כיצד להפוך את האובייקט ADODB.Stream ללא זמין מתוך Internet Explorer

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 870669 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע אודות הכנסת שינויים ברישום. לפני שינוי הרישום, הקפד לגבות אותו וודא שאתה יודע כיצד לשחזר את הרישום במקרה של בעיה. למידע על אופן הגיבוי, השחזור והעריכה של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר ב-Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

אובייקט זרם ADO מכיל שיטות לקריאה וכתיבה של קבצים בינאריים וקבצי טקסט. כאשר זרם ADO משולב עם פגיעויות אבטחה מוכרות ב-Microsoft Internet Explorer, אתר אינטרנט עלול לבצע קבצי Script מאזור המחשב המקומי. על מנת להגן על המחשב מסוג זה של התקפה, באפשרותך לשנות את הרישום באופן ידני.

מבוא

זרם ADO מייצג קובץ בזיכרון. הזרם מכיל מספר שיטות לקריאה וכתיבה של קבצים בינאריים וקבצי טקסט. כאשר פונקציה זו הנובעת מהתכנון משולבת עם פגיעויות אבטחה מוכרות ב-Microsoft Internet Explorer, אתר אינטרנט עלול לבצע קובץ Script מאזור המחשב המקומי. התנהגות זו מתרחשת כיוון שאובייקט ADODB.Stream מאפשר גישה לכונן הקשיח כאשר Internet Explorer מארח את אובייקט ה-ADODB.Stream.

מידע נוסף

כל יישום אינטרנט של תחום עסקי המחייב טעינת קובץ או שמירתו בכונן הקשיח עשוי להשתמש באובייקט ADODB.Stream ב-Internet Explorer. לדוגמה, אם שרת אינטרה-נט מארח טופס שעל העובד להוריד ולמלא, אובייקט ה-ADODB.Stream משמש להשגת הקובץ ולשמירת הקובץ באופן מקומי. אחרי שהמשתמש עורך את הקובץ באופן מקומי ושולח את הקובץ בחזרה לשרת, אובייקט ADODB.Stream משמש לקריאת הקובץ מהדיסק הקשיח המקומי ולשליחתו בחזרה לשרת.

אנו ממליצים מאד להשתמש בשיטות אחרות כדי לספק את הפונקציה הזו. לדוגמה, ייתכן שתשתמש ביישום או פקד הדורשים מהמשתמש לגשת באופן יזום לכונן הקשיח.

מידע עדכון תוכנה

אזהרה שימוש לא נכון בעורך הרישום עלול לגרום בעיות חמורות שכתוצאה מהן יהיה עליך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה. חברת Microsoft אינה יכולה להבטיח שיהיה באפשרותך לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש שגוי בעורך הרישום.? השימוש בעורך הרישום הוא באחריותך בלבד.?

Microsoft סיפקה שלושה דרכים להפוך את אובייקט ADODB.Stream ללא-זמין ב-Internet Explorer. באפשרותך להשתמש ב-Microsoft Windows Update כדי לעדכן את המחשב, באפשרותך להוריד קובץ עדכון ממרכז ההורדות של Microsoft, או שבאפשרותך להפוך את אובייקט ADODB.Stream ללא-זמין באופן ידני.

שיטות אלה פועלות באמצעות יצירת מפתח הרישום הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{00000566-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}?
מפתח רישום זה מצויד ב-GUID עבור אובייקט ה-ADODB.Stream. כאשר Internet Explorer מזהה מפתח רישום זה, הוא אינו מאפשר לרכיב להיות מופעל בדפדפן.

הערות חשובות

 • אם אתה מפעיל את אובייקט ADODB.Stream משרת (רמה אמצעית), הפיכת אובייקט ADODB.Stream ללא-זמין בשרת לא משפיעה על הפונקציונליות של אובייקט ADODB.Stream ב-Microsoft Internet Information Services ?(IIS).
 • אם אתה מפעיל את אובייקט ADODB.Stream מלקוח באמצעות Internet Explorer, הפיכת אובייקט ADODB.Stream ללא-זמין מונעת את היצירה של אובייקט ADODB.Stream ב-Internet Explorer.

Windows Update

כדי להתקין עדכון זה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he-il

עדכון מרכז ההורדות של Microsoft

כדי להפוך את אובייקט ADODB.Stream ללא זמין באמצעות עדכון מפתח רישום הזמין ממרכז ההורדות של Microsoft, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsot בהתאמה למערכת ההפעלה שלך:

Windows XP?, Windows 2000?, Windows NT?, Windows Server 2003
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyId=4D056748-C538-46F6-B7C8-2FBFD0D237E3
Windows 9x?, Windows Me
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyId=FE2A5B1C-FF30-40A0-8E70-C9F1F4DCD8C2
Windows XP Version 2003, מהדורת 64-סיביות, Windows Server 2003, מהדורת 64-סיביות
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E7576B19-DE8B-41B0-BBD9-06C39591CECF&displaylang=en
מידע נוסף והוראות הורדה זמינים באתר מרכז ההורדות של Microsoft.

