คุณได้รับการ "ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง: ไม่พบแฟ้ม" หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด 0x51F" เมื่อคุณพยายามปรับปรุงโปรแกรม Office 2003 จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Office หรือการปรับปรุงเว็บไซต์ Office

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 875556 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะปรับปรุงโปรแกรม Microsoft Office 2003 จากเว็บไซต์ Microsoft Update หรือ สำหรับ AutoUpdate คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด 0x51F
ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณพยายามที่จะปรับปรุงโปรแกรม Microsoft Office 2003 จาก ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft Office หรือ จาก Microsoft Update คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง: ไม่พบแฟ้ม
แฟ้มการติดตั้งที่จำเป็นFileName :ไม่พบ.CAB

แหล่งการติดตั้งเดิมที่จำเป็น:

หากคุณติดตั้งชื่อโปรแกรมจากซีดี กรุณาใส่ซีดีของคุณ หากคุณติดตั้งชื่อโปรแกรมเลือกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดูแหล่งการติดตั้งบนเครือข่ายของคุณ เมื่อคุณมีอยู่ของแหล่งการติดตั้ง คลิกตกลง
หมายเหตุ:ชื่อแฟ้มอยู่บ่อย ๆ แต่ไม่จำกัดเพียงการ SKUxxx.cab ที่ใดxxxสอดคล้องกับวินาที บุคคลที่สาม และสี่หมายเลขของรหัสผลิตภัณฑ์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผลิตภัณฑ์ใน Office 2003 การกำหนดหมายเลข คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
832672คำอธิบายแบบแผนลำดับเลขสำหรับ GUID ของรหัสผลิตภัณฑ์ใน Office 2003
หมายเหตุ:เมื่อต้องการค้นหาการปรับปรุงสำหรับ Office 2003 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/downloads/FX101321101033.aspx

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง::
 • แฟ้มต้นฉบับในโฟลเดอร์ 3 8CFE 0150048383C9 C:\MSOCache\All D Users\90000409 6000 11 ขาดหายไป
 • ในโฟลเดอร์ MSOCache ถูกลบแล้ว
 • ไม่มีปัญหากับการภายในการติดตั้งแหล่งที่มา (LIS) สำหรับโปรแกรม

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในส่วนนี้

หมายเหตุ:คำนึงถึงวิธีการที่คุณใช้การแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้หากคุณมีซีดีโปรแกรม Office 2003 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้อย่างถาวร ใช้เครื่องมือแหล่งการติดตั้งภายในเครื่องเพื่อซ่อมแซมแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น ให้ดูที่ส่วน"ใช้เครื่องมือแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น"

วิธีที่ 1: กำหนดแหล่งต้นฉบับที่คุณใช้โปรแกรมที่ติดตั้งครั้งแรก

เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ" ทำอย่างใดอย่างหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อระบุแหล่งต้นฉบับที่คุณใช้โปรแกรมการติดตั้ง:
 • ใส่ซีโปรแกรม Office 2003 ต้นฉบับที่คุณใช้ การติดตั้ง Office 2003 แล้ว คลิกตกลง.
 • คลิกเรียกดูค้นหาโฟลเดอร์การติดตั้งโปรแกรม Office 2003 บนเครือข่าย และจากนั้น คลิกตกลง.
แม้ว่าขั้นตอนเหล่านี้แก้ไขความต้องการสำหรับแฟ้มแหล่งการติดตั้ง และอนุญาตสำหรับการปรับปรุงต่อไป ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในครั้งถัดไปที่คุณพยายามปรับปรุงโปรแกรม Office 2003 จากการปรับปรุงเว็บไซต์ Office

หมายเหตุ:ถ้าขั้นตอนที่แสดงไว้ในวิธีที่ 1 ไม่ทำงาน มันเป็นไปได้ที่แฟ้มใน Users\ MSOCache\Allดึงข้อมูลรหัสโฟลเดอร์ไม่ตรงกับแฟ้มบนซีดีที่คุณให้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ซีดีที่คุณได้แทรกตรงกับผลิตภัณฑ์ที่มีการร้องขอ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งอาจทำให้เกิดการเรียกใช้ Microsoft Office Professional Edition 2003 และซีดีประกอบด้วยแฟ้มสำหรับ Microsoft Office Professional องค์กร Edition 2003 If this is the case, you must remove the Microsoft Office product, and then install the product again from the available CD.

