Oprava: Výkon DML operaci, která je aktivační událost může snížit při opakovaně znovu zkompiluje plán spuštění aktivační události

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 870972 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Chyba č: 470083 (SQL Server 8.0)
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Obsah článku

Souhrn

Tento článek popisuje následující o tomto vydání opravy hotfix:
 • Problémy opravené tímto balíčkem oprav hotfix.
 • požadavky pro instalaci balíčku oprav hotfix,.
 • nutnost restartování počítače po instalaci balíčku oprav hotfix.
 • nahrazení balíčku oprav hotfix jiným balíčkem oprav hotfix.
 • zda je nutné provedení změn v registru,.
 • soubory obsažené v balíčku oprav hotfix.

Příznaky

Při spuštění příkazu jazyka (DML) dat manipulace jako je například UPDATE, INSERT nebo DELETE výkazu je aktivační událost, program překompilování Microsoft SQL Server plánovat spuštění aktivační události ke zlepšení výkonu spuštění aktivační události. Opakované recompilation plán spuštění aktivační událost může však snížit výkon spuštění aktivační události.

Opakované recompilation plán spuštění aktivační události může dojít, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Spustit příkaz DML vícekrát.
 • Počet řádků, které jsou ovlivněny výkazu DML liší při každém spuštění příkazu DML.
Seznam předchozích oprav hotfix naleznete v části "Microsoft SQL Server 2000 po aktualizaci Pack 3 nebo Microsoft SQL Server 2000 po aktualizaci Pack 3a hotfix" v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro SQL Server 2000

Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém vyřešíte získat nejnovější aktualizaci service pack pro 2000 Microsoft SQL Server. Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro SQL Server 2000

Informace o opravě hotfix

Požadavky

Tato oprava hotfix vyžaduje Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3). Další informace o získání SQL Server 2000 Service Pack 3 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro SQL Server 2000

Informace o restartování

Po instalaci této opravy hotfix není třeba počítač restartovat.

Poznámka: Po použití této opravy hotfix je nutné restartovat program SQL Server 2000 spuštěný v počítači.

Informace o souboru opravy hotfix

Tato oprava hotfix obsahuje pouze soubory, které jsou nutné k opravě problémů uvedených v tomto článku. Oprava hotfix nemusí obsahovat všechny soubory nutné k plné aktualizaci produktu na nejnovější verzi.

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Date     Time  Version    Size    File name
  ------------------------------------------------------------------
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0  664,128 Autoplt.dll   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0   78,400 Console.exe   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0  315,968 Custtask.dll   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0   33,340 Dbmslpcn.dll   
  08-Apr-2004 09:12          786,432 Distmdl.ldf
  08-Apr-2004 09:12         2,359,296 Distmdl.mdf
  10-Oct-2003 06:18            180 Drop_repl_hotfix.sql
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0 1,905,216 Dtspkg.dll    
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0  528,960 Dtspump.dll   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0 1,557,052 Dtsui.dll    
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0  639,552 Dtswiz.dll    
  10-Oct-2003 06:18          747,927 Instdist.sql
  10-Oct-2003 06:18           1,581 Inst_repl_hotfix.sql
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0  352,828 Isqlw.exe    
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0   82,492 Itwiz.exe    
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0   90,692 Msgprox.dll   
  19-May-2004 11:13 8.11.40209.0   209,408 Mssdi98.dll   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0   62,024 Odsole70.dll   
  18-Jun-2004 14:15 2000.80.954.0   25,144 Opends60.dll   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0   57,904 Osql.exe     
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0  279,104 Pfutil80.dll   
  10-Oct-2003 06:07          550,780 Procsyst.sql
  08-Apr-2004 09:12          12,305 Qfe469315.sql
  08-Apr-2004 09:12          19,195 Qfe469571.sql
  17-Jun-2004 02:42         1,105,167 Replmerg.sql
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0  221,768 Replprov.dll   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0  307,784 Replrec.dll   
  16-Jun-2004 14:07 2000.80.954.0  159,813 Replres.rll
  10-Oct-2003 06:18         1,087,150 Replsys.sql
  10-Oct-2003 06:18          986,603 Repltran.sql
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0  287,304 Rinitcom.dll   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0   78,416 Sdiclnt.dll   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0   66,112 Semmap.dll    
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0   57,916 Semnt.dll    
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0  492,096 Semobj.dll    
  16-Jun-2004 14:44 2000.80.954.0  172,032 Semobj.rll
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0   53,832 Snapshot.exe   
  11-Mar-2004 14:40          117,834 Sp3_serv_uni.sql
  18-Jun-2004 14:13 2000.80.954.0   28,672 Sqlagent.dll   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0  311,872 Sqlagent.exe   
  18-Jun-2004 14:13 2000.80.954.0  168,001 Sqlakw32.dll   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0   33,344 Sqlctr80.dll   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0 4,215,360 Sqldmo.dll    
  18-Jun-2004 14:14          25,172 Sqldumper.exe  
  16-Jun-2004 13:54 2000.80.954.0   28,672 Sqlevn70.rll
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0  180,792 Sqlmap70.dll   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0  188,992 Sqlmmc.dll    
  16-Jun-2004 14:52 2000.80.954.0  479,232 Sqlmmc.rll
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0  401,984 Sqlqry.dll    
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0   57,920 Sqlrepss.dll   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0 7,581,777 Sqlservr.exe   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0  590,396 Sqlsort.dll   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0   45,644 Sqlvdi.dll    
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0  106,588 Sqsrvres.dll   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0   33,340 Ssmslpcn.dll   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0   82,492 Ssnetlib.dll   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0   25,148 Ssnmpn70.dll   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0  123,456 Stardds.dll   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0  158,240 Svrnetcn.dll   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0   76,416 Svrnetcn.exe   
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0   49,228 Ums.dll     
  18-Jun-2004 14:14 2000.80.954.0   98,872 Xpweb70.dll   

Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může nejnovější oprava hotfix, která obsahuje tyto soubory obsahovat také další soubory.

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Tento problém byl poprvé opraven v Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

Další informace

Tato oprava hotfix aktualizace zlepšuje prahové hodnoty, jakou plán spuštění aktivační procedury recompiled. Pro zlepšení prahové hodnoty se projeví musíte povolit příznak trasování SQL Server 9055 po instalaci této opravy hotfix. Chcete-li povolit příznak trasování 9055 pro instance serveru SQL, použijte jednu z následujících metod:
 • Spustit následující příkaz Transact-SQL SQL Query Analyzer instance serveru SQL:
  DBCC TRACEON (9055, -1)
 • Přidat -T9055 k parametry spuštění serveru SQL.

Kroky pro reprodukci tohoto chování

Scénář, který způsobuje recompilation plán spuštění aktivační události reprodukovat, postupujte takto:
 1. Spusťte SQL Query Analyzer a potom připojit k instanci serveru SQL Server 2000.
 2. V tabulce vytvořit tabulky a aktivační událost aktualizace. Název tabulky jako cache_test a název aktivační události aktualizace jako cache_test_update. Spusťte následující příkazy Transact-SQL:
  use pubs
  go
  set nocount on
  go
  if exists (select 1 from sysobjects where id = object_id('dbo.cache_test'))
  drop table dbo.cache_test
  go
  create table dbo.cache_test
  (
  id int not null,
  descr varchar(30) not null,
  rowcreateddt datetime not null default getdate(),
  rowcreatedby varchar(30) not null default right(system_user,30),
  testcolumn varchar(30) null,
  primary key (id)
  )
  go
  
  create trigger dbo.cache_test_update
  on dbo.cache_test
  for update
  as
  if exists ( select 1 from inserted where id = 98654 )
  print 'test'
  return
  go
 3. Vložte některé záznamy v tabulce cache_test a odebrat všechny prvky z mezipaměti postup. To do this, run the following Transact-SQL statements:
  insert into cache_test (id, descr, testcolumn) select 1,'Descr 1','Test 1'
  insert into cache_test (id, descr, testcolumn) select 2,'Descr 2','Test 2'
  insert into cache_test (id, descr, testcolumn) select 3,'Descr 3','Test 3'
  insert into cache_test (id, descr, testcolumn) select 4,'Descr 4','Test 4'
  insert into cache_test (id, descr, testcolumn) select 5,'Descr 5','Test 5'
  insert into cache_test (id, descr, testcolumn) select 6,'Descr 6','Test 6'
  insert into cache_test (id, descr, testcolumn) select 7,'Descr 7','Test 7'
  insert into cache_test (id, descr, testcolumn) select 8,'Descr 8','Test 8'
  insert into cache_test (id, descr, testcolumn) select 9,'Descr 9','Test 9'
  insert into cache_test (id, descr, testcolumn) select 10,'Descr 10','Test 10'
  go
  
  dbcc freeproccache
 4. Aktualizovat jeden řádek v tabulce cache_test a v tématu plán pro tuto aktualizaci jediný řádek, který je v mezipaměti. Spusťte následující příkazy Transact-SQL:
  update cache_test
  set testcolumn = 'testing '+cast(id as varchar)
  where id between 1 and 1
  go
  
  select SetOpts,UseCounts,* from master..SyscacheObjects where ObjId=Object_ID('cache_test_update') order by SetOpts, CacheObjType
  go
  všimnete výstup podobná následující:
  SetOpts UseCounts bucketid cacheobjtype   objtype objid   dbid dbidexec uid refcounts usecounts pagesused lasttime maxexectime avgexectime lastreads lastwrites setopts langid dateformat status sqlbytes sql
  5371	1	 10394	  Compiled Plan  Trigger 1029578706	5  5	   1	 2	  1	   1	    0	 0	   0	     0	  0	   5371  0	   1	    0	34	cache_test_update
  5371	1	 10394	  Executable Plan Trigger 1029578706	5  5	   1	 1	  1	   1	    0	 0	   0	     0	  0	   5371  0	   1	    0	34	cache_test_update
  
