Poradce při potížích s nastavením Brány firewall systému Windows v systému Windows XP Service Pack 2 pro pokročilé uživatele

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 875357 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Poznámka
Tento článek je určen pouze pro pokročilé uživatele počítače. Pokud si netroufáte na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, požádejte někoho o pomoc nebo se obraťte na podporu. Informace o příslušném postupu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Systém Windows XP Service Pack 2 (SP2) obsahuje Bránu firewall systému Windows, což je aktualizovaný software brány firewall, který nahrazuje Bránu firewall pro připojení k Internetu. Pokud Brána firewall systému Windows blokuje port používaný službou nebo programem, můžete v rámci ní nakonfigurovat výjimku. Brána firewall systému Windows může blokovat program nebo službu v případě splnění následujících podmínek:
 • Programy nereagují na požadavek klienta.
 • Klientské programy nepřijímají data ze serveru.
Může se zobrazit dialogové okno Výstraha zabezpečení Brány firewall systému Windows s upozorněním, že Brána firewall systému Windows blokuje daný program. V takovém případě je možné zrušit blokování programu zvolením možnosti Zrušit blokování tohoto programu v dialogovém okně Výstraha zabezpečení. Chcete-li zjistit, které programy a porty jsou blokovány, můžete v nastavení brány Windows Firewall nakonfigurovat protokolování informací o zrušených paketech. Pomocí nástroje Windows Firewall Netsh Helper můžete nakonfigurovat Bránu firewall systému Windows a její protokolování z příkazového řádku. Problémem nemusí být vždy pouze kompatibilita programů. Spouštění programů může také bránit nastavení zásady skupiny. Systém Windows XP Service Pack 2 (SP2) obsahuje několik nástrojů, pomocí nichž lze odstraňovat problémy s Bránou firewall systému Windows.

ÚVOD

Nejlepší způsob, jak vyřešit problémy s blokováním brány firewall, je upravit programy tak, aby fungovaly spolu s bránami firewall používajícími stavové filtrování. Jestliže není možné program upravit, můžete nakonfigurovat Bránu firewall systému Windows tak, aby přidala výjimky pro konkrétní porty a programy. Tento článek se zabývá příznaky chyb, které se vztahují k výchozí konfiguraci brány firewall systému Windows XP Service Pack 2, a obsahuje informace o tom, jak konfigurovat výjimky pro porty a programy a jak odstraňovat potíže s nastavením brány firewall.

Další informace

Chyby, k nimž dochází v souvislosti s výchozí konfigurací brány firewall, se projevují dvěma způsoby: Klientské programy nemusí přijímat data ze serveru. Serverové programy, které jsou spuštěny v počítači se systémem Windows XP, nemusí správně reagovat na požadavky klientů.
Pokud je program blokován, může se zobrazit následující výstraha zabezpečení Brány firewall systému Windows:
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Výstraha zabezpečení systému Windows
Informace o těchto příznacích a kroky k jejich řešení pro pokročilé uživatele naleznete v části Řešení potíží pro pokročilé uživatele

Konfigurace Brány firewall systému Windows pomocí dialogového okna Výstraha zabezpečení Brány firewall systému Windows

Blokování programu zrušíte klepnutím na možnost Odblokovat v dialogovém okněVýstraha zabezpečení.

Konfigurace Brány firewall systému Windows pomocí Centra zabezpečení systému Windows

Přidání výjimky programu

Pokud program přidáte do seznamu výjimek, povolíte bráně firewall otevřít rozsah portů, který se může měnit při každém spuštění tohoto programu. Chcete-li přidat výjimku programu, postupujte takto:
 1. Přihlaste se pomocí účtu správce.
 2. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz wscui.cpl a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. V Centru zabezpečení systému Windows klepněte na položku Brána firewall systému Windows.
 4. Na kartě Výjimky klepněte na tlačítko Přidat program.
 5. V seznamu programů klepněte na název programu, který chcete přidat, a potom klepněte na tlačítko OK. Pokud není název požadovaného programu v seznamu programů uveden, klepněte na tlačítko Procházet, vyhledejte program a klepněte na tlačítko OK. Poznámka: Pokud nevíte, kde se program nachází, obraťte se na dodavatele programu.

