ยกเลิกการปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับรุ่นของ Internet Explorer 5.x และ 6.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 871260 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การปรับปรุงใหม่พร้อมใช้งานสำหรับ Internet Explorer 5.x และ 6 ยกเลิกการปรับปรุง 871260 รวมถึงการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 867801 และฮอตฟิกซ์ Internet Explorer ที่เปิดตัวหลังจากการรักษาความปลอดภัย 832894 ที่ปรับปรุง การปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ คุณสามารถใช้สวิตช์การติดตั้งเพื่อทำการติดตั้งการปรับปรุงแบบกำหนดเอง สำหรับเวอร์ชันทั้งหมดยกเว้น Windows Server 2003 และ Windows XP 64-บิต Edition, 2003 เวอร์ชั่น คุณสามารถตรวจสอบว่า การปรับปรุงถูกติดตั้ง โดยยืนยันว่า Q871260 อยู่ในส่วนของกล่องโต้ตอบเกี่ยวกับ Internet Explorerรุ่นที่ปรับปรุง สำหรับรุ่น Windows Server 2003 และรุ่นของ Windows XP 64-บิต คุณสามารถตรวจสอบว่า มีการติดตั้งการปรับปรุง โดยการเปรียบเทียบรุ่นของแฟ้มถูกปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ของคุณกับแฟ้มที่ระบุไว้ในส่วน "ข้อมูลแฟ้ม" ในบทความนี้ คุณสามารถยืนยันที่จะ
IsInstalled
ปรากฏค่า DWORD ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้ และนั้นมีค่าเป็น 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{42cd6e37-d75d-4b9a-bcd5-4aedd9e32728}.
Internet Explorer 6, Internet Explorer 5.5 และจยังรุ่นของโปรแกรมปรับปรุงนี้จำเป็นต้องเริ่มการทำงานสำหรับการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเอาการปรับปรุงนี้ โดยการเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกเครื่องมือ (หรือเครื่องมือเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก) ใน'แผงควบคุม' นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ยูทิลิตี Ieuninst.exe หรือ utilitiy Spuninst.exe เพื่อลบโปรแกรมปรับปรุงนี้ โปรแกรมอรรถประโยชน์ Ieuninst.exe ที่ติดตั้งในตัว % Windir % โฟลเดอร์ ติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์ Spuninst.exe อยู่ในตัว % Windir %โฟลเดอร์ \$NTUninstallKB867801$\Spuninst

คำแนะนำ

การปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft Internet Explorer ยกเลิกการปรับปรุง 871260 รวมถึงการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 867801 (MS04-025) และฮอตฟิกซ์ Internet Explorer ทั้งหมดที่สร้างขึ้นหลังจากการรักษาความปลอดภัย 832894 (MS04-004) ที่ปรับปรุง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของการปรับปรุง 867801 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS04-025.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 832894 อัพเดต แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS04-004.mspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดข้อมูล

Internet Explorer 6 Service Pack ที่ 1 (SP1)

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด IE6.0 shttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2F13B107-C509-497C-B5F5-C86154DA4E91 & displaylang =แพคเกจสั้น-KB871260-x 86-ENU.exe ขณะนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ต่อแฟ้มดังกล่าว

Internet Explorer 6 Service Pack ที่ 1 (SP1) (64 บิต)

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด IE6.0 shttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=794BA98B-253F-4107-A7DB-4E38BDCF6BA2 & displaylang =แพคเกจสั้น-KB871260-ia64-ENU.exe ขณะนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ต่อแฟ้มดังกล่าว

Windows Server 2003 (รุ่น 64 บิต)

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsServer2003-KB867801-ia64-enu.exe เดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ต่อแฟ้มดังกล่าว

หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้สร้างขึ้นหลังจากการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 832894 (MS04-004) จะรวมอยู่ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 867801 (MS04-025) ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Server 2003 (รุ่น 64 บิต) เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 867801 (MS04-025) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 โปรแกรมติดตั้งตรวจสอบเพื่อดูถ้ามีอย่างน้อยหนึ่งแฟ้มที่กำลังถูกปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ถูกปรับก่อนหน้านี้ปรุง โดย Microsoft hotfix หรือไม่ ถ้าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อปรับปรุงแฟ้มเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง โปรแกรมติดตั้งคัดลอกแฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824994 แพคเกจการปรับปรุงคำอธิบายของเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ Windows Server 2003


Windows Server 2003

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsServer2003-KB867801-x 86-enu.exe เดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ต่อแฟ้มดังกล่าว

หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้สร้างขึ้นหลังจากการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 832894 (MS04-004) จะรวมอยู่ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 867801 (MS04-025) ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 (รุ่น 32 บิต) เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 867801 (MS04-025) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 โปรแกรมติดตั้งตรวจสอบเพื่อดูถ้ามีอย่างน้อยหนึ่งแฟ้มที่กำลังถูกปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ถูกปรับก่อนหน้านี้ปรุง โดย Microsoft hotfix หรือไม่ ถ้าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อปรับปรุงแฟ้มเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง โปรแกรมติดตั้งคัดลอกแฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824994 แพคเกจการปรับปรุงคำอธิบายของเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ Windows Server 2003


