วิธีการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อพยายามพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ท้องถิ่น โดยใช้โปรแกรม Office ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 870622 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาใน Windows XP พิมพ์ Microsoft Office และเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • วิธีการแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ของคุณ
 • วิธีการแก้ไขปัญหาโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของคุณ
 • วิธีการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ใน Windows XP
 • วิธีการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ของโปรแกรม
 • วิธีการแก้ไขปัญหาในโหมดการเริ่มต้นที่เลือก

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อพยายามพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ท้องถิ่น โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office ใน Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

บทความนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ผ่านเครือข่าย แต่ให้มีความสำคัญพื้นฐานตอนการแก้ไขปัญหาที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยในการวินิจฉัยปัญหาการพิมพ์ของคุณ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่ระบุไว้ในบทความนี้อาจจะช่วยคุณในการตรวจสอบว่า ปัญหาพิมพ์ผ่านเครือข่ายของคุณไม่ได้เกิดจากปัญหาเฉพาะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ผ่านเครือข่าย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
314073วิธีแก้ไขปัญหาในการพิมพ์ผ่านเครือข่ายใน Windows XP

ตรวจสอบฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ของคุณ

ปัญหาการพิมพ์หลายอย่างที่อาจมีสาเหตุจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ ก่อนที่จะดำเนินการวิธีการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมาก ตรวจสอบว่า ปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ต่อไปนี้เป็นไม่สาเหตุของปัญหาการพิมพ์:
 • ตรวจสอบว่า เครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟทำงาน
 • ตรวจสอบว่า เครื่องพิมพ์ของคุณได้เชื่อมต่อกับพอร์ตเครื่องพิมพ์ของคุณอย่างถูกต้อง สายเคเบิลต้องถูก seated อย่างถูกต้องในพอร์ตที่เหมาะสม บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และใน ขณะที่เครื่องพิมพ์
 • ตรวจสอบว่า เครื่องพิมพ์ของคุณมีกระดาษอยู่ (หรืออื่น ๆ ที่เหมาะสมพิมพ์สื่อพร้อมใช้งาน), และว่า กระดาษคือไม่ jamming เครื่องพิมพ์
 • ตรวจสอบว่า เครื่องพิมพ์ของคุณประกอบด้วยการจัดหาที่เพียงพอของหมึกหรือผงหมึกในการทำงานอย่างถูกต้อง
 • ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณมีการตั้งค่าแบบออนไลน์แบบออฟไลน์หรือมีปุ่มออนไลน์ออฟไลน์ ตรวจสอบว่า เครื่องพิมพ์ของคุณอยู่ในสถานะออนไลน์
 • ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ โดยการปิดแล้ว เปิดโปรแกรมอีกครั้งหลังจาก 5 ถึง 10 วินาที Many printing problems can be the result of a full printer buffer.
 • Verify that you followed all the installation instructions that were provided by your printer manufacturer.
 • If your printer documentation includes any troubleshooting steps, follow those steps.
 • If you can, perform a self-test on the printer. These "self-diagnostic" tools can frequently resolve or diagnose basic problems with your hardware. The method for performing a self-test is different for each printer. For instructions about how to perform a self-test, see your printer documentation.

  หมายเหตุ:If the self-test does not work, your printer may be damaged or it may require servicing. Contact your printer manufacturer for more assistance.
 • If another computer is available, verify that your printer works correctly when it is connected to another computer. If your printer does not work correctly when it is connected to another computer, your printer may be damaged and may require servicing.

Verify printer properties

Incorrect printer property settings can cause the following problems:
 • Poor output
 • Incomplete output
Additionally, incorrect printer property settings can cause your printer not to print at all. Verify that your printer property settings are configured as recommended by your printer manufacturer.

To view the printer property settings, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์และโทรสาร.
 2. Right-click the printer that you want to view, and then clickคุณสมบัติ.
 3. Verify that all your printer properties are configured as recommended by your printer manufacturer.

