Problem i Outlook 2003 som korrigeras i Office 2003 Service Pack 1

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 872839 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Microsoft har släppt en Service Pack-version för Microsoft Office 2003 med korrigeringsfiler för Microsoft Outlook 2003. I den här artikeln beskrivs denna Service Pack-version under följande rubriker:

INLEDNING

Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) innehåller de senaste uppdateringarna för Microsoft Office 2003, som ger förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda. I Office 2003 SP1 ingår också många förbättringar av prestanda och funktioner i Microsoft Office Outlook 2003.

Om du vill veta mer om Office 2003 Service Pack 1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
842532 Beskrivning av Office 2003 Service Pack 1

Mer Information

Problem som korrigeras i detta Service Pack

Genom Office 2003 SP1 korrigeras problemen som beskrivs i följande snabbkorrigeringspaket:

830003 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003: 17 december 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
833984 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003: 7 januari 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
833986 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003: 17 januari 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
833856 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003: 20 januari 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
834714 Beskrivning av den tyska versionen av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003: 29 januari 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
835210 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003: 2 mars 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
837019 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003: 17 mars 2004
838020 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003: 7 april 2004
834716 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003: 20 maj 2004


Genom Office 2003 SP1 åtgärdas följande problem, som inte tidigare dokumenterats i Microsoft Knowledge Base:

Kuvertdelen av ett e-postmeddelande saknas när flera e-postmeddelanden skickas från ett Office 2003-program


Om du försöker skapa flera e-postmeddelanden i ett Office 2003-program, kan e-postrubriken (som kallas kuvertet), som innehåller ett e-postverktygsfält, försvinna från e-postmeddelandena.


Den gemensamma mappens startsida visas inte vid arbete offline


Den gemensamma mappens startsida visas inte som förväntat i Outlook 2003 vid arbete offline, trots att följande förutsättningar föreligger:
 • Den gemensamma mappen har lagts till i listan Favoriter.
 • Både startsidan och den gemensamma mappen har valts för synkronisering.
I vissa fall kan också följande meddelande visas:
Det går inte att visa mappen.
Fältet Arbete 2 i en kontakt i den globala adressboken kopieras inte till en personlig adressbok


Vid försök att kopiera en kontakt från den globala adressboken till en lokal adressbok kopieras inte fältet Arbete 2 i kontakten.


Det går inte att hitta det tyska Eszett-tecknet (ß) med sökfunktionen


Vid försök att hitta ett ord som innehåller det tyska Eszett-tecknet (ß) med hjälp av sökfunktionen i Outlook 2003 ersätts tecknet av tecknen "ss". Vid försök att hitta ett ord som innehåller "ss" ersätts dessutom "ss" av Eszett-tecknet. Det här problemet beror på att både Eszett-tecknet och "ss" behandlas som samma tecken i listan Sök efter.

Om du till exempel söker efter Keßler hittar du Kessler i stället.


GoToDate-metoden med sen bindning medför att Outlook avslutas oväntat


När GoToDate -metoden med sen bindning används i ett Microsoft VBA-makro (Visual Basic for Applications) kan Outlook 2003 avslutas oväntat och följande felmeddelande visas:
Körfel: Metoden "GotoDate" i objektet "View" misslyckades.


Ingenting anger att en bifogad fil ingår i ett utskrivet HTML-e-postmeddelande


Vid utskrift av ett HTML-e-postmeddelande med en bifogad fil finns det inget fält och ingen ikon för bifogade filer. Genom den här snabbkorrigeringen läggs rutan Bifogade filer till i e-postmeddelandet, och de bifogade filernas filnamn visas där.


Smarta etiketter fungerar inte efter installation av Microsoft Windows XP Service Pack 2


Efter installation av Windows XP Service Pack 2 fungerar inte smarta etiketter i ett Outlook 2003-e-postmeddelande.


Felmeddelandet "Objektet kan inte öppnas" visas för ett ombud som öppnar en chefs kalender


Ett ombud som öppnar en chefs kalender möts genast eller 15 minuter senare av följande felmeddelande :
Objektet kan inte öppnas. Det går inte att öppna ledig/upptagen-informationen.


