Straipsnio ID: 870700 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

Atnaujin? ? Microsoft Internet Explorer 6.0 2 pakeitim? paket? (SP2) ir Microsoft Windows XP SP2, kai kuri? SSL apsaugot? (128 bit?) interneto puslapi? ir svetaini? gali veikti netinkamai. Da?nai taip yra d?l saugos pakeitimus Windows XP SP2. Nustatyti, kod?l puslapi? nerodo teisingai, naudokite ?iuos metodus ir kad jie yra pateikiami.

Tinklo ry?io problemas

?sitikinkite, kad j?s esate neturi tinklo jungiamumo.Daugiau informacijos spustel?kite ?iuos numerius per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
308007 Kaip spr?sti nam? tinkle Windows XP
325487 Kaip spr?sti tinklo ry?io problemas

Ie?kokite tre?iosios ?alies u?kardos ir antivirusin?s programos

?sitikinkite, kad bet tre?i?j? ?ali? u?kardos ir antivirusin?s programos, kurios yra ?diegta j?s? kompiuteryje yra sukonfig?ruotas ir yra ne neleid?ia jums prisijungti prie interneto svetaini?. Daugiau informacijos ie?kokite produkto dokumentacijoje arba kreipkit?s ? programos pardav?j?.

Informacij? apie j?s? technin?s ?rangos gamintojas, apsilankykite ?ioje svetain?je:
http://support.Microsoft.com/GP/Vendors/en-us
Microsoft teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij? pad?s technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali keistis be i?ankstinio ?sp?jimo. Microsoft negarantuoja ?ios tre?iosios ?alies kontaktin?s informacijos tikslum?.

I?jungti i??okan?i? lang? blokavimo programa

Internet Explorer SP2 yra galimyb? blokuoti i??okan?ius langus. ?i nauja funkcija gali blokuoti kai kurios interneto puslapius. Nor?dami i?jungti i??okan?i? lang? blokavimo program?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Internet Explorer meniu ?rankiai spustel?kite Interneto parinktys, ir tada spustel?kite skirtuk?Bendra .
 2. Spustel?kite skirtuk? Privatumas .
 3. ? I??okan?i? lang? blokavimo program? , spustel?kite ?ym?s langel? blokuoti laikinuosius langus toclear.
 4. Spustel?kite taikyti.
 5. Spustel?kite gerai.

Panaikinti laikin?j? interneto fail? aplanko turin?

Jei tinklalapio kopija yra laikin?j? interneto fail? aplanke, puslapis gali b?ti rodomas kaip tik?tasi. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, turite panaikinti ?io aplanko turin?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Internet Explorer meniu ?rankiai spustel?kite Interneto parinktys, ir tada spustel?kite skirtuk?Bendra .
 2. Spustel?kite Naikinti slapukus, ir tada spustel?kitegerai.
 3. Spustel?kite Naikinti failus, ir tada spustel?kitegerai.
 4. Spustel?kite I?valyti retrospektyv?ir spustel?kitetaip.
 5. Spustel?kite gerai.

Konfig?ruoti saugos, turinio ir papildomus parametrus "Internet Explorer"

Konfig?ruoti patikim? svetaini? zonos saugos parametrus "Internet Explorer"

Pastaba. Tik prid?ti ?ie patikimose svetain?se kaip patikim? svetain?. Jei nesate tikri apie interneto svetain?, Neprid?kite interneto svetain? ? patikim? svetaini? s?ra??.
 1. Internet Explorer meniu ?rankiai spustel?kite Interneto parinktys, ir tada spustel?kite skirtuk?Sauga .
 2. Spustel?kite patikimos svetain?s, o tada spustel?kiteNumatytasis lygis.
 3. Prid?ti visus SSL apsaugot? (128 bit?) svetaini? priepatikim? svetaini? zonos. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite svetain?s.
  2. ?veskite svetain?s URL lauke ?traukti ?i? svetain? ? zon? .
  3. Spustel?kite prid?ti, spustel?kite geraiir tada spustel?kite taikyti.

