Windowsi tulemüüri sätete tõrkeotsing Windows XP Service Pack 2 edasijõudnud kasutajatele

Artiklite tõlked Artiklite tõlked
Artikli ID: 875357 - Vaadake tooteid, millega see artikkel seostub.
Teatis
See artikkel on mõeldud edasijõudnud arvutikasutajatele. Kui te ei tunne ennast edasijõudnute tõrkeotsingus kindlalt, siis võiksite te paluda kellegi abi või võtta ühendust tugiteenusega. Selle kohta teabe saamiseks külastage palun järgmist Microsofti veebilehte:
http://support.microsoft.com/contactus/
Laienda kõik | Ahenda kõik

Sellel veebilehel

Kokkuvõte

Windows XP Service Pack 2 (SP2) sisaldab Microsoft Windowsi tulemüüri, värskendatud tulemüüri tarkvara, mis asendab Internet Connection Firewall'i (ICF). Kui Microsoft Windowsi tulemüür blokeerib pordi, mida kasutab mõni teenus või programm, võite konfigureerida Windowsi tulemüüri erandit looma. Windowsi tulemüür võib blokeerida mõne programmi või teenuse järgmistel juhtudel:
 • programmid ei vasta kliendi taotlusele;
 • klientprogrammid ei võta serverist andmeid vastu.
Windowsi tulemüüri turvahoiatus võib teid teavitada, et Windowsi tulemüür blokeerib mõnda programmi. Sel juhul võite programmi blokeeringu tühistada, klõpsates dialoogiboksi Turvahoiatus raadionuppu Tühista selle programmi blokeering. Määratlemaks, millised programmid ja pordid on blokeeritud, võite konfigureerida Windowsi tulemüüri logisse kandma kõrvaldatud andmepakette. Windowsi tulemüüri tööriista Netsh Helper abil saate konfigureerida Windowsi tulemüüri ja Windowsi tulemüüri logisse kandmist käsurea kaudu. Alati ei pruugi probleem olla programmide ühildumatuses. Programmide tööd võivad takistada ka rühmapoliitika sätted. Windows XP Service Pack 2 (SP2) sisaldab mitmeid utiliite, mida te saate kasutada tõrkeotsingul Windowsi tulemüüri probleemide korral.

SISSEJUHATUS

Parim viis tulemüüri blokeerimise probleemide lahendamiseks on muuta programme nii, et need töötaksid filtreerivate tulemüüridega. Kui te ei saa mõnda programmi muuta, võite konfigureerida Windowsi tulemüüri nii, et see sisestaks teatud portide ja programmide kohta erandid. Selles artiklis arutletakse veasümptomite üle, mis on seotud Windows XP Service Pack 2 tulemüüri vaikimisi konfiguratsiooniga, kuidas konfigureerida erandeid portide ja programmide jaoks ning kuidas sooritada mõningaid tõrkeotsingu meetodeid tulemüüri sätetele.

Lisateave

Vead, mis on seotud vaikimisi tulemüüri konfiguratsiooniga, ilmnevad kahel viisil. Kliendi programmid võivad serverilt andmeid mitte saada. Serveri rakendused, mis töötavad Windows XP SP2 põhisel arvutil, ei pruugi vastata kliendi taotlusele.
Kui mõni programm blokeeritakse, võite saada järgmise Windowsi tulemüüri turvahoiatuse.
Ahenda see piltLaienda see pilt
Windowsi turvahoiatus
Teabe saamiseks nende sümptomite kohta ning ning nende lahendamiseks edasijõudnute tõrkeotsingu sammude kohta vaadake osa "Edasijõudnute tõrkeotsing".

Windowsi tulemüüri konfigureerimine kasutades Windowsi tulemüüri turvahoiatust

Programmi deblokeerimiseks klõpsake Unblock dialoogiboksis Security Alert.