  Informace o možnostech kontaktování dodavatele programu získáte v příslušném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  65416 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, A – K (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  60781 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, L – P (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  60782 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, Q – Z (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 6. Klepněte na tlačítko OK.
 7. Otestujte daný program, čímž ověříte, že nastavení brány firewall je správné.
Pokud problémy přetrvávají, požádejte někoho o pomoc nebo se obraťte na podporu. Informace o příslušném postupu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus

Řešení potíží pro pokročilé uživatele

Tato část je určená pro pokročilé uživatele počítače. Pokud si netroufáte na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, požádejte někoho o pomoc nebo se obraťte na podporu. Informace o příslušném postupu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus

Rozpoznání příznaků chyb

Chyby, ke kterým dochází v souvislosti s výchozím nastavením brány firewall, se projevují dvěma způsoby:
 • Klientské programy nemusí přijímat data ze serveru. Data nemusí přijímat například následující klientské programy:
  • klient FTP,
  • software pro multimediální datové proudy,
  • upozornění na nové e-maily v některých e-mailových programech.
 • Serverové programy, které jsou spuštěné v počítači se systémem Windows XP, nemusí správně reagovat na požadavky klientů. Reagovat nemusí například následující serverové programy:
  • webový server, například Internetová informační služba,
  • vzdálená plocha,
  • sdílení souborů.
  Poznámky
  • U programů pracujících v síti nemusí docházet pouze k problémům s bránou firewall. Může k nim docházet i z důvodu změn zabezpečení RPC nebo DCOM. Proto je nutné zjistit, zda na chybu upozorňuje dialogové okno Výstraha zabezpečení Brány firewall systému Windows s informacemi o tom, že je daný program blokován.
  • Při selhání služeb se dialogové okno Výstraha zabezpečení nezobrazí, protože služby nejsou standardně spojeny s relací přihlášení uživatele. Pokud jde o chybu v souvislosti s používáním služby, nakonfigurujte bránu firewall tak, jak je uvedeno v části Konfigurace Brány firewall systému Windows pomocí Centra zabezpečení systému Windows.

Přidání výjimky portů

Pokud tento problém nevyřešíte přidáním programu do seznamu výjimek, můžete porty přidat ručně. Předtím je však nutné zjistit, jaké porty program používá. Spolehlivou metodou zjištění portů používaných programem je kontaktovat dodavatele programu. Pokud není možné kontaktovat dodavatele nebo pokud není k dispozici seznam portů, můžete používané porty zjistit pomocí nástroje Netstat.exe.
Zjištění používaných portů
 1. Spusťte program a pokuste se použít jeho síťové funkce. V případě multimediálního programu se například pokuste spustit proud zvukových dat. V případě webového serveru se pokuste zjistit službu.
 2. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Na příkazovém řádku zadejte příkaz netstat –ano > netstat.txt a stiskněte klávesu ENTER. Tento příkaz vytvoří soubor Netstat.txt. V tomto souboru jsou uvedeny všechny naslouchající porty.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Okno příkazového řádku


 4. Na příkazovém řádku zadejte příkaz tasklist > tasklist.txt a stiskněte klávesu ENTER. Pokud je příslušný program spuštěný jako služba, zadejte namísto příkazu tasklist > tasklist.txt příkaz tasklist /svc > tasklist.txt, čímž u každého procesu vytvoříte seznam načítaných služeb.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Okno příkazového řádku


  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Okno příkazového řádku


 5. Otevřete soubor Tasklist.txt a vyhledejte program, u něhož dochází k potížím, které chcete odstranit. Poznamenejte si identifikátor procesu a otevřete soubor Netstat.txt. Poznamenejte si také všechny položky spojené s identifikátorem procesu a použitý protokol.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Okna souborů Netstat.txt a Tasklist.txt
Pokud jsou čísla portů procesu menší než 1024, počet portů se pravděpodobně nezmění. Jestliže jsou čísla portů větší než 1024, program možná používá rozsah portů. Otevírání jednotlivých portů proto nemusí vést k vyřešení tohoto problému.

Přidání výjimky portu
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz wscui.cpl a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. V Centru zabezpečení systému Windows klepněte na položku Brána firewall systému Windows.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Centrum zabezpečení systému Windows


 3. Klepněte na kartu Výjimky a poté na tlačítko Přidat port. Zobrazí se dialogové okno Přidat port.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Dialogové okno Brána firewall systému Windows


 4. Zadejte popisný název pro výjimku portu a číslo portu, který program používá, a poté jako protokol vyberte buď přepínač TCP, nebo UDP.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Dialogové okno Přidat port


 5. Klepněte na tlačítko Změnit obor.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Dialogové okno Přidat port
 6. Zobrazte nebo zadejte obor výjimky portu a poté klepněte na tlačítko OK.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Dialogové okno Změnit obor


 7. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Přidat port.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Dialogové okno Přidat port


