คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 837001 ไปรษณีย์โปรแกรมฐานข้อมูล 4.0 Jet: 21 กรกฎาคม 2004

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 870753 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของโปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft Jet 4.0 ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 837001 ไปรษณีย์โปรแกรมฐานข้อมูล 4.0 Jet โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัน 21 กรกฎาคม 2004

ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้ ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
884404คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ถึงข้อผิดพลาดที่จองไว้ - 7711" เมื่อคุณพยายามเรียกใช้แบบสอบถามสร้าง-ตารางหรือแบบสอบถามผนวกบนการเชื่อมโยงกับ ODBC Sybase ตาราง ใน Access 2002 หรือ Access 2003

ปัญหาต่อไปนี้จะแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ แต่การรับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
 • หลังจากที่คุณใช้ Microsoft Access สร้างแบบจำลองที่อยู่ในชุดแบบจำลอง ปัญหาอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามใช้ Jet 4.0 Service Pack 7, Jet 4.0 Service Pack 8 หรือโปรแกรมแก้ไขด่วน 837001 เพื่อการซิงโครไนซ์ฐานข้อมูลกับแบบจำลองนั้นผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณอาจได้รับข้อความแจ้งความผิดพลาดต่อไปนี้::

  ที่อยู่ HTTP ไม่ถูกต้อง


  หมายเหตุ:ปัญหาเดียวกันนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ข้อมูลการเข้าถึงวัตถุ (DAO) ไปยังฐานข้อมูลที่ทำข้อมูลให้ตรงกับแบบจำลองนี้
 • เมื่อคุณพยายามที่จะเปิดตารางในการเข้าถึงที่ถูกลิงค์ไปยังแฟ้มแผ่นงาน Microsoft Excel (.xls), คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ตารางภายนอกจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่คาดไว้
 • เมื่อคุณใช้รุ่น 4.0.5325.0 โปรแกรมควบคุม ODBC Mspbde40.dll แฟ้มหรือรุ่นที่ใหม่กว่าสำหรับฐานข้อมูล Paradox แบบสอบถามบางอย่างอาจส่งคืนเร็กคอร์ดใด ๆ ที่ไม่
 • ถ้าคุณสร้างแบบจำลองบางส่วนที่ใช้ตัวกรอง ตัวอย่างเช่นประเทศ = "usa"หลังจากที่คุณติดตั้ง Jet 4.0 MS04-014 การดำเนินการที่อาจไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์ได้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::

  นิพจน์ตัวกรองที่ไม่ถูกต้อง
 • เมื่อคุณใช้การเข้าถึงการสร้างแบบสอบถามที่เป็นไปตามข้อว่าง Paradox 4.x เชื่อมโยงตารางที่ได้รับการป้องกัน ด้วยรหัสผ่าน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ข้อผิดพลาด (-7) ที่สงวนไว้ ไม่มีข้อความสำหรับข้อผิดพลาดนี้
 • เมื่อคุณใช้การเข้าถึงการเชื่อมโยงไปยังตาราง AS400 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ข้อกำหนดของดัชนีไม่ถูกต้อง
  ดัชนีมีอยู่แล้ว

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ระบบปฏิบัติการทุกเวอร์ชันของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มี hotfix 837001 การลงรายการบัญชี การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ 837001 (837001 โปรแกรมแก้ไขด่วนคือ Microsoft Security บูเลทีนการ MS04-014)

หมายเหตุ:การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับ Microsoft หน้าต่าง NT 4.0 คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง hotfix 837001 แรก อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำโปรแกรมแก้ไขด่วน 837001 ที่มีการติดตั้งก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS04-014 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
837001ms04-014: อนุญาตช่องโหว่ในโปรแกรมฐานข้อมูลของ Jet Microsoft อาจให้เรียกใช้โค้ด

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่มีการแทนที่ด้วยโปรแกรม hotfix หลังจากนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องสร้าง หรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ใด ๆ ที่จะใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ ที่มีอยู่ในแพคเกจนี้

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่กล่าวถึงในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่จำเป็นต่อการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุด

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Windows 2000:
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  20-Jul-2004 17:26 4.0.9025.0    319,760 Msexcl40.dll   
  20-Jul-2004 17:26 4.0.9025.0   1,507,600 Msjet40.dll   
  20-Jul-2004 17:26 4.0.9025.0    241,936 Msjtes40.dll   
  20-Jul-2004 17:26 4.0.9025.0    348,432 Mspbde40.dll   
  20-Jul-2004 17:26 4.0.9025.0    553,232 Msrepl40.dll   
  20-Jul-2004 17:26 4.0.9025.0    348,432 Msxbde40.dll   

Windows Server 2003
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  21-Jul-2004 02:40 4.0.9025.0    319,519 Msexcl40.dll   
  21-Jul-2004 02:40 4.0.9025.0   1,507,358 Msjet40.dll   
  21-Jul-2004 02:40 4.0.9025.0    241,695 Msjtes40.dll   
  21-Jul-2004 02:40 4.0.9025.0    348,189 Mspbde40.dll   
  21-Jul-2004 02:40 4.0.9025.0    552,991 Msrepl40.dll   
  21-Jul-2004 02:40 4.0.9025.0    348,191 Msxbde40.dll   

windows Server 2003, Edition 64-บิต
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  21-Jul-2004 02:40 4.0.9025.0    319,519 Wmsexcl40.dll  
  21-Jul-2004 02:40 4.0.9025.0   1,507,358 Wmsjet40.dll   
  21-Jul-2004 02:40 4.0.9025.0    241,695 Wmsjtes40.dll  
  21-Jul-2004 02:40 4.0.9025.0    348,189 Wmspbde40.dll  
  21-Jul-2004 02:40 4.0.9025.0    552,991 Wmsrepl40.dll  
  21-Jul-2004 02:40 4.0.9025.0    348,191 Wmsxbde40.dll  

Windows XP:
  Date     Time  Version   Size   File name 
  ------------------------------------------------------- 
  16-Aug-2004 16:39 4.0.9025.0  319,519 Msexcl40.dll 
  16-Aug-2004 16:39 4.0.9025.0 1,507,358 Msjet40.dll 
  16-Aug-2004 16:39 4.0.9025.0  241,695 Msjtes40.dll 
  16-Aug-2004 16:39 4.0.9025.0  348,189 Mspbde40.dll 
  16-Aug-2004 16:39 4.0.9025.0  552,991 Msrepl40.dll 
  16-Aug-2004 16:39 4.0.9025.0  348,191 Msxbde40.dll

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
หมายเหตุ:แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows NT 4.0 จะพร้อมใช้งาน ณวันที่ในภายหลัง บทความนี้จะถูกปรับปรุงเมื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่

ข้อมูลอ้างอิง

For additional information about how to upgrade to the latest Jet 4.0 service pack, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
239114วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับโปรแกรมฐานข้อมูลของ 4.0 Jet Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 870753 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Access 2003
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kb3rdparty kbhotfixrollup kbbug kbfix kbprb kbmt KB870753 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:870753

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com