Windows XP 64-บิต Edition, 2003 เวอร์ชั่น

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsServer2003-KB867801-ia64-enu.exe เดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ต่อแฟ้มดังกล่าว

หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้สร้างขึ้นหลังจากการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 832894 (MS04-004) จะรวมอยู่ในการรักษาความปลอดภัย อัพเดต 867801 (MS04-025) ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows XP 64 บิต 2003 เวอร์ชั่น เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 867801 (MS04-025) บน Windows XP 64 บิต คอมพิวเตอร์รุ่น 2003 โปรแกรมติดตั้งตรวจสอบเพื่อดูว่าหนึ่ง หรือหลายแฟ้มที่กำลังถูกปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ก่อนหน้านี้ตแล้ว โดย Microsoft hotfix ถ้าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อปรับปรุงแฟ้มเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง โปรแกรมติดตั้งคัดลอกแฟ้มโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824994 แพคเกจการปรับปรุงคำอธิบายของเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ Windows Server 2003


Internet Explorer 6

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ IE6.0-KB871260-WindowsXP-x 86-ENU.exe เดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ต่อแฟ้มดังกล่าว

Internet Explorer 5.5 Service Pack ที่ 2 (SP2)

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ IE5.5sp2-KB871260-x 86-ENU.exe เดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ต่อแฟ้มดังกล่าว

Internet Explorer 5.01 Service Pack ที่ 2 (SP2)

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ IE5.01sp2-KB871260-Windows2000sp2-x 86-ENU.exe เดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ต่อแฟ้มดังกล่าว

Internet Explorer 5.01 Service Pack ที่ 3 (SP3)

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ IE5.01sp3-KB871260-Windows2000sp3-x 86-ENU.exe เดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ต่อแฟ้มดังกล่าว

Internet Explorer 5.01 Service Pack ที่ 4 (SP4)

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ IE5.01sp4-KB871260-Windows2000sp4-x 86-ENU.exe เดี๋ยวนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ต่อแฟ้มดังกล่าว

ข้อมูลการติดตั้ง

คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบเพื่อติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้ เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงรุ่นที่ดาวน์โหลดมา รันแพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุง 871260 หรือการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 867801 (สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP 64-บิต Edition, 2003 รุ่น) ที่คุณดาวน์โหลด โดยใช้ที่เหมาะสม สลับการตั้งค่า.

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบองค์กร คุณสามารถปรับใช้การยกเลิกการปรับปรุง 871260 โดยใช้ Microsoft ระบบจัดการ Server (SMS) คุณลักษณะ Pack หรือ SMS 2003 MBSA สามารถจดจำได้ว่า มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง และ ถ้า มี อย่างถูกต้องระบุว่า MS04-025 อยู่ได้ โปรแกรมปรับปรุงหรือการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสามารถถูกปรับใช้ โดย SMS เนื่องจากมีการรับรู้ โดย MBSA ว่าเทียบเท่ากับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS04-025 จากรุ่นของแฟ้มใหม่กว่าของค่าสะสม คุณไม่สามารถใช้ MBSA เพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมปรับปรุงที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีการประเมิน ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถใช้ MSBA เพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ ลง-MS04-004 ใช้ คุณสามารถใช้ MSBA เพื่อตรวจสอบว่า พื้นฐานของความปลอดภัยต่ำสุดที่กำหนด โดย MS04-025 ได้ หรือไม่ได้เท่ากับเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้ Microsoft ซอฟต์แวร์ปรับปรุง Services (SUS) เพื่อปรับใช้การปรับปรุงสะสม 871260 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้การปรับปรุงสะสม 871260 ใช้ SMS ให้เฉพาะคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนการลงรายการบัญชี-MS04-004 หรือ ในการกำหนดว่ามีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
867832 วิธีการกระจายโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่จะไม่มีการตรวจพบ โดยตัววิเคราะห์ความปลอดภัยของ Microsoft พื้นฐานในระบบการจัดการ Server 2003


คุณสามารถตรวจสอบว่า มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ โดยใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

Windows Server 2003 และ Windows XP 64-บิต Edition, 2003 เวอร์ชั่น

 • เปรียบเทียบรุ่นของแฟ้มปรับปรุงแล้วใน computerwith ของคุณในแฟ้มที่อยู่ในส่วนแฟ้มข้อมูลในบทความนี้
 • ยืนยันว่า การ
  Installed
  ปรากฏค่า DWORD ในคีย์รีจิสทรี thefollowing และไอทีที่มีค่าข้อมูลเป็น 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB871260

Windows รุ่นอื่น

 • ยืนยันว่า Q871260 อยู่ในส่วนของUpdateVersionsในกล่องโต้ตอบเกี่ยวกับ Internet Explorer
 • เปรียบเทียบรุ่นของแฟ้มปรับปรุงแล้วใน computerwith ของคุณในแฟ้มที่อยู่ในส่วนแฟ้มข้อมูลในบทความนี้
 • ยืนยันว่า การ
  IsInstalled
  ค่า DWORD ปรากฏใน keyand ในรีจิสทรีต่อไปนี้ ว่า มีค่าข้อมูล 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{42cd6e37-d75d-4b9a-bcd5-4aedd9e32728}

