วิธีการแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงเว็บเพจที่ปลอดภัย ด้วย Internet Explorer 6 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 870700 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 (SP2) ใน Microsoft Windows XP SP2, SSL secured (128-บิต) เว็บเพจที่และเว็บไซต์บางอย่างอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง บ่อย การทำงานนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยใน Windows XP SP2 การตรวจสอบเหตุเพจที่ไม่แสดงผลอย่างถูกต้อง ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่ปรากฏ

ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังมีปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
308007 วิธีการแก้ปัญหาระบบเครือข่ายภายในบ้านใน Windows XP
325487 วิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

ค้นหาไฟร์วอลล์ของบริษัทอื่นหรือโปรแกรมป้องกันไวรัส

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟร์วอลล์ของบริษัทอื่นใด ๆ หรือโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้อง และไม่ป้องกันคุณจากการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูคู่มือผลิตภัณฑ์ หรือติดต่อผู้จำหน่ายโปรแกรม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้

ปิดตัวบล็อกป็อปอัพ

Internet Explorer SP2 ประกอบด้วยความสามารถในการบล็อกหน้าต่างแบบผุดขึ้น คุณลักษณะใหม่นี้อาจบล็อคบางเว็บเพจ เมื่อต้องการปิดตัวบล็อกป็อปอัพ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูเครื่องมือใน Internet Explorer คลิกInternet Optionsและจากนั้น คลิกแท็บทั่วไป
 2. คลิกแท็บความเป็นส่วนตัว
 3. ในส่วนของตัวบล็อกป๊อปอัพคลิ toclear กล่องกาเครื่องหมายบล็อกป็อปอัพ
 4. คลิกนำไปใช้
 5. คลิกตกลง

ลบเนื้อหาของโฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

ถ้าสำเนาของเว็บเพจที่อยู่ในโฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว หน้าอาจไม่แสดงตามที่คาดไว้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องลบเนื้อหาของโฟลเดอร์นี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. บนเมนูเครื่องมือใน Internet Explorer คลิกInternet Optionsและจากนั้น คลิกแท็บทั่วไป
 2. คลิกลบคุกกี้และจากนั้น คลิกตกลง
 3. คลิกลบแฟ้มแล้ว คลิ กตกลง
 4. คลิกล้างประวัติและจากนั้น คลิกใช่
 5. คลิกตกลง

ตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัย เนื้อหา และการตั้งค่าขั้นสูงใน Internet Explorer

การตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับโซนไซต์เชื่อถือได้ใน Internet Explorer

หมายเหตุ เพิ่มที่คุณเชื่อถือไซต์เหล่านั้นเป็นไซต์เชื่อถือเท่านั้น ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ เพิ่มเว็บไซต์ไปยังรายการไซต์ที่เชื่อถือ
 1. บนเมนูเครื่องมือใน Internet Explorer คลิกInternet Optionsและจากนั้น คลิกแท็บความปลอดภัย
 2. คลิกไซต์ที่เชื่อถือได้และจากนั้น คลิกระดับเริ่มต้น
 3. เพิ่มใด ๆ เว็บไซต์ SSL secured (128-บิต) ลงในโซนไซต์ที่เชื่อถือ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิกไซต์
  2. พิมพ์ URL ของไซต์ในกล่องเพิ่มเว็บไซต์นี้ลงในโซน
  3. คลิกเพิ่มคลิกตกลงและจากนั้น คลิกนำไปใช้

ตั้งค่าโซนความปลอดภัยการตั้งค่าเริ่มต้น

 1. บนเมนูเครื่องมือใน Internet Explorer คลิกInternet Optionsและจากนั้น คลิกแท็บความปลอดภัย
 2. คลิกอินเทอร์เน็ตและจากนั้น คลิกระดับเริ่มต้น
 3. คลิกอินทราเน็ตและจากนั้น คลิกระดับเริ่มต้น
 4. คลิกไซต์ที่เชื่อถือได้และจากนั้น คลิกระดับเริ่มต้น
 5. คลิกไซต์ที่ถูกจำกัดและจากนั้น คลิกระดับเริ่มต้น
 6. คลิกนำไปใช้
 7. บนแท็บความเป็นส่วนตัวคลิกStartแล้ว คลิ กนำไปใช้

ล้างสถานะ การรักษาความปลอดภัย Secure Sockets Layer (SSL) และประวัติการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 1. บนเมนูเครื่องมือใน Internet Explorer คลิกInternet Optionsและจากนั้น คลิกแท็บความปลอดภัย
 2. คลิกแท็บเนื้อหา
 3. ในส่วนของใบรับรองคลิกสถานะ SSL ล้างและจากนั้น คลิกตกลง
 4. ในพื้นที่ข้อมูลส่วนบุคคลคลิก'ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ'
 5. ในพื้นที่ประวัติการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติล้างคลิกล้างแบบฟอร์มและจากนั้น คลิกตกลง
 6. คลิกล้างรหัสผ่านและจากนั้น คลิกตกลงสามครั้ง

ตรวจสอบว่า Internet Explorer ถูกกำหนดค่าให้ใช้ SSL 2.0 และ SSL 3.0

 1. บนเมนูเครื่องมือใน Internet Explorer คลิกInternet Optionsและจากนั้น คลิกแท็บขั้นสูง
 2. ภายใต้การรักษาความปลอดภัยคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้ SSL 2.0และใช้ SSL 3.0 ifthey ยังไม่ได้เลือก และจากนั้น คลิกนำไปใช้
 3. คลิก'คืนค่าเริ่มต้น'
 4. คลิกนำไปใช้
 5. คลิกตกลง

ใช้เครื่องมือ System File Checker จะสแกนแฟ้มทั้งหมดที่มีป้องกัน โดยการป้องกันแฟ้มของ Windows