I? naujo nustatyti saugos zonos numatytuosius parametrus

 1. Internet Explorer meniu ?rankiai spustel?kite Interneto parinktys, ir tada spustel?kite skirtuk?Sauga .
 2. Spustel?kite interneto, o tada spustel?kiteNumatytasis lygis.
 3. Spustel?kite Vietinis intranetas, ir tada spustel?kiteNumatytasis lygis.
 4. Spustel?kite patikimos svetain?s, o tada spustel?kiteNumatytasis lygis.
 5. Spustel?kite ribot? svetaini?, ir tada spustel?kiteNumatytasis lygis.
 6. Spustel?kite taikyti.
 7. Skirtuko Privatumas lape, spustel?kiteNumatytasis, ir tada spustel?kite taikyti.

Skaidrumo valstybe Secure Sockets Layer (SSL) ir automatinio vykdymo retrospektyv?

 1. Internet Explorer meniu ?rankiai spustel?kite Interneto parinktys, ir tada spustel?kite skirtuk?Sauga .
 2. Spustel?kite skirtuk? turinys .
 3. Sertifikat? skyriuje, spustel?kiteI?valyti SSL b?sen?, ir tada spustel?kite gerai.
 4. Asmenin?s informacijos srityje, spustel?kiteAutomatinis.
 5. Ai?ku, automatinio u?baigimo retrospektyv? srityje spustel?kite Valykite formas, ir spustel?kite gerai.
 6. Spustel?kite I?valyti slapta?od?iusir tada tris kartus spustel?kitegerai .

Patikrinkite, kad Internet Explorer yra sukonfig?ruota naudoti SSL 2.0 ir SSL 3.0

 1. Internet Explorer meniu ?rankiai spustel?kite Interneto parinktys, ir tada spustel?kite skirtuk?I?samiau .
 2. Saugumo, spustel?kite pasirinktinaudoti SSL 2.0 ir naudoti SSL 3.0 ?ym?s langelius ifthey yra nepa?ym?tas, ir spustel?kite taikyti.
 3. Spustel?kite Atkurti numatyt?sias reik?mes.
 4. Spustel?kite taikyti.
 5. Spustel?kite gerai.

Naudokite sistemos rinkmen? tikrinimo ?rank? nor?dami nuskaityti visus failus, kurie yra saugomi Windows fail? apsauga

Naudokite sistemos rinkmen? tikrintuv? (Sfc.exe) ?rank? kartu/scannow parametru norite greitai nuskaityti ir patikrinti visus sistemos failus, Windows fail? apsauga padeda apsaugoti. Sfc.exe ?rankiui aptikus, kad toks failas buvo perra?yta, Sfc.exe ?rankis nuskaito failo versija i? Dllcache aplanko arba i? Windows XP diegimo pirminiai failai, ir tada pakei?ia neteising? rinkmen?. Sfc.exe ?rankis taip pat patikrina ir repopulates talpyklos aplanko.

J?s turite b?ti ??j? administratoriaus teis?mis arba kaip administratori? grup?s paleisti ?rank? Sfc.exe. Jei norite paleisti ?rank? Sfc.exe kartu/scannow parametru, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kitepaleisti.
 2. Lauke Atidaryti ?veskitecmd, tada spustel?kite gerai.
 3. ? komand? eilut? ?ra?ykite sfc/scannow, ir tada paspauskite ENTER.
 4. Tipo i?eiti i?, ir tada paspauskite "Enter".
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie Sfc.exe ?rank?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
310747 Apra?ymas Windows XP ir Windows Server 2003 sistemos rinkmen? tikrintuv? (Sfc.exe)