Windowsi tulemüüri konfigureerimine Windowsi turvalisuskeskuse abil

Programmierandi lisamine

Kui te lisate programmi erandite nimekirja, siis lubate te tulemüüril avada hulga porte, mis võib muutuda iga kord, kui programm käivitatakse. Programmierandi lisamiseks toimige järgmiselt:
 1. logige sisse ülemakonto kaudu.
 2. klõpsake Start, klõpsake Run trükkige wscui.cpl ning seejärel klõpsake OK.
 3. Windowsi turvalisuskeskuses klõpsake Windows Firewall.
 4. klõpsake vahekaardi Exceptions (Erandid) nuppu Add Program (Lisa programm).
 5. programmide nimekirjas klõpsake selle programmi nimel, mida te soovite lisada ning seejärel klõpsake OK. Kui soovitud programmi nime programmide loendis pole, klõpsake programmi otsimiseks nuppu Browse (Sirvi) ja seejärel nuppu OK. Märkus. Kui te ei tea, kus programm asub, pöörduge programmi tarnija poole, et määratleda programmi asukoht.

  Programmi tarnija kontaktandmete kohta teabe saamiseks klõpsake järgmist artiklinumbrit, et kuvada Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikkel:
  65416 Riist- ja tarkvaratarnija kontaktteave, A?K (see link võib osutada sisule, mis on osaliselt või täielikult ingliskeelne.)

  60781 Riist- ja tarkvaratarnija kontaktteave, L?P (see link võib osutada sisule, mis on osaliselt või täielikult ingliskeelne.)

  60782 Riist- ja tarkvaratarnija kontaktteave, Q?Z (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
 6. Klõpsake OK.
 7. Testige programmi, et kontrollida, kas tulemüürisätted on õiged.
Kui teil esineb endiselt probleeme, siis võiksite kelleltki abi paluda või võtta ühendust tugiteenusega. Selle kohta teabe saamiseks külastage palun järgmist Microsofti veebilehte:
http://support.microsoft.com/contactus

Edasijõudnute tõrkeotsing

See osa on mõeldud edasijõudnud arvutikasutajatele. Kui te ei tunne ennast edasijõudnute tõrkeotsingus kindlalt, siis võiksite te paluda kellegi abi või võtta ühendust tugiteenusega. Selle kohta teabe saamiseks külastage palun järgmist Microsofti veebilehte:
http://support.microsoft.com/contactus

Veasümptomite äratundmine

Vead, mis on seotud vaikimisi tulemüüri konfiguratsiooniga, ilmnevad kahel viisil:
 • Klientprogrammid ei võta serverist andmeid vastu. Näiteks järgmised klientprogrammid ei pruugi andmeid vastu võtta:
  • FTP-klient
  • Multimeediumide voogedastustarkvara
  • Mõne meiliprogrammi uued meiliteatised
 • Windows XP põhises arvutis töötavad serveriprogrammid ei tarvitse klientide päringutele reageerida. Näiteks ei pruugi andmeid vastu võtta järgmised serveriprogrammid:
  • Veebiserveri programm, nagu näiteks Internet Information Services (IIS)
  • Kaugtöölaud
  • Failide ühiskasutus
  Märkused.
  • Võrguprogrammide tõrked ei piirdu tulemüüriprobleemidega. Ka RPC- või DCOM-turvamuutused võivad tõrkeid põhjustada. Seetõttu peate määratlema, kas tõrkega kaasneb Windowsi tulemüüri turvahoiatus, mis näitab, et mõni programm blokeeriti.
  • Teenusetõrgete ilmnemisel ei kuvata Windowsi tulemüüri turvahoiatust, kuna teenuseid ei seostata tavaliselt kasutaja sisselogimise seansiga. Kui tõrge on seotud teenusega, konfigureerige tulemüür jaotises "Windowsi tulemüüri konfigureerimine Windowsi turvalisuskeskuse abil" toodud juhiste järgi.

Pordierandi lisamine

Kui te ei lahendanud seda probleemi programmi lisamisega erandite nimekirja, siis saate lisada pordid käsitsi Selleks peate esmalt tuvastama pordid, mida programm kasutab. Usaldusväärne viis pordikasutuse määratlemiseks on programmi tarnija poole pöördumine. Kui te tarnija poole pöörduda ei saa või kui pordiloend pole saadaval, saate tuvastada kasutatavad pordid tööriista Netstat.exe abil.
Portide tuvastamine
 1. Käivitage programm ja proovige kasutada selle võrgufunktsioone. Näiteks multimeediumiprogrammi puhul proovige käivitada helivoog. Veebiserveri puhul proovige käivitada teenus.
 2. Klõpsake Start, klõpsake Run trükkige cmd ning seejärel klõpsake OK.
 3. Käsuviibas trükkige netstat ?ano > netstat.txt ja seejärel vajutage ENTER. See käsk loob faili Netstat.txt. See fail loetleb kõik kuuldepordid.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
   Käsuviiba aken