  To do this, view the documentation that is included with your printer or contact your printer manufacturer.

พิมพ์หน้าทดสอบ

To print a test page, you must have print permissions. You can also print a test page when you first install a printer.

To print a test page, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์และโทรสาร.
 2. Right-click the printer that you want to test, and then clickคุณสมบัติ.
 3. ในการทั่วไปแท็บ คลิกPrint Test Page.
 4. คลิกตกลงif the test page prints correctly.
If the test page did not print correctly, continue troubleshooting for help to resolve the printing problem. If you cannot print a test page, or if you cannot print in several or in all your Microsoft Windows programs, you have one of the following problems:
 • A printer driver problem
 • A Windows problem
 • A hardware problem
 • A connectivity problem

Test the printer driver

To test the printer driver, see if you can print from WordPad or from Notepad.

To print from WordPad or from Notepad, follow these steps:
 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเสริมแล้ว คลิกnotepadหรือคลิกWordPad.
 3. Type some text, and then try to print the text.
If you can print from WordPad or from Notepad, the problem may be related to the program that you are using, or Windows may not be running a particular printing command that the program requires. A minor problem with the printer driver can affect printing.

To determine if the printer driver is causing the problem, you can test the printer driver by installing a different driver. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
 • If you are using a PostScript printer, load the Apple LaserWriter NT driver. This is a basic PostScript driver. The Apple LaserWriter NT driver can show you if the problem is related to the particular PostScript Printer Description (PPD) file for the printer.
 • If the printer is not a PostScript printer, load the Generic/Text Only printer driver. This is a basic printer driver. The Generic/Text Only printer driver can show you if the basic printing stack is working correctly.
 • If you are using a plotter, load the Hewlett-Packard HP-GL/2 plotter driver. For more information about the plotter driver, visit the following Hewlett-Packard (HP) Web site:
  http://www.hp.com
  Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
To install a printer driver, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์และโทรสาร.
 2. Right-click the printer that you want to change drivers for, and then clickคุณสมบัติ.
 3. To install a new or an updated version of the printer driver by using the Add Printer Driver Wizard, clickNew Driverในการขั้นสูงแท็บ
 4. คลิกถัดไป, and then use one of the following methods:
  • Click the appropriate printer manufacturer and printer model if the new or the updated driver is on the list.
  • คลิกมีดิสก์if the printer driver is not included in the list, or if you have received a new or an updated driver on CD or disk from the printer manufacturer. Type the path where the driver is located, and then clickตกลง.
 5. คลิกถัดไป, and then follow the instructions that appear on the screen to finish installing the printer driver.
If the printer does not print when you use the basic drivers, see the "Check the printing stack" section. If the printer does print when you use the basic drivers, see the "Check the program" section.

Check the printing stack

 1. Remove and then reinstall the printer driver. To replace a damaged printer driver, follow these steps:
  1. Quit all the Windows programs that are running.
  2. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์และโทรสาร.
  3. Right-click your default printer, and then clickลบ. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้ลบแฟ้มอื่น ๆ ที่เหลืออยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกใช่.
  4. คลิกสองครั้งเพิ่มเครื่องพิมพ์จากนั้น ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

   หมายเหตุ:ถ้าคุณอยู่บนเครือข่าย คุณอาจต้องติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องจากการแชร์เครื่องพิมพ์เครือข่าย กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อขอคำแนะนำ

   หากคุณกำลังใช้เซอร์วิสแพ็ค ติดตั้งเซอร์วิสแพ็คใหม่หลังจากติดตั้งไดรเวอร์ใหม่ของเครื่องพิมพ์แล้ว
 2. ตรวจสอบพื้นที่ว่างที่เหลือในฮาร์ดดิสก์
งานพิมพ์อาจไม่พิมพ์หากมีที่ว่างไม่เพียงพอกับ spool งานพิมพ์

