Jak lépe ochránit počítač se systémem Windows XP nebo počítač Tablet PC se systémem Windows XP Tablet PC 2005 po odebrání aktualizace Windows XP Service Pack 2

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 878454
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Jestliže z počítače se systémem Windows XP nebo z počítače Tablet PC se systémem Windows XP Tablet PC 2005 odeberete aktualizaci Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) a od její instalace jste instalovali nějaké aktualizace zabezpečení, může být poté počítač nebo počítač Tablet PC ohrožen chybami, před kterými jej tyto aktualizace zabezpečení chránily.

ÚVOD

Tento článek popisuje, jak lépe chránit počítač nebo počítač Tablet PC, ze kterého se rozhodnete odebrat aktualizaci Windows XP SP2.

Poznámka: Funkce a součásti aktualizace Windows XP SP2 jsou zahrnuty do systému Windows XP Tablet PC Edition 2005.

Další informace

Chcete-li lépe chránit počítač nebo počítač Tablet PC, ze kterého se rozhodnete odebrat aktualizaci Windows XP SP2, postupujte podle následujících kroků:
 1. Odpojte všechna internetová nebo síťová připojení v počítači, včetně trvalého připojení jako například DSL. Odpojte například kabel síťového adaptéru připojený k počítači.
 2. Odeberte aktualizaci Windows XP SP2 z počítače nebo z počítače Tablet PC.

  Další informace o postupu při odebrání aktualizace Windows XP SP2 z počítače naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  875350 Odebrání aktualizace Windows XP Service Pack 2 z počítače
 3. Po odebrání aktualizace Windows XP SP2 restartujte počítač nebo počítač Tablet PC.

  Poznámka: Počítač musí být stále odpojen od všech sítí.
 4. Po restartování počítače zapněte v předchozí verzi systému Windows XP Bránu firewall pro připojení k Internetu. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.
  2. Klepněte na odkaz Připojení k síti a Internetu.
  3. Chcete-li se přesvědčit, že je Brána firewall pro připojení k Internetu zapnuta pro všechna síťová připojení, postupujte podle kroků pro používaný počítač:
   • U internetového připojení, například u telefonického připojení, postupujte takto:
    1. Klepněte na odkaz Možnosti Internetu.
    2. Na kartě Připojení klepněte ve skupinovém rámečku Nastavení telefonického připojení a sítě VPN na používané připojení.
    3. Klepněte na tlačítko Nastavení.
    4. Ve skupinovém rámečku Nastavení telefonického připojení v dialogovém okně Nastavení klepněte na tlačítko Vlastnosti.
    5. Na kartě Upřesnit zaškrtněte políčko Chránit počítač a síť omezením nebo zabráněním přístupu k tomuto počítači z Internetu a potom klepněte na tlačítko OK.
    6. V následující zprávě klepněte na tlačítko OK:
     Změny se projeví při příštím použití tohoto připojení.
    7. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Nastavení.
    8. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Internet – vlastnosti.
   • U síťového připojení postupujte takto:
    1. Klepněte na odkaz Síťová připojení.
    2. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu připojení a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
    3. Na kartě Upřesnit zaškrtněte políčko Chránit počítač a síť omezením nebo zabráněním přístupu k tomuto počítači z Internetu a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Obnovte připojení k Internetu nebo síti, které jste zrušili v kroku 1, a potom se připojte k Internetu.
 6. Spusťte aplikaci Microsoft Internet Explorer a přejděte na následující stránku systému Windows Update:
  http://v4.update.microsoft.com
 7. Klepněte na odkaz Vyhledat aktualizace.
 8. Klepněte na odkaz Prohlédnout a instalovat aktualizace.
 9. V seznamu aktualizací, které mají být nainstalovány, odeberte klepnutím na tlačítko Odebrat aktualizaci Windows XP Service Pack 2 (SP2).
 10. Po odebrání aktualizace Windows XP SP2 ze seznamu klepněte na tlačítko Nainstalovat.
Po aktualizaci počítače se systémem Windows XP nebo počítače Tablet PC se systémem Windows XP Tablet PC 2005 nejnovějšími aktualizacemi, které jsou k dispozici na webu Windows Update, nechte Bránu firewall pro připojení k Internetu zapnutou podle popisu v kroku 4. Doporučujeme přeinstalovat aktualizaci Windows XP SP2 pomocí webu Windows Update.

Vlastnosti

ID článku: 878454 - Poslední aktualizace: 3. února 2011 - Revize: 2.3
Klíčová slova: 
kbtshoot kbvirus kbautoupdate kbsecurity kbuninstall KB878454

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com