คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหากคุณพยายามพิมพ์เอกสารในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 และใช้ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 873396 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณพยายามที่จะพิมพ์เอกสาร คุณพบหนึ่งของอาการต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 • ถ้าคุณพยายามที่จะพิมพ์เอกสาร โดยใช้ Microsoft Excel คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่มีเครื่องพิมพ์ปัจจุบัน เลือกเครื่องพิมพ์อื่น
  .
 • ถ้าคุณพยายามที่จะพิมพ์เอกสาร โดยใช้จุดการใช้พลังงานของ Microsoft คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  No printers are installed.
  .
 • ถ้าคุณพยายามที่จะพิมพ์เอกสาร โดยใช้ Lotus Notes คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  หน่วยความจำไม่เพียงพอ
อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณพยายามพิมพ์เอกสารจากโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมของ Lotus Notes
 • คุณพยายามพิมพ์เอกสารจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 หรือใช้ Microsoft Windows XP

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากคุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นต้องสร้าง หรือแฟ้มคำอธิบายเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์แบบไบนารี parsed (.bud) ที่สร้างใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ:แฟ้ม.bud อยู่เครื่องพิมพ์แบบทั่วไปแฟ้มรายละเอียด (.gpd) ที่มาพร้อมกับโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์หลายรุ่นไบนารี นอกจากนี้ แฟ้ม.bud จะอยู่ในโฟลเดอร์ Windows\System32\Spooler\Drivers\W32x86\3

ในบางสถานการณ์ เครื่องพิมพ์หลายเครื่องใช้ร่วมกันแฟ้ม.gpd ทั่วไป ตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์หลายเครื่องอาจร่วม Stdnames.gpd การและแฟ้ม Ttfsub.gpd แฟ้ม.gpd เหล่านี้โดยทั่วไปที่ใช้ร่วมกันอาจได้รับการปรับปรุง หรืออาจล้าสมัย ถ้าแฟ้ม.gpd พบโดยทั่วไปที่ใช้ร่วมกันถูกปรับปรุง หรือล้าสมัย แฟ้ม.bud ต้องถูกสร้างขึ้นใหม่

ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ไม่เกิดขึ้นหากคุณมีสิทธิ์ที่ถูกต้องไปยังโฟลเดอร์ Windows\System32\Spooler\Drivers\W32x86\3 ปัญหาไม่เกิดขึ้นเนื่องจากแฟ้ม.bud สำเร็จที่สร้างขึ้นใหม่ในครั้งถัดไปที่ผู้ใช้ที่ใช้เครื่องพิมพ์

โดยทั่วไป บริการ Spooler สร้างแฟ้ม.bud เมื่อมีการปรับปรุงแฟ้มเครื่องพิมพ์.gpd ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ บริการ Spooler ไม่สามารถปรับปรุงแฟ้ม.bud สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 2000

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

windows 2000 Service Pack 3 จะต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6824   42,256 Basesrv.dll   
  21-Sep-2003 00:45 5.0.2195.6824   236,304 Cmd.exe     
  05-Aug-2004 18:20 0.2.0.1      138,000 Faxui.dll    
  19-Jun-2003 20:05 5.0.2195.6660   233,744 Gdi32.dll    
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6897   742,160 Kernel32.dll   
  05-Aug-2004 18:20 5.0.2195.6965   256,784 Localspl.dll   
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6824   54,544 Mpr.dll     
  05-Aug-2004 18:20 5.0.2195.6958   335,120 Msgina.dll    
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6892   90,264 Rdpwd.sys
  04-Jun-2004 23:13 5.0.2195.6935  5,887,488 Sp3res.dll    
  05-Aug-2004 18:20 5.0.2195.6938   80,144 Spoolss.dll   
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6897   403,216 User32.dll    
  05-Aug-2003 22:14 5.0.2195.6794   385,808 Userenv.dll   
  05-Aug-2004 01:07 5.0.2195.6965  1,632,528 Win32k.sys
  19-Jun-2003 20:05 5.0.2195.6681   97,040 Win32spl.dll   
  11-Mar-2004 02:37 5.0.2195.6898   181,520 Winlogon.exe   
  05-Aug-2004 18:20 5.0.2195.6958   244,496 Winsrv.dll    
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6897   742,160 Kernel32.dll   
  05-Aug-2004 01:07 5.0.2195.6965  1,632,528 Win32k.sys
  05-Aug-2004 18:20 5.0.2195.6958   244,496 Winsrv.dll    
  05-Aug-2004 18:27           13,004 Kb873396.cat

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows XP

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

windows XP Service Pack 1 หรือรุ่นใหม่กว่าจะต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
windows XP Service Pack 1
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  27-Aug-2004 17:17 5.1.2600.1587   307,200 Localspl.dll   
  27-Aug-2004 17:17 5.1.2600.1587   68,608 Spoolss.dll   
  30-Jul-2004 21:29 5.1.2600.1580   594,432 Xpsp2res.dll   
Windows XP Service Pack 2
   Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  27-Aug-2004 16:58 5.1.2600.2508   341,504 Localspl.dll   

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐาน ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 873396 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB873396 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:873396

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com