W systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemie Windows XP Tablet PC Edition 2005 wyświetlany jest komunikat o błędzie „Zapobieganie wykonywaniu danych”

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów

W tym artykule

Show all imagePokaż wszystkoHide all imageUkryj wszystko

Symptomy

Podczas uruchamiania programu w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub w systemie Windows XP Tablet PC Edition 2005 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:

Zapobieganie wykonywaniu danych – Microsoft Windows
Aby pomóc w ochronie tego komputera, system Windows zamknął ten program.
Nazwa: nazwa programu
Wydawca: wydawca programu

Zapobieganie wykonywaniu danych ułatwia ochronę przed szkodami powodowanymi przez wirusy oraz innymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Niektóre programy mogą działać niepoprawnie, gdy funkcja ta jest włączona. Aby uzyskać zaktualizowaną wersję tego programu, skontaktuj się z wydawcą. Co jeszcze należy zrobić?


Kliknięcie przycisku Zamknij komunikat powoduje zamknięcie programu, a narzędzie Raportowanie błędów systemu Windows umożliwia wysłanie raportu o błędzie.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ system Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2 używa funkcji Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP, Data Execution Prevention) do ochrony przed szkodami powodowanymi przez wirusy oraz innymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Funkcja DEP funkcjonuje w trybie autonomicznym lub współpracuje ze zgodnymi mikroprocesorami w celu oznaczenia lokalizacji w pamięci jako „nieprzeznaczonej dla programów wykonywalnych”. Jeżeli program usiłuje uruchomić kod z chronionej lokalizacji, funkcja DEP zamyka dany program i powiadamia użytkownika o tym, czy kod jest szkodliwy czy nie.

Rozwiązanie

Aby uniknąć tego problemu, należy się skontaktować z dostawcą programu i sprawdzić, czy oferuje aktualizację umożliwiającą prawidłową współpracę programu z funkcją DEP.

Obejście problemu

Jeżeli komputer jest skonfigurowany do stosowania funkcji DEP w odniesieniu do wszystkich programów i usług, w oknie komunikatu o błędzie funkcji DEP wyświetlany jest przycisk Zmień ustawienia. Jeżeli aktualizacja programu jest niedostępna, wykonaj następujące kroki w celu dodania wyjątku dla programu w oknie komunikatu o błędzie funkcji DEP:
 1. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie wymieniony w sekcji „Symptomy”, kliknij przycisk Zmień ustawienia.
 2. Zaznacz pole wyboru znajdujące się obok nazwy programu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 3. Gdy pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij dwa razy przycisk OK, a następnie ponownie uruchom system.

Inny sposób dodania wyjątku dotyczącego danego programu to użycie apletu Właściwości systemu w Panelu sterowania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie sysdm.cpl, a następnie kliknij przycisk OK
 2. Kliknij kartę Zaawansowane, kliknij przycisk Wydajność, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.
 3. W oknie dialogowym Opcje wydajności kliknij kartę Zapobieganie wykonywaniu danych, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 4. W oknie dialogowym Otwieranie odszukaj i kliknij żądany program.
 5. Kliknij przycisk Otwórz, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK. Gdy pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk OK.

Stan

Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji DEP w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
875352 Szczegółowy opis funkcji zapobiegania wykonywaniu danych, uwzględnionej w dodatku SP2 dla systemu Windows XP

Aby uzyskać więcej informacji

Jeżeli komputer jest skonfigurowany do włączania funkcji DEP tylko w odniesieniu do podstawowych programów i usług systemu Windows, przycisk Zmień ustawienia nie jest wyświetlany w oknie komunikatu o błędzie funkcji DEP.

Informacje dotyczące konfiguracji funkcji DEP dla danego komputera można wyświetlić przy użyciu apletu System w Panelu sterowania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie sysdm.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Ustawienia w obszarze Wydajność.
 3. W oknie dialogowym Opcje wydajności kliknij kartę Zapobieganie wykonywaniu danych.
 4. Zobacz, czy zaznaczona jest opcja Włącz funkcję DEP tylko dla istotnych programów i usług systemu Windows czy też Włącz funkcję DEP dla wszystkich programów i usług oprócz tych wybranych poniżej.
Jeżeli komputer jest skonfigurowany do włączania funkcji DEP tylko w odniesieniu do podstawowych programów i usług systemu Windows, nie można dodać wyjątku dla programu.

Jeżeli komputer jest skonfigurowany do włączania funkcji DEP tylko w odniesieniu do podstawowych programów i usług systemu Windows, jednak komunikat o błędzie funkcji DEP jest wciąż wyświetlany, być może zainstalowany jest program rozszerzający zakres funkcji systemu Windows. Po zainstalowaniu ten program może być przyczyną problemu z funkcją DEP związanego z ważnym programem lub usługą systemu Windows.

Jeżeli ten problem występuje od niedawna i nie występował wcześniej, być może po usunięciu ostatnio zainstalowanych programów komunikat o błędzie nie będzie wyświetlany

Informacje o tym artykule

Numer ID artykułu: 875351
Ostatnia recenzja: 11 lipca 2005
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:: Microsoft Windows XP Professional z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
Czy chcesz przekazać opinię na temat tego artykułu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.