Straipsnio ID: 873235 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

Pilni operacij? ?urnalai gali neleisti naudotis ?Microsoft SQL Server? duomen? baze. ?iame straipsnyje apra?oma, kaip sutrumpinti ir suma?inti operacij? ?urnalus, kai jie tampa per dideli. Be to, ?iame straipsnyje apra?oma, kaip neleisti operacij? ?urnalams netik?tai padid?ti.

Daugiau informacijos

Pirmasis veiksmas: suma?inkite operacij? ?urnalo dyd?

Antrasis veiksmas: sutrumpinkite neaktyvias operacij? ?urnalo operacijas

Tre?iasis veiksmas: suma?inkite operacij? ?urnalo fail?

Ketvirtasis veiksmas: neleiskite operacij? ?urnal? failams netik?tai did?ti

Daugiau informacijos apie operacij? ?urnalo failus

Daugiau i?tekli?

Daugiau informacijos, kaip suma?inti operacij? ?urnalo dyd?, rasite apsilank? nurodytose ?Microsoft? svetain?se:


Nuorodos

Daugiau informacijos apie trik?i? ?alinim?, kai atk?rimo proceso metu atsiranda papildomos disko vietos poreikis, ?r. ?SQL Server? interneto knyg? tem? ?Nepakanka vietos diske?. Daugiau apie operacij? ?urnalo architekt?r? ?r. nurodytose ?SQL Server? interneto knyg? temose:
 • Operacij? ?urnalo architekt?ra
 • Operacij? ?urnalo login? architekt?ra
 • Operacij? ?urnalo fizin? architekt?ra
Daugiau informacijos apie ?SQL Server 2000? atk?rimo modelius ?r. ?iose ?SQL Server? interneto knyg? temose:
 • Atk?rimo modelio pasirinkimas
 • Paprastas atk?rimas
 • Visas atk?rimas
 • Paketinio registravimo atk?rimas
 • Atk?rimo modeli? perjungimas

Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 873235 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 26 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Rakta?od?iai: 
kbsqlsetup kbdiskmemory kbdisasterrec kbhowto kbconfig kbinfo kbcip KB873235

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com