Opis aktualizacji zabezpieczeń konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office 2000: 3 września 2003

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 873380 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Firma Microsoft wydała aktualizację zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2000. W następnej sekcji „Spis treści artykułu” opisano informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń, zamieszczone w tym artykule.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała aktualizację pakietu Microsoft Office 2000. Luka w zabezpieczeniach mogłaby umożliwić uruchomienie dowolnego kodu w chwili, gdy system otwiera szkodliwy dokument za pomocą konwertera. Ta aktualizacja usuwa tę lukę, aby pliki otwierane za pomocą konwertera były obsługiwane poprawnie.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Lista problemów rozwiązanych przez tę aktualizację zabezpieczeń

Aktualizacja zabezpieczeń dla konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office 2000 (KB873380) rozwiązuje następujący problem, który nie był wcześniej udokumentowany w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.
 • Możliwy problem z zabezpieczeniami związany z przepełnieniem buforu
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem z zabezpieczeniami polegający na możliwym przepełnieniu buforu podczas korzystania z konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office 2000.

Dotychczas wydane aktualizacje dołączone do tej aktualizacji zabezpieczeń

Aktualizacja zabezpieczeń Konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office 2000 (KB873380) zawiera aktualizacje, który były wydane wcześniej:
824993 Omówienie poprawki zabezpieczeń konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Office 2000 z 3 września 2003

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Uzyskiwanie i instalowanie aktualizacji zabezpieczeń

Klienckie i administracyjne aktualizacje zabezpieczeń, wraz z instrukcjami instalowania i strategiami wdrażania, można znaleźć w witrynie Microsoft – Centrum pobierania. Aby pobrać tę aktualizację zabezpieczeń z witryny Microsoft – Centrum pobierania, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=88F52E69-99E1-4892-9A53-84E5DFADFE6B

Ustalanie, czy aktualizacja zabezpieczeń jest zainstalowana

Aktualizacja zabezpieczeń zawiera wersje plików podane w następującej tabeli:
  Nazwa pliku   Wersja
  ------------------------------
  Msconv97.dll 2003.1100.6252.0
  Wpft532.cnv  2003.1100.6252.0
Instalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tej tabeli.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu sprawdzenia wersji pakietu Office 2000 zainstalowanego na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
255275 OFF2000: Jak określić wersję programu pakietu Office

Informacje dla administratorów dotyczące plików MSP

Administracyjna aktualizacja zabezpieczeń składa się z pełnego pliku poprawki Instalatora systemu Microsoft Windows (pliku .msp), spakowanego w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tej aktualizacji zabezpieczeń rozpowszechniany jest następujący plik MSP:
Msconvff.msp

Funkcje służące do ponownego instalowania określonych składników, przeznaczone dla administratorów

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej oraz ponownego buforowania i instalowania pakietu Office 2000 na komputerach klienckich można wykonać wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Właściwość ta określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki pakietu Office 2000 z obrazu administracyjnego. W przypadku aktualizacji zabezpieczeń konwertera plików WordPerfect 5.x pakietu Microsoft Office 2000 (KB873380) wartość parametru [lista funkcji] jest następująca:
TextConverters,TCWP5Files
Opcjonalnie można użyć właściwości REINSTALL=ALL, aby na komputerze klienckim ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office.

Witryna Office Admin Update Center, przeznaczona dla specjalistów IT i w dziedzinie pakietu Office, zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z rozmieszczaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji o witrynie Office Admin Update Center, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/office/ork/updates/default.htm

Właściwości

Numer ID artykułu: 873380 - Ostatnia weryfikacja: 24 sierpnia 2006 - Weryfikacja: 1.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
Słowa kluczowe: 
kbsecbulletin atdownload kbsecurity kbupdate KB873380

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com