พิมพ์ที่พร้อมท์คำสั่ง

เมื่อคุณพิมพ์ที่พร้อมท์คำสั่ง มันทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและเครื่องพิมพ์ของคุณ ขั้นตอนนี้แบ่งออกเป็นส่วนที่สอง ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องพิมพ์ของคุณ: PostScript หรือไม่ใช่ PostScript สำหรับขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณต้องทราบพอร์ตเครื่องพิมพ์ที่มีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ

การตรวจสอบพอร์ซึ่งมีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์และโทรสาร.
 2. คลิกไอคอนที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ คลิกแทนแฟ้ม:เมนู แล้วคลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการพอร์ตแท็บ ค้นหานี้พิมพ์ไปยังพอร์ตที่ต่อไปนี้พื้นที่ และตรวจสอบแล้วบันทึกย่อของพอร์ตที่เครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อ
เมื่อต้องการพิมพ์ที่พร้อมท์คำสั่ง โดยการใช้เครื่องพิมพ์ PostScript ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมแล้ว คลิกพร้อมรับคำสั่ง.
 2. ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับพอร์ต LPT1 พิมพ์การคัดลอก con lpt1หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตอื่นนอกเหนือจากพอร์ต LPT1 แทนlpt1มีพอร์ตที่ถูกต้อง
 3. กด ENTER
 4. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:showpageแล้ว กด ENTER
 5. กด CTRL + Z และกด enter
ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณเลื่อนแผ่นของกระดาษ การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและเครื่องพิมพ์ของคุณมีอยู่ ถ้าคุณไม่สามารถพิมพ์ที่คอมมานด์พร้อมต์ ดูส่วน "เริ่ม Windows ในเลือกเริ่มต้นโหมด"

เมื่อต้องการพิมพ์ที่พร้อมท์คำสั่ง โดยการใช้เครื่องพิมพ์ PostScript ไม่ใช่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมเพิ่มเติมชี้ไปที่เสริมแล้ว คลิกพร้อมรับคำสั่ง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:echo helloกด CTRL + L และพิมพ์dir > lpt1. ถ้ามีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณ เข้ากับพอร์ตอื่นนอก LPT1 พอร์ต แทนlpt1มีพอร์ตที่ถูกต้อง หลังจากที่คุณพิมพ์บรรทัด จะปรากฏขึ้นecho hello ^ L > lpt1.
 3. กด ENTER
ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณพิมพ์หน้ากระดาษที่มีรายการ การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นเล็ก ๆ ถ้าคุณไม่สามารถพิมพ์ที่คอมมานด์พร้อมต์ ดู "เริ่ม Windows ในเลือกเริ่มต้นโหมด" ส่วน

ทดสอบแบบอักษร

แบบอักษรที่เสียหายอาจเป็นสาเหตุของปัญหาการพิมพ์ที่คุณประสบ ส่วนต่อไปนี้จะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาแบบอักษร

พิมพ์ตัวอย่างแบบอักษร

แบบอักษรที่ใช้เพื่อแสดงข้อความ บนหน้าจอ และ ในการพิมพ์ แบบอักษรที่มีลักษณะ เช่นตัวเอียง ตัวหนา และตัวเอียงตัวหนา หากคุณสงสัยว่า แบบอักษรเฉพาะทำให้เกิดปัญหาเมื่อคุณพิมพ์ พยายามที่จะพิมพ์ตัวอย่างแบบอักษร

เมื่อต้องการพิมพ์ตัวอย่างแบบอักษร ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งแบบอักษร.
 2. คลิกสองครั้งที่แบบอักษรที่คุณต้องการพิมพ์
 3. บนหน้าตัวอย่าง คลิกการพิมพ์.
หากปัญหาเกิดจากแบบอักษรบางแบบเพียงอย่างเดียว แฟ้มที่มีแบบอักษรที่เสียหายอาจเป็นสาเหตุของปัญหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ และการติดตั้งแบบอักษร คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
314960HOW TO: มีการติดตั้ง หรือเอาแบบอักษรใน Windows