תהליך ידני

כדי להפוך את אובייקט ADODB.Stream ללא זמין על-ידי יצירת מפתח הרישום באופן ידני, בצע את השלבים הבאים:
 1. סגור את כל החלונות הפתוחים של דפדפן Internet Explorer.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 3. בתיבה פתח את, הקלד Regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. בעורך הרישום, אתר את מפתח הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ActiveX Compatibility, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על מפתח.
 6. הקלד את השם הבא עבור המפתח:
  {00000566-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
 7. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המפתח החדש, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
 8. תן לערך את השם Compatibility Flags.
 9. בחלונית השמאלית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Compatibility Flags ולאחר מכן לחץ על שנה.
 10. בתיבת הדו-שיח עריכת ערך DWORD, ודא שהאפשרות הקסדצימאלי מסומנת, הקלד 400 בתיבה נתוני ערך ולאחר מכן לחץ על אישור.
 11. סגור את 'עורך הרישום'.
כאשר מגדירים את דגל התאימות, אין באפשרותו של אובייקט ADODB.Stream לגשת לדיסק הקשיח של המחשב ב-Internet Explorer. אולם באפשרותו של אובייקט ADODB.Stream לגשת לדיסק הקשיח מחוץ ל-Internet Explorer.

הערות חשובות

בעת הוספת מפתח רישום זה, מושפע רק אובייקט ADODB.Stream ב-Internet Explorer. שינוי זה לא משפיע על אובייקטי ADO אחרים.

אחרי החלת העדכון, תתקבל הודעת השגיאה הבאה כשתנסה להשתמש באובייקט זרם ADO מדף HTML ב-Internet Explorer:
רכיב ActiveX אינו יכול ליצור אובייקט: ?ADODB.Stream?
אם אתה מפעיל יישום בסביבת אינטרה-נט ארגונית וסביבה זו משתמשת כרגע באובייקט ADODB.Stream באמצעות Internet Explorer, החלת עדכון זה עלולה לגרום ליישום להתנתק. על מנת לשחזר את פונקציות היישום, Microsoft ממליצה להגדיר תחילה את רמת האבטחה של דפדפן Internet Explorer כ'גבוהה' ולאחר מכן להסיר את דגל התאימות של אובייקט ADODB.Stream.
 1. על מנת להגדיר את רמת האבטחה של דפדפן Internet Explorer כ'גבוהה', בצע את הפעולות הבאות:
  1. ב-Internet Explorer, לחץ על אפשרויות אינטרנט בתפריט כלים.
  2. לחץ על הכרטיסייה Security (אבטחה). תחת בחר אזור תוכן כדי לקבוע את הגדרות האבטחה שלו, לחץ על אינטרנט.
  3. לחץ על רמת ברירת מחדל ולאחר מכן הזז את המחוון לגבוהה.
  4. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אפשרויות אינטרנט.
 2. הסר את דגל התאימות של אובייקט ADODB.Stream עבור Internet Explorer באמצעות הגדרת הערך כאפס (0X0). הגדרת הערך כאפס (0X0) הופכת את המפתח ללא-זמין ומשחזרת את הפונקציונליות. על מנת להגדיר את דגל התאימות כאפס באופן ידני, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
  2. בתיבה פתח את, הקלד Regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
  3. בעורך הרישום, אתר את מפתח הרישום הבא:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{00000566-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}?
  4. בחלונית השמאלית, לחץ פעמיים על Compatibility Flags.
  5. בתיבת הדו-שיח עריכת ערך DWORD, ודא שהאפשרות הקסדצימאלי מסומנת, הקלד 0 בתיבה נתוני ערך ולאחר מכן לחץ על אישור.
  6. סגור את 'עורך הרישום'.
הערה עליך להפעיל מחדש את Internet Explorer כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על הדרך לחזק את האזור 'מחשב מקומי' ב-Internet Explorer, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
833633 כיצד לחזק את הגדרות האבטחה עבור האזור 'מחשב מקומי' ב-Internet Explorer (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף אודות אבטחה באינטרנט, בקר באתר האינטרנט של Microsoft, בכתובת הבאה:
http://www.microsoft.com/israel/athome/security/online/browsing_safety.mspx
. לקבלת מידע נוסף על הפסקת הפעולה של פקדי ActiveX במערכת, לחץ על מספר המאמר המופיע להלן כדי להציג את המאמר ב-Microsoft Knowledge Base:
240797 כיצד להפסיק פעולה של פקד ActiveX ב-Internet Explorer?

מאפיינים

Article ID: 870669 - Last Review: יום חמישי 12 אוקטובר 2006 - Revision: 6.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 3
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
 • Microsoft Data Access Components 2.5
 • Microsoft Data Access Components 2.6
 • Microsoft Data Access Components 2.7
 • Microsoft Data Access Components 2.8
מילות מפתח 
kbinfo kbpubtypekc atdownload KB870669

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com