คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การป้องกันการดำเนินการข้อมูล" ใน Windows XP Service Pack 2 หรือใน Windows XP Tablet PC Edition 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ

ถ้าต้องการรับการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ในบทความนี้

Show all imageแสดงทั้งหมดHide all imageซ่อนทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรม ใน Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือ ใน Windows XP ข้อมูลแท็บเล็ตพีซี Edition 2005 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

ป้องกันดำเนินการข้อมูล – Microsoft Windows
เมื่อต้องการช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ Windows ได้ปิดโปรแกรมนี้
ชื่อ::ชื่อโปรแกรม
Publisher:ผู้เผยแพร่โปรแกรม

ป้องกันการปฏิบัติงานข้อมูลช่วยให้สามารถป้องกันความเสียหายจากไวรัสหรือการคุกคามอื่น ๆ ทาง โปรแกรมบางโปรแกรมอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องเมื่อมีเปิดอยู่ สำหรับการปรับปรุงรุ่นของโปรแกรมนี้ ให้ติดต่อผู้ผลิต ฉันอื่นควรทำอย่างใด


ถ้าคุณคลิกปิดข้อความการออกจากโปรแกรม และการรายงานข้อผิดพลาดของ Windows ให้คุณตัวเลือกการส่งรายงานข้อผิดพลาด

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Microsoft Windows XP SP2 ใช้ลักษณะการทำงานในการป้องกันประมวลข้อมูล (DEP) เพื่อช่วยป้องกันความเสียหาย จากไวรัส และออก จากการคุกคามด้านความปลอดภัยอื่น ๆ

dep ที่ใช้งานได้เพียงอย่างเดียว หรือ มี microprocessors ที่เข้ากันได้เพื่อทำเครื่องหมายตำแหน่งหน่วยความจำบางส่วนเป็น "ไม่ใช่แบบปฏิบัติ หากโปรแกรมพยายามที่จะเรียกใช้โค้ดจากตำแหน่งที่ตั้งที่ได้รับการป้องกัน DEP ปิดโปรแกรม และแจ้งเตือน คุณว่าโค้ดเป็นอันตราย หรือไม่

การแก้ไข

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ติดต่อหน่ายซอฟท์แวร์ของคุณเพื่อดูว่าการปรับปรุงที่มีอยู่ ที่ช่วยให้โปรแกรมทำงานอย่างถูกต้องกับ DEP.

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณถูกตั้งค่าการใช้งาน DEP โปรแกรมและบริการทั้งหมด ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ DEP จะมีคำการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงปุ่ม หากไม่มีการปรับปรุงไปยังโปรแกรม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มข้อยกเว้นสำหรับโปรแกรมนั้นจากข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ DEP:
 1. เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ" คลิกการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลง.
 2. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากโปรแกรม และคลิกนำไปใช้.
 3. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกตกลงสองครั้ง แล้ว เริ่มระบบของคุณ

คุณยังสามารถเพิ่มข้อยกเว้นสำหรับโปรแกรม โดยใช้คุณสมบัติของระบบใน'แผงควบคุม' โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:sysdm.cplแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกการขั้นสูงแท็บ คลิกประสิทธิภาพการทำงานแล้ว คลิกการตั้งค่า.
 3. ในตัวเลือกประสิทธิภาพคลิกการป้องกันการปฏิบัติงานข้อมูลแท็บ แล้วคลิกadd.
 4. ในการOPENกล่องโต้ตอบกล่อง ค้นหา และคลิกโปรแกรมแล้ว
 5. คลิกOPENคลิกนำไปใช้แล้ว คลิกตกลง. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกตกลง.

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ DEP ใน Windows XP Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
875352คำอธิบายโดยละเอียดของคุณลักษณะการป้องกันการปฏิบัติงานข้อมูลใน Windows XP Service Pack 2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้ามีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเปิด DEP สำหรับโปรแกรมของ Windows และบริการเท่านั้นที่จำเป็น ปุ่มการเปลี่ยนการตั้งค่าจะไม่พร้อมใช้งานจากข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ DEP

คุณสามารถดูการกำหนดค่า DEP สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณระบบ:ใน'แผงควบคุม' โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:sysdm.cplแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกการขั้นสูงแท็บ และจากนั้นภายใต้ประสิทธิภาพการทำงานคลิกการตั้งค่า.
 3. ในการตัวเลือกประสิทธิภาพกล่องโต้ตอบ คลิกการป้องกันการปฏิบัติงานข้อมูลแท็บ
 4. หมายเหตุถ้าเปิด DEP สำหรับโปรแกรมของ Windows ที่จำเป็นและบริการเท่านั้นหรือเปิด DEP สำหรับโปรแกรมและบริการยกเว้นส่วนที่ฉันเลือกทั้งหมด:ถูกเลือก
เมื่อมีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเปิด DEP สำหรับโปรแกรมของ Windows และบริการเท่านั้นที่จำเป็น คุณไม่สามารถเพิ่มข้อยกเว้นสำหรับโปรแกรม นี่คือลักษณะการทำงานที่เกิดจากการออกแบบใน Windows XP SP2

ถ้ามีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเปิด DEP สำหรับโปรแกรมของ Windows ที่จำเป็นและบริการเท่านั้น และข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ DEP ยังคงปรากฏ โปรแกรมอาจถูกติดตั้งที่ขยายหน้าที่การใช้งาน Windows โปรแกรมนี้อาจถูกติดตั้งเพื่อที่จะทำให้เกิดปัญหา DEP ในโปรแกรมของ Windows ที่สำคัญหรือการบริการ

หากลักษณะการทำงานนี้คือล่าสุด และไม่เกิดขึ้นก่อน คุณอาจไม่สามารถป้องกันไม่ให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ DEP โดยการเอาโปรแกรมที่ติดตั้งล่าสุด

เกี่ยวกับบทความนี้

หมายเลขบทความ (Article ID): 875351
บทวิจารณ์ล่าสุด: 18 ตุลาคม 2553
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:875351
คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.