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Microsoft ได้ทดสอบรุ่นของ Windows และรุ่นของ Internet Explorer ที่แสดงไว้ในบทความนี้ เพื่อประเมินว่าพวกเขาจะได้รับผลกระทบ โดยช่องโหว่เหล่านี้ และ เพื่อยืนยันว่า การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้ระบุถึงช่องโหว่เหล่านี้

Internet Explorer 6 สำหรับ Windows Server 2003


เมื่อต้องการติดตั้ง Internet Explorer 6 สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ยกเลิกการปรับปรุงนี้ คุณจะต้องใช้ Internet Explorer 6 (รุ่น 6.00.3790.0000) ใน Windows Server 2003 (รุ่น 32 บิตหรือรุ่น 64 บิต), หรือคุณจะต้องใช้ Internet Explorer 6 ใน Windows XP 64-บิต Edition, 2003 เวอร์ชั่น

Internet Explorer 6 Service Pack ที่ 1 (SP1)


เมื่อต้องการติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้รุ่น Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) คุณจะต้องใช้ Internet Explorer รุ่นต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • SP1 6 Explorer อินเทอร์เน็ต (รุ่น 6.00.2800.1106) บน WindowsXP 64 บิต เวอร์ชั่น 2002
 • SP1 6 Explorer อินเทอร์เน็ต (รุ่น 6.00.2800.1106) onWindows XP Service Pack 1 (SP1)
 • SP1 6 Explorer อินเทอร์เน็ต (รุ่น 6.00.2800.1106) onWindows XP
 • SP1 6 Explorer อินเทอร์เน็ต (รุ่น 6.00.2800.1106) onMicrosoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
 • SP1 6 Explorer อินเทอร์เน็ต (รุ่น 6.00.2800.1106) onWindows 2000 Service Pack 3 ที่ (SP3)
 • SP1 6 Explorer อินเทอร์เน็ต (รุ่น 6.00.2800.1106) onWindows 2000 Service Pack 2 ที่ (SP2)
 • Internet Explorer 6 SP1 onMicrosoft (รุ่น 6.00.2800.1106) เวิร์กสเตชันของ Windows NT และ Service Pack 4.0 เซิร์ฟเวอร์ 6a(SP6a)
 • SP1 6 Explorer อินเทอร์เน็ต (รุ่น 6.00.2800.1106) บน SP6 รุ่นเซิร์ฟเวอร์การเทอร์มินัล 4.0 ของเซิร์ฟเวอร์ WindowsNT
 • SP1 6 Explorer อินเทอร์เน็ต (รุ่น 6.00.2800.1106) onMicrosoft Windows Millennium Edition

Internet Explorer 6

เมื่อต้องการติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้รุ่น Internet Explorer 6 คุณจะต้องใช้ Internet Explorer 6 (รุ่น 6.00.2600.0000) ใน Windows XP

Internet Explorer 5.5

เมื่อต้องการติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้รุ่น Internet Explorer 5.5 คุณจะต้องใช้ Windows Millennium Edition

Internet Explorer 5.01

เมื่อต้องการติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงนี้รุ่นจยัง คุณต้องเรียกใช้ SP4 5.01 Explorer อินเทอร์เน็ต (รุ่น 5.00.3700.1000) ใน Windows 2000 SP4 หรือคุณต้องเรียกใช้ SP3 5.01 Explorer อินเทอร์เน็ต (รุ่น 5.00.3502.1000) บน Windows 2000 SP3

หมายเหตุ

 • รุ่นของ Windows และรุ่นของ Internet Explorer thatare ที่แสดงไว้ในบทความนี้ไม่อยู่ในช่วงขยายของวงจรการ productlife หรือไม่ได้รับการสนับสนุน ถึงแม้ว่าคุณสามารถติดตั้งบางแพคเกจ theupdate ที่อธิบายไว้ในบทความเหล่านี้รุ่น Windowsand ในรุ่นเหล่านี้ของ Internet Explorer, Microsoft ได้ไม่ทดสอบ theseversions เพื่อประเมินว่าพวกเขาได้รับผลจากช่องโหว่เหล่านี้หรือ toconfirm ว่า การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้ระบุถึง thesevulnerabilities เราขอแนะนำให้ คุณอัพเกรดเป็น ofWindows รุ่นที่สนับสนุนและ Internet Explorer รุ่นที่สนับสนุน และจากนั้น ใช้การปรับปรุง theappropriate ถ้าคุณกำลังเรียกใช้รุ่นของ Windows หรือ ofInternet เป็นรุ่น Explorer ที่อยู่ในช่วงขยายของอายุผลิตภัณฑ์ andif คุณมีสัญญาการสนับสนุนเพิ่มเติม ติดต่อ AccountManager ของคุณทางเทคนิค (TAM) หรือที่ปรึกษาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (ADC) ของคุณเกี่ยวกับการปรับปรุงสำหรับการกำหนดค่าของคุณ
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบรุ่นของ Internet Explorer ที่คุณกำลังรัน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  969393 ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของ Internet Explorer
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนคอมโพเนนต์ forWindows ของรอบการขาย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/windows/lifecycle/default.mspx
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโหลด SP1 6 Explorer อินเทอร์เน็ต ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  328548 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Internet Explorer 6
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Internet Explorer 5.5 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  276369 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Internet Explorer 5.5
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SP3 5.01 Explorer อินเทอร์เน็ต ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  267954 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของจยัง

ความต้องการการรีสตาร์ท

Internet Explorer 6

สำหรับ Internet Explorer 6 รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

Internet Explorer 5.01 และ Internet Explorer 5.5

สำหรับหมายเลขรุ่นของจยังและโปรแกรมปรับปรุงนี้รุ่น Internet Explorer 5.5 คุณต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และล็อกออนเป็นผู้ดูแลระบบเพื่อทำการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT 4.0 และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000

สลับการตั้งค่า

Windows Server 2003 และ Windows XP 64-บิต Edition, 2003 เวอร์ชั่น

867801 การปรับปรุงความปลอดภัยรุ่น Windows Server 2003 และใน Windows Server 2003 รุ่นที่ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้ (รวมถึง Windows XP 64-บิต Edition, 2003 รุ่น) สนับสนุนสวิตช์การติดตั้งต่อไปนี้:
 • / ?: แสดงรายการสวิตช์การติดตั้ง
 • /u: โหมดอัตโนมัติแบบใช้งาน
 • /n: ไม่ต้องแบ็คอัปแฟ้มเพื่อการลบ
 • /o: เขียนทับแฟ้ม OEM โดยไม่ต้องแจ้ง
 • /z: ไม่ต้องรีสตาร์ทเมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 • /q: ใช้โหมด Quiet (ไม่มีผู้ใช้)
 • /l: แสดงรายการโปรแกรมแก้ไขด่วนติดตั้งไว้
 • /x: ขยายแฟ้มโดยไม่เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง

คุณสามารถรวมสวิตช์เหล่านี้ในคำสั่งเดียว ตัวอย่างเช่น การติดตั้ง Windows Server 2003 แบบ 32-บิต update rollup โดยไม่มีการขัดจังหวะโดยผู้ใช้ใด ๆ ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
WindowsServer2003-KB867801-x 86-enu.exe /u /q
เมื่อต้องการติดตั้ง Windows Server 2003 (32 บิต) รุ่นความปลอดภัยปรับปรุง 867801 โดยไม่บังคับให้เครื่องรีสตาร์ท ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
/Z WindowsServer2003-KB867801-x 86-enu.exe

Windows รุ่นอื่น

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงอื่น ๆ สำหรับการยกเลิกการปรับปรุง 871260 สนับสนุนสวิตช์ต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 • /q: ใช้โหมด Quiet หรือไม่แสดงข้อความเมื่อแฟ้ม beingextracted
 • /q:u: โหมดใช้ User-quiet โหมด User-quiet แสดงบาง boxesto โต้ตอบผู้ใช้
 • /q: แบบ: โหมด Quiet-ใช้ผู้ดูแลระบบ โหมด Quiet ผู้ดูแลระบบไม่ notpresent กล่องโต้ตอบใด ๆ ให้กับผู้ใช้
 • /t: เส้นทาง: ระบุตำแหน่ง ของโฟลเดอร์ชั่วคราวที่จะใช้ bySetup หรือโฟลเดอร์เป้าหมายสำหรับการแตกแฟ้มต่าง ๆ (เมื่อคุณใช้สวิตช์/c )
 • /c: ขยายแฟ้ม โดยไม่มีการติดตั้ง ถ้าคุณทำไม่ specifythe /t: เส้นทาง สลับ จะพรอมต์ถามโฟลเดอร์เป้าหมาย
 • /c: เส้นทาง: ระบุพาธและชื่อของไฟล์.inf หรือ.exefile
 • /r: n : ไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังการติดตั้ง
 • /r:i: พร้อมท์ผู้ใช้ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หากการรีสตาร์ isrequired ยกเว้นเมื่อใช้สวิตช์นี้กับการ/q: การสลับกัน
 • /r: แบบ: เสมอให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังการติดตั้ง
 • /r: s รี: รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังการติดตั้ง โดยไม่มีพร้อมท์ theuser
 • /n: v: ตรวจสอบรุ่นไม่ ใช้สวิตช์นี้ ด้วยความระมัดระวัง toinstall การปรับปรุงใน Internet Explorer รุ่นใดก็

คุณสามารถรวมสวิตช์เหล่านี้ในคำสั่งเดียว ตัวอย่างเช่น เพื่อติดตั้งการปรับปรุง (32 บิต) ค่าสะสม SP1 6 Explorer อินเทอร์เน็ต โดยไม่มีการขัดจังหวะโดยผู้ใช้ใด ๆ และไม่บังคับให้เครื่องรีสตาร์ท ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
IE6.0sp1-KB871260-x 86-ENU.exe /q: แบบ /r: n