 4. Käsuviibas trükkige tasklist > tasklist.txt ja seejärel vajutage ENTER. Kui kõnealune programm töötab teenusena, siis trükkige tasklist > tasklist.txt asemel tasklist /svc > tasklist.txt , et igas protsessis laetavad teenused oleksid välja toodud.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
   Käsuviiba aken


  Ahenda see piltLaienda see pilt
   Käsuviiba aken


 5. Avage fail Tasklist.txt ja seejärel otsige programm, mille tõrkeotsingut sooritate. Kirjutage üles selle protsessi identifikaator ja avage fail Netstat.txt. Pange kirja kõik selle protsessiidentifikaatori ja kasutatava protokolliga seotud kirjed.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
   Netstat.txt ja Tasklist.txt aknad
Kui selle protsessi pordinumbrid on väiksemad kui 1024, siis need tõenäoliselt ei muutu. Kui kasutatavad numbrid on võrdsed 1024-ga või sellest suuremad, siis võib programm kasutada mitut porti. Seetõttu ei saa te seda probleemi lahendada üksikute portide avamise teel.

Pordierandi lisamine
 1. Klõpsake Start, klõpsake Run trükkige wscui.cpl ning seejärel klõpsake OK.
 2. Windowsi turvalisuskeskuses klõpsake Windows Firewall.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
   Windows Security Center


 3. Klõpsake vahekaardil Exceptions ja seejärel klõpsake Add Port, et kuvada dialoogiboks Add a Port .

  Ahenda see piltLaienda see pilt
   Windowsi tulemüüri dialoogiboks


 4. Trükkige pordierandile kirjeldav nimi ning pordi number, mida teie programm kasutab, ning seejärel valige kas TCP või UDP protokoll.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
   "Add a Port" dialoogiboks


 5. Klõpsake Change Scope.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
   "Add a Port" dialoogiboks
 6. Vaadake üle või seadistage pordierandi ulatus ning seejärel klõpsake OK.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
   Dialoogiboksi Scope muutmine


 7. Dialoogiboksi Add a Port sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
   "Add a Port" dialoogiboks


 8. Oma programmi pordisätete õigsuse kontrollimiseks testige programmi.

Logimise kasutamine

Te saate võimaldada logimise, mis aitab kindlaks määrata sissetuleva liikluse allikat ning pakub üksikasju blokeeritava liikluse kohta. Vaikelogifail on %Windir%\pfirewall.log. Logimise lubamise toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake Start, klõpsake Run trükkige firewall.cpl ning seejärel klõpsake OK.
 2. Klõpsake vahekaardil Advanced.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  Windowsi tulemüüri dialoogiboks


 3. Alas Security Logging klõpsake Settings.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  Vahekaart Advanced


 4. Klõpsake märkeruudul Log dropped packets ning seejärel klõpsake OK.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
   Logimissuvandid


 5. Klõpsake OK.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
   Windowsi tulemüüri dialoogiboks

Märkus. Väljaminevat liiklust logisse ei kanta. Blokeerimata väljaminevat liiklust logisse ei kanta.


Logifaili tõlgendamine
Järgmine logiteave kogutakse igast logitavast paketist:

Ahenda see tabelLaienda see tabel
VäljadKirjeldusNäide
KuupäevKuvatakse registreeritud tehingu aasta ja kuupäev. Kuupäevad salvestatakse vormingus YYYY-MM-DD, kus YYYY tähistab aastat, MM kuud ja DD päeva.2001-01-27
KellaaegKuvatakse registreeritud tehingu kellaaeg (tunnid, minutid ja sekundid). Kellaajad registreeritakse vormingus HH:MM:SS, kus HH tähistab 24-tunnises vormingus tundi, MM minuteid ja SS sekundeid.21:36:59
ToimingNäitab tulemüüri jälgitavat toimingut. Tulemüüri jaoks saadaolevad toimingud on OPEN, CLOSE, DROP ja INFO-EVENTS-LOST. Toiming INFO-EVENTS-LOST näitab ilmnenud sündmuste arvu, mida logis ei registreeritud.AVA
ProtokollKuvatakse side jaoks kasutatud protokoll. Protokollikirje võib olla ka nende pakettide number, mis ei kasuta protokolle TCP, UDP ega ICMP.TCP
src-ipKuvatakse allika IP-aadress või selle arvuti IP-aadress, mis proovib sidet luua.192.168.0.1
dst-ipKuvatakse sidekatse IP-sihtaadress.192.168.0.1
src-portKuvatakse saatjaarvuti lähtepordinumber. src-pordikirje salvestatakse täisarvuna, mis jääb vahemikku 1 ja 65 535. Ainult TCP ja UDP kuvavad kehtiva src-pordikirje. Kõik muud protokollid kuvavad järgmise src-pordikirje:4039
dst-portKuvatakse sihtarvuti pordinumber. dst-pordikirje salvestatakse täisarvuna, mis jääb vahemikku 1 ja 65 535. Ainult TCP ja UDP kuvavad kehtiva dst-pordikirje. Kõik muud protokollid kuvavad järgmise dst-pordikirje:53
mahtKuvatakse paketi maht baitides.60
tcpflagsKuvatakse TCP juhtlipud, mis asuvad IP-paketi TCP-päises.
 • Ack kinnitamisväli on oluline
 • Fin ? saatjalt rohkem andmeid pole
 • Psh ? tõukamisfunktsioon
 • Rst ? ühenduse lähtestamine
 • Syn ? järjenumbrite sünkroonimine
 • Urg ? pakilise andmeelemendi väli
Lipud kirjutatakse suurtähtedena.
AFP
tcpsynKuvatakse paketi TCP-järjenumber.1315819770
tcpackKuvab TCP kinnitamisnumbri paketis.0
tcpwinKuvatakse paketi TCP akna suurus baitides.64240
icmptypeKuvatakse arv, mis tähistab ICMP-teate välja Tüüp (Type).8
icmpcodeKuvatakse arv, mis tähistab ICMP-teate välja Tähis (Code).0
infoKuvatakse teabekirje, mis oleneb sooritatud toimingu tüübist. Näiteks toiming INFO-EVENTS-LOST loob kirje ilmnenud sündmuste kohta, mida logisse ei salvestatud (alates selle sündmusetüübi viimasest esinemiskorrast).23

Märkus Sidekriipsu(-) kasutatakse väljadel, kus sisestatav info puudub.

Käsukeele toe kasutamine

Windows Firewall Netsh Helper lisati Windows XP-le paketiga Microsoft Advanced Networking Pack. See käsurea abiprogramm rakendus varem IPv6 Windowsi tulemüürile. Windows XP hoolduspaketis SP2 sisaldab see abiprogramm IPv4 konfigureerimise tuge.

Netsh Helperiga saate teha järgmist:
 • konfigureerida Windowsi tulemüüri vaikeolekut; (valikud on Off (Välja lülitatud), On (Sisse lülitatud) ja On with no exceptions (Sisse lülitatud ilma eranditeta));
 • konfigureerida porte, mis peavad olema avatud;
 • konfigureerida porte ülemaailmse juurdepääsu lubamiseks või kohalikule alamvõrgule juurdepääsu piiramiseks;
 • avada kõigi liideste või ainult mõne kindla liidese porte;
 • konfigureerida logimissuvandeid;
 • konfigureerida protokolli ICMP käsitsemissuvandeid;
 • lisada programme erandite loendisse või neid sealt eemaldada.
Need konfigureerimisvalikud rakenduvad nii IPv4 Windowsi tulemüürile kui ka IPv6 Windowsi tulemüürile, v.a seal, kus tulemüüriversioonis puuduvad vastavad funktsioonid.
Diagnostiiliste andmete kogumine
Windowsi tulemüüri konfiguratsiooni ja oleku kohta saab käsukeeles infot koguda, kasutades tööriista Netsh.exe. See tööriist lisab IPv4 tulemüüritoe järgmisse Netshi konteksti:
netsh firewall
Selle konteksti kasutamiseks tippige käsureale käsk netsh firewall ja seejärel kasutage vajadusel muid Netshi käske. Tulemüüri oleku- ja konfigureerimisteabe kogumiseks kasutage järgmisi käske:
 • Netsh firewall show state
 • Netsh firewall show config

Võrrelge nende käskude väljundit käsu netstat ?ano väljundiga, et tuvastada programmid, mille kuuldepordid võivad olla avatud ja mille tulemüürikonfiguratsioon ei sisalda vastavaid erandeid. Järgmistes tabelites on loetletud toetatud andmekogumis- ja konfigureerimiskäsud.

