0   40,960  X400omv1.dll
  12-Jun-2004  4:56:35  6.0.6603.0   94,208  X400prox.dll

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เมื่อทำการแก้ไขซอฟต์แวร์หลังจากที่ถูกนำออกใช้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 870540 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmt KB870540 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:870540

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com