รายการการแก้ไขที่รวมอยู่ในการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
837247การเชื่อมโยงที่มีปลายทางที่ระบุเสมอเปิดในหน้าต่างใหม่ถ้า Internet Explorer เป็นโปรแกรมเริ่มต้นในเซสชันบริการเทอร์มินัลหรือ shell สำหรับระบบปฏิบัติการ
831845การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นใน Mshtml.dll เมื่อคุณปิดหน้าต่าง Internet Explorer 6 ตัว โดยใช้สคริปต์
835183การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นใน Msxml3.dll เมื่อคุณพยายามที่จะจบการทำงานของโปรแกรม Internet Explorer 6
817786การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นเมื่อคุณฟื้นฟูเว็บเพจใน Internet Explorer
818614ไม่ได้เลือกรายการในกล่องรายการแบบหล่นลงบนเว็บเพจใน Internet Explorer 6.0 เมื่อคุณกดแป้นบนแป้นพิมพ์
837209เว็บเพจ HTTPS ดาวน์โหลดอย่างสมบูรณ์ใน Internet Explorer 5.5
840312แฟ้ม HTC ที่เก็บสร้างคำขอรับเพิ่มเติมใน Internet Explorer 6
826722ไม่สามารถลบทางลัดที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย: "กำลังถูกใช้ โดยผู้อื่นหรือโปรแกรม"
840386ไม่สามารถเปิดสมุดงาน Excel 2003 โดยใช้ Internet Explorer 6.0
840387แฟ้ม.exe บีบอัดที่ใช้จาก IIS จะถูกตัดทอนเมื่อคุณกำลังเรียกใช้ Internet Explorer 6
839571การเชื่อมต่อไม่ใช้ LAN การกำหนดค่าอัตโนมัติและการตั้งค่าพร็อกซีใน Windows Server 2003
840388ไม่มีขยายข้อมูลเมื่อคุณใช้ลักษณะการทำงานกับข้อมูลที่ถูกบีบอัดใน Internet Explorer 6
813503การเพิ่ม และการเอา IFRAME มีตัวกรองแบบไดนามิก Internet Explorer ทำให้การเกิดความผิดพลาด
816868ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: "Internet Explorer ไม่สามารถดาวน์โหลดแฟ้ม"
831306การแก้ไข: FileDownload เหตุการณ์ไม่เสมออัคคีภัย
328353เลือกโฟลเดอร์ยุบหลังจากที่คุณเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในมุมมองแผนภูมิของ Windows Explorer
817981ไอคอนในมุมมองแบบทรีของโฟลเดอร์มีขนาดเล็กเกินไป ให้คลิก หรือเมื่อต้อง การดูอย่างชัดเจน
834273Internet Explorer 6 อาจปิดโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณดูเว็บเพจที่ใช้สไตล์ชีตใน
841368Internet Explorer 6 Service Pack 1 หยุดโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณดูเว็บโปรแกรมใน Windows XP
840391Internet Explorer 6 หยุดการตอบสนองเมื่อเริ่ม จากมิติ JScript หรือ จากการเชื่อมโยงหลายมิติของ JavaScript ในเอกสาร Office
835311Internet Explorer 6 หยุดการตอบสนองเมื่อคุณเริ่มจากการเชื่อมโยงหลายมิติของ JavaScript ในเอกสาร Office
829643Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 ไม่สามารถใช้คุณลักษณะการตั้งค่าตรวจหาอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เพื่อค้นหาเซิร์ฟเวอร์ WPAD
837251Internet Explorer ไม่ถูกขยายข้อมูลที่ใช้วิธีการบีบอัดข้อมูล GZIP
830511Internet Explorer ออกจากโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณกด F1 ในกล่องโต้ตอบเว็บเพจ
827666Internet Explorer จบเมื่อคุณพยายามพิมพ์ หรือแสดงตัวอย่างเอกสาร
327010การเชื่อมโยงที่ส่งทางอีเมลไม่สมบูรณ์ในบรรทัด'เรื่อง' และไม่ปรากฏในเนื้อความของข้อความ
840139เวลานานการอัปโหลดไปยังเว็บเพจโดยใช้โปรแกรม Internet Explorer 6
840378จะไม่มีการยกเลิกการโหลดโปรไฟล์ข้ามเขตในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่กำลังเรียกใช้บริการเทอร์มินัล
824463ปรับสัดส่วนของรูปภาพจะมีขนาดไม่ถูกต้อง และเว้นช่องว่างระหว่างรูปภาพ
320273ไม่ได้ระบุค่าโฟลเดอร์ย่อยของเว็บโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ใน Windows XP
830849คุณลักษณะการตั้งค่าการตรวจหาโดยอัตโนมัติเปิดอยู่แม้ว่าจะ มีการเข้าถึงแบบจำกัดในโปรแกรม Internet Explorer 6
843268คอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนอง และการใช้งาน CPU สำหรับ Internet Explorer อาจยังคงสูงเป็นเวลานานเมื่อคุณดูเว็บเพจ
838893เซิร์ฟเวอร์ส่งคืนข้อผิดพลาดการตอบสนองที่ไม่รู้จัก หรือไม่ถูกต้องใน Internet Explorer 6 Service Pack 1
834806แป้นพิมพ์ลัด SHIFT + F10 ไม่ได้ปิดเมนูทางลัดใน Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000
830313แถบชื่อเรื่องแสดงอยู่เว็บไซต์แทนที่เป็นชื่อเรื่องของเว็บไซต์ใน Windows Server 2003
828432ซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นอาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้หลังจากคุณใช้ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Internet Explorer 6.0 MS03-032
834158เว็บเพจที่พิมพ์เมื่อคุณเปลี่ยนจากการวางในแนวนอนเป็นแนวตั้ง
821591"เว็บเพจที่พร้อมใช้งานขณะออฟไลน์" ข้อความเมื่อคุณคลิกไฮเปอร์ลิงค์เป็นครั้งที่สองใน Internet Explorer 6 Service Pack 1
830780Windows Explorer หยุดการตอบสนอง และปิดเมนูทางลัดเมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์ลัด SHIFT + F10
824067คุณได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้เมื่อคุณดูข้อความ HTML ใน Outlook
840530คุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บเพจที่มีการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ที่คุณเข้าถึงผ่านทางลัดบนเดสก์ท็อปใน 1 ของ Service Pack Explorer อินเทอร์เน็ต
831167คุณไม่สามารถล็อกออนเข้าสู่เว็บไซต์ หรือทำรายการความเคลื่อนไหวของอินเทอร์เน็ต หรือคุณได้รับเป็นเว็บเพจ HTTP 500 (Internal Server Error)
826499คุณไม่สามารถดูตัวเลือกในรายการเมื่อคุณใช้คุณลักษณะการย่อ/ขยายใน Internet Explorer
843613คุณได้รับแจ้งการละเมิดการเข้าถึงใน SP1 6 Explorer อินเทอร์เน็ตเมื่อคุณใช้โปรแกรมบนเว็บแบบกำหนดเองผ่าน SSL
842527คุณเห็นบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างที่ว่างเปล่าหลังจากที่คุณเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ มีโฮมเพจที่ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังแฟ้ม.xml

