Nie można uruchomić Centrum pomocy i obsługi technicznej w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, gdy jest włączona funkcja ochrony przed wykonywaniem danych

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów

W tym artykule

Show all imagePokaż wszystkoHide all imageUkryj wszystko

Symptomy

Próba wyświetlenia tematu pomocy w Centrum pomocy i obsługi technicznej systemu Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 może skończyć się wyświetleniem następującego komunikatu:
Ochrona przed wykonywaniem danych — Windows
Aby chronić komputer, system Windows zamyka ten program.
Nazwa: Centrum pomocy i obsługi technicznej firmy Microsoft
Ochrona przed wykonywaniem danych pomaga chronić komputer przed wirusami i innymi zagrożeniami. Jej włączenie może również jednak uniemożliwiać poprawne działanie niektórych programów. W celu uzyskania zaktualizowanej wersji tego programu należy skontaktować się z wydawcą.
Jeśli klikniesz przycisk Zamknij komunikat, Centrum pomocy i obsługi technicznej zostanie zamknięte.

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy na komputerze jest zainstalowana niezgodna wersja aparatu plików wykonywalnych języka wspólnego, która wykorzystuje procesor AMD64. Próba wyświetlenia tematu pomocy sprawia, że Centrum pomocy i obsługi technicznej ładuje plik Urlmon.dll. Następnie plik Urlmon.dll uzyskuje dostęp do aparatu plików wykonywalnych języka wspólnego. Jeśli plik Urlmon.dll uzyska dostęp do niezgodnej wersji aparatu plików wykonywalnych języka wspólnego, zostanie uruchomiona funkcja ochrony przed wykonywaniem danych, która uniemożliwi uruchomienie Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, dodaj Centrum pomocy i obsługi technicznej (Helpctr.exe) do listy wyjątków ochrony przed wykonywaniem danych. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom wpisz polecenie sysdm.cpl w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Ustawienia w obszarze Wydajność.
  3. Kliknij kartę Zapobieganie wykonywaniu danych.
  4. Kliknij opcję Włącz funkcję DEP dla wszystkich programów i usług oprócz tych, które wybiorę.
  5. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie zlokalizuj plik Helpctr.exe w następującym folderze:
    C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Binaries
  6. Kliknij przycisk Otwórz.
  7. Jeśli pole wyboru Centrum pomocy i obsługi technicznej nie jest zaznaczone, kliknij je, aby zaznaczyć.
  8. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Aby uzyskać więcej informacji

Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP) to funkcja procesora zawarta w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Funkcja ta pomaga chronić się przed wykonywaniem kodu w obszarze pamięci wykorzystywanym do przechowywania danych. Obecnie jedyne procesory AMD, które obsługują ochronę przed wykonywaniem danych, to 32- i 64-bitowy procesor Opteron oraz procesor Athlon 64. Spośród procesorów zbudowanych w architekturze IA-64 ochronę przed wykonywaniem danych obsługują również 64-bitowe procesory Intel Itanium.

Funkcja ta znana jest również pod nazwami zakazu wykonywania i zapobiegania wykonywaniu.

Informacje o tym artykule

Numer ID artykułu: 873158
Ostatnia recenzja: 11 lipca 2005
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:: Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
Czy chcesz przekazać opinię na temat tego artykułu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.