หมายเหตุ:Toshiba provides a compressed image of the OneNote CD on the "Toshiba Recovery and Applications / Drivers" DVD that is located in the following folder:
CDROM Drive\COMPS\MICROSOFT OFFICE ONENOTE 20030\MANUAL
There is a single file in this folder that is named the B21654A.exe file. To extract the B21654A.exe file follow these steps:
 1. Double-click the B21654A.exe file.

  aWinzip Self Extractoralert dialog box appears with the following message:
  Microsoft Office OneNote 2003 W32 English OPK v. 11.5510.5606 Setup will start when the extraction is complete. Please restart your computer after the installation is completed.
 2. คลิกตกลง.

  Another dialog box appears that provides several installation options.
 3. To extract the files without installing Microsoft Office OneNote 2003, click to clear theWhen done unzipping open: SETUP.exeกล่องกาเครื่องหมาย By default, the files are extracted to the C:\OneNote2003.temp folder. If you want the files to be extracted to a different location, change the location.
 4. คลิกunzip.
 5. When the extraction is complete, you receive the following Winzip Extractor dialog box:
  53 file(s) unzipped successfully
  คลิกตกลง.
 6. คลิกปิดเมื่อต้องการปิดการWinZip Self-Extractor - B21654A.exeกล่องโต้ตอบ
When Office 2003 SP1 Update requests the location of a file, provide the location that contains the extracted files.

Method 2: Use Office Update

Microsoft Update is designed to install an update without user interaction. For example, if you use Microsoft Update, you do not have to provide the program CD. However, if you use Office Update, you are prompted for your program CD-ROM only if there is a problem with the Local Installation Source on the computer.

To have the Office Update Web site detect the required updates that you must install on your computer, visit the following Microsoft Web site:
http://office.microsoft.com/en-us/downloads/maincatalog.aspx

Method 3: Use the Microsoft Download Center

You can use the Microsoft Download Center to download a full-file version of the update if the following conditions are true:
 • You do not have access to the program CD.
 • You experienced problems when installed the update because of a problem with the Local Installation Source.
To use the Microsoft Download Center, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx
To search for the update that you want to install, follow these steps:
 1. If you know the name of the update that you want to install, type the name of the update in theKeywords (optional)กล่อง แล้วคลิกไปยัง.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Microsoft Download Center - Microsoft Internet Explorer


  Alternatively, if you want to find the available updates for the product that you want to update, click the product in the product families list, and then clickไปยัง.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Microsoft Download Center - Microsoft Internet Explorer


 2. Locate and then click the update that you want to install.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Microsoft Download Center - Microsoft Internet Explorer


 3. Read the download Web page for the update to determine whether a full-file version of the update is available. If a full-file version of the update is available, click the full-file version of the update, and then follow the instructions to download and to install the update.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Microsoft Download Center - Microsoft Internet Explorer

ข้อมูลเพิ่มเติม

When you install an Office 2003 program, the Setup program copies the source files of the Office 2003 program to the following folder on an available local hard disk drive unless a low disk space issue prevents this feature:
ไดรฟ์:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9

How to use the Local Installation Source tool

 1. Quit all Office 2003 programs.
 2. Go to the following Microsoft Web site:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=10FA7AA3-695B-42C3-9045-B812BA0FED3E
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Microsoft Internet Explorer


 3. คลิกดาวน์โหลด.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Microsoft Internet Explorer


 4. ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบ คลิกบันทึก.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  File Download dialog box