พิมพ์แบบอักษร TrueType เป็นกราฟิก

ถ้าปัญหาของคุณปรากฏขึ้นเพื่อให้สัมพันธ์กับแบบอักษร เปิดใช้งานลักษณะการทำงานในการพิมพ์ TrueType เป็นกราฟิกถ้ามีสนับสนุน โดยเครื่องพิมพ์ของคุณ และทดสอบเพื่อตรวจสอบถ้ามีแก้ไขปัญหาของคุณ

เมื่อต้องการพิมพ์แบบอักษร TrueType กราฟิก ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการกำหนดลักษณะการพิมพ์ คุณต้องมีสิทธิ์ที่พิมพ์
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์และโทรสาร.
 2. คลิกขวาไอคอนสำหรับเครื่องพิมพ์ ที่คุณกำลังใช้ แล้ว คลิกการกำหนดลักษณะการพิมพ์.
 3. คลิกขั้นสูง.
 4. ภายใต้ตัวเลือกของเอกสารคลิกเพื่อเลือกนั้นพิมพ์ข้อความเป็นกราฟิกกล่องกาเครื่องหมาย

  หมายเหตุ:กระบวนการพิมพ์ข้อความเป็นกราฟิกกล่องกาเครื่องหมายปรากฏขึ้นในการขั้นสูงกล่องโต้ตอบถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนคุณลักษณะนี้
 5. คลิกที่เปิดใช้งาน.
หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น เมื่อเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนพิมพ์ข้อความเป็นกราฟิกแบบอักษร TrueType จะถูกดาวน์โหลดไปยังเครื่องพิมพ์ ความโดยทั่วไป นี้เร็วขึ้นการพิมพ์ได้เนื่องจากแบบอักษรในเอกสารของคุณต้องอยู่ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สามารถพิมพ์เอกสารเมื่อมีเปิดข้อความที่พิมพ์เป็นกราฟิก ปิดใช้งานการตั้งค่านี้ และจากนั้น ลองพิมพ์อีกครั้ง

ลดความละเอียดของเครื่องพิมพ์ของคุณ

คุณอาจพบปัญหาการพิมพ์ ถ้ามีการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ของคุณในการพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง To determine if this is the cause of your printing problem, decrease your printer resolution, and then test to determine if your problem is resolved.

To decrease your printer resolution, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์และโทรสาร.
 2. Right-click the printer that you want to use, and then clickคุณสมบัติ.
 3. คลิกการทั่วไปแท็บ แล้วคลิกการกำหนดลักษณะการพิมพ์.
 4. Click a lower resolution (or dots per inch) for your printer in theการแก้ไขกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 5. Test to determine if your problem is resolved, and if not, return your printer resolution to the original setting.

Check the program

At this point, it has been determined that you can print from WordPad or from Notepad and the printing problem seems to be specific to one program.

To resolve the problem in the program, use the following methods:
 • Print a different, simpler file. Create a new document that contains less information. This test determines if the cause is the program or if the cause is something in the document.
 • Check the available disk space on the system drive by seeing if a small print job prints successfully.
 • See if you can print from another operating system. If printing succeeds, the problem is related to the output file.
If the new document prints, the problem may be specific to the one document. Use the following suggestions to see if the problem is specific to something in the document. If the new document does not print, see the "Start Windows in Selective Startup Mode" section.

Check memory and disk space

The document that you are trying to print may require more memory. Save the document that you are trying to print, and then paste a section of the document in a new file. If you cannot print graphics, paste one of the graphics in the new file. Close all files except the new file, and then try to print.

If you can print, your original document might require more memory than your computer has available. Your operating system might be low on memory.

