การตัดสินค้าจากคลังที่จะแก้ไขในการเข้าถึง 2003 โดย Office 2003 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 872834 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Office Access 2003 บทความนี้อธิบายในรายการต่อไปนี้เกี่ยวกับ service pack:

บทนำ

Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) ให้การปรับปรุงล่าสุดไปยัง Microsoft Office 2003 office 2003 SP1 ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ และความเสถียรและประสิทธิภาพการปรับปรุง office 2003 SP1also รวมถึงการเพิ่มจำนวนประสิทธิภาพและคุณลักษณะประสิทธิภาพกับ Microsoft Office Access 2003

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office 2003 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
842532คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มี service pack นี้ให้แก้ไข

office 2003 SP1 ให้แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:

837003แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2003 ในการเข้าถึง: 17 มีนาคม 2004


office 2003 SP1 แก้ปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

คุณไม่สามารถป้องกันไม่ให้กล่องโต้ตอบการแปลงจะปรากฏเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลเก่าเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Microsoft Access ที่ถูกสร้างขึ้นในการเข้าถึงใน Access 2003 รุ่นก่อนหน้า นี้การแปลง/เปิดฐานข้อมูลกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น


คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แมโครที่ประกอบด้วยนิพจน์ที่ถูกบล็อค


เมื่อคุณเรียกใช้ใน Microsoft Visual Basic สำหรับแมโครแอปพลิเคชัน (VBA) ที่ประกอบด้วยนิพจน์ที่ถูกบล็อค และคุณได้เลือกตัวเลือกการบล็อกนิพจน์ที่ไม่ปลอดภัย คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานการใช้ตัวควบคุม activex นี้


คุณไม่สามารถพิมพ์อักขระภาษาญี่ปุ่นบางตัวในป้อนวิธีการแก้ไข (IME) 2000 เมื่อฟิลด์คุณสมบัติโหมดของประโยค IME ไม่ได้ตั้งค่าการบางอย่าง (ปล่อยให้ว่างไว้)


ถ้าคุณใช้ IME 2000 ใน Access 2003 รุ่นภาษาญี่ปุ่น และคุณพิมพ์อักขระภาษาญี่ปุ่นใน Access 2003 อักขระบางตัวอาจไม่สามารถพิมพ์ถ้าการคุณสมบัติโหมดของประโยค imeฟิลด์ไม่ได้ตั้งค่าการบางอย่าง (ปล่อยให้ว่างไว้)


การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะไม่ใช้กับตัวควบคุมที่คำนวณได้ในแบบฟอร์มที่ซับซ้อน


ถ้าคุณมีรูปแบบซับซ้อนที่มีหลายระดับของการควบคุมการคำนวณที่ซ้อนกันใน Access 2003 บางรูปแบบตามเงื่อนไขไม่ใช้กับตัวควบคุมที่คำนวณได้ถ้ามีการควบคุมที่ประกอบด้วยนิพจน์


คุณได้รับการ "รหัสไม่ถูกต้องผ่าน" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อรหัสผ่านของคุณที่ลงท้าย ด้วยเครื่องหมายทับขวาเป็น


ถ้าคุณพยายามที่จะเปิดฐานข้อมูลที่มีรหัสผ่านที่ได้รับการป้องกันใน Access 2003 ฐานข้อมูลไม่เปิดแม้ว่าคุณพิมพ์รหัสผ่านที่ถูกต้อง และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่มีรหัสผ่านที่ถูกต้อง
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อรหัสผ่านที่ลงท้าย ด้วยเครื่องหมายทับขวา (\)


ปรับก่อนนำออกใช้ปรุงที่รวมอยู่ใน service pack นี้

Office 2003 Service Pack 1 รุ่นภาษาเดนมาร์กรวมถึงการต่อไปนี้ก่อนนำออกใช้เด:

834013ปรับปรุงคำอธิบายของ Access 2003 เดนมาร์ก: 25 พฤษภาคม 2004

รายละเอียดของลายเซ็นข้อผิดพลาด

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้เมื่อคุณใช้การเข้าถึง 2003:
Microsoft Office Access พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด We are sorry for the inconvenience.

หากต้องการดูว่ารายงานข้อผิดพลาดนี้มีข้อมูลใด ให้ คลิกที่นี่
เมื่อคุณดูข้อมูลในรายงานข้อผิดพลาด รายงานประกอบด้วยลายเซ็นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับลายเซ็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Application name Application version Module name  Module version Offset
  -----------------------------------------------------------------------------
  Msaccess.exe	   11.0.5614.0     Msaccess.exe 11.0.5614.0   000048de
  Msaccess.exe   11.0.5614.0     Msaccess.exe 	11.0.5614.0   00046c2a
  Msaccess.exe	   11.0.5614.0     Unknown    0.0.0.0     00000000
  Msaccess.exe	   11.0.5614.0     Msaccess.exe 11.0.5614.0   000333f6
  Msaccess.exe   11.0.5614.0     Msaccess.exe 11.0.5614.0   0004eab5
  Msaccess.exe   11.0.5614.0     Msaccess.exe 11.0.5614.0   001b3b5c
  Msaccess.exe   11.0.5614.0     Msaccess.exe 11.0.5614.0   00047534
  Msaccess.exe   11.0.5614.0     Msaccess.exe 11.0.5614.0   00029744
  Msaccess.exe   11.0.5614.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  00013887
  Msaccess.exe   11.0.5604.0     Msaccess.exe 11.0.5614.0   0002ccec
  Msaccess.exe   11.0.5614.0     Msaccess.exe 11.0.5614.0   000048de
  Msaccess.exe   11.0.5614.0     Msaccess.exe 11.0.5614.0   0000ba4d
  Msaccess.exe   11.0.5604.0     Msaccess.exe 11.0.5604.0   00137741
นอกจากนี้ อื่น ๆ รุ่นของโปรแกรม รุ่นของโมดูล และ offsets จะเป็นไป

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 872834 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2003
Keywords: 
kbtshoot kbupdate kbfix kbmt KB872834 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:872834

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com