กำหนดถาดของเครื่องพิมพ์บนเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์อาจไม่ถ่ายโอนไปยังไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์เมื่อคุณติดตั้งเครื่องพิมพ์เครือข่ายใน Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 870980 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่นของบทความนี้ใช้กับ Microsoft Windows XP และ Microsoft Windows Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
870981จะไม่มีเก็บถาดกำหนดเมื่อคุณติดตั้งเครื่องพิมพ์เครือข่าย ใน Windows XP หรือ Windows Server 2003
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณติดตั้งเครื่องพิมพ์เครือข่ายในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 จากใช้ Windows 2000 เซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ กำหนดถาดบนเครื่องพิมพ์อาจไม่ถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ เมื่อคุณดูข้อกำหนดถาดบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ถาดปรากฏเป็นไม่พร้อมใช้งาน

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows 2000 ที่แตกต่างจากรุ่นที่ถูกใช้ โดยเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ รุ่นภาษา

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft Windows 2000 กับ Service Pack 4 (SP4) ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เซิร์ฟเวอร์อาจใช้ regenerating เครื่องพิมพ์แบบไบนารี parsed คำอธิบายแฟ้ม (แฟ้ม.bud) ที่จะใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวจัดคิวสำหรับโปรแกรมควบคุมที่ จนถึงสองชั่วโมง ในช่วงเวลานี้ Print Spooler ไม่ได้รับข้อความแสดงงานพิมพ์ที่เข้ามา และอาจส่งคืนข้อความไปยังไคลเอนต์ที่บ่งชี้ว่า คิวการพิมพ์เต็ม กำลังดำเนินการแยกวิเคราะห์เพียงครั้งเดียว และไม่เกิดขึ้นหลังจากที่แฟ้ม.bud ไบนารี parsed กำลัง regenerated เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณจัดตารางการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปยังอนุญาตสำหรับการหน่วงเวลานี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
832219ผู้ใช้ไม่สามารถพิมพ์หลังจากที่คุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค ยกเลิกการปรับปรุง หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนของเครื่องพิมพ์บนเซิร์ฟเวอร์ใน Windows 2000

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version       Size File name
  -----------------------------------------------------------
  06-Mar-2004 00:41           14,088 Locale.gpd
  06-Mar-2004 00:41           25,489 P6disp.gpd
  06-Mar-2004 00:41           3,293 P6font.gpd
  19-Nov-2004 07:20 0.3.1296.1    676,864 Pcl5eres.dll
  06-Mar-2004 00:41 0.3.1296.1    169,472 Pclxl.dll
  06-Mar-2004 00:41           10,375 Pclxl.gpd
  06-Mar-2004 00:41           1,156 Pjl.gpd
  19-Nov-2004 07:20 0.3.3790.231   133,120 Ps5ui.dll
  06-Mar-2004 00:41           26,038 Pscript.hlp
  06-Mar-2004 00:41          792,644 Pscript.ntf
  19-Nov-2004 07:20 0.3.3790.231   464,896 Pscript5.dll
  06-Mar-2004 00:41          969,400 Pscrptfe.ntf
  06-Mar-2004 00:41           14,362 Stdnames.gpd
  06-Mar-2004 00:41            698 Ttfsub.gpd
  19-Nov-2004 07:20 0.3.1296.1     8,704 Tty.dll
  06-Mar-2004 00:41           12,505 Tty.gpd
  06-Mar-2004 00:41             62 Tty.ini
  19-Nov-2004 07:20 5.2.3790.120    39,936 Ttyres.dll
  19-Nov-2004 07:20 0.3.1296.1     16,384 Ttyui.dll
  06-Mar-2004 00:41           14,387 Ttyui.hlp
  19-Nov-2004 07:20 0.3.3790.231   248,832 Unidrv.dll
  06-Mar-2004 00:41           21,225 Unidrv.hlp
  19-Nov-2004 07:20 0.3.3790.231   198,144 Unidrvui.dll
  19-Nov-2004 07:20 0.3.1296.1    619,520 Unires.dll

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816915แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในบทความนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 870980 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbautohotfix kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbqfe kbhotfixserver kbmt KB870980 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:870980

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com