To free memory, try one or more of the following methods:
 • Quit any other programs that you are running.
 • Close all the documents except the one that you are trying to print.
 • Quit all the programs that are running, and then restart your computer.
 • Make sure that you have sufficient free disk space on your hard disk. It is best to have at least 120 megabytes (MB) of free space.
Your computer uses disk space in the process of sending information to the printer. You can have trouble printing if you have less than 120 MB of free space on the hard disk where Windows is installed.

การตรวจสอบพื้นที่ว่างที่มีอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกMy Computer.
 2. คลิกขวาที่ไอคอนของฮาร์ดดิสก์ที่ Windows ติดตั้ง และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ. กระบวนการทั่วไปแท็บแสดงเนื้อที่ว่างทั้งหมดบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ 1 กิกะไบต์ (GB) เนื้อที่เท่ากับ 1024 MB
เมื่อต้องการทำให้มีเนื้อที่ว่างเพิ่มเติม ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • ลบข้อมูลใน Recycle Bin
 • ใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลบนดิสก์เพื่อเพิ่มเนื้อที่ว่างบน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกการล้างข้อมูลบนดิสก์.
  2. ในการไดรฟ์กล่อง คลิบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ และคลิกตกลง.
  3. ในการการลบแฟ้มรายการ เลือก หนึ่งอ็อพชัน
  4. คุณยังสามารถคลิกการตัวเลือกเพิ่มเติมแท็บเพื่อดูตัวเลือกอื่น ๆ สำหรับการเพิ่มเนื้อที่ว่างบนดิสก์
 • ลบเอกสารหรือแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช้ใด ๆ หรือย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นสำหรับการเก็บถาวร
 • ใช้เครื่องมือเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกไปยังโปรแกรมต่าง ๆ ที่คุณไม่ต้องการเอาออก โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกเพิ่ม หรือลบโปรแกรม.
  2. คลิกโปรแกรมที่คุณต้อง การเอาออก แล้ว คลิกการเปลี่ยนแปลง/เอาออก.
  3. คลิกใช่เมื่อต้องการเอาโปรแกรมออก

ตรวจสอบว่า พิมพ์ถูกหยุดชั่วคราว

การตรวจสอบว่า พิมพ์ถูกหยุดชั่วคราว ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์และโทรสาร.
 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ของคุณ
 3. คลิกดำเนินการพิมพ์ต่อหรือคลิกใช้เครื่องพิมพ์แบบออนไลน์ถ้าตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏบนเมนู
 4. ลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

ตรวจสอบพอร์ตเครื่องพิมพ์

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังพิมพ์พอร์ตที่ถูกต้อง หรือเส้นทางเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์และโทรสาร.
 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้อง การใช้ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการพอร์ตแท็บ ในการพิมพ์ไปยังพอร์ตต่าง ๆ ต่อไปนี้รายการ คลิกพอร์ตที่ถูกต้อง
การตั้งค่าพอร์ตเครื่องพิมพ์ที่ธรรมดาที่สุดคือ LPT1 อย่างไรก็ตาม เครื่องพิมพ์บางอย่างต้องใช้สำหรับพอร์ตอื่น การตรวจสอบพอร์ตที่เครื่องพิมพ์ของคุณควรใช้ ให้ดูที่คู่มือเครื่องพิมพ์ของคุณ

ตรวจสอบเส้นทางเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเครื่องพิมพ์เครือข่าย

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์และโทรสาร.
 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้อง การใช้ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการทั่วไปแท็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องปรากฏที่ด้านบนของหน้า
หากชื่อเครื่องพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องปรากฏ หรือ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ที่คุณควรพิมพ์ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของตัวจัดคิว

ถ้าคุณมีพื้นที่ว่างดิสก์เพียงพอ และคุณยังคงมีปัญหาการพิมพ์ ลองการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของตัวจัดคิว เมื่อคุณพิมพ์ ข้อมูลโดยทั่วไปแล้วเขียนไปยังแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์ของคุณก่อนที่จะถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ กระบวนการนี้เป็นชื่อ spooling ที่พิมพ์ ด้วย spooling พิมพ์ คุณสามารถต่อการใช้โปรแกรมของคุณในขณะที่เอกสารพิมพ์ spooling พิมพ์โดยทั่วไปที่เร็วกว่าการพิมพ์โดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต่ำบนพื้นที่ว่างดิสก์ การปิด spooling พิมพ์อาจเพิ่มความเร็วในการพิมพ์

