Problemer som er løst i Word 2003 av Office 2003 Service Pack 1

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 872844 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Microsoft har gitt ut en oppdateringspakke for Microsoft Office Word 2003. Delen Artikkelinnhold nedenfor beskriver informasjonen som denne artikkelen inneholder om oppdateringspakken.

INNLEDNING

Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) inneholder de siste oppdateringene for Microsoft Office 2003. Office 2003 SP1 inneholder viktige sikkerhetsforbedringer og gir forbedret stabilitet og ytelse.

Hvis du vil ha mer informasjon om Office 2003 Service Pack 1, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
842532 Beskrivelse av Office 2003 Service Pack 1

Mer informasjon

Liste over problemer som er løst i oppdateringspakken

Office 2003 SP1 løser problemene som er beskrevet i følgende hurtigreparasjonspakker (disse artiklene kan være på engelsk):

833985 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Word 2003: 20. januar 2004
837818 Hurtigreparasjonspakke for Word 2003: 5. mars 2004
837824 Liste over problemer som er løst i hurtigreparasjonspakken for Word 2003 fra 22. mars 2004
831941 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Word 2003: 21. mai 2004


Office 2003 SP1 løser problemene som er beskrevet i følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base (denne artikkelen kan være på engelsk):

843597 Du får feilmeldingen "Dokumentet inneholder ingen merknader eller merkede endringer" når du viser et dokument for sporede endringer i Word 2003


Office 2003 SP1 løser følgende problemer som tidligere ikke var dokumentert i Microsoft Knowledge Base:

MODI-driverfilene signeres ikke i Office 2003

I Office 2003 blir ikke MODI-driverfilene (Microsoft Office Document Imaging) signert. MODI-filene finnes i følgende mappe:
C:\Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\MODI\11.0\DRIVERS


Kommandoknappen vises som en rød X

En kommandoknapp med oppsettet På linje med teksten, tegnes ikke på nytt hvis den settes inn i et Word 2003-dokument som er lagret, og det er skrevet inn tekst etter at kommandoknappen er satt inn. I stedet vises kommandoknappen som en rød X.


Bryteren \* bahttext i et FORMEL-felt konverterer ikke et tall til thailandsk tekst

Når du bruker bryteren \* bahttext i et FORMEL-felt for å konvertere et tall til thailandsk tekst, blir ikke tallet konvertert. Dette problemet oppstår når tallet er større enn 1230.


En XML-fil som inneholder linjeskift og base64-kodede data, åpnes ikke i Word 2003

Når du prøver å åpne et Word 2003-dokument som ble lagret som XML med base64-kodede data, for eksempel en Microsoft Visual Basic for Applications-makro, og som inneholder linjeskift for linjesluttegn, åpnes ikke filen, og du får følgende feilmelding:
Uspesifisert feil.


Du får en feilmelding når du har lagret et Word 2003-dokument som en PDF-fil ved hjelp av Adobe Acrobat 5.05 PDFMaker

Når du har lagret et Word 2003-dokument som en PDF-fil ved hjelp av Adobe Acrobat 5.05 PDFMaker, får du følgende feilmelding når du avslutter Word 2003:
Det har oppstått et problem, og Microsoft Office Word må lukkes. Vi beklager det inntrufne.

Klikk her hvis du vil vise hvilke data denne feilrapporten inneholder.
Hvis du viser detaljene for feilmeldingen, vises det en feilsignatur som ser omtrent slik ut:

Program      Versjon       Modulnavn  Modulversjon  Forskyvning
----------------------------------------------------------------------------
Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll   11.0.5606.0   00852a8c


Word 2003 avsluttes uventet hvis du klikker miniatyrbildene i visningen Leseoppsett

Hvis du klikker miniatyrbildene i visningen Leseoppsett i et Word 2003-dokument, og deretter bruker CTRL-tasten og musehjulet til å zoome inn så mye som mulig og deretter zoome ut så mye som mulig, kan Word 2003 avsluttes uventet.


Adresseområde-feltet settes inn ved hjelp av standard adresseoppsett i stedet for det språkspesifikke oppsettet

Når du setter inn Adresseområde-feltet i en utskriftsfletting, settes ikke et språkspesifikt adresseoppsett inn. I stedet settes adresseområdet inn i standard adresseoppsett.


Du blir ikke bedt om å legge til manifestplasseringen i sonen Klarerte områder

Når du refererer til et manifest på et webområde i et Word 2003-dokument, blir du ikke bedt om å legge til manifestplasseringen i sonen Klarerte områder i Microsoft Internet Explorer.


Du får en feilmelding når du åpner et dokument i frakoblet modus

Når du åpner et dokument i frakoblet modus, og dokumentet er knyttet til et smart dokument, åpnes dokumentet, men du får følgende feilmelding:
En fil som er en del av denne XML-utvidelsespakken, kan ikke lastes ned.
Obs!  I dette eksemplet betyr frakoblet at datamaskinen ikke er koblet til nettverket.

OK-knappen mangler fra dialogboksen Egenskaper for tabell i den finske versjonen av Word 2003

Når du høyreklikker en tabell i et Word 2003-dokument i den finske versjonen av Word 2003, og deretter klikker Egenskaper for tabell, mangler OK-knappen fra dialogboksen Egenskaper for tabell.