 5. Aktualizovat čtyř řádků v tabulce cache_test a v tématu plán pro tuto aktualizaci více řádek, který je v mezipaměti. Spusťte následující příkazy Transact-SQL:
  update cache_test
  set testcolumn = 'testing '+cast(id as varchar)
  where id between 1 and 4
  go
  
  select SetOpts,UseCounts,* from master..SyscacheObjects where ObjId=Object_ID('cache_test_update') order by SetOpts, CacheObjType
  go
  je patrné výstup podobná následující:
  SetOpts UseCounts bucketid cacheobjtype   objtype objid   dbid dbidexec uid refcounts usecounts pagesused lasttime maxexectime avgexectime lastreads lastwrites setopts langid dateformat status sqlbytes sql
  4347	1	 10394	  Compiled Plan  Trigger 1029578706	5  5	   1	 2	  1	   1	    0	 0	   0	     0	  0	   4347  0	   1	    0	34	cache_test_update
  4347	1	 10394	  Executable Plan Trigger 1029578706	5  5	   1	 1	  1	   1	    0	 0	   0	     0	  0	   4347  0	   1	    0	34	cache_test_update
  5371	1	 10394	  Compiled Plan  Trigger 1029578706	5  5	   1	 2	  1	   1	    0	 0	   0	     0	  0	   5371  0	   1	    0	34	cache_test_update
  5371	1	 10394	  Executable Plan Trigger 1029578706	5  5	   1	 1	  1	   1 	0	 0	   0	     0	  0	   5371  0	   1	    0	34	cache_test_update
  
 6. Aktualizovat pět řádků) v tabulce cache_test a potom viz plánu pro tuto aktualizaci více řádků, které je v mezipaměti. Spusťte následující příkazy Transact-SQL:
  update cache_test
  set testcolumn = 'testing '+cast(id as varchar)
  where id between 1 and 5
  go
  
  select SetOpts,UseCounts,* from master..SyscacheObjects where ObjId=Object_ID('cache_test_update') order by SetOpts, CacheObjType
  go
  
  všimnete výstup podobná následující:
  SetOpts UseCounts bucketid cacheobjtype   objtype objid   dbid dbidexec uid refcounts usecounts pagesused lasttime maxexectime avgexectime lastreads lastwrites setopts langid dateformat status sqlbytes sql
  4347	1	 10394	  Compiled Plan  Trigger 1029578706	5  5	   1	 2	  1	   1	    0	 0	   0	     0	  0	   4347  0	   1	    0	34	cache_test_update
  4347	2	 10394	  Executable Plan Trigger 1029578706	5  5	   1	 1	  2	   1	    0	 0	   0	     0	  0	   4347  0	   1	    0	34	cache_test_update
  

  Porovnejte tento výstup s výstupu v kroku 5 všimnout následujících podmínek může vést ke snížení výkonu provádění aktivační události:
  • Odstranit plán provádění odpovídá více řádek aktualizace ve výstupu kroku 5. K tomuto chování dochází, protože plán provádění odpovídá více aktualizace řádku recompiled vytvořit nový plán provádění.
  • Přestože jste byla recompiled plán spuštění se zobrazí, označuje sloupec usecounts, plán program byl použit dvakrát. Není správné.
  • Plán vykonání odpovídá aktualizace jeden řádek navíc byla odstraněna z mezipaměti.

Odkazy

Další informace naleznete na následujících webech služby MSDN (Microsoft Developer Network):
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa175244(SQL.80).aspx
Další informace o pojmenování schématu pro Microsoft SQL Server aktualizace klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
822499Nové schéma přidělování názvů pro balíčky aktualizací softwaru Microsoft SQL Server
Další informace o terminologii používané společností Microsoft při opravách softwaru po jeho vydání naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
263889Zamkne SQL blokování kvůli [[KOMPILACE]]

Vlastnosti

ID článku: 870972 - Poslední aktualizace: 2. listopadu 2007 - Revize: 2.4
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64-bit
Klíčová slova: 
kbmt kbtrigger kbbug kbfix kbsqlserv2000presp4fix kbhotfixserver kbqfe KB870972 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:870972

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com