หมายเหตุ:ด้วย spooling พิมพ์ปิดอยู่ คุณต้องรอสำหรับแฟ้มของคุณจะเสร็จสิ้นการพิมพ์ก่อนที่คุณสามารถทำงานอื่นในโปรแกรมที่คุณกำลังพิมพ์จาก

เมื่อต้องการตรวจสอบ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าตัวจัดคิว ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์และโทรสาร.
 2. คลิกสองครั้งที่เครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังพยายามใช้อยู่ คิวการพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์นั้นปรากฏขึ้น
 3. If any documents appear in the print queue, clickการพิมพ์คลิกCancel All Documentsแล้ว คลิกตกลง.
 4. Right-click the printer that you want to use, and then clickคุณสมบัติ.
 5. คลิกการขั้นสูงแท็บ
  • ถ้าการSpool print documents so program finishes printing fasteroption is selected, print spooling is turned on.
  • ถ้าการพิมพ์โดยตรงไปยังเครื่องพิมพ์option is selected, print spooling is turned off, and you are printing directly to the printer.
 6. Change the setting to see if this speeds up printing. To change the setting, click one of the options that are listed in step 5.
  • If you are printing to a network printer, you might not be able to change your spooler settings.
  • For some printers, the printing speed can be much slower when it prints graphics than when it prints text.

Look for resource conflicts

Your printer hardware must be configured so that it does not conflict with other hardware that you have installed.

To look for resource conflicts, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาแล้ว คลิกระบบ:.
 2. ในการคุณสมบัติของระบบกล่องโต้ตอบ คลิกการฮาร์ดแวร์แท็บ แล้วคลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
 3. คลิกสองครั้งพอร์ต.
 4. Right-click the appropriate port for your printer, and then clickคุณสมบัติ.
 5. คลิกการทรัพยากรtab, and then verify that there are no conflicts listed in theConflicting deviceรายการ

Start Windows in Selective Startup mode

To look for device drivers or memory-resident programs that might be interfering with the print function of the program you are using, start in Windows mode, and then test printing to a file in the program.

หมายเหตุ:You must be logged on as an administrator or as a member of the Administrators group to finish this procedure. If your computer is connected to a network, network policy settings may also prevent you from completing this procedure.

คำเตือนWhen you follow the steps in this section, you may make the System Restore Service unavailable, and you may remove any previously created restore points.

For additional information about how to use the System Restore utility to restore the computer to an earlier state, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
306084วิธีการคืนค่าระบบปฏิบัติการไปเป็นสภาวะก่อนหน้าใน Windows XP

To start Windows in Selective Startup mode, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msconfigในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ในการทั่วไปแท็บ คลิกเริ่มต้นงาน, and then click to clear all the subsequent check boxes.

  หมายเหตุ:You cannot click to clear theUse Original BOOT.INIกล่องกาเครื่องหมาย
 3. คลิกตกลงแล้ว คลิกเริ่มต้นใหม่รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
If the printing problem does not occur when you start Windows in Selective Startup mode, use clean boot troubleshooting to help determine the source of the problem.

For additional information about how to perform a clean boot in Windows XP, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
310353วิธีการทำคลีนบูตใน Windows XP
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

การแก้ไขปัญหาขั้นตอนและมีการแก้ไขสำหรับปัญหาทั่วไปของเครื่องพิมพ์ใน Windows โดยอัตโนมัติ โปรดดูเว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:


ตัวแก้ไขปัญหา: การปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ใน Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 870622 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
Keywords: 
kbprint kbtshoot kbmt KB870622 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:870622

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com