 8. Otestujte program, čímž ověříte, že nastavení portů pro program jsou správná.

Použití protokolování

Povolením protokolování můžete určit zdroj příchozích dat a získat podrobnosti o tom, jaký přenos je blokován. Výchozí soubor protokolu je %Windir%\pfirewall.log. Chcete-li povolit protokolování, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz firewall.cpl a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na kartu Upřesnit.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Dialogové okno Brána firewall systému Windows


 3. Ve skupinovém rámečku Protokolování zabezpečení klepněte na tlačítko Nastavení.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Karta Upřesnit


 4. Zaškrtněte políčko Protokolovat vyřazené pakety a poté klepněte na tlačítko OK.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Možnosti protokolování


 5. Klepněte na tlačítko OK.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Dialogové okno Brána firewall systému Windows

Poznámka: Úspěšně doručené odchozí pakety se neprotokolují. Neblokovaný odchozí přenos se neprotokoluje.


Interpretování souboru protokolu
Pro každý protokolovaný paket se shromažďují následující informace:

Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
PolePopisPříklad
DatumZobrazí rok, měsíc a datum, kdy došlo k zaznamenané transakci. Data se zaznamenávají ve formátu RRRR-MM-DD, kde RRRR je rok, MM je měsíc a DD je den.2001-01-27
ČasZobrazí hodinu, minutu a sekundy, kdy došlo k zaznamenané transakci. Časy se zaznamenávají v následujícím formátu: HH:MM:SS, kde HH je hodina ve 24hodinovém formátu, MM je počet minut a SS je počet sekund.21:36:59
AkceOznačuje operaci sledovanou bránou firewall. Dostupné možnosti brány firewall: OPEN, CLOSE, DROP a INFO-EVENTS-LOST. Akce INFO-EVENTS-LOST označuje počet událostí, k nimž došlo, aniž by byly zaznamenány do protokolu.OPEN
ProtokolZobrazí protokol, který byl použit pro komunikaci. Položkou protokolu může být také počet paketů nepoužívajících protokol TCP, UDP nebo ICMP.TCP
src-ipZobrazí zdrojovou IP adresu nebo IP adresu počítače, který se snaží navázat komunikaci.192.168.0.1
dst-ipZobrazí cílovou IP adresu při pokusu o komunikaci.192.168.0.1
src-portZobrazí zdrojové číslo portu odesílajícího počítače. Položka src-port je zaznamenána v podobě celého čísla v rozmezí od 1 do 65 535. Platná položka src-port se zobrazuje pouze pro protokoly TCP a UDP. Všechny ostatní protokoly zobrazují položku src-port jako -.4039
dst-portZobrazí číslo portu cílového počítače. Položka dst-port je zaznamenána v podobě celého čísla v rozmezí od 1 do 65 535. Platná položka dst-port se zobrazuje pouze pro protokoly TCP a UDP. Všechny ostatní protokoly zobrazují položku dst-port jako -.53
sizeZobrazí velikost paketu v bajtech.60
tcpflagsZobrazí řídicí příznaky protokolu TCP z hlavičky protokolu TCP paketu protokolu IP:
 • Ack – význam pole potvrzení
 • Fin – žádná další data od odesilatele
 • Psh – funkce doručení bez vyzvání
 • Rst – obnova spojení
 • Syn – synchronizace pořadových čísel
 • Urg – význam pole okamžitého ukazatele
Příznaky jsou zapisovány velkými písmeny.
AFP
tcpsynZobrazí pořadové číslo protokolu TCP v paketu.1315819770
tcpackZobrazí číslo potvrzení protokolu TCP v paketu.0
tcpwinZobrazí velikost okna protokolu TCP (v bajtech) v paketu.64240
icmptypeZobrazí číslo představující pole Typ zprávy protokolu ICMP.8
icmpcodeZobrazí číslo představující pole Kód zprávy protokolu ICMP.0
infoZobrazí položku informací, která závisí na typu akce, k níž došlo. Například akce INFO-EVENTS-LOST vytvoří položku pro počet událostí, k nimž došlo, ale nebyly zaznamenány do protokolu v době, kdy naposledy došlo k události tohoto typu.23

Poznámka: Položkám polí, u kterých nejsou k dispozici žádné informace, odpovídá spojovník (-).

Použití podpory příkazového řádku

Do systému Windows XP byl v sadě Microsoft Advanced Networking Pack přidán nástroj Windows Firewall Netsh Helper. Tento nástroj příkazového řádku se dříve používal pro bránu Windows Firewall protokolu IP verze 6. V aktualizaci Service Pack 2 systému Windows XP tento nástroj nyní obsahuje podporu pro konfiguraci protokolu IP verze 4.