แฟ้มข้อมูล

ยกเลิกการปรับปรุงนี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดไว้ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บโซนเวลาในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

SP1 Explorer 6.0 อินเทอร์เน็ต สำหรับ Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  21-Jul-2004 18:23 6.0.2800.1577  1,017,856 Browseui.dll   
  21-Jul-2004 14:49 6.0.2800.1459  2,802,688 Mshtml.dll    
  21-Jul-2004 18:23 6.0.2800.1577  1,336,832 Shdocvw.dll   
  21-Jul-2004 19:52 6.0.2800.1577   399,872 Shlwapi.dll   
  21-Jul-2004 14:50 6.0.2800.1459   485,888 Urlmon.dll    
  21-Jul-2004 14:50 6.0.2800.1459   590,336 Wininet.dll  

SP1 Explorer 6.0 อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows XP 64 บิต เวอร์ชั่น 2002

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  21-Jul-2004 19:25 6.0.2800.1577  2,869,760 Browseui.dll   IA64
  21-Jul-2004 13:35 6.0.2800.1459  9,104,384 Mshtml.dll    IA64
  21-Jul-2004 19:25 6.0.2800.1577  3,667,456 Shdocvw.dll   IA64
  21-Jul-2004 19:24 6.0.2800.1577  1,112,064 Shlwapi.dll   IA64
  21-Jul-2004 13:34 6.0.2800.1459  1,421,312 Urlmon.dll    IA64
  21-Jul-2004 13:34 6.0.2800.1459  1,800,704 Wininet.dll   IA64
 

Windows Server 2003

  Date     Time  Version      Size  File name    Folder
  -----------------------------------------------------------------------
  09-Jul-2004 00:12 6.0.3790.186  1,057,792 Browseui.dll   RTMQFE
  08-Jul-2004 21:12 6.0.3790.191  2,921,472 Mshtml.dll    RTMQFE
  09-Jul-2004 00:12 6.0.3790.186  1,394,688 Shdocvw.dll   RTMQFE
  09-Jul-2004 00:12 6.0.3790.186   287,232 Shlwapi.dll   RTMQFE
  09-Jul-2004 00:12 6.0.3790.186   509,952 Urlmon.dll    RTMQFE
  09-Jul-2004 00:12 6.0.3790.186   624,640 Wininet.dll   RTMQFE
  09-Jul-2004 00:25 6.0.3790.186  1,057,792 Browseui.dll   RTMGDR
  09-Jul-2004 00:25 6.0.3790.191  2,921,472 Mshtml.dll    RTMGDR
  09-Jul-2004 00:25 6.0.3790.186  1,394,688 Shdocvw.dll   RTMGDR
  09-Jul-2004 00:25 6.0.3790.186   287,232 Shlwapi.dll   RTMGDR
  09-Jul-2004 00:25 6.0.3790.186   509,952 Urlmon.dll    RTMGDR
  09-Jul-2004 00:25 6.0.3790.186   624,640 Wininet.dll   RTMGDR
 

Windows Server 2003 (64 บิต)