Løsningsmanifestet for smarte dokumenter støtter ikke tidsangivelser

Når en sertifikatsignert løsning for smarte dokumenter utløper, fungerer ikke lenger løsningen som den skal, og løsningsmanifestet må signeres og distribueres på nytt. Dette problemet oppstår fordi løsningsmanifestet for smarte dokumenter ikke støtter tidsangivelser.


Noe EUDC-tekst kan vises feil med roterte tegn

Når tekst på et østasiatisk språk inneholder både vannrett og loddrett tekstjustering, kan noe EUDC-tekst (End User-Defined Characters) vises feil med roterte tegn.


Word 2003 avsluttes ikke når du sletter en kontroll som ble lagt til fra kontrollverktøykassen

Når du sletter en kontroll som ble lagt til fra kontrollverktøykassen til et objekt i et Microsoft Word-dokument, avsluttes ikke forekomsten av Word som kjøres i bakgrunnen.


Word 2003 avsluttes uventet hvis du åpner en HTML-fil som inneholder flere deklarasjoner for navneområder

Hvis du åpner en HTML-fil som inneholder flere deklarasjoner for navneområder, kan Word 2003 avsluttes uventet.


Hvis du har installert flere oversettelsesprogrammer i Word 2003, kan tekst i et dokument bli oversatt ved hjelp av alle programmene

Hvis du har installert flere oversettelsesprogrammer i Word 2003, kan tekst i et dokument bli oversatt ved hjelp av alle de installerte programmene. Den forventede virkemåten er at ett oversettelsesprogram skal være kilden for alle oversettelser i hele dokumentet.


Du får en feilmelding når du bruker InsertXML-metoden til å sette inn et tekstfragment i en XML-fil programmatisk

Når du bruker InsertXML-metoden til å sette inn et tekstfragment i en XML-fil programmatisk, kan du få denne feilmeldingen:
XML-kode kan ikke settes inn på den angitte plasseringen.


Tidligere utgitte oppdateringer som er inkludert i oppdateringspakken

Office 2003 SP1 inkluderer følgende oppdatering som er utgitt tidligere:

Beskrivelse av oppdateringen for Word 2003: 27. januar 2004

Den finske versjonen av Office 2003 SP1 inkluderer følgende oppdatering som er utgitt tidligere:

834702 Beskrivelse av oppdateringen for Word 2003: 25. mai 2004 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Detaljer om feilsignatur

Du får en feilmelding som ligner på følgende feilmelding, når du bruker Word 2003:
Det har oppstått et problem, og Microsoft Office Word må lukkes. Vi beklager det inntrufne.

Klikk her hvis du vil vise hvilke data denne feilrapporten inneholder.
Når du viser dataene i feilrapporten, inneholder rapporten en feilsignatur som ligner på en av følgende feilsignaturer:
  Programnavn    Programversjon    Modulnavn   Modulversjon  Forskyvning
  -----------------------------------------------------------------------------
  Winword.exe    11.0.6113.0     Winword.exe  11.0.6113.0   0006857d
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00068dd6
  Winword.exe    11.0.6113.0     Winword.exe  11.0.6113.0   00147d2f
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0016478f
  Winword.exe    11.0.6113.0     Winword.exe  11.0.6113.0   008077e6
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0080820e
  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   009595cc
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00008702
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00008705
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a4
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085ab
  Winword.exe    11.0.5604.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a7df
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7c
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b7e
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b82
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b85
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00032b8b
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0003ee33
  Winword.exe    11.0.5604.0     Ole32.dll   5.1.2600.1263  000710c4
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000bf2af
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a7ece	
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a99e6
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8d
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9a8f
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dd8
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9dda
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9ddf
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de2
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de4
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9de7
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e21
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e23
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e26
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e2c
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e32
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e38
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e3e
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e40
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001a9e44
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001be29c
  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002c31e0
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002d7318
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002d796e
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002e059c
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002e05df
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   002e5063
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001ed626
  Winword.exe    11.0.5604.0     Ukjent    0.0.0.0     00000000
  Winword.exe    11.0.5604.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  0000b2ab
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001ac10b
  Winword.exe    11.0.5604.0     Ukjent    0.0.0.0     005c0031
  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002f0faa
  Winword.exe    11.0.6113.0     Mso.dll    11.0.5703.0   002f187a
  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002ea0d0
  Winword.exe    11.0.6113.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0036cbf9
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000085a2
  Winword.exe    11.0.5604.0     Msvcrt.dll  7.0.2600.1106  00033283
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   001b14e5
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   00a26309
  Winword.exe    11.0.6113.0     Msgr2pb.dll  7.0.11.13    0000c577
  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   000368c0
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0004492e
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   000471e9
  Winword.exe    11.0.5604.0     Winword.exe  11.0.5604.0   0004788c
  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   0008c75f
  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   004db3b0
  Winword.exe    11.0.5604.0     Mso.dll    11.0.5606.0   001ceb8e
Det er også mulig at det vises andre programversjoner, modulversjoner og forskyvninger.

Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.

Egenskaper

Artikkel-ID: 872844 - Forrige gjennomgang: 30. mars 2006 - Gjennomgang: 1.2
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Office Word 2003
Nøkkelord: 
kbtshoot kbfix kbupdate KB872844

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com