Märkus. Sätteid saab muuta ainult ülem.

Andmete kogumine
Ahenda see tabelLaienda see tabel
KäskKirjeldus
show allowedprogramKuvab lubatud programmid.
show configKuvab üksikasjaliku kohaliku konfiguratsiooniteabe.
show currentprofileKuvab praeguse profiili.
show icmpsettingKuvab protokolli ICMP sätted.
show loggingKuvab logimissätted.
show opmodeKuvab tööre?iimi.
show portopeningKuvab pordierandid.
show serviceKuvab teenused.
show stateKuvab praeguse oleku teabe.
show notificationsKuvab teatiste praegused sätted.

Konfiguratsioon
Ahenda see tabelLaienda see tabel
KäskKirjeldus
add allowedprogramKasutatakse erandliikluse lisamiseks, määrates programmi failinime.
set allowedprogramKasutatakse olemasoleva lubatud programmi sätete muutmiseks.
delete allowedprogramKasutatakse olemasoleva lubatud programmi kustutamiseks.
set icmpsettingKasutatakse lubatud ICMP-liikluse määramiseks.
set loggingKasutatakse Windowsi tulemüüri ülemaailmsete või kindla ühenduse (liidese) logimissuvandite määramiseks.
set opmodeKasutatakse Windowsi tulemüüri ülemaailmse või kindla ühenduse (liidese) tööre?iimi määramiseks.
add portopeningKasutatakse liikluserandi lisamiseks, määrates TCP- või UDP-pordi.
set portopeningKasutatakse olemasoleva avatud TCP- või UDP-pordi sätete muutmiseks.
delete portopeningKasutatakse olemasoleva avatud TCP- või UDP-pordi kustutamiseks.
set serviceKasutatakse RPC- ja DCOM-liikluse, failide ja printerite ühiskasutuse ning UPnP-liikluse lubamiseks või kukutamiseks.
set notificationsKasutatakse määramiseks, kas lubada programmide pordiavamiskatsete puhul kasutajale vastavate teatiste saatmine.
resetLähtestab tulemüüri vaikekonfiguratsiooni. See pakub samu funktsioone nagu Windowsi tulemüüriliidese nupp Restore Defaults (Taasta vaikesätted).

Tulemüüri tõrkeotsing

Lisake programmi kokkusobivuse probleemidele võib Windowsi tulemüüriga esineda teisigi probleeme. Probleemide tuvastamiseks toimige järgmiselt.
 1. Kontrollimaks, et TCP/IP töötab õigesti, kasutage "loopback"-aadressi 127.0.0.1 ja määratud IP-aadressi testimiseks käsku ping.
 2. Kontrollige kasutajaliidese konfiguratsiooni, et määratleda, kas tulemüüri pole kogemata seatud väärtusele Väljalülitatud (Off) või Sisselülitatud ilma eranditeta (On with No Exceptions).
 3. Oodatavat käitumist segavate soovimatute sätete otsimiseks kasutage oleku- ja konfiguratsiooniteabe netsh-käske.
 4. Määratlege teenuse Windowsi tulemüür / Interneti-ühenduse ühiskasutus olek, tippides käsureale järgmise käsu:
  sc query sharedaccess
  (Selle teenuse lühinimi on SharedAccess.) Kui see teenus ei käivitu, käivitage Win32 väljumiskoodi põhjal teenuse käivitamise tõrkeotsing.
 5. Määratlege tulemüüridraiveri Ipnat.sys olek, tippides käsureale järgmise käsu:
  sc query ipnat
  See käsk tagastab viimase käivituskatse põhjal ka Win32 väljumiskoodi. Kui draiver ei käivitu, kasutage muude draiverite tõrkeotsingujuhiseid.
 6. Kui nii draiver kui ka teenus mõlemad töötavad ja sündmuselogides pole sellega seotud tõrkeid, kasutage võimalike probleemsete konfiguratsioonide kõrvaldamiseks Windowsi tulemüüri atribuutide vahekaardi Advanced (Täpsemalt) suvandit Restore Defaults (Taasta vaikesätted).
 7. Kui probleem ikka ei lahene, otsige poliitikasätteid, mis võiksid seda ootamatut käitumist põhjustada. Selleks tippige käsureale käsk GPResult /v > gpresult.txt ja seejärel tutvuge tulemiks saadud tulemüüriga seotud konfigureeritud poliitikate tekstifailiga.

