วิธีลบ Windows XP เซอร์วิสแพ็ค 2 ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
บทความนี้จะแสดงคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีลบ Microsoft Windows XP เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2) ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อสำคัญ บทความนี้ประกอบด้วยคำอธิบายการลดระดับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย หรือวิธีปิดการใช้คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาบางประการ ก่อนที่คุณจะแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการนี้ในสภาวะแวดล้อมของคุณ หากคุณดำเนินการนี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเสริม เพื่อช่วยป้องกันระบบของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือน การดำเนินการนี้อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเน็ตเวิร์กของคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี หรือซอฟท์แวร์ที่มีอันตราย อย่างเช่น ไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เราเพียงแต่เสนอข้อมูลนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามดุลพินิจของผู้ใช้ โปรดใช้วิธีหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หมายเหตุ คุณไม่สามารถลบ Windows XP SP2 หากมีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็คนี้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง Windows XP SP2 อยู่แล้ว โปรแกรมลบนี้จะย้อนกลับไปยัง Windows ในรุ่นที่มีอยู่ก่อนการติดตั้ง ในกรณีนี้ โปรแกรมจะย้อนกลับไปยังการติดตั้งครั้งแรกของ Windows XP SP2

ข้อสำคัญ หากคุณติดตั้ง Windows XP SP2 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP SP2 อยู่แล้ว คุณจะสร้างโฟลเดอร์ยกเลิกการติดตั้งใหม่ที่ฮาร์ดดิสก์ โฟลเดอร์นี้จะใช้พื้นที่ดิสก์ 50-100 เมกะไบต์ ทุกครั้งที่คุณติดตั้ง Windows XP SP2 จะมีการสร้างโฟลเดอร์ใหม่

โปรดใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ เพื่อลบ Microsoft Windows XP SP2 ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์:
 • ใช้เครื่องมือ Add or Remove Programs ใน Control Panel
 • ใช้โฟลเดอร์ที่ไม่แสดงผล $NtServicePackUninstall$
 • ใช้กระบวนการเรียกข้อมูลระบบกลับคืน
 • ใช้คอนโซลการกู้ข้อมูลคืน
ข้อสำคัญ เราขอแนะนำให้คุณใช้วิธีต่อไปนี้ตามลำดับที่ปรากฏ

ใช้เครื่องมือ Add or Remove Programs ใน Control Panel

 1. คลิกที่ Start จากนั้นคลิกที่ Run และพิมพ์ appwiz.cpl ในช่อง Open จากนั้นคลิก OK
 2. เลือกช่องทำเครื่องหมาย Show Updates
 3. คลิกที่ Windows XP Service Pack 2 และคลิกที่ Remove
 4. ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในหน้าจอ เพื่อลบ Windows XP SP2

ใช้โฟลเดอร์ที่ไม่แสดงผล $NtServicePackUninstall$

 1. คลิกที่ Start และคลิกที่ Run จากนั้นพิมพ์ c:\windows\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe ในช่อง Open และคลิกที่ OK
 2. เมื่อ Windows XP Service Pack 2 Removal Wizard เริ่มต้นทำงาน ให้คลิกที่ Next
 3. ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในหน้าจอ เพื่อลบ Windows XP SP2

ใช้กระบวนการเรียกข้อมูลระบบกลับคืน

 1. คลิกที่ Start จากนั้นคลิกที่ Run และพิมพ์ %SystemRoot%\System32\restore\rstrui.exe ในช่อง Open จากนั้นคลิก OK
 2. คลิกที่ Restore my computer to an earlier time จากนั้นคลิกที่ Next
 3. คลิกวันที่ที่คุณติดตั้ง Windows XP SP2 จากนั้นคลิกที่ Installed Window XP Service Pack 2 ในช่อง Restore Point
 4. คลิกที่ Next จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในหน้าจอ เพื่อลบ Windows XP SP2