  Date     Time  Version      Size  File name    Folder
  -----------------------------------------------------------------------
  08-Jul-2004 21:06 6.0.3790.186  2,536,960 Browseui.dll   RTMQFE
  08-Jul-2004 21:06 6.0.3790.191  8,221,696 Mshtml.dll    RTMQFE
  08-Jul-2004 21:06 6.0.3790.186  3,361,792 Shdocvw.dll   RTMQFE
  08-Jul-2004 21:06 6.0.3790.186   738,816 Shlwapi.dll   RTMQFE
  08-Jul-2004 21:06 6.0.3790.186  1,272,320 Urlmon.dll    RTMQFE
  08-Jul-2004 21:06 6.0.3790.186  1,503,744 Wininet.dll   RTMQFE
  08-Jul-2004 21:12 6.0.3790.186  1,057,792 Wbrowseui.dll  RTMQFE
  08-Jul-2004 21:12 6.0.3790.191  2,921,472 Wmshtml.dll   RTMQFE
  08-Jul-2004 21:12 6.0.3790.186  1,394,688 Wshdocvw.dll   RTMQFE
  08-Jul-2004 21:12 6.0.3790.186   287,232 Wshlwapi.dll   RTMQFE
  08-Jul-2004 21:12 6.0.3790.186   509,952 Wurlmon.dll   RTMQFE
  08-Jul-2004 21:12 6.0.3790.186   624,640 Wwininet.dll   RTMQFE
  08-Jul-2004 21:26 6.0.3790.186  2,536,960 Browseui.dll   RTMGDR
  08-Jul-2004 21:26 6.0.3790.191  8,221,184 Mshtml.dll    RTMGDR
  08-Jul-2004 21:26 6.0.3790.186  3,361,792 Shdocvw.dll   RTMGDR
  08-Jul-2004 21:26 6.0.3790.186   738,816 Shlwapi.dll   RTMGDR
  08-Jul-2004 21:26 6.0.3790.186  1,272,320 Urlmon.dll    RTMGDR
  08-Jul-2004 21:26 6.0.3790.186  1,503,232 Wininet.dll   RTMGDR
  08-Jul-2004 21:25 6.0.3790.186  1,057,792 Wbrowseui.dll  RTMGDR
  08-Jul-2004 21:25 6.0.3790.191  2,921,472 Wmshtml.dll   RTMGDR
  08-Jul-2004 21:25 6.0.3790.186  1,394,688 Wshdocvw.dll   RTMGDR
  08-Jul-2004 21:25 6.0.3790.186   287,232 Wshlwapi.dll   RTMGDR
  08-Jul-2004 21:25 6.0.3790.186   509,952 Wurlmon.dll   RTMGDR
  08-Jul-2004 21:25 6.0.3790.186   624,640 Wwininet.dll   RTMGDR

Internet Explorer 6.0 สำหรับ Windows XP

   Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  03-Jul-2004 19:04 6.0.2750.164  1,014,784 Browseui.dll    
  21-Jul-2004 13:48 6.0.2743.2100  2,768,896 Mshtml.dll    
  15-Aug-2003 17:31 6.0.2722.900    34,304 Pngfilt.dll   
  05-Mar-2002 00:09 6.0.2715.400   548,864 Shdoclc.dll   
  03-Jul-2004 19:03 6.0.2750.164  1,333,248 Shdocvw.dll   
  03-Jul-2004 19:02 6.0.2750.164   390,656 Shlwapi.dll   
  15-Aug-2003 17:31 6.0.2715.400   109,568 Url.dll     
  21-Jul-2004 13:49 6.0.2743.2100   481,792 Urlmon.dll    
  21-Jul-2004 13:49 6.0.2743.2100   585,216 Wininet.dll  

ติดตั้ง SP2 Explorer 5.5 อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows Millennium Edition

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  21-Jul-2004 11:36 5.50.4943.2100  796,944 Browseui.dll   
  21-Jul-2004 11:39 5.50.4943.2100 2,663,696 Mshtml.dll    
  17-Oct-2002 00:01 5.50.4922.900   48,912 Pngfilt.dll   
  21-Jul-2004 11:36 5.50.4943.2100 1,141,008 Shdocvw.dll   
  21-Jul-2004 11:36 5.50.4943.2100  291,088 Shlwapi.dll   
  05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll     
  21-Jul-2004 11:40 5.50.4943.2100  409,360 Urlmon.dll    
  21-Jul-2004 11:39 5.50.4943.2100  463,632 Wininet.dll    

SP2 Explorer 5.01 อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 2000 SP2

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  21-Jul-2004 17:55 5.0.3532.2100   792,848 Browseui.dll     
  21-Jul-2004 18:02 5.0.3532.2100  2,287,888 Mshtml.dll    
  19-Aug-2003 15:00 5.0.3521.1800   48,912 Pngfilt.dll   
  21-Jul-2004 17:54 5.0.3532.2100  1,100,048 Shdocvw.dll   
  21-Jul-2004 17:52 5.0.3532.2100   279,312 Shlwapi.dll   
  05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll     
  21-Jul-2004 18:04 5.0.3532.2100   409,360 Urlmon.dll    
  21-Jul-2004 18:04 5.0.3532.2100   450,832 Wininet.dll 

SP3 Explorer 5.01 อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 2000 SP3

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  21-Jul-2004 17:55 5.0.3532.2100   792,848 Browseui.dll     
  21-Jul-2004 18:02 5.0.3532.2100  2,287,888 Mshtml.dll    
  19-Aug-2003 15:00 5.0.3521.1800   48,912 Pngfilt.dll   
  21-Jul-2004 17:54 5.0.3532.2100  1,100,048 Shdocvw.dll   
  21-Jul-2004 17:52 5.0.3532.2100   279,312 Shlwapi.dll   
  05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll     
  21-Jul-2004 18:04 5.0.3532.2100   409,360 Urlmon.dll    
  21-Jul-2004 18:04 5.0.3532.2100   450,832 Wininet.dll  

SP4 Explorer 5.01 อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows 2000 SP4