Filnamnstillägg som inte kan öppnas i Windows XP skickas som bifogade filer i Outlook 2003


Efter installation av Windows XP Service Pack 2 kan vissa filnamnstillägg som inte kan öppnas i Windows XP skickas som bifogade filer i Outlook 2003.


En ny icke-e-postmapp kan oväntat skapas i mappen MSN Connector


När ett MSN Connector-konto har skapats i Outlook 2003 kan du oväntat skapa en ny icke-e-postmapp i mappen MSN Connector.


Ett e-postmeddelande innehåller ingen text när en uppdaterad mötesförfrågan skickas


När du skickar en uppdaterad mötesförfrågan som innehåller en meddelandetext, är texten borta när mottagaren får meddelandet. Problemet kan uppstå om det ursprungligen inte fanns någon text i meddelandefältet, och meddelandet ursprungligen skapades med Outlook Web Access.


Outlook 2003 avslutas oväntat när det startas på en dator med den turkiska versionen av Microsoft Windows


Vid försök att starta Outlook 2003 på en dator med den turkiska versionen av Windows kan det hända att Outlook 2003 oväntat avslutas.


Hela adressboken hämtas alltid till Outlook 2003


När offlineadressboken uppdateras i Outlook 2003 hämtas hela adressboken.


Innehåll på engelska visas när du klickar på en länk i ett välkomstmeddelande i en icke-engelsk version av Outlook 2003


När du klickar på en länk i välkomstmeddelandet i en icke-engelsk version av Outlook 2003 visas innehåll på engelska.


Outlook 2003-regler saknas när en ny regel har skapats i Outlook Web Access


Om du skapar en ny Outlook 2003-regel i Outlook Web Access kan många tidigare regler saknas.


HTML-brödtexten i ett HTML-objekt saknas när objektet infogas i ett Outlook 2003-e-postmeddelande


När du infogar ett HTML-objekt i ett Outlook 2003-e-postmeddelande infogas endast HTML-huvudet.


E-postmeddelanden filtreras inte på rätt sätt i skräppostfiltret för Outlook


Om ett e-postmeddelande innehåller en HTML MIME-del filtreras det kanske inte på rätt sätt av skräppostfiltret.


Färdiga uppgifter skrivs också ut när uppgiftslistan skrivs ut med kalendern


När du skriver ut uppgiftslistan med kalendern skrivs de färdiga uppgifterna ut tillsammans med aktiva uppgifter.


Outlook 2003 inaktiveras på grund av timeout när e-postmeddelanden hämtas från flera POP3-e-postkonton (Post Office Protocol version 3)


Om du har flera POP3-e-postkonton på samma server i Outlook-profilen, kan det hända att Outlook 2003 inaktiveras på grund av timeout vid försök att hämta e-postmeddelanden.


Samma e-postmeddelanden hämtas flera gånger från POP3-konton som stöder UIDL eller TOP


Om du hämtar e-postmeddelanden från ett POP3-konto som stöder UIDL eller TOP, kan det hända att vissa e-postmeddelanden inte tas bort efter hämtning. Därför hämtas vissa meddelanden kanske flera gånger.


Microsoft Office-tjänsten för ledig/upptagen-information på Internet inaktiveras i Office 2003 SP1


Microsoft Office-tjänsten för ledig/upptagen-information på Internet har inaktiverats i Office 2003 Service Pack 1.


Ökad avsökning av e-postserver efter installation av uppdatering för filen Outlph.dll


Efter installation av ett snabbkorrigeringspaket för Outlook 2003 med en uppdaterad Outlph.dll-fil kan det hända att avsökningen från Outlook 2003 ökar. Detta orsakar en högre belastning på e-postservern.


Borttagna e-postmeddelanden finns kvar på en Pocket PC- eller Smartphone-enhet


När en Pocket PC- eller Smartphone-enhet ligger i en USB-docka, och användaren synkroniserar enheten med Outlook 2003 med hjälp av ActiveSync, ligger borttagna e-postmeddelanden kvar på enheten när Outlook 2003 används i cachelagrat Exchange-läge.


Outlook startar i PIM-läge (Personal Information Management) efter att konfigurationsguiden har avbrutits


Om du avbryter konfigurationsguiden efter installation av Outlook 2003 startar Outlook 2003 i PIM-läge utan e-postfunktion.


