Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 839645 ponownie mogą występować problemy rozwiązane przez poprawkę 830411 dla systemu Windows XP SP1

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 871242 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 839645 (MS04-024) ponownie mogą występować problemy rozwiązane przez poprawkę 830411. Na przykład mogą pojawić się następujące symptomy:
 • Po przesunięciu wskaźnika myszy na plik zlokalizowany w udziale sieciowym informacje wyświetlane w etykietce narzędzia mogą być niekompletne. Jeśli na przykład plik znajduje się na komputerze lokalnym, w etykietce narzędzia mogą być wyświetlane następujące kategorie:
  • Typ
  • Autor
  • Tytuł
  • Temat
  • Data modyfikacji
  • Rozmiar
  Kiedy ten sam plik jest wyświetlany z poziomu komputera zdalnego, etykietka narzędzia zawiera jedynie następujące trzy kategorie:
  • Typ
  • Data modyfikacji
  • Rozmiar
 • Jeśli wielu użytkowników jednocześnie uzyskuje dostęp do tego samego serwera plików, może wystąpić naruszenie zasad współużytkowania lub zwiększenie ruchu w sieci.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poprawki 830411, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
830411 Etykietki narzędzi nie zawierają kompletnych informacji o plikach zlokalizowanych w udziale sieciowym (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji zabezpieczeń 839645 (MS04-024), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/poland/technet/security/bulletin/ms04-024.mspx

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ aktualizacja zabezpieczeń 839645 (MS04-024) nie obejmuje poprawki 830411.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

W celu rozwiązania tego problemu należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Ważne Jeśli poprawka 830411 dotychczas nie była wymagana i nie została wdrożona, ta poprawka (871242) prawdopodobnie nie będzie potrzebna.

Wymagania wstępne

Ta poprawka wymaga systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) i aktualizacji zabezpieczeń 839645 (MS04-024). Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji zabezpieczeń 839645 (MS04-024), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/poland/technet/security/bulletin/ms04-024.mspx

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka zastępuje poprawkę 830411.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Windows XP (wersje 32-bitowe)
  Data    Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku
  --------------------------------------------------------------
  12-lip-2004 21:34 6.0.2800.1575   921 600 Comctl32.dll
  12-lip-2004 21:36           1 812 Controls.man
  12-lip-2004 21:36            621 Comctl.man
  12-lip-2004 21:34 6.0.2800.1575   82 432 Fldrclnr.dll
  12-lip-2004 21:34 5.1.2600.1552  1 184 256 Ole32.dll    
  12-lip-2004 21:34 3.50.5019.0    569 344 Oleaut32.dll
  12-lip-2004 21:34 5.1.2600.1551   535 552 Rpcrt4.dll
  12-lip-2004 21:34 5.1.2600.1550   265 728 Rpcss.dll    
  12-lip-2004 21:34 6.0.2800.1575  8 351 744 Shell32.dll   
  12-lip-2004 21:34 5.1.2600.1575   681 984 Sxs.dll     
  11-lip-2004 19:44 5.1.2600.1575   594 432 Xpsp2res.dll   
  11-lip-2004 08:27            390 Branches.inf
  12-lip-2004 21:58           13 131 Kb871242.cat
  12-lip-2004 21:35            368 Updatebr.inf
  12-lip-2004 21:47           7 952 Update_sp1qfe.inf

Windows XP (wersje 64-bitowe)
  Data    Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku    Platforma
  --------------------------------------------------------------------------
  12-lip-2004 21:37 6.0.2800.1575  2 639 360 Comctl32.dll    IA-64
  12-lip-2004 21:39           1 813 Controls.man
  12-lip-2004 21:39            623 Comctl.man
  12-lip-2004 21:37 6.0.2800.1575   130 560 Fldrclnr.dll    IA-64
  12-lip-2004 21:37 5.1.2600.1551  4 341 760 Ole32.dll     IA-64
  12-lip-2004 21:37 3.50.5017.0   3 969 024 Oleaut32.dll    IA-64
  12-lip-2004 21:37 5.1.2600.1551  2 318 336 Rpcrt4.dll     IA-64
  12-lip-2004 21:37 5.1.2600.1551   785 920 Rpcss.dll     IA-64
  12-lip-2004 21:37 6.0.2800.1575 14 386 688 Shell32.dll    IA-64
  12-lip-2004 21:37 5.1.2600.1575  2 034 176 Sxs.dll
  10-lip-2004 12:47 5.1.2600.1575   593 920 Xpsp2res.dll
  12-lip-2004 21:34 6.0.2800.1575   82 432 Wfldrclnr.dll   x86
  12-lip-2004 21:34 5.1.2600.1552  1 184 256 Wole32.dll
  12-lip-2004 21:34 3.50.5019.0    569 344 Woleaut32.dll
  12-lip-2004 21:34 5.1.2600.1551   510 464 Wrpcrt4.dll    x86
  12-lip-2004 21:34 6.0.2800.1575  8 351 744 Wshell32.dll    x86
  12-lip-2004 21:34 5.1.2600.1575   681 984 Wsxs.dll      x86
  11-lip-2004 19:44 5.1.2600.1575   594 432 Wxpsp2res.dll   x86
  10-lip-2004 01:43            390 Branches.inf
  12-lip-2004 21:58           15 602 Kb871242.cat
  12-lip-2004 21:38            368 Updatebr.inf
  12-lip-2004 21:47           8 997 Update_sp1qfe.inf

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Numer ID artykułu: 871242 - Ostatnia weryfikacja: 11 września 2008 - Weryfikacja: 4.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1
Słowa kluczowe: 
kbautohotfix kbwinxpsp2fix kbwinserv2003presp1fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe KB871242

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com