วิธีการระบุการไดรฟ์ข้อมูล NTFS ที่ติดตั้งบนระบบไซต์ระยะไกลของระบบการจัดการ Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 871234 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

ติดตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft ระบบ Management Server (SMS) 2003 ระยะไกลไซต์ระบบ บริการตัวจัดการคอมโพเนนต์ของไซต์ SMS ตั้งไบนารี (โฟลเดอร์ SMS) สำหรับระบบไซต์บนไดรฟ์ข้อมูลจัดรูปแบบ NTFS ที่ประกอบด้วยเนื้อที่ว่างมากที่สุด คุณอาจต้องใช้วอลุ่ม NTFS อื่นที่ไม่ใช่ไดรฟ์ข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับระบบที่ไซต์ของคุณระยะไกล โดยการป้องกันไม่ให้ SMS enumerating บางวอลุ่มแบบ NTFS

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ SMS enumerating วอลุ่ม NTFS บนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล คุณต้องสร้างแฟ้มข้อความที่มีชื่อ NO_SMS_ON_DRIVE.SMS และวางแฟ้ม NO_SMS_ON_DRIVE.SMS บนโฟลเดอร์รากของไดรฟ์ข้อมูล NTFS ทั้งหมดที่คุณไม่ต้องการติดตั้งไบนารี (โฟลเดอร์ SMS) สำหรับคอมโพเนนต์ SMS 2003 ต่อไปนี้:
 • ไคลเอ็นต์จุดเข้าใช้งาน (CAP)
 • จุดการจัดการ (MP)
 • จุดตัวระบุตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์ (SLP)
 • SQL_Monitor (ผู้ให้บริการ SMS)
เมื่อคุณติดตั้งระบบไซต์บนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล บริการ'ตัวจัดการ SMS 2003 ไซต์คอมโพเนนต์'ไดรฟ์ข้อมูล NTFS ทั้งหมดที่ระบุ และการติดตั้งระบบไซต์เกี่ยวข้องกับแฟ้มในโฟลเดอร์ที่ SMS ไบนารีบนไดรฟ์ที่มีพื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งานมากที่สุด ถ้าตัวจัดการคอมโพเนนต์ของไซต์พบแฟ้ม NO_SMS_ON_DRIVE.SMS ไบนารี (โฟลเดอร์ SMS) สำหรับคอมโพเนนต์แสดงไว้ก่อนหน้าในบทความนี้ จะไม่บนไดรฟ์ข้อมูล NTFS ที่อยู่แฟ้ม NO_SMS_ON_DRIVE.SMS ที่ติดตั้ง

แฟ้มบางแฟ้ม SMS มีการติดตั้งในโฟลเดอร์ที่อยู่นอกโฟลเดอร์ SMS ไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของแฟ้มเริ่มต้นเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น แฟ้มที่มีการติดตั้งในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
 • CAP_sitecodeโฟลเดอร์

  แฟ้มถูกติดตั้งในโฟลเดอร์นี้ถ้ามีกำหนดบทบาทการระบบไซต์ CAP เป็น "ระบบ"
 • โฟลเดอร์ SMS_CCM

  แฟ้มถูกติดตั้งอยู่ในโฟลเดอร์นี้ถ้า role ระบบจัดการจุดไซต์เปิดอยู่บนคอมพิวเตอร์
 • Inetpub\wwwroot\SMSComponent และ Inetpub\wwwroot\SMSReporting_sitecodeโฟลเดอร์

  แฟ้มถูกติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์เหล่านี้ถ้าหน้าที่จุดรายงานเปิดอยู่บนคอมพิวเตอร์
 • โฟลเดอร์ %windir%\System32
หมายเหตุ:ค่าเริ่มต้น CAP (CAP_ ของ SMSsitecode) ใช้ร่วมกันจุดแจกจ่ายและการใช้ร่วมกันไม่ได้รับจาก โดยแฟ้ม NO_SMS_ON_DRIVE.sms อีกวิธีหนึ่งคือ สามารถควบคุมตำแหน่งที่ตั้งของตนเอง โดยการระบุชนิดของระบบของการใช้ร่วมกัน และการใช้ใช้ร่วมกันแบบกำหนดเองที่สร้าง โดยผู้ดูแลระบบ SMS

sms 2003 SP2 ที่เปิดใช้งานตัวพิมพ์ใหญ่และจุดแจกจ่ายการรับรู้ NO_SMS_ON_DRIVE.sms

ในเวอร์ชัน ก่อนหน้า SMS 2003 SP2 ใช้ร่วมกัน CAP SMS (CAP_ sitecode) เป็นค่าเริ่มต้นและการใช้ร่วมกันจุดแจกจ่ายไม่ได้รับจาก โดยแฟ้ม NO_SMS_ON_DRIVE.sms อีกวิธีหนึ่งคือ ตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขาสามารถควบคุม ด้วยการระบุชนิดของระบบของการใช้ร่วมกัน และ โดยการใช้ร่วมกันแบบกำหนดเองที่สร้าง โดยผู้ดูแลระบบ SMS การติดตั้ง SMS 2003 SP2 ให้ตัวพิมพ์ใหญ่และจุดแจกจ่าย ด้วยความสามารถในการใช้วอลุ่ม NTFS อื่นที่ไม่ใช่ไดรฟ์ข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น โดยการป้องกันไม่ให้ SMS enumerating บางวอลุ่ม NTFS

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322588คุณไม่สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของจุดการเข้าถึงไคลเอนต์เริ่มต้นเมื่อคุณติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 871234 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB871234 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:871234

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com