การซิงโครไนส์เวลาอาจไม่สำเร็จเมื่อคุณพยายามที่จะทำข้อมูลให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ไม่ - Windows NTP ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 875424 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะซิงโครไนส์คอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Microsoft Windows Server 2003 ไปยังเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายเวลา Protocol (NTP) ที่ไม่สามารถเรียกใช้ Microsoft Windows การซิงโครนัสอาจไม่สำเร็จ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกในบันทึกของระบบ:

ชนิดเหตุการณ์: เหตุการณ์ข้อมูล
แหล่งที่มา: W32Time
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 38
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย: การเวลา ntpclient ไม่สามารถเข้าถึง หรืออยู่ในขณะนี้กำลังรับข้อมูลเวลาที่ไม่ถูกต้องจากNTP_server_IP_Address. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: W32Time
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: สีกัน
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย: NtpClient ผู้ให้บริการของเวลา: ได้รับการตอบสนองไม่ถูกต้องจากเพียร์ที่กำหนดค่าด้วยตนเองNTP_server_IP_Addressหลังจากความพยายามที่ 8 การติดต่อนั้น เพียร์นี้จะได้รับการปฏิเสธเป็นแหล่งเวลาและ NtpClient จะพยายามค้นหาเพียร์ใหม่ด้วยชื่อ DNS นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: W32Time
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 29
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:computername
คำอธิบาย: การเวลา ntpclient ถูกกำหนดค่าให้ดึงเวลาจากอย่าง น้อยหนึ่งครั้งแหล่ง แต่ไม่มีแหล่งมาจะสามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ ไม่มีความพยายามในการติดต่อแหล่งข้อมูลจะถูกทำสำหรับ 15 นาที NtpClient ไม่มีแหล่งข้อมูลเวลาที่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณส่งการร้องขอการปรับให้ตรงกัน โดยใช้ symmetric โหมดที่มีการใช้งานอยู่ โดยค่าเริ่มต้น ตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2003 มีการกำหนดค่าเป็นเซิร์ฟเวอร์เวลา และใช้ symmetric โหมดที่มีการใช้งานอยู่เพื่อส่งการร้องขอการปรับให้ตรงกัน บางเซิร์ฟเวอร์ NTP ที่เรียกใช้ Windows ไม่ตอบสนองการร้องขอที่ใช้โหมดไคลเอ็นต์เท่านั้น

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่า Windows Time เพื่อใช้โหมดไคลเอนต์เมื่อมีการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์เวลา โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว กด ENTER
 2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ตามลำดับที่ถูกกำหนดให้ หลังจากที่คุณพิมพ์คำสั่งแต่ละ กด ENTER
  • w32tm /config /manualpeerlist:NTP_server_IP_Address, /syncfromflags:MANUAL 0x8
  • หยุดสุทธิ w32time
  • เริ่มต้นสุทธิ w32time
  • w32tm /resync

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตั้งค่าโหมดที่เวลาที่ Windows ใช้ในการส่งการร้องขอ โดยคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer
ถ้าค่าของรายการเปิดใช้งานในคีย์ย่อยนี้คือ 1, Windows Time ใช้ symmetric โหมดที่มีการใช้งานอยู่ มิฉะนั้น Windows Time ใช้โหมดไคลเอนต์

การตั้งค่า 0x8 ที่อ้างถึงในคำสั่งในส่วน "การแก้ปัญหา" เป็นการตั้งค่า Windows Time เพื่อใช้โหมดไคลเอนต์

การตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับโหมดที่ใช้กับ/manualpeerlistสวิตช์รวมต่อไปนี้:
 • 0x01 - ใช้ช่วงโพลพิเศษ SpecialInterval
 • 0x02 - UseAsFallbackOnly
 • 0x04 - ส่งการร้องขอเป็นโหมด SymmetricActive
 • 0x08 - ส่งการร้องขอเป็นโหมดไคลเอนต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 875424 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB875424 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:875424

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com