วิธีการบังคับใช้การปรับรุ่น ใน Windows 2.0 บริการของ SharePoint และ 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 871149 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณปรับรุ่น Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 หรือ Microsoft Windows SharePoint Services 3.0:
 • สถานการณ์สมมติ 1
  คุณติดตั้ง Windows SharePoint Services 2.0 Service Pack 1 (SP1) หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ หมายเลขเวอร์ชันที่แสดงอยู่ในการตั้งค่าไซต์จะไม่ปรับปรุงไปยังหมายเลขเวอร์ชัน สำหรับการปรับปรุงล่าสุด หรือ service pack ล่าสุดของ Windows 2.0 บริการของ SharePoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ Windows SharePoint Services 2.0 หลักที่มีการขอรับรุ่นที่นำออกใช้ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  875358คุณต้องปรับปรุงทั้งหมดในเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows SharePoint Services ในฟาร์มแห่งแบบเว็บ
 • สถานการณ์สมมติ 2
  ปรับรุ่นจาก Windows 2.0 บริการของ SharePoint 3.0 บริการ SharePoint Windows ถ้าคุณแยกออก 2.0 บริการ SharePoint Windows ฐานข้อมูลก่อนที่การปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์แล้ว การปรับรุ่นจะไม่เสร็จสมบูรณ์
 • สถานการณ์สมมติ 3
  คุณสามารถใช้วิธี gradual การปรับรุ่น จาก Microsoft SharePoint Portal Server 2003 ให้ Office SharePoint Server 2007 หรือ จาก Windows SharePoint Services 2.0 เพื่อ 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows อย่างไรก็ตาม การปรับรุ่นจะไม่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณดูไซต์เว็บการดูแลจากศูนย์กลางภายใต้งานของผู้ดูแลแสดงสถานะการปรับรุ่นงานระหว่างการพิจารณา.
 • สถานการณ์สมมติ 4
  คุณพยายามทำการปรับรุ่น inplace ของ SharePoint Portal Server 2003 ให้ Office SharePoint Server 2007 อย่างไรก็ตาม การปรับรุ่นจะไม่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณดูไซต์เว็บการดูแลจากศูนย์กลางภายใต้งานของผู้ดูแลแสดงสถานะการปรับรุ่นงานระหว่างการพิจารณา.

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

หมายเหตุ:ก่อนที่คุณบังคับใช้การปรับรุ่น ตรวจสอบว่า งานอัพเกรดไม่มีอยู่ในขณะนี้อยู่ในนั้นข้อกำหนดงานของตัวจับเวลาหน้าในการดูแลจากศูนย์กลาง ถ้างานการปรับรุ่นจะแสดงอยู่ คุณต้องลบงานที่มีการปรับรุ่นก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 • ความละเอียด 1
  คุณต้องใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe เพื่อบังคับใช้การปรับรุ่นที่จะปรับปรุงรุ่นตั้งค่าไซต์ใน Windows 2.0 บริการของ SharePoint โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง
   %commonprogramfiles%\Microsoft /d cd Extensions\60\Bin Server Shared\Web
   ปรับรุ่น -o stsadm - forceupgrade
  3. ประเภท:exit.
 • ความละเอียด 2
  เมื่อต้องการบังคับใช้การปรับรุ่นเมื่อคุณอัพเกรดจาก Windows 2.0 บริการของ SharePoint 3.0 บริการ SharePoint Windows หลังจากที่คุณได้ถอนฐานข้อมูล ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง
   %commonprogramfiles%\Microsoft /d cd Extensions\12\Bin Server Shared\Web
   การบังคับให้ psconfig -การปรับรุ่น cmd- - inplace v2v - รอ
  3. ประเภท:exit.
 • ความละเอียดที่ 3
  เมื่อต้องการบังคับใช้การปรับรุ่นหลังจากที่คุณปรับรุ่น จาก SharePoint Portal Server 2003 ให้ Office SharePoint Server 2007 หรือ จาก Windows SharePoint Services 2.0 เพื่อ 3.0 บริการ SharePoint Windows โดยใช้วิธีการ gradual ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง
   %commonprogramfiles%\Microsoft /d cd Extensions\12\Bin Server Shared\Web
   การบังคับให้ psconfig -การปรับรุ่น cmd- - inplace v2v - รอ
  3. ประเภท:exit.
 • ความละเอียดที่ 4
  คุณต้องใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง psconfig เพื่อบังคับใช้การปรับรุ่น inplace จาก SharePoint Portal Server 2003 ให้ Office SharePoint Server 2007 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. ที่หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง
   %commonprogramfiles%\Microsoft /d cd Extensions\12\Bin Server Shared\Web
   การบังคับให้ psconfig -การปรับรุ่น cmd- - inplace v2v - รอ
  3. ประเภท:exit.

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Stsadm.exe เพื่อดูแล 2.0 บริการ SharePoint Windows ให้ดูหัวข้อ "การดำเนินงาน Command-Line" ในส่วน "อ้างอิง" ของการรายการแนะนำ windows SharePoint Services 2.0 ของผู้ดูแลระบบ. การขอรับการรายการแนะนำ windows SharePoint Services 2.0 ของผู้ดูแลระบบแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a637eff6-8224-4b19-a6a4-3e33fa13d230
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง psconfig.exe เพื่อดูแล 3.0 บริการ SharePoint Windows ให้ดูที่หัวข้อ "Command-line อ้างอิงสำหรับผลิตภัณฑ์ของ SharePoint และเทคโนโลยีตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิก" ในไลบรา Windows SharePoint Services 3.0 ทางเทคนิครี คุณสามารถดูหัวข้อนี้ได้เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/windowsserver/WSS/en/library/eae2818a-e247-43c2-932f-f914f271d8a41033.mspx หรือไม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows 3.0 บริการของ SharePoint แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/sharepoint/default.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows 2.0 บริการของ SharePoint แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/sharepoint/bb267377.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 871149 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
Keywords: 
kbtshoot kbservicepack kbdeployment kbupdate kbprb kbmt KB871149 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:871149

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com