ใช้เครื่องมือ System File Checker (Sfc.exe) ร่วมกับพารามิเตอร์/scannowเพื่อสแกน และตรวจสอบรุ่นของแฟ้มระบบทั้งหมดที่ป้องกันแฟ้มของ Windows ช่วยป้องกันทันที ถ้าเครื่องมือ Sfc.exe ตรวจพบว่า ไฟล์ดังกล่าวมีการเขียนทับ เครื่องมือ Sfc.exe ดึงรุ่นถูกต้องของแฟ้ม จากโฟลเดอร์ Dllcache หรือ จากแฟ้มแหล่งที่มาของการติดตั้ง Windows XP และจากนั้น แทนแฟ้มที่ไม่ถูกต้อง เครื่องมือ Sfc.exe ยังตรวจสอบ และ repopulates โฟลเดอร์แคช

คุณต้องล็อกออ นเป็นผู้ดูแลระบบ หรือ เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบเพื่อรันเครื่องมือ Sfc.exe เมื่อต้องการรันเครื่องมือ Sfc.exe พร้อมกับพารามิเตอร์/scannowให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 2. ในกล่อง เปิด พิมพ์คำสั่งแล้ว คลิกตกลง
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ sfc/scannowแล้ว กด ENTER
 4. ชนิด จบการทำงานและ pressENTER แล้ว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ Sfc.exe คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310747 คำอธิบายของ Windows XP และ Windows Server 2003 System File Checker (Sfc.exe)

โปรแกรมเสริมเบราว์เซอร์ของบริษัทอื่น

บางโปรแกรมเสริมเบราว์เซอร์ของบริษัทอื่นและ add-on อาจรบกวนวิธีดูบางเว็บเพจสำหรับ Internet Explorer เมื่อต้องการปิดใช้งานส่วนขยายเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกขวาInternetExplorerและจากนั้น คลิกInternetProperties
 2. คลิกที่แท็บ'ขั้นสูง'
 3. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งาน browserextensions ของบริษัทอื่น (จำเป็นต้องเริ่มระบบใหม่)
 4. คลิกนำไปใช้
 5. คลิก'ตกลง'
 6. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer และจากนั้น พยายามสร้าง theissue
หากปัญหาไม่เกิดขึ้น คุณสามารถพยายามกำหนดว่าส่วนขยายสำหรับเบราว์เซอร์อื่นอาจเป็นสาเหตุของปัญหา เมื่อต้องการแปลงกลับไปเป็นค่าเดิม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกขวาInternetExplorerคลิกคุณสมบัติอินเทอร์เน็ต
 2. คลิกที่แท็บ'ขั้นสูง'
 3. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งาน browserextensions ของบริษัทอื่น (จำเป็นต้องเริ่มระบบใหม่)
 4. คลิกนำไปใช้
 5. คลิกที่แท็บโปรแกรม
 6. คลิก'จัดการ Add-on'
 7. คลิกAdd-on ที่ถูกนำมาใช้ โดย InternetExplorer
 8. เลือกทั้งหมดแต่แรกของ thatare กล่องกาเครื่องหมายของ add-on ติดตั้งไว้
 9. คลิกปิดใช้งาน
 10. คลิกตกลง
 11. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer และจากนั้น พยายามสร้าง theissue
หากปัญหาไม่เกิดขึ้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดไปของ Add-on ในรายการ และพยายามสร้างปัญหา เลือกกล่องกาเครื่องหมายแต่ละกล่องจะได้จนกว่าคุณกำหนดว่า add-on ตัวใดที่เป็นสาเหตุของปัญหา เมื่อคุณได้กำหน add-on นี้ ติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงสำหรับ add-on

สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่

ในบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถค้นหาเว็บไซต์ถ้าโปรไฟล์ผู้ใช้ของ Windows เสียหาย เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ใช้อื่น และลองเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ ถ้าคุณสามารถเชื่อมต่อกับ SSL-secured (128-บิต) เว็บไซต์เมื่อคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้อื่น ส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ของคุณอาจเสียหาย ในสถานการณ์นี้ สำรองข้อมูลและการตั้งค่าที่คุณต้องการจากโปรไฟล์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ My Documents และ Favorites), และจากนั้น ลบโปรไฟล์เสียหาย

เมื่อต้องการลบส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เข้าสู่ระบบไปยังคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดูแลระบบ หรือ เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้และจากนั้น พิมพ์ sysdm.cpl.
 3. คลิกแท็บขั้นสูงและภายใต้ส่วนกำหนดค่าผู้ใช้คลิกตั้งค่า
 4. ในรายการส่วนกำหนดค่าที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้คลิกโพรไฟล์ผู้ใช้ที่คุณต้องการลบ แล้ว คลิ กลบ
 5. คลิกใช่เมื่อคุณกำลัง toconfirm prompted การลบ
 6. คลิก ตกลง สองครั้ง
 7. เข้าสู่ระบบออกจากคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลระบบ และล็อกออนเป็นผู้ใช้ Windows XP จะสร้างโปรไฟล์ใหม่สำหรับผู้ใช้นั้นแล้ว
หมายเหตุ อีกทางหนึ่งคือ คุณอาจต้องการสร้างผู้ใช้ใหม่ และจากนั้น คัดลอกข้อมูลจากโปรไฟล์เดิมไปยังโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคัดลอกข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
811151 วิธีการคัดลอกข้อมูลจากโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เสียหายไปยังโปรไฟล์ใหม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 870700 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 ธันวาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Keywords: 
kbpubtypekc kbfix kbbroadband kbdialup kbprint kbsettings kbprofiles kbaddin kbuser kbsecurity kbtshoot kbinfo kbhowtomaster kbmt KB870700 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:870700

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com