E-post från en avsändare på samma e-postserver klassificeras som skräppost


E-post som kommer från en avsändare på samma e-postserver kan felaktigt klassificeras som skräppost. Detta kan inträffa om alternativet Endast listor över betrodda avsändare och mottagare på fliken Alternativ i dialogrutan Skräppostalternativ används i Outlook 2003.


Frånvaranderegeln aktiveras inte i Outlook 2003 i cachelagrat Exchange-lägeOm du skapar en frånvaranderegel på klientsidan som skapar ett meddelande, flyttar e-postmeddelandet till en personlig mappfil (.pst) eller utför en anpassad åtgärd, utlöses inte denna frånvaranderegel om Outlook 2003 används i cachelagrat Exchange-läge.


E-postmeddelanden som baseras på ett organisationsformulär visas inte på rätt sätt i Outlook 2003 i cachelagrat Exchange-läge.


E-postmeddelanden som skapas från ett organisationsformulär visas kanske inte som förväntat när Outlook 2003 är i cachelagrat Exchange-läge. Dessutom bryts anslutningen till e-postservern.


Det går inte att rapportera RPC-anrop (Remote Procedure Call) i förgrunden och RPC-anrop i bakgrunden var för sig för Microsoft Exchange-klienter.


Vid övervakning av en e-postklient går det inte att rapportera RPC-anrop i förgrunden och RPC-anrop i bakgrunden var för sig för Exchange-klienter.


En tidigare version av ett organisationsschema skickas som en bifogad fil i ett e-postmeddelande


När du skapar ett nytt HTML-e-postmeddelande med ett organisationsschema och sparar meddelandet i mappen Utkast, skickas en GIF-bild av en tidigare version av organisationsschemat som en bifogad fil tillsammans med meddelandet.


Ingenting visar att alternativet Aktivera e-postloggning (felsökning) har aktiverats i Outlook 2003


När du har aktiverat alternativet Aktivera e-postloggning (felsökning) i Outlook 2003 finns det ingenting som visar att alternativet har aktiverats. Om Aktivera e-postloggning (felsökning) aktiveras kan prestanda för Outlook 2003 minska.


CPU-användningen är hundraprocentig vid hämtning av ett helt e-postmeddelande med en långsam anslutning


Om du dubbelklickar på ett e-postmeddelandehuvud för att hämta hela e-postmeddelandet kan CPU-användningen vara hundraprocentig om anslutningen är långsam.

Tidigare utgivna uppdateringar som ingår i detta Service Pack

I Office 2003 SP1 ingår följande tidigare utgivna uppdateringar:

842496 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Business Contact Manager för Outlook 2003: 8 juni 2004

Information om felsignaturer

Ett felmeddelande av följande slag kan visas vid användning av Outlook 2003:
Microsoft Office Outlook har stött på ett problem och måste avslutas.

Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.
Om du visar detaljinformation i felmeddelandet innehåller felrapporten denna eller en liknande felsignatur:
  Programnamn   Programversion  Modulnamn   Modulversion  Förskjutning
  -----------------------------------------------------------------------------
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   004f187c
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00121030
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   001cb65d
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002ea0d0
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0036cbf9
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.0   000177f8
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a669
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0007662a
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Msmapi32.dll 11.0.5601.0   00007687
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Msmapi32.dll 11.0.5601.0   000066b3
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0001af01
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0003111f
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mspst32.dll  11.0.5604.0   00021c72
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mspst32.dll  11.0.5604.0   00021c78
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   000911bb
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00040e50
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00042fa6
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0058be59
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   005f9809
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0069d298
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0002d848
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00695fec
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outex.dll   11.0.5525.0   0002f260
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a669
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  00019ecd
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0001c69d
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00095ca0
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00095ca4
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Okänd    0.0.0.0     Ffb9439f
  Outlook.exe    11.0.5510.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  00033aed
Dessutom kan andra programversioner, modulversioner och förskjutningar förekomma.

Egenskaper

Artikel-id: 872839 - Senaste granskning: den 11 augusti 2005 - Revision: 3.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office Outlook 2003
Nyckelord: 
kbtshoot kbfix kbupdate KB872839

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com