 5. Select the folder in which you want to save the LISTool.exe file, and then clickบันทึก.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Save As dialog box


 6. เปิด Windows Explorer

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Run dialog box


 7. Open the folder in which you downloaded the LISTool.exe file, and then double-clickLISTool.exe.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เดสท็อป


 8. Type the full path of a folder, and then clickตกลง.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Microsoft dialog box


  อีกวิธีหนึ่งคือ คลิกเรียกดูเมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแยกแฟ้ม LISTool.exe

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  กล่องโต้ตอบของ Microsoft


หากมีปัญหากับแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น คุณสามารถใช้เครื่องมือแหล่งการติดตั้งท้องถิ่นเพื่อพยายามแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการลบ และปิดการใช้งานแหล่งการติดตั้งท้องถิ่นสำหรับโปรแกรม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดโฟลเดอร์ที่คุณขยายแหล่งการติดตั้งภายในเครื่องมือ และจากนั้น คลิกสองครั้งLISTool.exeแฟ้ม:

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  windows Explorer


 2. คลิกลบ และปิดการใช้งาน LISแล้ว คลิกถัดไป.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Microsoft Office 2003 ภายในเครื่องติดตั้งแหล่ง Tool


 3. ยอมรับข้อตกลงว่าด้วยสิทธิ์การใช้งาน End-User และจากนั้น คลิกถัดไป.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Microsoft Office 2003 ภายในเครื่องติดตั้งแหล่ง Tool


 4. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับโปรแกรมที่คุณต้องการปิดใช้งานแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น และจากนั้น คลิกถัดไป. คลิกเพื่อเลือกตัวอย่างเช่น การMicrosoft Office โครงการชาญ Edition 2003กล่องกาเครื่องหมาย

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Microsoft Office 2003 ภายในเครื่องติดตั้งแหล่ง Tool


 5. คลิกลบ.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Microsoft Office 2003 ภายในเครื่องติดตั้งแหล่ง Tool


 6. คลิกตกลงเมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
  Microsoft Office แหล่งการติดตั้งท้องถิ่นได้รับเรียบร้อยแล้วลบ และปิดใช้งาน


  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Microsoft Office 2003 ภายในเครื่องติดตั้งแหล่ง Tool


แหล่งการติดตั้งท้องถิ่นสำหรับโปรแกรมที่เปิดใช้งาน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ:คุณต้องมีแผ่นซีดีโปรแกรมให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ค้นหาสำเนาของแผ่นซีดีโปรแกรมของคุณ
 2. เปิดโฟลเดอร์ที่คุณขยายแหล่งการติดตั้งภายในเครื่องมือ และจากนั้น คลิกสองครั้งLISTool.exe.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  windows Explorer


 3. คลิกเปิดการใช้งาน LISแล้ว คลิกถัดไป.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Microsoft Office 2003 ภายในเครื่องติดตั้งแหล่ง Tool


 4. ยอมรับข้อตกลงว่าด้วยสิทธิ์การใช้งาน End-User และจากนั้น คลิกถัดไป.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Microsoft Office 2003 ภายในเครื่องติดตั้งแหล่ง Tool


 5. Click to select the check box for the program for which you want to enable Local Installation Source, and then clickถัดไป. คลิกเพื่อเลือกตัวอย่างเช่น การMicrosoft Office Project Professional 2003กล่องกาเครื่องหมาย

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Microsoft Office 2003 Local Installation Source Tool


 6. คลิกเปิดใช้งาน.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Microsoft Office 2003 Local Installation Source Tool


 7. คลิกตกลงเมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
  Microsoft Office Local Installation Source has been successfully enabled


  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  Microsoft Office 2003 Local Installation Source Tool


For more information about the Local Install Source feature, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
830168คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับคุณลักษณะแหล่งการติดตั้งท้องถิ่นใน Office 2003
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 875556 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
Keywords: 
kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kberrmsg kbprb kbmt KB875556 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:875556

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com