Tre?iosios ?alies nar?ykli? pl?tinius

Kai kurios tre?iosios ?alies nar?ykli? pl?tinius ir priedai gali trukdyti kaip Internet Explorer per?i?ros tam tikruose tinklalapiuose. Jei norite i?jungti ?iuos pl?tinius, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite InternetExplorer, ir tada spustel?kite InternetProperties.
 2. Spustel?kite skirtuk? I?samiau .
 3. Spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? ?galinti tre?iosios ?alies browserextensions (reikia pakartotinai paleisti) .
 4. Spustel?kite taikyti.
 5. Spustel?kite gerai.
 6. Paleiskite "Internet Explorer", ir tada bandykite atkurti theissue.
Jei problema nesikartoja, galite pabandyti nustatyti, kuriuos tre?iosios ?alies nar?ykli? pl?tinius gali b?ti sukelia problem?. Nor?dami atkurti pradinius parametrus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite InternetExplorer, spustel?kite Interneto ypatyb?s.
 2. Spustel?kite skirtuk? I?samiau .
 3. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? ?galinti tre?iosios ?alies browserextensions (reikia pakartotinai paleisti) .
 4. Spustel?kite taikyti.
 5. Spustel?kite skirtuk? programos .
 6. Spustel?kite Tvarkyti priedus.
 7. Spustel?kite i?oriniai priedai, kurie buvo naudojami InternetExplorer.
 8. Pasirinkti visus bet pirmasis ?diegti add-on ?ym?s langelius thatare.
 9. Spustel?kite i?jungti.
 10. Spustel?kite gerai.
 11. Paleiskite "Internet Explorer", ir tada bandykite atkurti theissue.
Jei problema nesikartoja, s?ra?e pasirinkite kit? i?orin? pried? ?ym?s langel? ir tada bandyti atkurti problem?. Pasirinkite kiekvien? langel? savo ruo?tu kol nustatysite kuris priedas kelia problem?. Kai jums nustat? tai add-on, susisiekite su programin?s ?rangos gamintoju informacijos apie naujinimus, leisiantis.

Sukurkite nauj? vartotojo profil?

Tam tikrais atvejais, jums negali b?ti gali ie?koti interneto svetain?se, jei j?s? Windows vartotojo profilis sugadintas. Spr?sti tai, ?eikite ? kito vartotojo kompiuter? ir jungdamiesi prie interneto svetain?. Jei j?s galite prisijungti prie SSL-u?tikrintos (128 bit?) svetaini?, kai j?s ??jote kaip kitas vartotojas, gali b?ti sugadinti j?s? vartotojo profilyje. Esant tokiai situacijai, informacija ir parametrus i? savo profil? (pvz., mano dokumentai ir parankini? aplank?), o tada panaikinkite sugadintas profilis.

Jei norite panaikinti vartotojo profil?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Prisijunkite prie kompiuterio administratoriaus teis?mis arba kaip administratori? grup?s narys.
 2. Spustel?kite prad?ti, spustel?kite vykdytiir ?veskite sysdm.cpl.
 3. Spustel?kite skirtuk? I?samiau , ir tada dalyjeVartotoj? profilius, spustel?kite Parametrai.
 4. ?iame kompiuteryje ?ra?yti profiliais?ra?e, spustel?kite vartotojo profil?, kur? norite naikinti ir tada spustel?kiteNaikinti.
 5. Spustel?kite taip , kai esate raginami toconfirm naikinim?.
 6. Du kartus spustel?kite gerai .
 7. I??jus i? kompiuterio administratoriaus teis?mis, ir prisiregistruokite kaip vartotojas. Windows XP bus tada sukurti nauj? vartotojo profil?.
Pastaba. Kita vertus, galb?t nor?site sukurti nauj? vartotoj?, ir tada nukopijuokite duomenis i? senojo profilio ? nauj? vartotojo profil?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip nukopijuoti savo profilio duomenis, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
811151 Kaip nukopijuoti duomenis i? sugadinto vartotojo profilio ? nauj? profil?

Savyb?s

Straipsnio ID: 870700 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. gruod?io 28 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Rakta?od?iai: 
kbpubtypekc kbfix kbbroadband kbdialup kbprint kbsettings kbprofiles kbaddin kbuser kbsecurity kbtshoot kbinfo kbhowtomaster kbmt KB870700 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 870700

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com