  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  21-Jul-2004 18:21 5.0.3819.2100   792,848 Browseui.dll    
  21-Jul-2004 18:24 5.0.3819.2100  2,287,888 Mshtml.dll    
  12-Jun-2003 23:15 5.0.3806.1200   48,912 Pngfilt.dll   
  21-Jul-2004 18:20 5.0.3819.2100  1,100,048 Shdocvw.dll   
  21-Jul-2004 18:20 5.0.3819.2100   279,312 Shlwapi.dll   
  05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll     
  21-Jul-2004 18:25 5.0.3819.2100   409,360 Urlmon.dll    
  21-Jul-2004 18:25 5.0.3819.2100   450,832 Wininet.dll   
หมายเหตุ:
 • เมื่อคุณติดตั้งการรักษาความปลอดภัย 867801 (MS04-025) การปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Server 2003 aWindows หรือบนเป็น Windows XP 64 บิต Version2003 คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบการติดตั้งเมื่อต้องการดูถ้ามีอย่างน้อยหนึ่งหากกำลังถูกปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้เคยตแล้ว โดยโปรแกรมแก้ไขด่วน aMicrosoft ถ้าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อปรับปรุงแฟ้ม ofthese หนึ่งสอง โปรแกรมติดตั้งคัดลอกแฟ้มต่าง ๆ แล้วลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ มิฉะนั้น โปรแกรมติดตั้งคัดลอกแฟ้ม RTMGDR ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  824994 แพคเกจการปรับปรุงคำอธิบายของเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ Windows Server 2003
 • เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม และการตั้งค่า หรือ removalrequirements เหล่านี้ปรับปรุงแพคเกจอาจประกอบด้วย additionalfiles ได้

ข้อมูลการลบ

Windows Server 2003 และ Windows XP 64-บิต Edition, 2003 เวอร์ชั่น

เมื่อต้องการเอาโปรแกรมปรับปรุงนี้ เอาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 867801 (MS04-025) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
867801 MS04-025: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer
ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ยูทิลิตี Spunist.exe เพื่อลบปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ โปรแกรมอรรถประโยชน์ Spuninst.exe อยู่ในตัว % Windir %โฟลเดอร์ \$NTUninstallKB867801$\Spuninst ยูทิลิตีนี้สนับสนุนสวิตช์การติดตั้งต่อไปนี้:
 • / ?: แสดงรายการสวิตช์การติดตั้ง
 • /u: โหมดอัตโนมัติแบบใช้งาน
 • /f: บังคับให้โปรแกรมอื่น ๆ จบการทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์ปิดอยู่
 • /z: ไม่ต้องรีสตาร์ทเมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 • /q: ใช้โหมด Quiet (ไม่มีผู้ใช้)

Windows รุ่นอื่น

เมื่อต้องการเอาโปรแกรมปรับปรุงนี้ ใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกเครื่องมือ (หรือเครื่องมือเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก) ใน'แผงควบคุม' คลิกInternet Explorer Q871260และจากนั้นคลิกเปลี่ยนแปลง/เอาออก(หรือคลิกเพิ่ม/เอาออก)

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ยูทิลิตี Ieuninst.exe เมื่อต้องการเอาโปรแกรมปรับปรุงนี้ ยกเลิกการปรับปรุงนี้ติดตั้งอรรถประโยชน์การ Ieuninst.exe ในการ % Windir % โฟลเดอร์ ยูทิลิตีนี้สนับสนุนการสลับบรรทัดคำสั่งต่อไปนี้:
 • / ?: แสดงรายการของสวิตช์ที่สนับสนุน
 • /z: ไม่ต้องรีสตาร์ทเมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 • /q : ใช้โหมด Quiet (ไม่มีผู้ใช้)
ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเอาโปรแกรมปรับปรุงนี้ quietly ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q871260.inf
หมายเหตุ คำสั่งนี้ถือว่า มีการติดตั้ง Windows ในโฟลเดอร์ C:\Windows

ปัญหาที่ทราบ

Windows Server 2003 และ Windows XP 64-บิต Edition, 2003 เวอร์ชั่น

เมื่อต้องการลบมากกว่าหนึ่งสะสม update สำหรับ Internet Explorer บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP 64-บิต Edition, 2003 เวอร์ชั่น หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ได้อย่างถูกต้องคุณต้องเอาออกโปรแกรมปรับปรุงในลำดับเดียวกับที่คุณติดตั้งดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณติดตั้ง 818529 และคุณติดตั้ง 828750 คุณต้องเอา 828750 ก่อนที่จะลบ 818529

สำหรับปัญหาที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เกี่ยวกับเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
325192 ปัญหาหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง Internet Explorer หรือ Windows

Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition และ Windows 98 Second Edition

 • หลังจากคุณลบ update rollup 871260 จาก computerthat กำลังเรียกใช้ Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows MillenniumEdition หรือ Windows 98 Second Edition คุณไม่สามารถลบ cumulativeupdates ก่อนหน้านี้สำหรับ Internet Explorer เช่น 818529 สำคัญในการปรับปรุง Thisbehavior เป็นตามการออกแบบ การเอาออกที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ updatethat สะสมครั้งล่าสุดที่คุณได้ติดตั้งเท่านั้น
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  325192 ปัญหาหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง Internet Explorer หรือ Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 871260 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Keywords: 
kbdownload kbinfo kbmt KB871260 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:871260

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com