สวิตช์ command-Line สำหรับ MSCDEX.EXE

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 87165 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายการสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับส่วนขยายของ Microsoft ซีดีรอมของ Mscdex.exe เวอร์ชัน 2.21, 2.22 และ 2.95

Mscdex.exe ไม่พร้อมใช้งานจากผู้ซีดีรอมขาย การปรับ รุ่น MS-DOS 6, 6.2 การปรับรุ่น และปรับรุ่น 6.21 และ กับ Windows 95/98

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mscdex.exe เป็นซีดีรอม "เปลี่ยนด้วยเส้นทาง" มัน hooks เข้าในระบบปฏิบัติการ MS-DOS หรือ Windows เหมือนตัวเปลี่ยนเส้นทางเครือข่ายที่มีการเข้าถึงแฟ้มที่ไม่ได้อยู่บนฮาร์ดดิสก์ภายในหรือฟลอปปีดิสก์ ไกล ตามที่ MS-DOS หรือ Windows จะเกี่ยวข้อง ไดรฟ์ซีดีรอมลักษณะเพียงพอใจกับเครือข่ายไดรฟ์ MSCDEX splices เองหน้าของการเปลี่ยนเส้นทางเครือข่าย และจะร้องขอที่เป็นของไดรฟ์ซีดีรอม และส่วนเหลือส่งผ่านไป redirectors (เช่นเครือข่าย redirectors)

สวิตช์บรรทัดคำสั่ง

ต่อไปนี้คือ บรรทัดคำสั่งสำหรับ MSCDEX.EXE:
/E /M:n /D:x MSCDEX.EXE: /V /L:x /S /K
ตารางต่อไปนี้กำหนดสวิตช์บรรทัดคำสั่งของ MSCDEX.EXE:
Switch         Definition

/D:<device name>    - Allows you to specify a name for the device
             driver. This name must be identical to the
             device name used in the CONFIG.SYS file.

/M:<n>         - Specifies the number of sector buffers used
             to cache the path table of a CD-ROM disk.
             Typically, each drive should have a minimum
             of four to five buffers. The larger this
             number is, the less your computer will have
             to read directly from the CD-ROM drive.

/E           - Tells MSCDEX.EXE to use expanded memory if
             your system is using expanded memory.

/V           - Displays information on memory usage
             when you boot your PC.

/L:<drive letter>    - Allows you to specify the letter you want
             to assign to the first CD-ROM drive.

/S           - Allows the CD-ROM to be shared on MS-NET
             based systems.

/K           - Tells MSCDEX.EXE to use any KANJI (Japanese)
             file structures, if present, rather than the
             default of alphanumeric file structures.
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 87165 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbinfo tp_cs kbmt KB87165 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:87165

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com