Problemer, der er løst i Word 2003 vha. Office 2003 Service Pack 1

Oversættelser af artikler Oversættelser af artikler
Artikel-id: 872844 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

Sammenfatning

Microsoft har udgivet en service pack til Microsoft Office Word 2003. Afsnittet "Artiklens indhold" nedenfor indeholder en beskrivelse af denne artikels oplysninger om den pågældende service pack.

INTRODUKTION

Microsoft Office 2003 SP1 (Service Pack 1) indeholder de nyeste opdateringer til Microsoft Office 2003. Office 2003 SP1 indeholder væsentlige forbedringer af sikkerheden samt styrkelse af stabilitet og ydeevne.

Yderligere oplysninger om Office 2003 Service Pack 1 finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
842532 Beskrivelse af Microsoft Office 2003 Service Pack 1

Yderligere Information

Liste over problemer, som løses i den pågældende service pack

Office 2003 SP1 løser de problemer, der er beskrevet i følgende hotfixpakker:

833985 Beskrivelse af hotfixpakke til Word 2003: 20. januar 2004. Artiklen er evt. på engelsk.
837818 Hotfixpakke til PowerPoint 2003: 5. marts 2004. Artiklen er evt. på engelsk.
837824 Liste over problemer, der løses vha. hotfixpakken til Word 2003, der blev udgivet den 22. marts 2004. Artiklen er evt. på engelsk.
831941 Beskrivelse af hotfixpakke til Word 2003: 21. maj 2004. Artiklen er evt. på engelsk.


De problemer, der beskrives i følgende artikel i Microsoft Knowledge Base, er løst i Office 2003 SP1:

843597 Meddelelsen "Dokumentet indeholder ingen kommentarer eller registrerede ændringer" vises, når et dokument gennemgås for registrerede ændringer i Word 2003. Artiklen er evt. på engelsk.


Office 2003 SP1 løser nedenstående problemer, der ikke tidligere er beskrevet i Microsoft Knowledge Base.

MODI-driverfiler signeres ikke i Office 2003

I Office 2003 signeres MODI-driverfiler (Microsoft Office Document Imaging) ikke. MODI-filerne er placeret i denne mappe:
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MODI\11.0\DRIVERS


Kommandoknappen vises som et rødt X

En kommandoknap, der har layoutet "På linje med tekst" gentegnes ikke, hvis den indsættes i et Word 2003-dokument, der er blevet gemt, og teksten skrives efter indsættelse af kommandoknappen. I stedet vises kommandoknappen som et rødt X.


Parameteren \* bahttext i et formelfelt konverterer ikke et tal til thai-tekst

Når du bruger parameteren \* bahttext i et FORMEL-felt for at konvertere et tal til thai-sproget tekst, konverteres tallet ikke. Problemet opstår, når tallet er større end 1230.


En XML-fil, som indeholder base64-kodet kan ikke åbnes i Word 2003

Filen kan ikke åbnes, når du forsøger at åbne et Word 2003-dokument, der blev gemt som XML (som indeholder base64-kodede data, f.eks. en Microsoft VBA-makro), og som indeholder linjeskift for linjesluttegn. Du får vist denne fejlmeddelelse:
Uspecificeret fejl.


Du får vist en fejlmeddelelse, efter at du har gemt et Word 2003-dokument som en PDF-fil ved hjælp af Adobe Acrobat 5.05 PDFMaker

Hvis du har gemt et Word 2003-dokument som en PDF-fil ved hjælp af Adobe Acrobat 5.05 PDFMaker, får du vist følgende fejlmeddelelse, når du afslutter Word 2003:
Microsoft Office Word har fundet en fejl og afsluttes. Vi beklager ulejligheden.

Klik her for at se, hvilke data denne fejlrapport indeholder.
Hvis du kigger på detaljerne i fejlmeddelelsen, finder du en fejlsignatur i stil med følgende:
Programnavn     Programversion    Modulnavn    Modulversion   Forskydning
----------------------------------------------------------------------------
Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll   11.0.5606.0   00852a8c


Word 2003 afsluttes uventet, hvis du klikker på miniaturebilledet i Læselayout

Hvis du klikker på miniaturebilledet i Læselayout i et Word 2003-dokument og derefter bruger CTRL-tasten og musens rullehjul til at zoome ind til maksimum og derefter zoome ud til minimum, afsluttes Word 2003 muligvis uventet.


Adresseblokfeltet indsættes ved hjælp af standardadresselayout og ikke ved hjælp af det sprogspecifikke layout

Når du indsætter feltet Adresseblok i en brevfletning, indsættes der ikke et sprogspecifikt adresselayout. I stedet indsættes Adresseblok i standardadresselayoutet.


Du bliver ikke bedt om at tilføje manifestets placering til zonen Websteder, du har tillid til

Når du henviser til et manifest, der er placeret på et websted, i et Word 2003-dokument, bliver du ikke bedt om at føje manifestets placering til zonen Websteder, du har tillid til i Microsoft Internet Explorer.


Der vises en fejlmeddelelse, når du åbner et dokument offline

Når du åbner et dokument offline, som er knyttet til et intelligent dokument, åbnes dokumentet, men du får vist følgende fejlmeddelelse:
En fil, der er en del af denne XML-udvidelsespakke kunne ikke hentes.
Bemærk! I dette eksempel betyder offline, at computeren ikke er tilsluttet netværket.

Knappen OK mangler i dialogboksen Egenskaber for tabel i den finske version af Word 2003

Når du i den finsksprogede version af Word 2003 højreklikker på en tabel i et Word 2003-dokument og derefter klikker på Egenskaber for tabel, mangler knappen OK i dialogboksen Egenskaber for tabel.