Pomocí nástroje Netsh Helper lze provádět následující akce:
 • konfigurace výchozího stavu Brány firewall systému Windows (Možnosti: Vypnuto, Zapnuto a Zapnuto bez výjimek)
 • konfigurace portů, které musí být otevřené
 • konfigurace portů k povolení globálního přístupu nebo k omezení přístupu k místní podsíti
 • nastavení otevřených portů pro všechna rozhraní nebo pouze pro konkrétní rozhraní
 • konfigurace možností protokolování
 • konfigurace možností zpracování protokolu ICMP (Internet Control Message Protocol)
 • přidání nebo odebrání programů v seznamu výjimek
Tyto konfigurace platí pro Bránu firewall systému Windows protokolu IP verze 4 i 6. Výjimkou jsou případy, kde v dané verzi Brány firewall systému Windows příslušná funkce neexistuje.
Sběr diagnostických dat
Konfiguraci Brány firewall systému Windows a informace o stavu je možné získat na příkazovém řádku pomocí nástroje Netsh.exe. Tento nástroj přidá podporu brány firewall pro protokol IP verze 4 do následujícího kontextu Netsh:
netsh firewall
Chcete-li tento kontext použít, zadejte na příkazovém řádku příkaz netsh firewall a podle potřeby použijte další příkazy Netsh. Následující příkazy jsou užitečné pro získání informací o stavu a konfiguraci brány firewall:
 • Netsh firewall show state
 • Netsh firewall show config

Porovnáním výstupu těchto příkazů s výstupem z příkazu netstat –ano zjistíte, které programy mají otevřené porty, na nichž naslouchají, a které nemají odpovídající výjimky v konfiguraci brány firewall. Podporované příkazy pro sběr dat a konfiguraci jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Poznámka: Nastavení může měnit pouze správce.

Sběr dat
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
PříkazPopis
show allowedprogramZobrazí povolené programy.
show configZobrazí podrobné informace o místní konfiguraci.
show currentprofileZobrazí aktuální profil.
show icmpsettingZobrazí nastavení protokolu ICMP.
show loggingZobrazí nastavení protokolování.
show opmodeZobrazí provozní režim.
show portopeningZobrazí porty, u kterých je nastavená výjimka.
show serviceZobrazí služby.
show stateZobrazí aktuální informace o stavu.
show notificationsZobrazí aktuální nastavení pro oznámení.

Konfigurace
Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
PříkazPopis
add allowedprogramPoužívá se pro přidání přenosu s nastavenou výjimkou, což se provede zadáním názvu souboru programu.
set allowedprogramPoužívá se k úpravě nastavení již povoleného programu.
delete allowedprogramPoužívá se k odstranění dříve povoleného programu.
set icmpsettingPoužívá se k zadání povoleného přenosu ICMP.
set loggingPoužívá se k zadání možností protokolování pro Bránu firewall systému Windows, a to buď globálně, nebo pro konkrétní připojení (rozhraní).
set opmodePoužívá se k zadání provozního režimu pro Bránu firewall systému Windows, a to buď globálně, nebo pro konkrétní připojení (rozhraní).
add portopeningSlouží pro přidání přenosu s výjimkou, a to zadáním portu protokolu TCP nebo UDP.
set portopeningSlouží k úpravě nastavení již otevřeného portu protokolu TCP nebo UDP.
delete portopeningSlouží k odstranění dříve otevřeného portu protokolu TCP nebo UDP.
set serviceSlouží k povolení nebo zrušení přenosu RPC a DCOM, sdílení souborů a tiskáren a přenosu UPnP.
set notificationsUmožňuje zadat, zda je povoleno zasílání oznámení uživatelům v případě, že se programy pokusí otevřít porty.
resetObnoví výchozí konfiguraci brány firewall. Nabízí stejnou funkci jako tlačítko Obnovit výchozí v rozhraní Brány firewall systému Windows.