ใช้คอนโซลการกู้ข้อมูลคืน

คำเตือน ขั้นตอนต่อไปนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสตรี ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี คุณต้องสำรองข้อมูลนี้ไว้ และต้องทราบวิธีเรียกข้อมูลรีจิสตรีกลับคืน กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
256986 ข้อมูลรีจิสทรีของ Windows สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
ถ้าคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง ซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่อีกครั้ง ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันว่า คุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณไม่สามารถลบ Windows XP SP2 ด้วยวิธีข้างต้นนี้ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ใส่ดิสก์เริ่มต้นของ Windows XP ในฟล็อปปี้ดิสก์ไดรฟ์ หรือใส่ซีดี Windows XP ในซีดีไดรฟ์ หรือในดีวีดีไดรฟ์ จากนั้นรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ เมื่อคุณเห็นข้อความต่อไปนี้ ให้กดปุ่มเพื่อเริ่มต้นเครื่องคอมพิวเตอร์จากซีดี Windows XP:
  กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเริ่มต้นการทำงานจากซีดี

  หมายเหตุ ต้องมีการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เริ่มต้นทำงานจากซีดีไดรฟ์หรือดีวีดีไดรฟ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เริ่มต้นระบบจากซีดีไดรฟ์หรือดีวีดีไดรฟ์ จากเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์
 2. เมื่อคุณพบข้อความ Welcome to Setup ให้กด R เพื่อเริ่มต้น Recovery Console

  หมายเหตุ บนหน้าจอจะมีตัวเลือกปรากฏหลายตัวเลือก
 3. เลือกการติดตั้ง Windows XP installation จากคำถาม

  หมายเหตุ คุณต้องเลือกตัวเลข ก่อนกด ENTER มิฉะนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ท โดยปกติแล้ว จะเลือกได้เฉพาะ 1: C:\Windows
 4. หากระบบแสดงพรอมต์ให้คุณพิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ โปรดพิมพ์รหัสผ่านดังกล่าว หากคุณไม่ทราบรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ ให้กด ENTER (โดยปกติแล้ว รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบจะเป็นค่าว่างเปล่า)

  หมายเหตุ คุณไม่สามารถทำงานต่อได้ หากไม่มีรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ
 5. ในพรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์ cd $ntservicepackuninstall$\spuninst จากนั้นกด ENTER

  หมายเหตุ เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้ว คุณไม่สามารถหยุดกระบวนการลบนี้ได้
 6. ในพรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์ batch spuninst.txt จากนั้นกด ENTER

  หมายเหตุ ไฟล์ Spuninstal.txt จะปรากฏ ขณะที่เลื่อนไฟล์ลง คุณจะพบข้อผิดพลาดและไฟล์ที่มีการคัดลอก สิ่งนี้ถือเป็นการทำงานปกติ
 7. หลังจากลบ Windows XP SP2 แล้ว ให้พิมพ์ exit และกด ENTER
 8. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ใน Safe Mode คุณสามารถทำได้โดยกดปุ่ม F8 ขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังรีสตาร์ท
  หมายเหตุ หลังจากที่คุณรีสตาร์ท ระบบอาจแสดงหน้าจอสีดำ (เมาส์จะทำงาน) ในกรณีนี้ ให้รีสตาร์ทอีกครั้ง โดยปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงดำเนินการ การรีสตาร์ทครั้งที่สอง ระบบจะให้คุณล็อกออน
 9. เมื่อคอมพิวเตอร์รีสตาร์ท Windows Explorer (Explorer.exe) จะไม่รัน ไอคอน Windows และ Start จะไม่ปรากฏ ในการแก้ไขปัญหา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. กดปุ่ม CTRL+ALT+DEL เพื่อเปิด Task Manager
  2. คลิกที่ File จากนั้นคลิกที่ New Task (Run...)
  3. ในช่อง Open ให้พิมพ์ regedit จากนั้นคลิกที่ OK
  4. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสตรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. ที่ด้านขวาของช่องมุมมอง ให้คลิกขวาที่ ObjectName จากนั้นคลิกที่ Modify และพิมพ์ LocalSystem ในช่อง Value data และคลิกที่ OK
  6. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 10. โปรดเลือกใช้วิธีก่อนหน้านี้ เพื่อลบ Windows XP SP2 ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งและใช้คอนโซลการกู้คืน คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
307654 วิธีติดตั้งและใช้คอนโซลการกู้ข้อมูลกลับคืนใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

เกี่ยวกับบทความนี้

หมายเลขบทความ (Article ID): 875350
บทวิจารณ์ล่าสุด: 20 ตุลาคม 2552
ใช้กับ: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.