Windowsi tulemüüri rühmapoliitika konfigureerimine

Määramaks, kas rühmapoliitika sätted väldivad programmide ja stsenaariumite töötamist ühises keskkonnas, võtke ühendust oma võrgu administraatoriga.

Windowsi tulemüüri rühmapoliitika sätted asuvad järgmistel rühmapoliitika objektiredaktori lisandmooduli aadressidel:
 • Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall
 • Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall/ Domain Profile
 • Computer Configuration/Administrative Templates/Network/Network Connections/Windows Firewall/ Standard Profile

Nendes asukohtades saate konfigureerida järgmised rühmapoliitika sätted:
 • Windowsi tulemüür: Autentse Interneti protokolli turvalisuse (IPsec) möödaviigu lubamine
 • Windowsi tulemüür: kaitse kõiki võrguühendusi (Windows Firewall: Protect all network connections)
 • Windowsi tulemüür: ära luba erandeid (Windows Firewall: Do not allow exceptions)
 • Windowsi tulemüür: määratle programmierandid (Windows Firewall: Define program exceptions)
 • Windowsi tulemüür: luba kohalikud programmierandid (Windows Firewall: Allow local program exceptions)
 • Windowsi tulemüür: luba kaughalduse erand (Windows Firewall: Allow remote administration exception)
 • Windowsi tulemüür: luba failide ja printerite ühiskasutuse erand (Windows Firewall: Allow file and print sharing exception)
 • Windowsi tulemüür: luba ICMP-erandid (Windows Firewall: Allow ICMP exceptions)
 • Windowsi tulemüür: luba kaugtöölaua erand (Windows Firewall: Allow Remote Desktop exception)
 • Windowsi tulemüür: luba UpnP-raamistiku erand (Windows Firewall: Allow Universal Plug and Play (UpnP) framework exception)
 • Windowsi tulemüür: keela teatised (Windows Firewall: Prohibit notifications)
 • Windowsi tulemüür: luba logimine (Windows Firewall: Allow logging)
 • Windowsi tulemüür: keela multisaate või levisaate taotlusele unisaate reageering (Windows Firewall: Prohibit unicast response to multicast or broadcast requests)
 • Windowsi tulemüür: määratle pordierandid (Define port exceptions)
 • Windowsi tulemüür: luba kohalikud pordierandid (Windows Firewall: Allow local port exceptions)

Windowsi tulemüüri rühmapoliitikasätete kohta lisateabe saamiseks laadige alla järgmine dokument.

Viited

843090 Windowsi tulemüüri funktsiooni kirjeldus paketis Windows XP Service Pack 2 (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
892199 Windows XP turvalisusjuhendi teatud administratiivsed mallid võivad teil takistada Windowsi tulemüüri teenuse käivitamist paketis Windows XP Service Pack 2 (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
920074 Te ei saa Windowsi tulemüüri teenust käivitada paketis Windows XP SP2 (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
886257 Kuidas mõjutab Windowsi tulemüür UPnP ülesehitust paketis Windows XP Service Pack 2 (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)

Kui need artiklid ei aita teil probleemi lahendada või kui teil esineb sümptomeid, mis erinevad selles artiklis selles artiklis kirjeldatutest, siis otsige lisateavet Microsoft Knowledge Base'ist. Otsingu teostamiseks Microsoft Knowledge Base'is, külastage järgmist Microsofti veebisaiti:
http://support.microsoft.com/?LN=et
Seejärel trükkige saadud veateate tekst või probleemi kirjeldus väljaleSearch Support (KB).

Atribuudid

Artikli ID: 875357 - Viimati läbi vaadatud: 10. juuni 2013 - Redaktsioon: 2.3
Kehtib järgmise lõigu kohta:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Märksõnad: 
kbresolve kbgraphxlink kbnomt kbscreenshot kbtshoot kbhowtomaster KB875357

Andke tagasisidet

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com