Odstraňování potíží s bránou firewall

Kromě problémů s kompatibilitou může u Brány firewall systému Windows docházet i k dalším problémům. Problémy můžete diagnostikovat následujícím způsobem:
 1. Chcete-li ověřit, že protokol TCP/IP funguje správně, otestujte pomocí příkazu ping adresu zpětné smyčky (127.0.0.1) a přiřazenou IP adresu.
 2. Ověřením konfigurace v uživatelském rozhraní zjistěte, zda nebyla brána firewall neúmyslně nastavena do režimu Vypnuto nebo Nepovolovat výjimky.
 3. Použijte příkazy netsh pro informace o stavu a konfiguraci k vyhledání neúmyslně nakonfigurovaného nastavení, které by mohlo být příčinou problémů.
 4. Zjistěte stav služby Brána Firewall/Sdílení připojení k Internetu zadáním následujícího příkazu na příkazovém řádku:
  sc query sharedaccess
  (Krátký název služby je SharedAccess.) Pokud se tato služba nespustí, můžete odstranit potíže podle kódu ukončení Win32.
 5. Zjistěte stav ovladače brány Ipnat.sys zadáním následujícího příkazu na příkazovém řádku:
  sc query ipnat
  Tento příkaz také vrátí kód ukončení Win32 z posledního pokusu o spuštění. Pokud ovladač nelze spustit, použijte standardní kroky pro odstraňování potíží s ovladači.
 6. Pokud jsou spuštěné ovladač i služba a v protokolech událostí neexistují žádné související chyby, klepněte ve vlastnostech dialogového okna Brána firewall systému Windows na kartě Upřesnit na tlačítko Obnovit výchozí, čímž eliminujete jakékoli problematické konfigurace.
 7. Pokud problém stále není vyřešený, vyhledejte nastavení zásad, které by mohlo způsobovat neočekávané chování. Chcete-li to provést, zadejte na příkazovém řádku příkaz GPResult /v > gpresult.txt a potom si prohlédněte výsledný textový soubor a zjistěte, jaké nakonfigurované zásady se vztahují na bránu firewall.

Konfigurace zásad skupiny Brány firewall systému Windows

Obraťte se na správce sítě a zjistěte, zda nastavení zásad skupiny nebrání programům a scénářům ve spuštění v podnikovém prostředí.

Nastavení zásad skupiny Brány firewall systému Windows najdete v následujícím umístění modulu snap-in Editor objektů Zásady skupiny:
 • Konfigurace počítače/Šablony pro správu/Síť/Síťová připojení/Brána firewall systému Windows
 • Konfigurace počítače/Šablony pro správu/Síť/Síťová připojení/Brána firewall systému Windows/ Profil domény
 • Konfigurace počítače/Šablony pro správu/Síť/Síťová připojení/Brána firewall systému Windows/ Standardní profil

Z těchto umístění můžete nakonfigurovat následující nastavení zásad skupiny:
 • Brána firewall systému Windows: Povolit obejít ověřovaní protokolu IPSec (Internet Protocol security)
 • Brána firewall systému Windows: Chránit všechna síťová připojení
 • Brána firewall systému Windows: Nepovolit výjimky
 • Brána firewall systému Windows: Nastavit výjimky programů
 • Brána firewall systému Windows: Povolit výjimky místních programů
 • Brána firewall systému Windows: Povolit výjimky pro vzdálenou správu
 • Brána firewall systému Windows: Povolit výjimku pro sdílení souborů a tiskáren
 • Brána firewall systému Windows: Povolit výjimky protokolu ICMP
 • Brána firewall systému Windows: Povolit výjimku pro vzdálenou pracovní plochu
 • Brána firewall systému Windows: Povolit výjimku pro systém UpnP (Universal Plug and Plan)
 • Brána firewall systému Windows: Zakázat upozorňování
 • Brána firewall systému Windows: Povolit protokolování
 • Brána firewall systému Windows: Zakázat odpovědi jednosměrového vysílání na požadavky vícesměrového a všesměrového vysílání
 • Brána firewall systému Windows: Nastavit výjimky portů
 • Brána firewall systému Windows: Povolit místní výjimky portů

Chcete-li získat další informace o nastavení zásad skupiny Brána firewall systému Windows, stáhněte si následující dokument White Paper:

Odkazy

843090 Popis funkce brány firewall systému Windows v systému Windows XP Service Pack 2
892199 Určité šablony pro správu z Průvodce zabezpečením systému Windows XP mohou bránit ve spuštění služby Brána firewall systému Windows v systému Windows XP Service Pack 2
920074 Nelze spustit službu Brána firewall systému Windows v systému Windows XP SP2
886257 Jak Brána firewall systému Windows ovlivňuje systém UPnP v systému Windows XP Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Pokud vám uvedené články nepomohou vyřešit váš problém nebo pokud se setkáváte s příznaky, které se liší od příznaků popsaných v tomto článku, vyhledejte další informace ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Chcete-li vyhledávat ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base, navštivte následující web společnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/?LN=cs
Potom do pole Hledání ve znalostní bázi (KB) zadejte text chybové zprávy, která se zobrazila, nebo popis problému.

Vlastnosti

ID článku: 875357 - Poslední aktualizace: 10. června 2013 - Revize: 2.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klíčová slova: 
kbresolve kbgraphxlink kbnomt kbscreenshot kbtshoot kbhowtomaster KB875357

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com