Løsningsmanifestet for det intelligente dokument understøtter ikke tidsstempler

Når en certifikatsigneret løsning for et intelligent dokument udløber, fungerer løsningen ikke længere efter hensigten og kræver, at løsningsmanifestet atter signeres og implementeres igen. Problemet opstår, fordi løsningsmanifestet for det intelligente dokument ikke understøtter tidsstempler.


Visse EUDC-tekster vises muligvis forkert med roterede tegn

Når tekster på østasiatiske sprog indeholder en blanding af vandret og lodret tekstjustering, kan tekst med visse slutbrugerdefinerede tegn (EUDC) blive vist forkert med roterede tegn.


Word 2003 slutter ikke, når du sletter et kontrolelement, der er tilføjet fra Kontrolelementer

Når du sletter et element, der fra boksen for Kontrolelementer er tilføjet objektet Microsoft Word-dokument, slutter den forekomst af Word, der kører i baggrunden, ikke.


Word 2003 afsluttes uventet, hvis du åbner en HTML-fil, der indeholder flere erklæringer af navneområder

Hvis du åbner en HTML-fil, der indeholder flere erklæringer af navneområder, afsluttes Word 2003 uventet.


Oversættelsen af tekst i et dokument kan forekomme, hvis du har programmer til oversættelse af flere sprog installeret i Word 2003, og du bruger alle programmerne

Hvis du har programmer til oversættelse af flere sprog installeret i Word 2003, kan der foretages oversættelse af tekst i et dokument, når du bruger alle de installerede programmer. Den forventede funktionsmåde er, at ét oversættelsesprogram er kilden til alle oversættelserne i hele dokumentet.


Du får vist en fejlmeddelelse, når du bruger metoden InsertXML programmatisk til at indsætte et tekstfragment i en XML-fil

Når du bruger metoden InsertXML programmatisk til at indsætte et tekstfragment i en XML-fil, får du måske vist følgende fejlmeddelelse:
XML-markup kan ikke indsættes på den angivne placering.


Hvis du bruger den franske version af Word 2003 eller den engelske version af Word 2003 med fransk MUI-pakke (Multilanguage User Interface Pack) til at åbne Word-dokumenter fra et link på en webside, viser dokumentet ikke det korrekte filnavn eller den korrekte sti på filnavnet

Overvej følgende scenario. Du bruger den franske version af Word 2003 eller den engelske version af Word 2003 med fransk MUI-pakke (Multilanguage User Interface Pack). Du åbner et Word-dokument fra et link på en webside. Dokumentet åbnes imidlertid med et forkert filnavn og en forkert sti på filnavnet. I dette scenario, åbner dokumentet med titlen "Document dans Microsoft Internet Explorer" (dokument i Microsoft Internet Explorer).

Tidligere opdateringer, som er medtaget i denne service pack

Office 2003 SP1 indeholder følgende opdatering, der er udgivet før:

830000 Opdatering til Outlook 2003: 27. januar 2004

Den finske version af Office 2003 SP1 indeholder følgende opdatering, der er udgivet før:

834702 Beskrivelse af opdateringen til Word 2003: 25. maj 2004. Artiklen er evt. på engelsk.

Oplysninger om fejlsignatur

Du kan få vist en fejlmeddelelse i stil med følgende, når du bruger Word 2003:
Microsoft Office Word har fundet en fejl og afsluttes. Vi beklager ulejligheden.

Klik her for at se, hvilke data denne fejlrapport indeholder.
Når du ser oplysningerne i fejlrapporten, finder du en fejlsignatur i stil med følgende:
  Programnavn    Programversion    Modulnavn    Modulversion   Forskydning
  -----------------------------------------------------------------------------
  Winword.exe    11.0.6113.0     Winword.exe  11.0.6113.0   0006857d
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00068dd6
  Winword.exe    11.0.6113.0     Winword.exe  11.0.6113.0   00147d2f
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0016478f
  Winword.exe    11.0.6113.0     Winword.exe  11.0.6113.0   008077e6
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0080820e
  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   009595cc
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00008702
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00008705
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab
  Winword.exe    11.0.5604.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a7df
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7e
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b82
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0003ee33
  Winword.exe    11.0.5604.0     Ole32.dll   5.1.2600.1263  000710c4
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2af
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece	
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8f
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ddf
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e40
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e44
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001be29c
  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002c31e0
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002d7318
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002e05df
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002e5063
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001ed626
  Winword.exe    11.0.5604.0     Ukendt    0.0.0.0     00000000
  Winword.exe    11.0.5604.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  0000b2ab
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001ac10b
  Winword.exe    11.0.5604.0     Ukendt    0.0.0.0     005c0031
  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002f0faa
  Winword.exe    11.0.6113.0     Mso.dll    11.0.5703.0   002f187a
  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002ea0d0
  Winword.exe    11.0.6113.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0036cbf9
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2
  Winword.exe    11.0.5604.0     Msvcrt.dll  7.0.2600.1106  00033283
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001b14e5
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00a26309
  Winword.exe    11.0.6113.0     Msgr2pb.dll  7.0.11.13    0000c577
  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   000368c0
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0004492e
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000471e9
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0004788c
  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   0008c75f
  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   004db3b0
  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   001ceb8e
Der findes andre mulige programversioner, modulversioner og forskydninger.

De tredjepartsprodukter, der omtales i denne artikel, er produceret af firmaer, som er uafhængige af Microsoft. Microsoft giver ingen garanti, hverken underforstået eller på anden måde, hvad angår disse produkters ydeevne eller pålidelighed.

Egenskaber

Artikel-id: 872844 - Seneste redigering: 29. maj 2006 - Redigering: 2.0
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Office Word 2003
Nøgleord: 
kbfix kbtshoot kbupdate KB872844

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com